Xikita nochi

Tlen kiualika

 TLAMACHTIL 19

Xiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios

Xiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios
  • ¿Tlen kijtosneki tiktlasojtlas toTajtsin Dios?

  • ¿Ken uelis tiyetoskej itech itlasojtlalis toTajtsin Dios?

  • ¿Ken kinteochiuas Jehová tlen katej itech itlasojtlalis?

¿Timopaleuis itech Jehová itech ninmej tonalmej temomojtijkej?

1, 2. ¿Kanin uelis timopaleuiskej pampa amo itlaj ma techpano?

XIMOKUAYEJYEKO kanaj otinemito uan tikita peua tlamixtemi. Noijki peua tlapetlani uan peua tlatijtikuini uan peua kiaui chikauak. Uan peua tiktemoa kanin timopaleuis pampa amo tisiauas. Uan tikajsi se kali kanin amo kalaki atl. Ik non, ¡sapanoa tiyolpaki pampa otikajsik kanin timopaleuis!

2 Axkan tichantij itech Tlaltikpak kanin onka miak tlajyouilistli uan tlen temomojti, pampa moita amo moyektlalis. Maski ijkon, onka kanin uelis timopaleuiskej uan amo itlaj techpanos. ¿Kanin uelis timopaleuiskej? Xikita tlen Biblia tlamachtia: “Melauak nikiluis Jehová: ‘Te tinopaleuilis uan tinotepamitl chikauak, noDios akin itech nitlaneltoka’” (Salmo 91:2).

3. ¿Ken uelis timopaleuiskej itech Jehová?

3 Jehová akin oKichijchi nochi, uelis techpaleuis. ¡Se tlateochiualistli! Amo itlaj uelis  techchiuiliskej pampa ye kipia sapanoa miak chikaualistli. Maski techkokoskej, Jehová uelis kiyektlalis nochi tlen techkokoa. ¿Tlen uelis tikchiuaskej pampa ma techpaleui? Ma titlaneltokakan itech Jehová. Noijki Biblia techyoleua ma tiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios (Judas 21, TNM). Kema, moneki tiyetoskej itech itlasojtlalis toTajtsin Dios uan amo keman tikauaskej. Tla ijkon tikchiuaskej, uelis tikneltokaskej ye techpaleuis. Maski ijkon, ¿ken uelis timouikaskej iuan toTajtsin Dios?

XIKSELI UAN XIKTLASOJKAMATI ITLASOJTLALIS TOTAJTSIN DIOS

4, 5. ¿Ken techititia toTajtsin Dios techtlasojtla?

4 Jehová tlatlamantli yotechititi ken techtlasojtla. Ma tikinmitakan seki, pampa nin techpaleuis ma tiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios. Xikilnamiki seki tlamachtilmej tlen otimomachti itech nin amochtli. Se neskayotl, pampa tiyolpakiskej, toTajtsin Dios okichijchi Tlaltikpak pampa itech ma tichantikan, noijki techmaka atl, yolkamej uan kanin tlakualtsin moita. Noijki tikmatij toTajtsin Dios otechmakak Biblia uan ompa techiluia tlen itoka uan ken iyelis. Biblia noijki techyekiluia okiualtitlanki iKone itech Tlaltikpak, okitekauili ma kitlajyouiltikan uan topampa ma kimiktikan (Juan 3:16). ¿Tlen kijtosneki nin tetliokolil? Axkan tikpiaj se chialistli itech se yolilistli kualtsin tlen satepan techmakas.

5 Pampa uelis tikpiaskej kualtsin toyolilis, Jehová okitlali se Tekiuajkayotl ompa iluikak, Tekiuajkayotl mesiánico. Nin Tekiuajkayotl kitlajtlamis nochi tlen techtlajyouiltia uan kikuepas Tlaltikpak se kuajkualtsin xochitlali. ¡Sapanoa kuajkualtsin yetos! ¡Ijkuakon tiyolpakiskej uan tiyoltoskej nochipa ika yolseuilistli! (Salmo 37:29.) Uan axkan, pampa ok tikchixtokej ma mochiua, Jehová techmaka itlanauatiluan pampa kuali ma tinemikan. Noijki otechtliokoli tlatlaujtilistli pampa ika uelis iuan timotlapouiskej. Nin san seki tlamantli tlen techititia toTajtsin Dios techtlasojtla nochtin  tlaltikpaktlakamej uan noijki tejuatsin.

