Colosenses 4:1-18

  • ¿Tlen moneki kichiuaskej akinmej kinpiaj intlakeualuan? (1)

  • “Nochipa ximotlatlaujtikan” (2-4)

  • “Xiyetokan namixtlamatkej inmixpan akinmej amo tlaneltokaj” (5, 6)

  • Kanin tlami libro (7-18)

4  Namejuan tlen nankinpiaj namotlakeualuan, xikinmitakan ken moneki uan amo xikinchikoitakan. Xikilnamiktokan namejuan noijki nankipiaj se namoTeko ompa iluikak.  Amo xikilkauakan nochipa ximotlatlaujtikan, xiijsatokan uan ximotlasojkamatikan.  Noijki topatka ximotlatlaujtikan uan xikiluikan toTajtsin Dios matechkauili matiktematiltikan tlen ye kijtoua. Noijki matiktematiltikan itlaj santo tlen amo omomatiaya itech Cristo ikinon ne nitsaktok.  Noijki ximotlatlaujtikan para mamoajsikamati tlen niktematiltis ijkon ken moneki nikchiuas.  Xiyetokan namixtlamatkej inmixpan akinmej amo tlaneltokaj uan amo ximotonalpolokan.  Nochipa xikijtokan tlen teyolpakti, xitlajtokan ken yetoskia nankipoyeliaj namotlajtol. Ijkon nankimatiskej ken nankinnankiliskej oksekimej.  Ne niktlasojtla tokni Tíquico uan ye namechtlapouis ken nika. Ye nochipa touan kitekichiuilia toTeko ken se tlakeuali.  Namechtitlanilia manamechiluiti ken tikatej uan manamechyolchikauati.  Ye yas iuan Onésimo. Non tokni niktlasojtla, namouan okatka uan amo keman kikaua toTajtsin Dios. Yejuan namechiluiskej nochi tlen nikan panotok. 10  Aristarco nouan tsaktok uan namechontlajpaloua. Noijki namechontlajpaloua Marcos iprimo Bernabé. Tla namechtlajpaloti Marcos kuali xikselikan ijkon ken yinankimatij. 11  Noijki namechontlajpaloua Jesús tlen kiluiaj Justo. Nochtin yejuan okimochiuilijkej circuncisión. San yejuan nouan tekipanouaj para tikpaleuiskej iTekiuajkayo toTajtsin Dios uan sapanoua nechyolchikauaj. 12  Epafras tlen namouan okatka namechontlajpaloua uan ye noijki kitekichiuilia Cristo Jesús. Ye nochipa namopatka motlatlaujtia ika nochi iyolo. Ijkon nochipa nanyetoskej namajsitokej uan nanmoyekketoskej. Noijki nankineltokaskej melauak tlen kineki toTajtsin Dios. 13  Ne nikmati namopatka mochijchikaua tekipanos. Noijki mochijchikaua tekipanos inpatka akinmej chantij Laodicea uan Hierápolis. 14  Namechontlajpaloua tepajti Lucas tlen tiktlasojtlaj. Noijki namechontlajpaloua Demas. 15  Techintlajpalilikan tokniuan tlen chantij Laodicea. Noijki techtlajpalilikan Ninfa uan akinmej ichan monechikouaj.* 16  Ijkuak yonankitlajtoltijkej nin carta, xikintitlanilikan akinmej monechikouaj* ompa Laodicea noijki makitlajtoltikan. Noijki xikintlajtlanilikan carta tlen onikintitlanili uan xiktlajtoltikan. 17  Noijki xikiluikan Arquipo nochipa mamochijchikaua makichiua tekitl tlen okimakak toTeko. 18  Ne niPablo uan namechontlajkuililia para namechontlajpalos. Xikilnamiktokan nitsaktok uan toTajtsin Dios nochipa manamechtliokoli tlen kuali.

Notas

Ika griego moijtoua “tlanechikol”.
Ika griego moijtoua “tlanechikol”.