Xikita nochi

Tlen kiualika

Notas

Notas
 1.  ¿Akin Ueyi Babilonia?

 2.  ¿Keman momatiskia akin Mesías?

 3.  Ijkuak kinekiskej kichiuaskej seki tlamantli ika moeso

 4.  Ijkuak moxelouaj akinmej yomonamiktijkej

 5.  Ijkuak iluichiuaj

 6.  ¿Tlen uelis tikchiuaskej para amo mokokoskej oksekimej?

 7.  Tla titlanemakaj iuan se tokni noso tiknekij timoteluiskej inmixpan tekiuajkej

 1. ¿Akin Ueyi Babilonia?

¿Tleka tikijtouaj “Ueyi Babilonia” kijtosneki religiones tlen tlakajkayauaj? (Apocalipsis 17:5). Matikitakan eyi tlamantli.

 • San kanin mokajkalakia. Biblia kijtoua kajki ipan “miakej personas” uan “akinmej nouian chantij”. Noijki “kinnauatia tekiuajkej tlen katej tlaltikpak” (Apocalipsis 17:15, 18).

 • Amo uelis tikijtoskej kijtosneki tekiuajkej nion akinmej tlanemakaj. Biblia kijtoua “tekiuajkej tlen katej tlaltikpak” uan “tlasemankej” ok yoltoskej ijkuak kipojpoloskej Ueyi Babilonia (Apocalipsis 18:9, 15).

 • Kitlajtlakoltia toTajtsin Dios. Biblia kitokayotia “siuatl tlen san monemaka” porque mokajkalakia inuan tekiuajkej para makipaleuikan ika tomin uan okseki tlamantli (Apocalipsis 17:1, 2). Miakej kinkajkayaua uan noijki yokichi miakej makinmiktikan (Apocalipsis 18:23, 24).

Oksepa xikita tlamachtil 13 punto 6

 2. ¿Keman momatiskia akin Mesías?

Biblia okijto panoskiaj 69 semanas uan momatiskia akin Mesías (xiktlajtolti Daniel 9:25).

 • ¿Keman opejki 69 semanas? Itech xiuitl 455 achto itech xiuitl 1. Itech non xiuitl tekiua Nehemías oajsito Jerusalén para kiyektlalis altepetl (Daniel 9:25; Nehemías 2:1, 5-8).

 • ¿Keski xiuitl ouejkajkej 69 semanas? Itech seki profecías tlen kijtoua Biblia, se tonal kijtosneki se xiuitl (Números 14:34; Ezequiel 4:6). Ikinon se semana kijtosneki 7 xiuitl. Itech nin profecía, 69 semanas kijtosneki 483 xiuitl (69 x 7).

 • ¿Keman otlankej 69 semanas? Tla tikpouaj 483 xiuitl desde itech xiuitl 455 achto itech xiuitl 1, titlamitiuij itech xiuitl 29. a Itech non xiuitl Jesús omoapolakti uan omochi Mesías (Lucas 3:1, 2, 21, 22).

Oksepa xikita tlamachtil 15 punto 5

 3. Ijkuak kinekiskej kichiuaskej seki tlamantli ika moeso

Ijkuak tepajtijkej techiluiaj uelis techpajtiskej ika toeso, akinmej tikchiuaj ken Cristo amo tikseliaj. Amo tiktemakaj toeso para ika matepajtikan noso makitlatikan para satepan ika techpajtiskej (Deuteronomio 15:23).

Pero tiktekauiliaj ijkuak tepajtijkej kitaj ken tikpiaj toeso, ijkuak kichiuaj hemodiálisis, hemodilución noso ijkuak kitekitiltiaj se máquina para amo matikpolokan miak toeso uan oksepa mamokopa itech tocuerpo (bomba de derivación cardiopulmonar). Tisejse moneki tikpejpenaskej ken kitekitiltiskej toeso ijkuak techchiuiliskej se operación noso kitaskej kox timokokouaj. Xamo tepajtijkej tlatlamantli tepajtiaj. Ikinon achto techchiuiliskej operación noso kitaskej kox timokokouaj, akinmej tikchiuaj ken Cristo moneki tikintlajtlaniskej tlen kichiuaskej ika toeso. Ximotlajtlani:

 • ¿Tlen nikchiuaskia tla ijkuak nechpajtiskej kichiuaskej noeso mapano itech se tepostli uan oksepa nechtlaliliskej? ¿Ok nimokuayejyekos noeso uan amo moneki kinokiskej? (Deuteronomio 12:23, 24).

