Xikita nochi

Tlen kiualika

 TLAMACHTIL 20

ToTeko Cristo miki

ToTeko Cristo miki

Jesús kichiua se yankuik ilnamikilis; kitemaktiliaj uan kimiktiaj itech se kuauitl

JESÚS okiuikaya eyi xiuitl uan tlajko otetlapouijtinemia itech toTajtsin Dios uan kimatia ke yitlamiskia iyolilis nikan Tlaltikpak. Tlayekankej teopixkamej judíos kinemiliayaj kimiktiskej, uan amo kichiuayaj pampa ueli altepetl inpan yaskiaj, pampa yejuan kijtoayaj ke Jesús katka se teotlajtojke. Ijkuakon, Satanás okiyoltopeuak Judas Iscariote —se tlen okatka itech majtlaktli uan ome tlatitlaniltin— pampa ma kinemaka itlamachtijke. Tlayekankej teopixkamej judíos okitlaxtlauijkej ika 30 platajtomin.

Itech youali ijkuak omochi Pascua, Jesús omonechiko iuan itlatitlaniluan pampa iluichiuaskej. Satepan Jesús okilui Judas ma kisa, uan niman okitlali se yankuik ilnamikilis: itiotlakantlakualis toTeko. Okitilanki se pan uan okichi se tlatlaujtilis uan okinpanoltili pan 11 itlatitlaniluan. Satepan okinyekilui: ‘Yin kijtosneki notlalnakayo, iuan niktemaka por yen namejuan. Xikchijtokan yin para ika xinechelnamikikanʼ. Satepan okipanolti se copa ika vino uan okijto: “Yin copa kijtosneki yen yankuik acuerdo [tlajtolsenkaualis] katlej mochiuas ika noeso” (Lucas 22:19, 20).

Ipan non saiktlami youali, Jesús okinmachti miak tlamantli itlatitlaniluan. Noijki okinmakak se yankuik tlanauatil: ma monextilikan tlasojtlalis tlen amo mochia ma kikuepilikan. Uan noijki okinmilui: “Ximotlasojtlakan se iuan okse. [...] Nochtin in tlakaj kimomakaskej kuenta nik melauak namejuan annomomachtijkauan” (Juan 13:34, 35). Okinmilui amo ma moyolkokokan ika tlen ye kipanoskia, uan satepan chikauak omotlatlaujti pampa yejuan. Satepan, otlakuikakej Teotlakuikalmej uan oyajkej itech xochitlal Getsemaní.

Ompa Jesús omotlankuanketski uan ika nochi iyolo omotlatlaujti inauak Jehová. San niman, oajsitoj sekimej soldados, tlakamej tlen kiuikayaj inteposuan uan teopixkamej pampa kikitskiskej. Pampa kixmatiskiaj Jesús, Judas okichi ken omokajkej: okixpipitso. Yejuan soldados okikitskijkej Cristo, uan itlatitlaniluan ocholojkej.

Jesús okijto imixpan tlayekankej teopixkamej judíos keman okatka itech tribunal ke ye iKone toTajtsin Dios. Yejuan jueces okitayaj ke tlen ye okijtoaya katka se tlajtlakol tlen ika uelis kimiktiskiaj. Ijkuakon okiuikakej ixpan Poncio Pilato, tekiua romano. Ye okijto ke Jesús amo kipiaya tlajtlakol, maski ijkon, okitekauili ma mochiua tlen altepetl kinekia pampa chikauak otsajtsiayaj ma kimiktikan.

Cristo okiuikakej kanin itoka Gólgota, uan ompa soldados romanos okikalakilijkej clavos uan okipilojkej itech se kuauitl. San niman, maski tonaya, oualtlayouak. Ipan non tiotlak, ijkuak Jesús omiki, chikauak otlalolinki. Satepan okikauatoj kan okichijchijkej se koyoktli ipan se ueyi tetl, uan ijkuak otlaneski, teopixkamej okitsakuakej koyoktli uan tlanauatijkej ma kitlachilijtokan. ¿Ompa mokauaskia? Amo, axkan mochiuaskia tlen okachi ueyi milagro.

(Okisak itech Mateo tlakotonaltin 26 uan 27, Marcos tlakotonaltin 14 uan 15, Lucas tlakotonaltin 22 uan 23 uan itech Juan tlakotonaltin 12 a 19.)

^ párr. 15 Tla tikneki okachi tikmatis itech itemaktilis Jesús tlen kipia miak ipati, xiktemo itech amochtli ¿Tlen melauak tlamachtia Biblia?, xiktemo itech tlamachtil 5 itech amochtli ¿Tlen melauak tlamachtia Biblia?