Hechos 13:1-52

  • Bernabé uan Saulo okinnauatijkej makichiuatij se tekitl (1-3)

  • Otetlapouijkej ompa Chipre (4-12)

  • Pablo otlamachti ompa Antioquía tlen kajki Pisidia (13-41)

  • Profecía tlen kijtoua tetlapouiskiaj itech okseki altepemej (42-52)

13  Ompa Antioquía itech tlanechikol, okatkaj profetas uan akinmej otlamachtiayaj. Yejuan omotokayotiayaj: Bernabé, Symeón tlen okiluiayaj Niger, Lucio tlen oualaya Cirene, Saulo uan Manaén tlen omomachti iuan tekiua Herodes.  Ijkuak okiueyichijtokaj Jehová uan amo otlakuayaj,* espíritu santo okinmilui: “Techinxelilikan Bernabé uan Saulo, porque ne yonikinpejpenki makichiuakan se tekitl”.  Ijkuak yomotlatlaujtijkej uan amo otlakuajkej,* inpan okintlalijkej inmauan uan okinchixkej mayakan.  Espíritu santo okintitlanki nonmej tlakamej mayakan* Seleucia. Ompa otlejkokej itech se barco uan oyajkej Chipre.  Ijkuak oajsitoj altepetl Salamina, otetlapouijkej iTlajtol toTajtsin Dios itech insinagogas* judíos. Juan inuan oyaya uan okinpaleuiaya.  Ijkuak okipanouijkej isla, oajsitoj altepetl Pafos uan ompa okinamikej se judío itoka Bar-Jesús. Ye otetlajchiuiaya uan okatka se profeta tekajkaya.  Ye okatka iuan se tekiua ixtlamatki itoka Sergio Paulo. Non tekiua okinnotski Bernabé uan Saulo porque okinekiaya kikakis iTlajtol toTajtsin Dios.  Non tlakatl tetlajchiui noijki omotokayotiaya Elimas. Ye okinmixnamik Bernabé uan Saulo porque amo okinekiaya matlaneltoka tekiua.  Ijkuakon Saulo tlen noijki omotokayotiaya Pablo okiseli espíritu santo, okiyekitak tlakatl 10  uan okilui: “Te tiikone Diablo, san titlakajkayaua, tikchiua nochi tlen amo kuali uan tikixtopeua nochi tlen kuali. ¿Tleka tikpapatla tlen tlamachtia Jehová? 11  Jehová mitstlajyouiltis uan ayakmo titlachias. Ayakmo tikitas itlauil tonaltsin kanaj keski tonal”. Ijkuakon Elimas san niman oualixtlapoyauili uan opejki tlamatemoua ikaj makimatilana. 12  Tekiua opejki tlaneltoka ijkuak okitak tlen opanok. Noijki okitlajtlachialti tlen Jehová tlamachtia. 13  Itech altepetl Pafos, Pablo uan akinmej iuan oyayaj otlejkokej itech se barco uan oyajkej Perga ompa Panfilia. Pero Juan okinkajte uan omokopki Jerusalén. 14  Satepan yejuan okiskej Perga uan oajsitoj Antioquía tlen kajki Pisidia. Ompa okalakej itech sinagoga* se sábado uan omotlalijkej. 15  Ijkuak otlanki okitlajtoltijkej iTlanauatil Moisés uan tlen okijkuilojkej profetas, akinmej okiyekanayaj sinagoga* otlanauatijkej makinmiluitij: “Nokniuan, xikijtokan itlaj tla nankinekij nantechyolchikauaskej”. 16  Ijkuakon Pablo omoketski, ika ima okichi señas uan okijto: “Techkakikan tlakamej tlen nanchantij Israel uan noijki akinmej nankitlakaitaj toTajtsin Dios. 17  InDios israelitas okinpejpenki touejkatatajuan. Ye okinueyitlali ijkuak ochantiayaj Egipto maski amo okatka inmialtepe uan okinkixti ika ichikaualis. 18  Noijki okinxiko kanaj 40 xiuitl kanin tlauaki. 19  Satepan okinpojpolo chikome altepemej ompa Canaán uan tlalmej okinmaxkatili israelitas. 20  Nochi non ouejka kanaj 450 xiuitl”. “Satepan toTajtsin Dios okintlali jueces hasta ijkuak okatka profeta Samuel. 21  Pero yejuan okinekiayaj kipiaskej se tekiua, ikinon toTajtsin Dios okitlali Saúl matlanauati 40 xiuitl. Saúl okatka ikone Quis uan opouiaya itech ifamilia Benjamín. 22  Satepan okipatlak Saúl uan okitlali David matlanauati. ToTajtsin Dios okitematilti uan okijto: ‘Yonikitak David ikone Jesé ye se tlakatl tlen nechyolpaktia. Ye kichiuas nochi tlen ne nikneki’. 23  ToTajtsin Dios okitlali se ixui David makimakixti altepetl Israel ijkon ken ye okijto. Non tlakatl ye Jesús. 24  Ijkuak Jesús ayamo oualaya, Juan okinmilui nochtin tlen ochantiayaj Israel mamoapolaktikan. Ijkon kiteititiskiaj omoyolkopayaj. 25  Pero ijkuak Juan yitlamiskia tetlapouis, okijto: ‘Namejuan, ¿tlen nankijtouaj? ¿Akin ne? Ne amo ye akin namejuan nankichiaj. Pero xikmatikan akin satepan uits amo nechnamiki nikintotomilis ikakuan’”.