 • Tla ijkuak nechpajtiskej moneki nechkixtiliskej noeso para itlaj kichiuiliskej uan satepan oksepa nechtlaliliskej, ¿kuali nimomachilis porque nikmati tlen kijtoua Biblia?

Oksepa xikita tlamachtil 39 punto 3

 4. Ijkuak moxelouaj akinmej yomonamiktijkej

Biblia kijtoua akinmej yomonamiktijkej amo moneki moxeloskej. Pero tla moxelouaj, amo uelis ok ikaj iuan monamiktiskej (1 Corintios 7:10, 11). Ualeua sekimej tokniuan mokuayejyekouaj moxeloskej ijkuak itlaj kinpanoua.

 • Tla amo kinmakaj tlen ika mopanoltiskej: Ijkuak tlakatl amo kitemaka tlen ika mopanoltis ifamilia, ikinon ifamilia tlajyouia (1 Timoteo 5:8).

 • Ijkuak sapanoua kintlajyouiltiaj: Ijkuak ikaj sapanoua kitlajyouiltiaj uelis kikojkoskej noso kimiktiskej (Gálatas 5:19-21).

 • Ayakmo kinkauiliaj makiueyichiuakan Jehová: Akin kichiua ken Cristo ayakmo ueli kiueyichiua Jehová porque inamik amo kikauilia (Hechos 5:29).

Oksepa xikita tlamachtil 42 punto 3

 5. Ijkuak iluichiuaj

Akinmej tikchiuaj ken Cristo amo tikinpaleuiaj oksekimej ijkuak iluichiuaj ika tlen Jehová amo kipaktia. Sejse moneki tikpejpenaskej tlen tikchiuaskej ijkuak oksekimej iluichiuaj, moneki kuali tikpejpenaskej ika tlen yotimomachtijkej itech Biblia. Xikita tlen uelis tikchiuas.

 • Ijkuak ikaj mitsiluia xiyolpaki itech se iluitl. Xiktlasojkamatili. Pero tla okachi kineki kimatis uelis tikyekiluis tleka amo tiiluichiua.

 • Tla monamik amo iTlaixpantijka Jehová uan mitsiluia xitlakuatij iuan ifamiliares ijkuak iluichiuaj. Tla tikita amo tlajtlakoli uelis tias, pero moneki tikyekiluis amo tikinpaleuis tla kichiuaskej tlen toTajtsin Dios amo kipaktia.

 • Akin iuan titekipanoua mitstliokolia tomin ijkuak iluichiuaj. ¿Uelis tikselis? Ximokuayejyeko, ¿mitstliokolia san porque iluichiua? ¿Noso ika non tomin mitstlasojkamatilia porque kuali titekipanoua?

 • Itlaj mitstliokoliaj ijkuak iluichiuaj. Xamo uelis ikaj mitsiluis: “Nikmati amo tiiluichiua pero nikneki itlaj nimitstliokolis”. Xamo ijkon kichiua porque mitstlasojtla. Pero ximokuayejyeko, ¿ijkon kichiua para kitas kox tikchiua tlen kijtoua Biblia noso porque kineki inuan xiiluichiua? Tejuatsin tikijtos kox tikselis noso amo. Tiknekij nochipa tikchiuaskej tlen techpaleuis kuali matimomachilikan uan matikyolpaktikan Jehová (Hechos 23:1).

Oksepa xikita tlamachtil 44 punto 1

 6. ¿Tlen uelis tikchiuaskej para oksekimej amo mamokokokan?

