Hechos 10:1-48

  • Cornelio itlaj okimonextili (1-8)

  • Pedro okimonextilijkej yolkamej chipauakej (9-16)

  • Pedro okitlajpaloto Cornelio (17-33)

  • Pedro okintlapoui kuali tlajtoli akinmej amo judíos (34-43)

    • “ToTajtsin Dios amo techikoita” (34, 35)

  • Akinmej amo judíos okiselijkej espíritu santo uan omoapolaktijkej (44-48)

10  Itech altepetl Cesarea okatka se tlakatl itoka Cornelio. Ye okinyekanaya 100 soldados italianos.  Cornelio uan ifamilia okiueyichiuayaj toTajtsin Dios. Ye okinpaleuiaya akinmej amitlaj okipiayaj uan nochipa okitlatlaujtiaya toTajtsin Dios.  Se tonal kanaj las 3 tiotlak omonexti se iángel toTajtsin Dios uan okalak ichan. Ye okilui: “¡Cornelio!”.  Cornelio san okitak porque sapanoua omomojti uan okitlajtlani: “¿Tlen tikmonekiltia noTeko?”. Ye okinankili: “ToTajtsin Dios yokitak uan kilnamiki tiktlatlaujtia uan tikinpaleuia akinmej amitlaj kipiaj.  Ikinon xikintitlani sekimej tlakamej mayakan altepetl Jope makinotsatij Simón tlen kiluiaj Pedro.  Ye mokalotijtok ichan Simón tlen chanti itempa mar uan kiyektlalia kuetlaxtli”.  Cornelio san niman okinnotski ome itlakeualuan ijkuak ángel oyajki. Noijki okinotski se soldado tlen okiueyichiuaya toTajtsin Dios.  Ye okinmilui nochi tlen opanok uan okintitlanki mayakan Jope.  Mostlatika ijkuak yejuan yiajsiskiaj itech altepetl, Pedro omotlatlaujtito ikpak* kali kanaj tlajkotonal. 10  Pedro opejki apismiki uan okinekiaya tlakuas. Ijkuak otlakualchijtokaj, itlaj okimonextili. 11  Ye okitak iluikak otlapotoka. Noijki okitak oualtemouaya ipan tlaltikpak itlaj ken se ueyi tsotsoli* de lino tlen kikitskijtiuitsej itech naui iyakyo. 12  Ipan tsotsoli* okatkaj tlatlamantli yolkamej tlen okipiayaj naui inmikxiuan, yolkamej tlen motilanaj uan noijki totomej. 13  Ijkuakon ikaj okilui: “¡Ximoketsa Pedro, xitlamikti uan xitlakua!”. 14  Pedro okinankili: “Amo noTeko. Amo keman nikkua tlen amo chipauak noso tlen sokio”. 15  Satepan oksepa okilui: “Amo xikijto amo chipauak tlen toTajtsin Dios yokichipa”. 16  Ijkon opanok eyi uelta uan tsotsoli* san niman omokopki iluikak. 17  Pedro amo okimatiaya tlen kichiuas uan san omokuayejyekojtoka* tlen kijtosneki tlen okitak. Ijkuakon tlakamej tlen okintitlanki Cornelio yokatkaj kaltempa, porque otlajtlankej kanin ochantiaya Simón. 18  Otetlajpalojkej uan otlajtlankej kox ompa omokalotiaya Simón tlen okiluiayaj Pedro. 19  Ijkuak Pedro ok omokuayejyekojtoka* tlen okitak, espíritu santo okilui: “Eyi tlakamej mitstemouaj. 20  Ximoketsa, xitemo uan san niman inuan xio porque ne onikintitlanki”. 21  Pedro otemok kanin okatkaj tlakamej uan okinmilui: “Nikan nika. Ye ne nantechtemouaj. ¿Tlen nankimonekiltiaj?”. 22  Yejuan okiluijkej: “Otechualtitlanki Cornelio tlen kinyekana soldados. Ye yolkuali uan kiueyichiua toTajtsin Dios. Nochtin judíos kitlakaitaj. Se iángel toTajtsin Dios okinauati mamitsilui xio ichan uan makikaki tlen tikijtos”. 23  Pedro okinkalaki tlakamej uan okinkaloti. Mostlatika inuan oyajki uan noijki sekimej tokniuan tlen ochantiayaj Jope. 24  Opanok se tonal uan oajsitoj Cesarea. Cornelio okinchixtoka pero noijki okinnotski ifamiliares uan iyolikniuan. 25  Cornelio okinamikito Pedro ijkuak okalak ichan. Noijki ixpan omotlankuaketski uan okiueyichi. 