Hechos 20:1-38

  • Pablo oyajki Macedonia uan Grecia (1-6)

  • Pablo okiyoliti Eutico ompa Troas (7-12)

  • Okatkaj Troas uan oyajkej Mileto (13-16)

  • Tlayekankej tlen okatkaj Éfeso omonechikojkej iuan Pablo (17-38)

    • Pablo otetlapoui kajkalpan (20)

    • “Okachi paki akin itlaj kitemaka” (35)

20  Ijkuak nochtin omoyolseuijkej, Pablo otlanauati makinnotsatij discípulos. Ye okinyolchika uan okinmilui yiyaskia. Satepan oyajki Macedonia.  Pablo okintlajpalojtiaj discípulos itech miakej altepetsitsintin uan noijki okinyolchika. Satepan oajsito Grecia.  Ompa omoka eyi metstli. Pero ijkuak yitlejkoskia itech barco uan yaskia Siria, judíos omotlapouijkej kimiktiskej ikinon ye omokopki ik Macedonia.  Pablo oyaya iuan Sópater ikone Pirro tlen oneski* Berea, Aristarco uan Segundo tlen oneskej* Tesalónica, Timoteo, Gayo tlen oneski* Derbe, Tíquico uan Trófimo tlen oneskej* Asia.  Yejuan otlayekankej uan otechchiatoj altepetl Troas.  Tejuan otitlejkokej itech se barco ompa Filipos ijkuak otlanki iluitl ijkuak okikuayaj pan tlen amo okipiaya levadura. Ipan makuili tonal otikinmajsitoj altepetl Troas uan ompa otimokajkej chikome tonal.  Ijkuak peua semana,* san sekan otitlakuajkej. Pablo opejki kintlapouia akinmej ompa okatkaj porque mostlatika yaskia. Ye okintlapoui hasta tlajkoyouak.  Tinochtin otimonechikojkej itech se cuarto tlen okatka tlakpak uan okipiaya miak tlauili.  Se telpochtli itoka Eutico omotlali inakastlan ventana. Ye okochki ijkuak Pablo otlajtojtoka. Sapanoua okochisnekiaya ikinon ouetsiko desde ipan eyi piso. Ijkuak okeualtijkej, ayakmo oyoltoka. 10  Pero Pablo otemok, ipan omoixtlapacho uan okinapalo.* Okinmilui: “Amo ximomojtikan porque ye yoltok”. 11  Satepan otlejkok, okipojpostek pan uan okikua. Oksepa opejki kintlapouia hasta ijkuak otlaneski uan satepan oyajki. 12  Telpochtli yoltok okiuikakej uan nochtin sapanoua opakej. 13  Tejuan otitlejkokej itech barco, otiajkej altepetl Asón uan ompa tiknamikiskiaj Pablo. Ye ijkon otechnauati matikchiuakan porque okinekiaya nejnemis hasta ompa. 14  Ijkuak otimonamikej iuan Pablo ompa Asón, ye otlejkok itech barco uan otiajkej Mitilene. 15  Mostlatika otikiskej itech non altepetl uan otiajsitoj iyekapan isla Quíos. Ipan okse tonal otiajsitoj Samos pero san niman otiajkej. Mostlatika otiajsitoj Mileto. 16  Pablo amo okinek panos Éfeso porque amo okinekiaya uejkauas Asia. Ye okinekiaya san niman ajsiti Jerusalén uan yetoskia itech iluitl Pentecostés. 17  Ijkuak Pablo okatka altepetl Mileto, otlatitlanki makinnotsatij tlayekankej tlen okatkaj itech tlanechikol Éfeso. 18  Ijkuak okajsitoj, ye okinmilui: “Namejuan kuali nankimatij ken nimouika namouan desde ijkuak oniajsiko Asia. 19  Ne amo nimoueyineki uan yoniktekichiuili toTeko ken se tlakeuali. Miak uelta yonichokak uan noijki onitlajyoui ijkuak judíos okinekiayaj nechmiktiskej. 20  Pero ne onamechtlapoui nochi tlen namechpaleuis uan amitlaj onamechtlatili. Teixpan onamechmachti uan noijki ijkuak onitetlapoui kajkalpan. 21  Judíos uan griegos onikinyekilui moneki mamoyolkopakan, makiueyichiuakan toTajtsin Dios uan makineltokakan toTeko Jesús. 22  Pero axkan espíritu santo nechyolinia manio Jerusalén maski amo nikmati tlen nechpanos ompa. 23  San nikmati itech miakej altepemej, espíritu santo miak uelta nechmatiltia nechtsakuaskej uan nechtlajyouiltiskej. 24  Pero nonemilis amo nechtekipachoua. Ne san nikneki nikchiuas tlen moneki uan niktlamis tekitl tlen onechnauati toTeko Jesús. Ye onechnauati nochtin manikinmatilti kuali tlajtoli tlen kijtoua toTajtsin Dios kitetliokolia tlen kuali”. 25  “Axkan nikmati ayakmo nantechitaskej namejuan tlen onamechmatilti iTekiuajkayo toTajtsin Dios. 26  Ikinon onamechnotski para axkan xikmatikan amo notlajtlakol tla ikaj ixpoliuis, 27  porque ne onikinmatilti nochi tlen kineki toTajtsin Dios uan amitlaj onikintlatili. 28  Ximomaluikan namejuan uan xikinmaluikan ichkatsitsiuan toTajtsin Dios. Espíritu santo onamechtlali xikmaluikan itlanechikol toTajtsin Dios ijkon ken kichiua se tlajpixki. Ye okinko ika ieso iKone. 29  Ne nikmati ijkuak nias, uitsej namonauak sekimej tlen yetoskej ken tekuanimej. Yejuan amo kintlasojtlaskej tokniuan. 30  Sekimej tlen namouan yetoskej tlamachtiskej tlen amo melauak para kinuikaskej discípulos”. 31  “Ikinon xiijsatokan uan xikilnamiktokan tlajka uan youak onamechilui tlen moneki nankichiuaskej. Ijkon onikchi eyi xiuitl uan amo onimosotla maski onichokaya. 32  Axkan namechkaua imak toTajtsin Dios uan imak iTlajtol tlen kitematiltia ye kitetliokolia tlen kuali. ITlajtol uelis namechyolchikauas uan nankiseliskej tlen toTajtsin Dios kinmakas akinmej yolchipauakej. 33  Ne amo onikixnek ikaj iplata, ioro nion itlaken. 34  Namejuan nankimatij ne onitekipano para nikpias tlen ika nimopanoltis uan tlen ika mopanoltiskej akinmej nouan nemij. 35  Nochipa onamechititi moneki chikauak nantekipanoskej para nankinpaleuiskej akinmej amo chikauakej. Moneki xikilnamikikan tlen okijto toTeko Jesús: ‘Okachi paki akin itlaj kitemaka uan amo ijkuak itlaj kiselia’”. 36  Pablo inuan omotlankuaketski uan omotlatlaujti ijkuak otlanki okintlapoui. 37  Nochtin ochokakej, okinapalojkej* Pablo uan okipijpitsojkej* 38  porque sapanoua omoyolkokouayaj. Okachi omoyolkokojkej porque okinmilui ayakmo kitaskiaj. Satepan okikajkauatoj kanin okatka barco.

Notas

Noso “otlakatki”.
Noso “otlakatkej”.
Noso “otlakatki”.
Noso “otlakatkej”.
Nin tonal itoka domingo. Insemana judíos opeuaya ika non tonal.
Noso “okinauajtek”.
Noso “okinauajtekej”.
Noso “okitennamikej”.