6. ¿Ken uelis tiktlasojkamatilis Jehová pampa mitstlasojtla?

6 Axkan tejuatsin ximotlajtlani: “¿Ken uelis niktlasojkamatilis Jehová pampa nechtlasojtla?”. Miakej tlaltikpaktlakamej uelis kijtoskej: “Niktlasojtlas Jehová”. ¿Noijki ijkon tikijtoa? Jesús okijto nin okachi ueyi tlanauatil: “Xiktlasojtla Moteko Dios ika nochi moyolo, ika nochi moalma iwa ika nochi motlalnamikilis” (Mateo 22:37). Onka miak tlamantli pampa tiktlasojtlas Jehová. Uan pampa tiktlasojtlas Jehová ika nochi moyolo, ika nochi moalma uan ika nochi motlalnamikilis, moneki itlaj tikchiuas.

7. ¿Tleka amo san moneki tikmachiliskej tiktlasojtlaj toTajtsin Dios? Xikyekijto tleka ijkon titlanankilia.

7 Biblia kijtoa tiktlasojtlaskej Jehová amo san kijtosneki tikmachiliskej tiktlasojtlaj. Maski nin miak ipati, yikin peuas tiktlasojtlas. Pampa tikajsikamatiskej ma tikitakan se neskayotl: tla tejuatsin tiknekiskia se manzana, amo tiknekiskia ma mitsmakakan san iyolo. Maski moneki iyolo pampa moskaltis se kuauitl, te okachi tikneki itlakilo. Noijki ijkon panoa ijkuak tikmachiliaj tiktlasojtlaj Jehová. Ijkon ken iyolo manzana moskaltis uan kitemakas tlakilotl. Biblia tlamachtia: “Tejwah tiktenextiah tiktlasojtla Dios keman tikintlakitah itlanawatilwah, iwa amo owi se kintlakita” (1 Juan 5:3). Nin kijtosneki tla tiktlasojtlaj toTajtsin Dios tiktemakaskej kuali tlakilotl uan moitas ika tlen tikchiuaj (xiktlajtolti Mateo 7:16-20).

8, 9. ¿Ken tikteititiaj tiktlasojtlaj Jehová, uan ken tiktlasojkamatiliaj tlen yokichi topampa?

8 Tikteititiaj tiktlasojtlaj toTajtsin Dios ijkuak tikintlakamatij itlanauatiluan uan tikchiuaj tlen kijtoa. Uan amo oui tikintlakamatiskej itlanauatiluan Jehová. Ninmej tlanauatilmej techpaleuiaj pampa ma tiyolpakikan (Isaías 48:17, 18). Uan ijkuak tikauiliaj Jehová ma techyekana, tikteititiaj tiktlasojkamatilia  nochi tlen okichi topampa. Teyolkokoa pampa miakej tlaltikpaktlakamej amo kitlasojkamatiliaj toTajtsin Dios. Tejuan amo tiknekij tikchiuaskej ken sekimej tlaltikpaktlakamej tlen okatkaj ijkuak Jesús okatka nikan Tlaltikpak. Se tonal, Cristo okinpajti majtlaktli tlakamej tlen okipiayaj lepra, uan san se okitlasojkamatili (Lucas 17:12-17). Melauak tiknekij tikchiuaskej ken nin tlakatl, uan amo ken chiknaui tlakamej akinmej amo okitlasojkamatilijkej.

9 ¿Tlen itlanauatiluan Jehová moneki tikintlakamatiskej? Seki tlen yotimomachtijkej itech nin amochtli. Ma tikinmitakan seki, pampa tla tikintlakamatiskej amo oui tiyetoskej itech itlasojtlalis toTajtsin Dios.

OKACHI XIMOTOKI ITECH JEHOVÁ

10. Xikyekijto tleka moneki ma timomachtijtokan itech Jehová.

10 Pampa okachi timotokiskej itech Jehová moneki kuali tikixmatiskej. Nochipa xikixmati. Ximokuayejyeko tiyetok itech se tepetl, yiyoak uan melauak seua, titlatlatia pampa  uelis timototonis. ¿Tikauas ma seui tlitl? Amo. Tiktemoti kuauitl uan tiktlatlatilijtos pampa amo ma seui, tla amo ayakmo uelis timototonis. Ijkon ken kuauitl kichiua amo ma seui tlitl, “ixtlamatilis toTajtsin Dios” kichiua ma yolto tlasojtlalistli tlen tikpialiaj Jehová (Proverbios 2:1-5).