26  Pero Pedro okiketsalti uan okilui: “Ximoketsa ne noijki nitlakatl ken te”. 27  Ijkuak okalakej uan omotlapouijtiayaj, Pedro okinmitak miakej ompa okatkaj. 28  Pedro okinmilui: “Namejuan kuali nankimatij tlanauatil amo kinkauilia judíos mamouikakan inuan akinmej amo judíos nion amo makintlajpalotij. Pero toTajtsin Dios yonechititi amikaj manikilui amo chipauak noso sokio. 29  Ikinon san niman oniuala ijkuak onechtemotoj. Axkan nikneki nikmatis tleka onantlatitlankej manechnotsatij”. 30  Cornelio okilui: “Yikipia naui tonal onimotlatlaujtijtoka nikan nochan kanaj nin hora las 3 tiotlak. San niman se tlakatl noixpan omoketsako uan itlaken opetlaniaya. 31  Ye onechilui: ‘Cornelio, toTajtsin Dios yokikak tiktlatlaujtia uan kilnamiktok tikinpaleuia akinmej amitlaj kipiaj. 32  Ikinon ikaj xiktitlani mauia Jope makinotsati Simón tlen kiluiaj Pedro. Ye mokalotijtok ichan Simón tlen chanti itempa mar uan kiyektlalia kuetlaxtli’. 33  San niman onitlanauati mamitsnotsatij uan nimitstlasojkamatilia otiuala. Axkan tinochtin nikan tikatej ixpan toTajtsin Dios para tikkakiskej nochi tlen Jehová omitsnauati xikijto”. 34  Ijkuakon Pedro okijto: “Axkan melauak nikajsikamati toTajtsin Dios amo techikoita. 35  Ye kinselia akinmej kitlakaitaj uan kichiuaj tlen kuali maski san kanin inmialtepe. 36  ToTajtsin Dios okinualtitlanili itlajtol israelitas. Non tlajtoli kijtosneki kuali tlajtoli tlen kitemaka yolseuilistli ika Jesucristo. Jesús inTeko nochtin. 37  Namejuan nankimatij Juan okintlapoui oksekimej omonekiaya moapolaktiskej. Satepan ompa Galilea uan nochi Judea omotematilti 38  toTajtsin Dios ika espíritu santo okipejpenki Jesús tlen oualaya Nazaret uan okimakak chikaualistli. ToTajtsin Dios iuan okatka, ikinon okinpaleuijtinemiaya oksekimej uan okinpajti akinmej Diablo okintlajyouiltiaya. 39  Tejuan otikitakej uan tiktematiltiaj nochi tlen okichi itech inmialtepe judíos uan tlen okichi Jerusalén. Pero yejuan okimiktijkej ijkuak okipilojkej itech se kouitl. 40  ToTajtsin Dios okiyoliti ipan eyi tonal uan okikauili mamonexti. 41  Jesús amo nochtin okinmonextili. San tejuan otechmonextili porque iuan otitlakuajkej ijkuak toTajtsin Dios okiyoliti. ToTajtsin Dios otechpejpenki matikitakan uan matiktematiltikan akin ye. 42  Jesús otechnauati matikintlapouikan oksekimej. Noijki matikinyekiluikan toTajtsin Dios ye okitlali makinmixkomaka akinmej yoltokej uan akinmej yoixpolikej. 43  Nochtin profetas okitematiltijkej akin Jesús. Okijtojkej nochtin akinmej kineltokaskej kintlapojpoluiliskej intlajtlakol ika itoka”. 44  Ijkuak Pedro ijkon okijtojtoka, espíritu santo oualtemok inpan akinmej okikaktokaj. 45  Judíos tlen oyajkej iuan Pedro uan otlaneltokayaj, omotlajtlachialtijkej porque toTajtsin Dios okintliokoli espíritu santo akinmej amo judíos. 46  Yejuan okinkakej otlajtouayaj tlatlamantli tlajtoli uan okiueyichiuayaj toTajtsin Dios. Satepan Pedro okijto: 47  “Yejuan okiselijkej espíritu santo ijkon ken tejuan. ¿Kox ikaj amo kinkauilis mamoapolaktikan?”. 48  Ijkuakon Pedro otlanauati makinapolaktikan ika itoka Jesucristo. Satepan yejuan okitlatlaujtijkej Pedro inuan mamokaua kanaj keski tonal.

Notas

Noso “ikuapak”.
Noso “tlakemitl”, “tilmajtli”.
Noso “tlakemitl”, “tilmajtli”.
Noso “tlakemitl”, “tilmajtli”.
Noso “omonejneuilijtoka”.
Noso “omonejneuilijtoka”.