Filemón 1:1-25

  • Pablo otetlajpalo (1-3)

  • Filemón otetlasojtlaya uan otlaneltokaya (4-7)

  • Pablo okilui Filemón makipaleui Onésimo (8-22)

  • Kanin tlami libro (23-25)

 Ne niPablo, nitsaktok porque niktekichiuilia Cristo Jesús. Ne nika iuan Timoteo uan nimitstlajkuililia tokni Filemón tlen timitstlasojtlaj uan techpaleuia.  Noijki tokni Apfia, Arquipo tlen techpaleuijtinemi ken se soldado uan akinmej monechikouaj* mochan:  ToTajtsin Dios uan toTeko Jesucristo manamechtliokolikan tlen kuali uan manamechmakakan yolseuilistli.  Nimitsilnamiki tokni Filemón ijkuak nimotlatlaujtia uan nochipa niktlasojkamatilia toTajtsin Dios,  porque nikmati titlaneltoka. Noijki nikmati tiktlasojtla toTeko Jesús uan nochtin akinmej okinpejpenki toTajtsin Dios.  Te uan oksekimej tokniuan nantlaneltokaj, ikinon nimotlatlaujtia para xikajsikamati ken techpaleuia Cristo matikpiakan nochi tlen kuali.  Onipaki uan onimoyolchika ijkuak onikmatki titetlasojtla. Nokni, te otikinyolchika akinmej okinpejpenki toTajtsin Dios.  Ikinon maski uelis nimitsnauatis xikchiua tlen kuali porque niiapóstol Cristo,  nimitstlatlaujtia xikchiua tlen nimitsiluis porque nikmati titetlasojtla. Ne yonikokoxkatik* uan onechtsakej porque nikneltoka Cristo Jesús. 10  Filemón, nimitstlatlaujtia xikpaleui Onésimo porque ye omochi ken nokone nikan kanin nitsaktok. 11  Achto ye amo omitspaleuiaya pero axkan uelis techpaleuis tiome. 12  Oksepa nimitstitlanilia Onésimo tlen sapanoua niktlasojtla. 13  Nechpaktiskia nouan mamokaua manechpaleui uan makichiua tlen te tikchiuaskia nikan kanin nitsaktok. Ne nitsaktok porque niktematiltia kuali tlajtoli. 14  Pero amo nikneki nikchiuas itlaj tlen amo tikneki. Ijkon tikchiuas ika nochi moyolo tlen nimitsiluia uan amo porque nimitsnauatia. 15  Xamo Onésimo omitscholili kanaj keski tonal porque oksepa mouan mokopaskia uan nochipa mouan yetos. 16  Pero ayakmo yetos motlakeual uan xiktlasojtla ken mokni. Ne niktlasojtla pero te okachi tiktlasojtlas porque san sekan nankitekichiuiliskej toTeko. 17  Ikinon tla techita ken nimoyolikni kuali xikseli ijkon ken ne techseliskia. 18  Nimitstlaxtlauilis tla itlaj omitstokti noso itlaj mitsuikilia. 19  Ne Pablo nimitsijkuililia nin carta uan nimitsiluia nimitstlaxtlauilis tlen mitsuikilia Onésimo. Pero xikilnamikto ne onimitspaleui xikixmati Cristo. 20  Nokni, nimitstlatlaujtia xikchiua tlen nimitsiluia porque tejuan tiidiscípulos toTeko. Techyolchikaua ken se idiscípulo Cristo. 21  Nikmatok tikchiuas tlen onimitsilui. Ne nimitstlajkuililia porque nikmati tikchiuas okachi miak tlamantli uan amo san tlen nimitsiluia. 22  Noijki xitlayektlali kanin nimokauas. Xamo nechkixtiskej porque nanmotlatlaujtiaj uan oksepa uelis namechtlajpaloti. 23  Mitsontlajpaloua Epafras tlen nouan tsaktok porque noijki kineltoka Cristo Jesús. 24  Noijki mitsontlajpalouaj Marcos, Aristarco, Demas uan Lucas. Yejuan nechpaleuiaj. 25  ToTeko Jesucristo manamechtliokoli tlen kuali porque nankipiaj kuali namoyolo.

Notas

Ika griego moijtoua “tlanechikol”.
Noso “yoniueuejtik”.