Xikita nochi

Pampa tikitas okse menú

Tlen kiualika

ITlaixpantijkauan Jehová

náhuatl del centro

“Xiyetokan itech itlasojtlalis toTajtsin Dios”

 OKSEKI TLAMACHTILMEJ

Ijkuak kitlajpaloaj bandera, kinpejpenaj tekiuajkej uan tlapaleuiaj itech altepetl

Ijkuak kitlajpaloaj bandera, kinpejpenaj tekiuajkej uan tlapaleuiaj itech altepetl

Kitlajpaloaj bandera. ITlaixpantijkauan Jehová tikneltokaj ijkuak tlaltikpaktlakamej kitlajpaloaj bandera uan kitlakuikiliaj se himno, kinueyichiuaj tekiuajkej noso altepetl, kineltokaj yejuan uelis kinmakixtiskej uan amo toTajtsin Dios (Isaías 43:11; 1 Corintios 10:14; 1 Juan 5:21). Yiuejkika, Nabucodonosor akin okatka ueyi tekiua itech Babilonia, ijkon okiueyichijkej. Pampa okinekiaya kiteititis oueyititoka uan sapanoa otlaneltokaya, nin ueyititok tekiua otlanauati ma kichijchiuakan se ueyi teotsin, uan okinnauati nochtin ma motlakuanketsakan iixpan nin teotsin ijkuak itlaj okitlakuikiliayaj ken se himno. Pero ompa okatkaj eyi telpokamej hebreos —Sadrac, Mesac uan Abednego— tlen amo okinekej motlankuaketsaskej iixpan non teotsin, maski uelis kinmiktiskiaj (Daniel, tlakotonal 3).

Axkan, itech ninmej tonalmej panotok ken okijto Carlton Hayes itech amochtli El nacionalismo: una religión. Ompa okijkuilo: “Itech nacionalismo [nin kijtosneki ijkuak tlaltikpaktlakamej mokuayejyekoaj inmialtepe okachi ueyititok] tlaltikpaktlakamej okachi tlaneltokaj itech bandera uan kiueyichiuaj”. Noijki okijto “tlakamej kimokixtiliaj insombrero ijkuak kipanoltiaj bandera; akinmej kimatij xochitlajtolmej kijkuililiaj kuajkualtsitsintin tlajtolmej uan konemej kitlakuikiliaj himnos”. Noijki okijto itech nacionalismo onka “uejueyij tonalmej” ken 16 de Septiembre, Día de la Independencia de México, noijki kinpiaj “teopamej” noso kalmej tlen ueyititokej, uan “akinmej okinmakixtijkej”. Noijki, Diario Oficial de la Federación, de México kijtoa, “Escudo, Bandera uan Himno Nacionales nonmej Kineskayotiaj Altepetl” uan kijtoa moneki “kinueyichiuaskej  ninmej”. Noijki yikipia seki xiuitl, se amochtli okijto “bandera sapanoa miak ipati ken cruz” (The Encyclopedia Americana).

Amo yiuejkika, nin amochtli noijki okijto itech himnos nacionales tlaltikpaktlakamej “kijtoaj tlen kimachiliaj pampa inmialtepe uan noijki kitlajtlaniliaj toTajtsin Dios ma kinyekana uan ma kinpaleui tlaltikpaktlakamej, noso tekiuajkej”. Ik non, tiiTlaixpantijkauan Jehová amo san tikajxitiaj totlajtol pampa tikijtoaj ijkuak tlaltikpaktlakamej kitlajpaloaj bandera noso kijtoaj himno nacional, nonmej tlamantli kisaj itech tlaneltokalistli. Itech amochtli Genio y figura del norteamericano, tlen okijkuilo D. W. Brogan akin tlamachtia, otlajto itech miakej nechikolmej kanin okinmixkomakakej sekimej iTlaixpantijkauan Jehová, tlen omomachtiayaj uan amo okinekej kitlajpaloskej ibandera Estados Unidos nion kijtoskej amo keman kikauaskej inmialtepe, uan noijki okijto: “Suprema Corte yokiyekijto [miak uelta ijkuak tlaixkomakaj] nochi non tlen kichiuaj poui itech tlaneltokalistli”.

ITlaixpantijkauan Jehová amo tikchiuaj nion se itech non tlamantli pampa kixnamikij principios bíblicos, pero oksekimej tlaltikpaktlakamej uelis kichiuaskej tla kinekij. Noijki tiktlakaitaj bandera pampa tikmatij kineskayotia toaltepe, uan tikintlakamatij “tekiwajkeh” pampa tikmatij yejuan “itekitwah Dios” (Romanos 13:1-4). Noijki tiktlakamatij tlanauatil tlen kijtoa: “Ximotiotsajtsilikah por akimeh nomechnawatiah iwa por nochteh n tekiwajkeh”. Uan ijkon tikchiuaj “para matiyetokah ika pakílistli iwa mayeto yolsewílistli, iwa matinemikah ika toyolo chipawak inawak Totajtsi Dios itech nochi tlan tikchiwah” (1 Timoteo 2:2).