Tlasojtlalistli tlen tikpialia Jehová ken tlitl: moneki tiktlatlatilijtos pampa amo ma seui

11. ¿Ken okinpaleui Jesús imachtijkauan ika tlen okinmachti?

11 Jesús okinekiaya imachtijkauan ma yetokan itech itlasojtlalis Jehová uan itech iTlajtol tlen melauak. Satepan ijkuak omoyoliti Jesús okinyekilui ome imachtijkauan seki tlamantli tlen Escrituras Hebreas yokijtoaya kipanoskia. ¿Ken okinpaleui? Satepan, imachtijkauan okijtojkej: “Satlawel otiyoltlatlayah keman otechtlapowijtiwalaya itech ojtli, noiwa kemi otechilijtiwalaya tlan kijtosneki itlajkuilol Dios” (Lucas 24:32).

12, 13. 1) Miakej tlaltikpaktlakamej, ¿kitlasojtlaj toTajtsin Dios uan Biblia? 2) ¿Tlen uelis tikchiuaskej pampa amo ma poliui totlasojtlalis?

12 Ijkuak tejuatsin opejki timomachtia Biblia, ¿amo otiyoltlatlaya, otiyolpakiaya uan opejki tiktlasojtla toTajtsin Dios? Uelis kema. Miakej ijkon kinpanoa. Maski ijkon, axkan oui tiktlasojtlatoskej Jehová uan tikchiuaskej ma moskalti totlasojtlalis. Amo tiknekij tikchiuaskej ijkon ken okijto Jesús panoskia itech ninmej tonalmej: “Momiakilis n tlajtlákoli, yika miakeh ayakmó tetlasojtlaskeh” (Mateo 24:12). ¿Tlen uelis tikchiuas pampa amo ma poliui tlasojtlalistli tlen tikpialia Jehová uan iTlajtol?

13 Ximomachtijto itech Jehová uan Jesucristo (Juan 17:3). Ijkuak tiktlajtoltis iTlajtol toTajtsin Dios, ximokuayejyeko uan ximotlajtlani: “¿Tlen nechmachtia itech Jehová? ¿Moneki okachi niktlasojtlas ika nochi noyolo, noalma uan notlalnamikilis?” (xiktlajtolti 1 Timoteo 4:15). Tla nochipa ijkon timokuayejyekoa okachi tiktlasojtlas Jehová.

14. ¿Tleka miak ipati ma timotlatlaujtikan itech Jehová pampa tiyetoskej itech itlasojtlalis?

14 Noijki pampa amo ma seui totlasojtlalis itech Jehová moneki nochipa ma timotlatlaujtikan (1 Tesalonicenses  5:17). Itech tlamachtil 17 otimomachtijkej toTajtsin Dios otechtliokoli itlaj tlen miak ipati: tlatlaujtilistli. Okachi kuali timouikaj iuan tlaltikpaktlakamej ijkuak nochipa timotlapouiaj inmiuan uan tikinmiluiaj tlen kisa itech toyolo. Noijki okachi kuali timouikaskej iuan Jehová tla nochipa timotlapouiaj iuan. Ijkuak timotlatlaujtiskej amo san ompa ma tikueptokan tlajtolmej noso nion tikmatij tlen tikijtoaj. Okachi kuali ma timotlapouikan ken ijkuak se konetsintli motlapouia iuan itajtsin. Maski ijkon, ijkuak timotlapouiskej iuan ma tiktlakaitakan uan ma tikiluikan nochi tlen tiknekij uan ika nochi toyolo (Salmo 62:8). Kema, pampa tikueyichiuaskej toTajtsin Dios moneki timomachtiskej Biblia uan timotlatlaujtiskej ika nochi toyolo. Nin techpaleuis ma tiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios.

TIKUEYICHIUASKEJ TOTAJTSIN DIOS KITEMAKA YOLPAKILISTLI

15, 16. ¿Tleka moneki tikpatioitaskej tetlapouilistli itech Tekiuajkayotl?

