Juan 12:1-50

  • María okikxitlalili aceite Jesús (1-11)

  • Kuali okiselijkej Jesús ijkuak oajsito Jerusalén (12-19)

  • Jesús okijto ken mikiskia (20-37)

  • Judíos amo otlaneltokakej ijkon ken okijto profeta Isaías (38-43)

  • Jesús okinmakixtiko akinmej chantij tlaltikpak (44-50)

12  Jesús oajsito Betania ijkuak opoliuiaya chikuase tonal peuaskia Pascua. Oajsito kanin ochantiaya Lázaro tlen okiyoliti.  Ompa okitlakualchiuilijkej uan Marta otetlamakaya. Lázaro noijki otlakuaya iuan Jesús.  Ijkuakon María okonanki kanaj tlajko litro aceite de nardo tlen amitlaj iuan onelitoka. Non aceite okatka ajuiak uan patio. Satepan okikxitlalili Jesús uan okikxiuajuatski ika itsonkal. Kalijtik otlajuiayak ika non aceite.  Pero Judas Iscariote tlen okatka idiscípulo Jesús uan tlen yikitemaktiskia, okijto:  “¿Tleka amo omonemakak non aceite ajuiak ika 300 denarios?* Non tomin kinmakaskiaj akinmej amitlaj kipiaj”.  Judas ijkon okijto porque otlachtekiaya uan amo porque okitekipachouayaj akinmej amitlaj okipiayaj. Ye okimaluiaya intomin discípulos pero seki okichtekiaya.  Jesús okijto: “Xikkaua ijkon makichiua porque kiyektlalijtok nocuerpo para nechtokaskej.  Akinmej amitlaj kipiaj nochipa namouan katej, pero ne amo nochipa namouan niyetos”.  Miakej judíos okimatkej Jesús okatka Betania uan oyajkej okitatoj. Noijki okitatoj Lázaro tlen okiyoliti. 10  Teopixkej tlen otlayekanayaj omotlapouijkej noijki kimiktiskiaj Lázaro, 11  porque miakej judíos ompa oyayaj, uan okineltokayaj Jesús ijkuak okimatiayaj tlen okipanok Lázaro. 12  Mostlatika, nochtin tlen oyajkej iluitl okimatkej Jesús yiajsiskia Jerusalén. 13  Yejuan okonankej soyatl, okinamikitoj uan chikauak okijtojkej: “¡ToTajtsin Dios timitstlatlaujtiaj xikmalui! ¡Yokiteochijkej tekiua de Israel tlen uits ika itoka Jehová!”. 14  Jesús okajsik se burrito uan ipan omotlali, ijkon ken kijtoua iTlajtol toTajtsin Dios: 15  “Amo ximomojtikan akinmej nankatej Sion. Namotekiua uits ipan se burrito”. 16  Idiscípulos Jesús amo okajsikamatiayaj tlen opanotoka. Pero ijkuak Jesús okiueyitlalijkej, yejuan okilnamikej tlen okipanok yoijkuilitoka ijkon panoskia. 17  Miakej tlen okitakej ken Jesús okilui Lázaro makisa kanin otoktoka uan okiyoliti, okitematiltijtiajkej tlen opanok. 18  Ikinon miakej okinamikitoj porque okimatkej okichi non milagro. 19  Pero fariseos okimoluiayaj: “Nochtin yauij inauak uan tejuan amitlaj ueli tikchiuaj”. 20  Sekimej griegos noijki oyajkej itech iluitl okiueyichiuatoj toTajtsin Dios. 21  Yejuan omotokijkej inauak Felipe tlen oneski Betsaida ompa Galilea, uan okiluijkej: “Tejuatsin, tiknekij tikitaskej Jesús”. 22  Felipe okiluito Andrés. Satepan Andrés uan Felipe okiluitoj Jesús. 23  Pero Jesús okinmilui: “Yoajsik hora kiueyitlaliskej iKone Tlakatl. 24  Ne melauak namechiluia, tla se isemilla trigo amo uetsi ipan tlali uan miki, yetos san se semilla. Pero kitemakas miak trigo tla non semilla miki. 25  Ixpoliuis akin okachi motlasojtla, pero nochipa yoltos akin axkan amo okachi motlasojtla. 