Juan 13:1-38

  • Jesús okinmikxipajpakak idiscípulos (1-20)

  • Jesús okijto Judas kitemaktiskia (21-30)

  • Yankuik tlanauatil (31-35)

    • Idiscípulos Jesús motlasojtlaj (35)

  • Jesús okijto Pedro kijtoskia amo kixmati (36-38)

13  Ijkuak yipeuaskia iluitl Pascua, Jesús yokimatiaya yoajsik hora kikajteuas nin tlaltikpak uan mokopaskia inauak iTajtsin. Ye nochipa okintlasojtlak idiscípulos tlen okatkaj tlaltikpak. Okintlasojtlak hasta ijkuak oixpoliuik.  Ijkuak otlakuajtokaj non youak, Diablo yokitlalijka iyolipan Judas Iscariote makitemakti Jesús. Judas okatka ikone Simón.  Jesús okimatiaya iTajtsin nochi okimaktili. Noijki okimatiaya toTajtsin Dios okiualtitlanki uan oksepa inauak mokopaskia.  Jesús omoketski ijkuak otlakuajtokaj. Sekan okitlali itlaken tlen okikentoka uan omotlajkoilpi ika se tsotsoli.*  Satepan okitekak atl ijtik se xikali, okinmikxipajpakak discípulos uan okinmikxiuajuatski ika tsotsoli* tlen ika omotlajkoilpi.  Ijkuak yikikxipajpakaskia Simón Pedro, ye okitlajtlani: “NoTeko, ¿te techikxipajpakas?”.  Jesús okinankili: “Axkan amo tikajsikamati tlen nikchiua, pero satepan tikajsikamatis”.  Pedro okilui: “Ne amo keman techikxipajpakas”. Jesús okilui: “Amo nouan tiyetos tla amo nimitsikxipajpakas”.  Simón Pedro okilui: “NoTeko, tla techikxipajpakas noijki techtsontekonpaka uan techmajteki”. 10  Jesús okilui: “Akin yomalti yomoka chipauak uan san moneki mokxipajpakas. Namejuan nanchipauakej pero amo nannochtin nanchipauakej”. 11  Jesús okijto amo nochtin okatkaj chipauakej porque yokimatiaya akin kitemaktiskia. 12  Ijkuak otlanki okinmikxipajpakak, okonanki itlaken uan oksepa omotlali inakastlan mesa. Ye okinmilui: “¿Nankajsikamatij tleka ijkon onikchi? 13  Namejuan nantechnotsaj Tlamachti uan noTeko. Non melauak porque ne nimoTlamachti uan nimoTeko. 14  Tla ne onamechikxipajpakak maski nimoTeko uan nimoTlamachti, namejuan noijki moneki ximosepanikxipajpakakan. 15  Ne yonamechititi tlen moneki nankichiuaskej. Xikchiuakan ijkon ken ne onamechchiuili. 16  Ne melauak namechiluia, tlakeuali amo okachi ueyititok ken iteko. Noijki akin kititlanij amo okachi ueyititok ken akin okititlanki. 17  Namejuan nanpakiskej tla nankichiuaskej tlen axkan yinankimatij. 18  Amo nannochtin ijkon namechiluia porque ne nikinmixmati akinmej yonikinpejpenki. Pero ijkon mochiua tlen kijtoua iTlajtol toTajtsin Dios: ‘Nopan yomokopki akin nouan otlakuaya’. 19  Axkan namechiluia nin tlamantli maski ayamo panoua, para ijkuak panos namejuan nankineltokaskej ye ne akin onikijto. 20  Ne melauak namechiluia, tla ikaj kiselis akin niktitlani noijki nechselis. Akin nechselis noijki kiselis akin onechualtitlanki”. 21  Ijkuak Jesús ijkon okijto, sapanoua omotekipacho uan okijto: “Ne namechiluia, se tlen nikan kajki nechtemaktis”. 22  Discípulos omotakej porque amo okimatiayaj akin ijkon kichiuaskia. 23  Se idiscípulo Jesús tlen okitlasojtlaya okatka kanin mesa inakastlan Jesús. 24  Simón Pedro okonitak non discípulo uan okichtakailui: “Techilui akin ijkon kichiuas”. 25  Ijkuakon non discípulo omotekak ielpan Jesús uan okitlajtlani: “NoTeko, ¿akin ijkon kichiuas?”. 26  Jesús okinankili: “Ye akin nikmakas pan tlen niksiauas”. Satepan okisia pan uan okimakak Judas ikone Simón Iscariote. 27  Ijkuak Judas okiseli pan, Satanás okalak iyolipan. Ijkuakon Jesús okilui: “San niman xikchiua tlen yopejki tikchiua”. 28  Pero akinmej okatkaj inakastlan mesa amo okimatiayaj tleka ijkon okilui. 29  Ye okimaluiaya tomincaja ikinon sekimej omokuayejyekojkej* Jesús okiluijtoka makikouati tlen monekiskia itech iluitl, noso makinmaka seki tomin akinmej amitlaj okipiayaj. 30  Judas oyajki ijkuak okiseli pan. Ijkuakon yokatka youak. 31  Ijkuak oyajki, Jesús okijto: “Axkan kiueyitlaliskej iKone Tlakatl uan ye kiueyichiuas toTajtsin Dios. 32  ToTajtsin Dios san niman kiueyitlalis. 33  Nokonetsitsiuan, ayakmo uejkika namouan niyetos. Nantechtemoskej pero noijki namechiluis tlen onikinmilui judíos: ‘Kanin ne nias amo uelis nanyaskej’. 34  Ne namechmaka se yankuik tlanauatil: ximosepantlasojtlakan. Namejuan ximosepantlasojtlakan ijkon ken ne namechtlasojtla. 35  Tla nanmosepantlasojtlaj, nochtin kimatiskej namejuan nannodiscípulos”. 36  Simón Pedro okitlajtlani: “NoTeko, ¿kanin tias?”. Jesús okinankili: “Kanin axkan nias amo uelis nouan tias pero satepan techajsiti”. 37  Pedro okilui: “NoTeko, ¿tleka axkan amo uelis mouan nias? Ne nimotekauilis mopatka manechmiktikan”. 38  Jesús okilui: “¿Te timotekauilis nopatka mamitsmiktikan? Ne melauak nimitsiluia, eyi uelta tikijtos amo techixmati uan satepan tlakuikas se kaxtil”.*

Notas

Noso “tlakemitl”, “tilmajtli”.
Noso “tlakemitl”, “tilmajtli”.
Noso “omonejneuilijkej”.
Noso “polloueue”, “karayo”, “kirichi”, “chigiran”.