15 Tikueyichiuaj Jehová ijkuak timomachtiaj Biblia uan timotlatlaujtiaj, maski san toselti tikchiuaj. Axkan ma timotlapouikan itech tlen tikchiuaj ijkuak tikatej iuan oksekimej: tikintlapouiskej oksekimej itech tlen tikneltokaj. ¿Tikintlapouia oksekimej tlen Biblia tlamachtia? Tla ijkon, tejuatsin tikchijtok se kualtsin tekitl (Lucas 1:74). Ijkuak tikintlapouiaj oksekimej tlen timomachtiaj itech Jehová, tikchiuaj se ueyi tekitl tlen otechmakakej nochtin akinmej tikchiuaj ken Cristo: titetlapouiskej kuali tlajtolmej itech iTekiuajkayo toTajtsin Dios (xiktlajtolti Mateo 24:14; 28:19, 20).

16 Tlatitlanil Pablo okipatioitaya tetlapouilistli (2 Corintios 4:7). Titetlapouiskej itech Jehová uan itlanekilis ye okachi kuali tekitl tlen onka. Achto tiktekichiuiliaj toTeko uan noijki tikseliaj miakej tlateochiualismej. Ijkuak titetlapouiaj, tikinpaleuiaj tlaltikpaktlakamej tlen yolkualmej ma motokikan itech toTajtsin Dios uan noijki ma kipiakan yolilistli  tlen amo keman tlamis. ¿Onka okse tekitl tlen okachi teyolpaktia? Noijki, ijkuak titetlapouiaj itech toTajtsin Dios uan iTlajtol okachi moskaltia totlaneltokilis, uan okachi tiktlasojtlaj toTajtsin Dios. Uan Jehová kipatioita tekitl tlen tikchiuaj (Hebreos 6:10). Ken tikitaj, tla tikchijtoskej nin tekitl techpaleuis  ma tiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios (xiktlajtolti 1 Corintios 15:58).

17. ¿Tleka moneki totoka ma titetlapouikan?

17 Ma tikilnamiktokan axkan moneki totoka ma titetlapouikan itech Tekiuajkayotl. Biblia kijtoa totoka “xiktematilti itlajtol Dios” (2 Timoteo 4:2). ¿Tleka moneki totoka ma titetlapouikan itech ninmej tonalmej? Pampa iTlajtol toTajtsin Dios techiluia: “Iueyi tonal Jehová amo uejka kajki. Amo uejka kajki, uan sapanoa totoka ompa uits” (Sofonías 1:14). Kema, itonal Jehová totoka uits uan kixpolos nochi tlen amo kuali. ¡Uan tlaltikpaktlakamej moneki kimatiskej! Moneki kajsikamatiskej axkan moneki kitlakamatiskej Jehová akin okachi Ueyititok, pampa yitlamis nochi tlen amo kuali, “uan amo uejkauas” (Habacuc 2:3).

18. ¿Tleka moneki ma tikueyichiuakan Jehová iuan akinmej melauak kichiuaj ken Cristo?

18 Jehová kineki ma tikueyichiuakan inmiuan akinmej melauak kichiuaj ken Cristo. Ik non, iTlajtol kijtoa: “Matiktemolikah kenijki timosepampapalewiskeh, matimotlasojtlakah iwa matikchiwakah tlan kuali. Yika, nochipa matimololokah iwan oksikimeh tokniwah, amo matikchiwakah kemi sikimeh yomomatkeh amo kinekih mololoskeh. Tejwah moneki matimosepanyolchikawakah, iwa axa okachi por ya tikitah n tonati ijkuak Toteko wits ya walajsi” (Hebreos 10:24, 25). Ijkuak timonechikoaj iuan oksekimej tokniuan ueli tikueyichiuaj toTajtsin Dios. Noijki okachi mochijchikaua totlaneltokilis uan nochtin timoyolchikauaj.

19. ¿Tlen uelis tikchiuaskej pampa timoyolchikauaskej itech totlanechikol?

