2 Timoteo 4:1-22

  • “Kuali xiktekichiuili toTajtsin Dios” (1-5)

    • San niman matitetlapouikan iTlajtol toTajtsin Dios (2)

  • “Yonikmomakak ken se soldado tlen kimati kimomakas” (6-8)

  • Tlen okijto Pablo (9-18)

  • Kanin tlami libro (19-22)

4  Cristo Jesús kinmixkomakas akinmej yoltokej uan akinmej yoixpolikej ijkuak ye moteititis uan ijkuak tlanauatis itech iTekiuajkayo. Ne nimitsnauatia ixpan ye uan ixpan toTajtsin Dios:  san niman xitetlapoui iTlajtol toTajtsin Dios ijkuak nochi kuali yetos uan ijkuak yetos ouijkayotl. Xikinmititi oksekimej ijkuak kichijtokej itlaj amo kuali, xikinnejmachti, xikinyektlapoui uan amo ximosotlaua ijkuak ijkon tikchiuas uan kuali xitlamachti.  Porque ajsis tonal yejuan amo kinekiskej kikakiskej kuali tlamachtil. Kichiuaskej tlen kinekij uan kintemoskej tlamachtijkej para makinmiluikan tlen yejuan kinekij kikakiskej.  Ayakmo kikakiskej tlen melauak uan san kinkakiskej akinmej tlakajkayajtinemij.  Pero te nochipa kuali ximokuayejyeko,* xikxiko tlen tikijyouis, nochipa xitetlapoui kuali tlajtoli uan kuali xiktekichiuili toTajtsin Dios.  Porque ne yonimotemakak ken vino tlen kitetliokoliaj uan kinokiaj* ipan altar. Noijki yiajsis tonal nechmakixtiskej.  Yonikmomakak ken se soldado tlen kimati kimomakas, yoniktlami tekitl tlen moneki uan nochipa nikchiua tlen tikneltokaj.  Axkan toTeko tlen kuali tlaixkomaka yonechxelili se corona tlen kinmakaj akinmej yolkualmej. Ye nechtliokolis non corona ijkuak ajsis tonal tlaixkomakas. Noijki kinmakas nochtin tlen kichiaj mamoteititi uan amo san ne nechmakas.  Ximochijchikaua san niman techitaki. 10  Demas onechkajte uan oyajki Tesalónica porque kixneki tlen axkan onka. Crescente oyajki Galacia uan Tito oyajki Dalmacia. 11  San ye Lucas nikan nouan kajki. Xikualika Marcos ijkuak tiuits porque ye nechpaleuis maniktekichiuili toTajtsin Dios. 12  Tíquico oniktitlanki Éfeso. 13  Ijkuak tiuits, xikualika tsotsoli* tlen onikkajte ichan Carpo ompa Troas. Noijki xikinualika rollos pero amo xikinmilkaua tikinualikas kuetlaxtin kanin nitlajkuiloua. 14  Alejandro tlen tekipanoua ika cobre sapanoua onechtlajyouilti pero Jehová kitlajyouiltis. 15  Te noijki ximomalui amitlaj mitstoktis porque ye sapanoua otechixnamik ijkuak otitlajtouayaj. 16  Amikaj nouan okatka ijkuak achto onimopaleui inmixpan tekiuajkej porque nochtin onechkajtejkej. Nikneki toTajtsin Dios makintlapojpolui. 17  Pero toTeko nouan okatka uan onechyolchika para nochtin manikintlapoui iTlajtol toTajtsin Dios uan ijkon kimatiskiaj nochtin tlen chantij itech okseki altepemej. Noijki onechpaleuijkej para amo manechkua león. 18  ToTeko nechpaleuis ijkuak nechpanos nochi tlen amo kuali uan nechmakixtis para nechuikas itech iTekiuajkayo ompa iluikak. Ye nochipa makiueyichiuakan. Amén. 19  Techintlajpalili Priscila, Áquila uan akinmej chantij ichan Onesíforo. 20  Erasto omoka Corinto. Trófimo mokokoua uan onikkajte ompa Mileto. 21  Ximochijchikaua xiuiki ijkuak ayamo seua. Mitsontlajpalouaj Eubulo, Pudente, Lino, Claudia uan nochtin tokniuan. 22  Nimotlatlaujtia para toTeko mayeto itech motlayejyekol.* Ye nochipa manamechtliokoli tlen kuali.

Notas

Noso “ximonejneuili”.
Noso “kimimilouaj”, “kixauaniaj”, “kitoyauaj”.
Noso “tlakemitl”, “tilmajtli”.
Noso “motlanemilil”.