Pablo kintlajkuililia tlaneltokakej itech Cristo pampa kinyolchikauas

IN YANKUIK tlanechikol tlen tlaneltoka itech Cristo, tlapaleuiskia ma mochiua itlanekilis Jehová. Yejuan tlaneltokakej itech Cristo okixikojkej miak tlajyouilistli tlen noijki okisaya itech tlanechikol. ¿Tlen okichijkej pampa kipiaskej inyolo ajsitok ixpan toTajtsin Dios maski otlajyouijkej miak? In 21 amatlajkuilolmej tlen uitsej itech Escrituras Griegas Cristianas okinyolchika uan okinmakak kuali tlanojnotsalmej tlen intech monekia.

Pablo okinmijkuilo 14 amatlajkuilolmej tlen opeuak ika Romanos uan tlami itech Hebreos. Nochtin okintlalili intoka akin okintitlanili, yetoskia se tlakatl noso se tlanechikol. Ma tikitakan sekimej tlanojnotsalmej itech tlen otlajto tlatitlanil Pablo.

Tlanojnotsalis itech chipauak nemilis uan kuali yelis. Akinmej auilnemij, momekatiaj uan kichiuaj oksekimej ueyi tlajtlakol uan amo moyolkuepaj “amo kalakiskej itech itlanauatilis toTajtsin Dios” (Gálatas 5:19-21; 1 Corintios 6:9-11, NM). Itekipanojkauan Jehová moneki motlasojtlaskej maski tlatlamantli inaltepetl (Romanos 2:11; Efesios 4:1-6). Moneki kinpaleuiskej ikniuan uan kinmakaskej tlen kinpoloa (2 Corintios 9:7). Tlatitlanil Pablo kinyoleua ma kiluikan Jehová tlen kimachiliaj uan noijki okinmilui: “Nochipa ximotiotsajtsilikan” (1 Tesalonicenses 5:17; 2 Tesalonicenses 3:1; Filipenses 4:6, 7). Pampa toTajtsin Dios kinkakis moneki ma motlatlaujtikan ika tlaneltokilis (Hebreos 11:6).

¿Tlen tlanojnotsalis okinmakak Pablo chanejkauan? Tlakamej moneki kintlasojtlaskej insiua ijkon ken motlasojtlaj. Siuamej moneki kintlakaitaskej innamik ika nochi inyolo. Noijki, toTajtsin Dios kineki konemej ma kintlakamatikan intatajuan, uan tetajmej moneki ma kinmiskaltikan inpiluan ika tlasojtlalis ijkon ken kijtoa Biblia (Efesios 5:22–6:4; Colosenses 3:18-21).

Itlanekilis toTajtsin Dios. Achto ualaskia Mesías, Tlanauatil tlen okijkuilo Moisés okinmalui uan okinyekanak israelitas, maski ijkon, tlen tlaneltokaj itech Cristo ayakmo monekia kitlakamatiskej non Tlanauatil (Gálatas 3:24). Ijkuak okintlajkuilili Hebreos —tlaneltokakej tlen okatka judíos—, Pablo okinyekilui tleka omotemakak Tlanauatil uan noijki tekitl tlen kichiuaskia Cristo pampa tlapaleuiskia itech itlanekilis toTajtsin Dios. Okinyekilui ke sekimej tlamantli itech Tlanauatil satepan mochiuaskia. Se neskayotl, ijkuak  okinmanayaj yolkamej, non okineskayotiaya itemaktilis Jesús tlen satepan kichiuaskia, tlen ika motlapojpoluiskia totlajtlakoluan (Hebreos 10:1-4). Ik non, imikilis Cristo okichi ke Tlanauatil tlen okijkuilo Moisés ayakmo monekia ma motlakamati (Colosenses 2:13-17; Hebreos 8:13).

Ken moyekanas tlanechikol. Akinmej kintlaliaj pampa tlayekanaskej moneki chipauak nemiskej uan moneki kuali tekitiskej ken tlanauatia Biblia (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9). Noijki itekipanojkauan toTajtsin Dios moneki ma monechikokan nochipa pampa kiseliskej tlamachtilis espiritual uan moyolchikauaskej se iuan okse (1 Corintios 14:26, 31; Hebreos 10:24, 25).

Ijkuak Pablo okijkuilo saiktlami amatlajkuilol —ojpa tlajkuilol tlen okititlanili Timoteo— ye oksepa okatka Roma, ompa otsaktoka uan okichixtoya kiixkomakaskej. San sekimej tlaneltokakej yolchikauakej okitlajpalotoj Pablo. Ken tlatitlanil okimatia yimikiskia, okijkuilo ijkin: “Pero nej, onieka kej se kuale soldado katlej yotlatlanke itech guerra, yoniktlamij in tekitl katlej omonekia nikchiuani, iuan mach semi onikaj tlan onikneltokak” (2 Timoteo 4:7). Uelis moijtos ke amo opanokej miak tonalmej satepan okimiktijkej. Maski ijkon, tlen okijkuilo okinpaleui akinmej melauak tlaneltokakej itech Cristo ma kuali kitekichiuilikan toTajtsin Dios, uan itech totonaluan noijki techpaleuiaj.

(Okisak itech Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonincenses uan 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo uan 2 Timoteo, Tito, Filemón uan itech Hebreos.)