19 Ijkuak timonechikoaj iuan akinmej kitekichiuiliaj Jehová okachi timotlasojtlaj uan okachi kuali timouikaj iuan tokniuan. Uan noijki ma tikitakan inyelis oksekimej, ijkon ken toTajtsin Dios techita. Amo xikchia mokniuan amo ma tlajtlakolchiuakan. Xikilnamiki nochtin titlajtlakolejkej uan sekimej yolik moskaltijtiuij itech intlaneltokilis (xiktlajtolti  Colosenses 3:13). Ximouika iuan akinmej kitlasojtlaj Jehová uan ijkon okachi moskaltis motlaneltokilis. Tla tikueyichiuas Jehová iuan tokniuan tlen chikauak intlaneltokilis, okachi amo oui tiyetos itech itlasojtlalis toTajtsin Dios. Axkan ma tikitakan ken kinteochiua Jehová akinmej amo kikauaj uan katej itech itlasojtlalis.

XIMOCHIJCHIKAUA PAMPA TIKPIAS “NEMILISTLI TLEN MELAUAK”

20, 21. ¿Tlen kijtosneki nemilistli tlen melauak, uan tleka kualtsin yetos?

20 Jehová kinmaka yolilistli nochtin itekipanojkauan tlen amo kikauaj, ¿tlen yolilistli? Uelis tikijtoskej tiyoltokej pampa timijyotiaj, titlakuaj uan tikonij. Uan noijki ijkuak tiyolpaktokej uelis tikijtoskej: “¡Nin melauak yolilistli!”. Maski ijkon, Biblia kijtoa axkan amo onka nion se tlakatl akin melauak yoltok.

Jehová kineki tejuatsin xikpia ’nemilistli tlen melauak’. ¿Tikpias nin nemilistli?

21 Biblia techyolchikaua ma timochijchikauakan pampa tikpiaskej “n nemílistli” tlen melauak (1 Timoteo 6:19). Tlajtoli ‘nemilistli tlen melauak’ kijtosneki nemilistli tlen tikchiaj okachi tlayekapan. Ijkuakon ayakmo tiyetoskej titlajtlakolejkej, kuali tinemiskej ijkon ken achto okinekiaya toTajtsin Dios. Ijkuak tiyetoskej itech Xochitlali ayakmo timokokoskej, tikpiaskej yolseuilistli uan melauak tiyolpakiskej, ijkuakon tikpiaskej ‘nemilistli tlen melauak’ nin kijtosneki yolilistli tlen amo keman tlamis (1 Timoteo 6:12). Melauak kualtsin tinemiskej okachi tlayekapan, ¿amo melauak?

22. ¿Ken uelis tikpias nemilistli tlen melauak?

22 ¿Ken uelis ikaj kipias nemilistli tlen melauak? Achto kijtoskia Pablo ninmej tlajtolmej, okinmilui akinmej kichiuaj ken Cristo “makichiuakan nochipa tlan kuali” uan “makitemakakah iwa makixexelokah tlan kipiah, iwa ijkó motomintiskeh inawak Dios” (1 Timoteo 6:18). Kema, tejuan tikpejpenaskej kox tikchiuaskej tlen timomachtiaj itech Biblia. Axkan, ¿okijto Pablo uelis tikmotlaniliskej ‘nemilistli tlen melauak’  ika tlen tikchiuaj? Amo, pampa nin kualtsin nemilistli techmakas toTajtsin Dios itech ‘itlasojtlalis’ (Romanos 5:15). Maski ijkon, Jehová kipaktia kinteochiuas akinmej amo kikauaj. Ye kineki xikpia ‘nemilistli tlen melauak’, se nemilistli pampa nochipa ika yolpakilistli uan yolseuilistli. Nin nemilistli kichiaj nochtin akinmej katej itech itlasojtlalis toTajtsin Dios.

23. ¿Tleka moneki ma tiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios?

23 Sejse tejuan ma timotlajtlanikan: “¿Nikueyichijtok toTajtsin Dios ken tlanauatia Biblia?”. Tla ijkon tikchijtokej, kuali tikueyichijtokej. Uelis tikneltokaskej Jehová techpaleuis. Jehová kimaluis ialtepe itech itlamian tonalmej temomojtijkej. Noijki, techmakas Xochitlali tlen amo uejka kajki. ¡Sapanoa kualtsin yetos! ¡Ijkuakon tiyolpakiskej pampa otikpejpenkej tlen okachi kuali itech itlamian tonalmej! Tla tejuatsin axkan tikpejpenas tikchiuas tlen kuali, tiyolpakis nochipa uan tikpias ‘nemilistli tlen melauak’ tlen Jehová nochipa okinekiaya ma tikpiakan.