26  Nouan mauiki akin kineki nechtekichiuilis. Kanin ne niyetos noijki ompa yetos akin nechtekichiuilis. NoTajtsin kiueyitlalis akin nechtekichiuilis. 27  Axkan nimotekipachoua. ¿Uan tlen uelis nikijtos? NoTajtsin, techmakixti imak tlen panos pero ne ikinon oniuala. 28  NoTajtsin, xikueyichiua motoka”. Ijkuakon omokak ikaj oualtlajto iluikak uan okijto: “Yonikueyichi uan oksepa nikueyichiuas”. 29  Akinmej ompa okatkaj okikakej, uan sekimej okijtojkej otlatijtikuinki. Oksekimej okijtojkej: “Okiualtlapoui se ángel”. 30  Ijkuakon Jesús okijto: “Nin tlajtoli amo omokak para nechpaleuis. Omokak para namejuan namechpaleuis. 31  Axkan kinmixkomakaj akinmej katej nikan tlaltikpak. Axkan kikixtiskej akin tlanauatia tlaltikpak. 32  Pero ne miakej nikinyoltilanas maualakan nonauak ijkuak nechpiloskej itech se kouitl”. 33  Jesús ijkon okijto ken ixpoliuiskia. 34  Akinmej ompa okatkaj okiluijkej: “Tejuan tikmatij iTlanauatil Moisés kijtoua Cristo nochipa yoltos. ¿Tleka tikijtoua iKone Tlakatl kipiloskej itech kouitl? ¿Akin non iKone Tlakatl?”. 35  Jesús okinmilui: “Tlauili ayakmo uejkika namouan yetos. Xinemikan axkan porque nankipiaj tlauili uan ijkon amo namechajsiki tlayoualotl. Akin nemi kanin tlayoua, amo kimati kanin yaui. 36  Axkan ok nankipiaj tlauili ikinon xikteititikan nankineltokaj para nanmochiuaskej ikoneuan non tlauili”. Ijkuak Jesús ijkon okijto, oyajki uan okinmotlatilito. 37  Yejuan amo okineltokayaj Jesús maski inmixpan okinchi miakej milagros. 38  Ijkon omochi tlen okijto profeta Isaías: “Jehová, ¿akin kineltoka tlen tikijtouaj? ¿Akin yokitak ichikaualis Jehová?”. 39  Isaías noijki okijto tleka amo otlaneltokayaj: 40  “Okichi ayakmo matlachiakan uan okichi mayoltlakuauakan. Ijkon amitlaj kitaskej maski tlachiaskej, amitlaj kajsikamatiskej nion amo moyolkopaskej para manikinpaleui”. 41  Isaías ijkon okijto porque okitak oueyititoka Cristo uan okitematilti akin ye. 42  Miakej tekiuajkej judíos okineltokakej Jesús, pero amo okiteititiayaj porque okinmauiliayaj* fariseos. Noijki amo okinekiayaj makinkixtikan itech sinagoga.* 43  Yejuan okinekiayaj makinueyichiuakan uan amo okitemouayaj makinseli toTajtsin Dios. 44  Ijkuakon Jesús chikauak okijto: “Akin nechneltoka noijki kineltoka akin onechualtitlanki. 45  Akin nechita noijki kita akin onechualtitlanki. 46  Ne oniuala tlaltikpak ken se tlauili uan ijkon akin nechneltokas ayakmo yetos kanin tlayoua. 47  Ne amo nikixkomaka akin kikaki notlajtol pero amo kitlakamati.* Ne onikinmakixtiko akinmej chantij tlaltikpak uan amo onikinmixkomakako. 48  Akin nechtlauelita uan amo kineltoka notlajtol yikipia akin kixkomakas. Kixkomakaskej ika notlajtol itech saiktlami tonal. 49  Porque amo nikijtoua san tlen ne nimokuayejyekoua.* NoTajtsin tlen onechualtitlanki onechnauati tlen moneki nikijtos uan tlen moneki nitlamachtis. 50  Ne nikmati nochipa yoltos akin kichiua tlen kijtoua itlanauatil. Nochi tlen ne nikijtoua noTajtsin onechilui manikijto”.

Notas

Xikita diccionario.
Noso “okinmimakasiayaj”.
Xikita diccionario.
Noso “kiuelkaki”.
Noso “nimonejneuilia”.