Apocalipsis 21:1-27

  • Se yankuik iluikak uan se yankuik tlaltikpak (1-8)

    • Ayakmo yetos mikilistli (4)

    • “Ne nochi nikyankuilijtok” (5)

  • Moijtoua ken kajki yankuik Jerusalén (9-27)

21  Ijkuakon onikitak se yankuik iluikak uan se yankuik tlaltikpak. Porque opojpoliuik iluikak uan tlaltikpak tlen achto okatkaj uan mar noijki ayakmo kajki.  Noijki onikitak yankuik Jerusalén tlen altepetl chipauak. Ye oualtemouaya iluikak desde kanin kajki toTajtsin Dios. Yomochijchi ken se novia para kiselis inamik.  Satepan onikkak ikaj chikauak otlajto kanin kajki trono uan okijtouaya: “Itabernáculo toTajtsin Dios kajki inuan akinmej chantij tlaltikpak. Ye inuan chantis uan yejuan pouiskej itech ialtepe. ToTajtsin Dios inuan yetos.  Ye kinmixayouajuatsas, ayakmo yetos mikilistli, ayakmo ikaj moyolkokos, ayakmo ikaj chokas nion ayakmo ikaj tlajyouis. Yopojpoliuik tlen achto okatka”.  Akin okatka* ipan trono okijto: “Ne nochi nikyankuilijtok”. Noijki okijto: “Xikijkuilo nin tlajtoli porque melauak uan nochtin uelis kineltokaskej”.  Ye onechilui: “¡Nin tlajtoli yomochi! Ne niAlfa uan niOmega,* ne niachto uan nisaiktlami. Nochtin akinmej amikij nikintliokolis makonikan atl tlen meya uan kitemaka yolilistli.  Akin tlatlanis kaxkatiliskej nochi non tlamantli. Ne niyetos iDios uan ye yetos nokone.  Pero akinmej momojtiaj, akinmej amo tlaneltokaj, akinmej sokiojkej uan tetlajyaltijkej, akinmej temiktiaj, akinmej auilnemij,* akinmej kichiuaj naualotl, akinmej kinueyichiuaj dioses uan nochtin akinmej tlakajkayauaj kintlamotlaskej kanin mantok tlitl ika azufre. Non kijtosneki ojpa mikilistli”.  Se ángel tlen opouiaya inuan chikome ángeles tlen okinpiayaj chikome tazones tlen otentokaj ika saiktlami chikome chauistli, ouala uan onechilui: “Xiuiki, nimitsititis novia, isiua Ichkatsin”. 10  Ika espíritu santo onechuikak ipan se ueyi tepetl uejkapan. Ye onechititi altepetl chipauak Jerusalén tlen oualtemouaya iluikak desde kanin kajki toTajtsin Dios 11  uan okipiaya iueyitilis toTajtsin Dios. Opetlaniaya ken se tetl sapanoua kuajkualtsin ijkon ken tetl jaspe petlani ken vidrio chipauak. 12  Okipiaya se ueyi tepamitl uejkapan. 12 ángeles okatkaj innajnakastlan 12 puertas tlen okinpiaya. Noijki itech puertas oijkuilitokaj intoka 12 ifamilias ikoneuan Israel. 13  Ik kanin kisa tonaltsin okatkaj eyi puertas uan ik kanin motlatia tonaltsin okatkaj eyi puertas. Noijki ik norte okatkaj eyi puertas uan ik sur okatkaj eyi puertas. 14  Tepamitl tlen okipiaya altepetl omotlakxilijtoka ipan 12 temej.* Ipan nonmej temej* okatka intoka 12 iapóstoles Ichkatsin. 15  Akin onechtlapouijtoka okipiaya se akatl de oro tlen ika otlatamachiuaya. Ijkon kitamachiuaskia altepetl, puertas uan tepamitl. 16  Altepetl okatka cuadrado, san se tlatamachiuali okipiaya ik patlauak uan ik ueyak. Ye okitamachi altepetl ika non akatl uan okipiaya kanaj 2,220 kilómetros* ik ueyak, ik patlauak uan ik uejkapan. 17  Noijki okitamachi tepamitl uan okipiaya kanaj 64 metros.* Ángel otlatamachi ijkon ken tlatamachiuaj tlakamej. 18  Tepamitl ochijchitoka ika jaspe uan altepetl ochijchitoka ika kuali oro tlen okatka ken vidrio chipauak. 19  Itepamitl altepetl omotlakxilijtoka ipan tlatlamantli tetl kuajkualtsin: achto omotlakxilijtoka ipan tetl jaspe, tetl ome zafiro, tetl eyi calcedonia, tetl naui esmeralda, 20  tetl makuili sardónica, tetl chikuase sardio, tetl chikome crisólito, tetl chikueyi berilo, tetl chiknaui topacio, tetl majtlaktli crisoprasa, tetl majtlaktli uan se jacinto, uan tetl majtlaktli uan ome amatista. 21  Noijki 12 puertas okatkaj 12 perlas. Sejse puerta ochijchitoka san ika se perla. Ojtli kanin miakej panouaj itech non altepetl, ochijchitoka ika kuali oro tlen okatka ken vidrio chipauak. 22  Ompa amo onikitak nion se templo, porque toTajtsin Dios Jehová tlen kipia nochi chikaualistli ye itemplo uan noijki Ichkatsin. 23  Tonaltsin uan metstli amo moneki kitlauiliskej altepetl, porque kitlauilia iueyitilis toTajtsin Dios uan itlauil ye Ichkatsin. 24  Itlauil altepetl kintlauilis ijkuak nejnemiskej akinmej chantij itech altepemej. Tekiuajkej tlen katej ipan tlaltikpak kiueyitlaliskej non altepetl. 25  Ipuertas amo keman motsakuaskej porque ompa nochipa tlanestos uan amo tlayouas. 26  Akinmej chantij itech altepemej kiueyitlaliskej uan kitlakaitaskej non altepetl. 27  Pero ompa amo keman kikalakiskej itlaj tlen sokio nion amo kalakiskej akinmej kichiuaj tlen tletlajyalti uan tlakajkayauaj. San kalakiskej akinmej intoka ijkuilitok itech irollo Ichkatsin tlen kijtoua akinmej yoltoskej.

Notas

Noso “oeuatoka”, “oyetoka”.
Alfa ika opeuaya abecedario griego uan otlamiaya ika omega.
Xikita diccionario kanin kijtoua auilnemi.
Noso “tepejximej”.
Noso “tepejximej”.
Ika griego moijtoua 12,000 (doce mil) estadios. Se estadio kipia 185 metros.
Ika griego moijtoua “144 codos”.