Ijkuak kinpejpenaj tekiuajkej. Akinmej melauak tikchiuaj ken Cristo, tikintlakaitaj akinmej kinekij kinpejpenaskej tekiuajkej. Amo tikijtojtinemij amo ikaj ma kipejpenakan, nion tikijtoaj amo tiktlakamatiskej akin yetos tekiua, pero amo timokajkalakiaj itech política (Mateo 22:21; 1 Pedro 3:16). Pero tla ikaj akin kichiua ken Cristo, itech ialtepe kinchiualtiaj nochtin ma yakan votaciones, noso uelis kinmiouijtiliskej tla amo yaskej itech  casillas electorales, ¿tlen uelis kichiuas? Tla itlalnamikilis kikauilia, uelis yas kanin kichijtokej votaciones, ijkon ken okichijkej Sadrac, Mesac uan Abednego ijkuak oyajkej itech ixtlauak Dura. Uan pampa amo mokajkalakis itech tlen tlaltikpaktlakamej kichiuaj, moneki kinmilnamiktos ninmej 6 principios bíblicos:

  1. Imachtijkauan Jesús ‘ayakmó kichiwah tlan [tlaltikpaktlakamej] kichiwah’ (Juan 15:19).

  2. Akinmej tikchiuaj ken Cristo, san ye tikpaleuiaj uan iTekiuajkayo (Juan 18:36; 2 Corintios 5:20).

  3. Nochtin akinmej timonechikoaj techsetilia san se tlaneltokilistli uan tlasojtlalistli (1 Corintios 1:10; Colosenses 3:14).

  4. Akin kipejpenas se tekiua uelis tikijtoskej noijki itlajtlakol yetos tlen kichiuas nin tekiua (xikinmita principios bíblicos tlen kisaj itech 1 Samuel 8:5, 10-18 uan 1 Timoteo 5:22).

  5. Jehová okimachili israelitas okixtopejkej ijkuak okitlajtlanilijkej ma kinnauati se tlaltikpaktlakatl (1 Samuel 8:7).

  6. Akinmej tikchiuaj ken Cristo tiknekij tikintlapouiskej nochtin tlaltikpaktlakamej itech iTekiuajkayo toTajtsin Dios, maski san tlen partido político kipaleuiaj (Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreos 10:35).

Ijkuak tlapaleuiaj itech altepetl. Itech seki altepemej kinnauatiaj akinmej amo kinekij momachtiskej pampa mochiuaskej soldados, ma tlapaleuikan itech altepetl seki tonalmej. Tla ijkon techpanos, moneki timotlatlaujtiskej itech non tlamantli uan timotlapouiskej iuan se tokni tlen kipia chikauak itlaneltokilis, uan satepan, tikpejpenaskej tlen tikchiuaskej pampa kuali yotikmachtijkej totlalnamikilis (Proverbios 2:1-5; Filipenses 4:5).

ITlajtol toTajtsin Dios technauatia ma tikintlakamatikan “tlanawatijkeh iwa n oksikimeh tekiwajkeh”, uan ‘sa matimochixtokah ijkuak weletis tikchiwaskeh tlan kuali’, uan noijki ma tiyetokan “kualteh n tlakah” (Tito 3:1, 2). Axkan pampa yitikmatij nin tlamantli, moneki ma timotlajtlanikan: “Tla nitlapaleuis itech altepetl, ¿nikteititis san kanin nimokajkalakia, noso nipoui itech tlaneltokalistli tlen amo melauak?” (Miqueas 4:3, 5; 2 Corintios 6:16, 17). “¿Oui nikchiuas noteki itech tlanechikol,  noso sepa amo uelis nikchiuas?” (Mateo 28:19, 20; Efesios 6:4; Hebreos 10:24, 25.) “Noso, ¿nimajxilis okachi nitekitis itech tlanechikol noso nimochiuas precursor?” (Hebreos 6:11, 12.)

Tla se tokni itlalnamikilis kikauilis ma kichiua se tekitl uan ijkon tlapaleuis itech altepetl pampa amo ma kitsakuakan itech telpiloyan, moneki tiktlakaitaskej tlen okipejpenki kichiuas (Romanos 14:10). Noijki moneki tiktlakaitaskej tla amo kinekis kichiuas non tekitl (1 Corintios 10:29; 2 Corintios 1:24).