Tejuan nochtin tikintlasojtlaj, ikinon timomaluiaj uan tikinmaluiaj oksekimej para amo mamokokokan. Ijkon tikchiuaj tla timokokouaj noso amo. Timochijchikauaj ijkon tikchiuaj porque tiktlakamatij ijkuak Biblia techiluia: “Xikintlasojtla oksekimej ijkon ken te timotlasojtla” (Romanos 13:8-10).

¿Tlen kijtosneki? Tla ikaj mokokoua uan uelis kinpanoltilis oksekimej amo moneki ikaj kixpipitsos, kinapalos noso kinauatekis nion kimakitskis. Noijki amo moneki moyolkokos tla ikaj amo kiyoleua mauia ikalijtik. Tla kineki moapolaktis moneki kinmiluis tlayekankej para uelis kiluiskej tlen uelis kichiuas uan ijkon oksekimej amo mokokoskej. Tla yikipia seki xiuitl ikaj omokokojka, moneki kitas kox yopajtik achto kitemos ikaj iuan monamiktis. Tla ijkon tikchiuaj tikteititiaj tikintlasojtlaj oksekimej uan amo san tejuan tiknekij timopaleuiskej (Filipenses 2:4).

Oksepa xikita tlamachtil 56 punto 2

 7. Tla titlanemakaj noso tiknekij timoteluiskej inmixpan tekiuajkej

Tla tikijkuilouaj ijkuak timokauaj itlaj tikchiuaskej noso ijkuak itlaj tiknemakaj, okachi kuali kisas. Ijkon moneki tikchiuaskej maski otimokajkej inuan tokniuan (Jeremías 32:9-12). Pero xamo ualeua sekimej tokniuan mokualaniaj porque sepantlanemakaj noso itlaj kikouaj. Tla ijkon techpanos moneki san niman matikyektlalikan, amo matimokualanikan nion matikinmiluikan oksekimej.

¿Tlen moneki tikchiuaskej tla kijtouaj tlen amo melauak noso techkajkayauaj uan techtlachtekiaj? (Xiktlajtolti Mateo 18:15-17). Jesús okijto moneki tikchiuaskej nin eyi tlamantli:

 1. Moneki matikyektlalikan tlen opanok san iuan akin otimokualanijkej (xikita versículo 15).

 2. Tla amo tikyektlaliaj moneki matikinmiluikan se noso ome tokniuan tlen kipiaj chikauak intlaneltokilis uan inmixpan matimotlapouikan (xikita versículo 16).

 3. Tla yotikchijkej achto ome tlamantli uan amo tikyektlaliaj, moneki tikinmiluiskej tlayekankej (xikita versículo 17).

Amo moneki tikinteluiskej tokniuan inmixpan tekiuajkej, porque miakej ayakmo kinekiskej kixmatiskej Jehová nion touan monechikoskej (1 Corintios 6:1-8). Pero onka seki tlamantli tlen moneki moyektlalis inmixpan tekiuajkej: ijkuak mokajkauaj akinmej yomonamiktijkej, ijkuak kitaj akin moneki kinmokauis konemej, tla amo kitemakaj tlen ikaj mopanoltiskej, tla seguro amo kineki itlaj kitlaxtlauas noso ijkuak ikaj kichiua testamento. Tla sekimej tokniuan itlaj san kuali kiyektlaliaj inmixpan tekiuajkej, kichijtoskiaj tlen kijtoua Biblia.

Se tokni amo tlajtlakolchiua tla kiteluia se tlakatl inmixpan tekiuajkej porque ikaj okichiualti iuan mamoteka, omotekak iuan se konetl noso okimajmachili, tlachteki noso ikaj okimikti.

Oksepa xikita tlamachtil 56 punto 3

a Tla tipeuaj itech xiuitl 455 a.i.x. 1 uan titlamij itech xiuitl 1 a.i.x. 1 panoua 454 xiuitl. Itech xiuitl 1 a.i.x. 1 hasta itech xiuitl 1 panoua san se xiuitl. Uan tla tipeuaj itech xiuitl 1 uan titlamij itech xiuitl 29, panoua 28 xiuitl. Tla tikpouaj ninmej xiuitl (454+1+28) mochiua 483 xiuitl.