* 26  “Nokniuan, namejuan tlen namixuiuan Abrahán uan namejuan tlen nankitlakaitaj toTajtsin Dios, tejuan yotikkakej ken techmakixtis toTajtsin Dios. 27  Akinmej chantij Jerusalén uan intekiuajkej amo okixmatkej akin techmakixtis. Pero ijkuak okixkomakakej, okichijkej tlen okijkuilojkej profetas tlen okitlajtoltiayaj teixpan nochi sábados. 28  Yejuan okiluijkej Pilato makimikti maski amo okajsiayaj tlen kitlajtlakoltiskej. 29  Satepan okitemouijkej itech kouitl uan okitokakej ijkuak yokichijkej nochi tlen omoijkuilo kipanoskia. 30  Pero toTajtsin Dios okiyoliti. 31  Miak tonal Jesús okinmonextili akinmej iuan okiskej Galilea uan oyajkej* Jerusalén. Axkan yejuan kitematiltiaj akin ye”. 32  “Axkan tejuan timechmatiltiaj kuali tlajtoli tlen toTajtsin Dios okinmilui touejkatatajuan. 33  Ijkuak ToTajtsin Dios okiyoliti Jesús, okichi nochi tlen okijto para techpaleuis tejuan tiikoneuan. Ijkon ken ijkuilitok itech salmo ome: ‘Te tinokone uan axkan onimochi nimotajtsin’. 34  ToTajtsin Dios okiyoliti uan ayakmo keman kipias icuerpo tlen ixpoliui uan palani. ToTajtsin Dios okiteititi non melauak ijkuak okijto: ‘Ne melauak namechtlasojtlas ijkon ken onikilui David’. 35  Okse salmo noijki kijtoua: ‘Amo tikkauas maijtlakaui nocuerpo porque ne amo keman nimitskauas’. 36  David okitekichiuili toTajtsin Dios ijkuak oyoltoka. Satepan oixpoliuik, okitokakej kanin otoktokaj iuejkatatajuan uan icuerpo oijtlakauik. 37  Pero amo oijtlakauik icuerpo akin toTajtsin Dios okiyoliti”. 38  “Nokniuan, xikmatikan timechmatiltiaj toTajtsin Dios namechtlapojpoluilis namotlajtlakol porque oixpoliuik non tlakatl. 39  ITlanauatil Moisés amo onamechpaleui ayakmo xiyetokan nantlajtlakolejkej. Pero toTajtsin Dios kinpaleuis ayakmo mayetokan tlajtlakolejkej akinmej tlaneltokaj, porque oixpoliuik non tlakatl. 40  Ximomaluikan para amo namechpanos ijkon ken okijtojkej profetas: 41  ‘Xikitakan namejuan tlen nantepinauiaj, ximotlajtlachialtikan uan ximikikan. Porque itech ninmej tonalmej nikchijtok itlaj tlen namejuan amo nankineltokaskej maski ikaj namechyekiluis’”. 42  Ijkuak yejuan okiskej itech sinagoga,* miakej okintlatlaujtijkej oksepa makintlapouitij non tlamantli chikometika sábado. 43  Ijkuak otlankej omomachtijkej itech sinagoga,* miakej judíos oyajkej iuan Pablo uan Bernabé. Noijki inuan oyajkej akinmej san omochijkej judíos tlen okiueyichiuayaj toTajtsin Dios. Pablo uan Bernabé okintlapouijkej uan okinyolchikajkej nochipa makikauilikan toTajtsin Dios makintliokoli tlen kuali. 44  Chikometika sábado, miakej tlen ochantiayaj itech non altepetl omonechikojkej porque okinekiayaj kikakiskej iTlajtol Jehová. 45  Judíos okualankej ijkuak okinmitakej akinmej omonechikojkej. Noijki okitlajtolnamikej Pablo uan okiuijuikaltijkej. 46  Pablo uan Bernabé omoyolchikajkej uan okinmiluijkej: “Omonekiaya achto namejuan timechtlapouiskej iTlajtol toTajtsin Dios. Pero tiaskej itech okseki altepemej, porque amo onankikakej uan nanmokuayejyekouaj* amo namechnamiki nochipa nanyoltoskej. 47  Jehová otechnauati ijkuak okijto: ‘Onimitstlali ken se tlauili itech altepemej para xiktematilti ipan nochi tlaltikpak ken nitemakixtis’”. 48  Akinmej amo judíos opakej ijkuak ijkon okikakej, uan okijtojkej sapanoua kualtsin iTlajtol Jehová. Noijki otlaneltokakej nochtin tlen omochijchikajkej kiseliskej yolilistli tlen amo keman tlamis. 49  ITlajtol Jehová omotematilti itech nochi non altepetl. 50  Judíos okinkuejsojkej siuamej tlen oueyititokaj. Nonmej siuamej okitlakaitayaj toTajtsin Dios. Noijki okinkuejsojkej tlakamej tlen oueyititokaj itech non altepetl. Ijkon okintlatlaluijkej makintlajyouiltikan Pablo uan Bernabé uan noijki okinkixtijkej itech inmialtepe. 51  Pablo uan Bernabé omokxitsetselojkej uan ijkon okiteititijkej yokinnejmachtijkej. Satepan oyajkej altepetl Iconio. 52  Discípulos okachi opakiayaj uan okachi okiseliayaj espíritu santo.

Notas

Noso “omosauayaj”.
Noso “yomosaujkej”.
Noso “matemokan”.
Xikita diccionario.
Xikita diccionario.
Xikita diccionario.
Noso “ihuaraches”.
Noso “otlejkokej”.
Xikita diccionario.
Xikita diccionario.
Noso “nanmonejneuiliaj”.