Xikita nochi

Pampa tikitas okse menú

Tlen kiualika

ITlaixpantijkauan Jehová

náhuatl del centro

Monankiliaj 10 tlajtlanilmej tlen telpokamej uan ichpokamej kinmochiuiliaj

 TLAJTLANILISTLI 8

¿Tlen uelis nikchiuas tla ikaj nechchiualtis iuan ma nimoteka?

¿Tlen uelis nikchiuas tla ikaj nechchiualtis iuan ma nimoteka?

MIAK IPATI

Sejse xiuitl, sapanoa miakej tlaltikpaktlakamej —okachi telpokamej uan ichpokamej— kinchiualtiaj inmiuan ma motekakan. *

¿TLEN TIKCHIUASKIA?

Se tlakatl akin okichiualti Annette iuan ma moteka okitlamotlak uan ye amo okimatiaya tlen opanotoka. “Sapanoa onimochijchika —kijtoa Annette—. Oniknekiaya chikauak nitsajtsis, pero amo ueli onikchi. Oniktope, oniktejteliksak, onikmakak uan onikijisteki... ye onechkojko ika se cuchillo. Ijkuakon ayakmo onikmatki tlen nikchiuas”.

¿Tlen tikchiuaskia tla ijkon mitspanoskia?

XIMOKUAYEJYEKO

Maski timomaluis —se neskayotl, ken ijkuak tikisas yoak—, uelis itlaj mitspanos. Biblia kijtoa ualeua akinmej okachi totoka motlaloaj amo nochipa tlatlanij uan akinmej ixtlamatkej amo nochipa kuali kisa tlen kichiuaj, “pampa tlamantli tlen amo tikchiaj, nochtin uelis kinpanos” (Eclesiastés 9:11).

Akin okipinati Annette amo okixmatiaya. Pero ualeua ijkon kichiuaj akinmej techixmatij noso uelis se tokalchanejka. Noelia san okipiaya 10 xiuitl ijkuak se telpochtli tlen okixmatiaya okichiualti iuan ma moteka. “Sapanoa onimomojtiaya uan onipinauaya —kijtoa Noelia—, ik non, achto amo ikaj onikilui tlen opanok”.

 AMO TE MOTLAJTLAKOL

Annette amo kuali momachilia pampa nochi tlen okipanok. Ye kijtoa: “Nochipa nikilnamiki tlen opanok non yoak uan nimokuayejyekoa uelis okachi itlaj nikchiuaskia pampa nimopaleuis. Melauak ijkuak onechkojko ika cuchillo ayakmo onikmatki tlen nikchiuas, pero ok nimokuayejyekoa uelis itlaj nikchiuaskia pampa nimopaleuis”.

Noelia kimachilia ye itlajtlakol nochi tlen okipanok. “Omonekiaya okachi nitetlakamatis —kijtoa—. Notatajuan san onechkauiliayaj ma nimauilti kiauak tla niyetoskia iuan nokni, pero amo onikintlakamatki. Ik non, akin ik ompa ochantiaya amo oui okitak kichiuas non tlamantli. Sapanoa otlajyouijkej nokalchanejkauan, uan nikmachilia ne notlajtlakol. Non tlen okachi nechyolkokoa”.

Tla timomachilia ken Annette uan Noelia, amo keman xikilkaua tla ikaj omitspinati amo pampa te ijkon otiknek, ijkon opanok pampa omitschiualtijkej. Sekimej amo kintekipachoa tlen kinpanoa oksekimej pampa kijtoaj yejuan kimotemoliaj. Pero amo ikaj kimotemolia nin tlamantli tlen amo kuali. Tla te ijkon yomitspanok, kuali xikmato amo te motlajtlakol.

Amo oui tikijtos amo motlajtlakol, pero oui ijkon tikneltokas. Sekimej amo kijtoaj tlen okinpanok, kixnamikij ouijkayotl pampa san yejuan ompa kimatokej uan motlajtlakoltiaj. Pero ¿akin tikpaleuia tla amo itlaj tikijtoa? ¿Mitspaleuia noso tikpaleuia akin ijkon okichi? ¿Tikneltoka okachi kuali tiktemos akin uelis mitspaleuis?

XIKIJTO TLEN OMITSPANOK

Biblia techtlapouia itech se tlakatl tlen itoka Job, ijkuak sapanoa otlajyouijtoka, okijto: “Nikkokolia noyolilis. Melauak nikkauas ma kisa tlen nechtekipachoa. ¡Nikijtos tlen sapanoa nechtekipachoa!” (Job 10:1). Uelis mitspaleuis tla ijkon tikchiuas. Tla tikiluis ikaj akin itech titlaneltoka uelis mitspaleuis pampa ayakmo okachi ximotlajyouilti uan kuali timomachilis.

Tlen tikmachilia uelis yetos sapanoa oui. ¿Tleka amo timotlapouia iuan akin uelis mitspaleuis?

Ijkon okichi Annette uan non okipaleui. Ye kijtoa: “Onimotlapoui iuan se noyolikni uan onechyole ma nikinmilui ome tlayekankej. Niyolpaki pampa ijkon onikchi. Miak uelta nouan omotlapouijkej uan onechiluijkej tlen omonekiaya nikkakis: onechiluijkej amo ne notlajtlakol”.

Noelia okinmilui itatajuan tlen okipanok. “Onechpaleuijkej —kijtoa Noelia—. Noijki, onechiluijkej ma nikinmilui tlen onechpanok, uan non onechpaleui ayakmo ma nikualani nion ma nimoyolkoko”.

Noijki okipaleui kitlatlaujtis Jehová. Ye kijtoa: “Nimotlapouis iuan toTajtsin Dios onechpaleui, uan okachi ijkuak onikmachiliaya ayakmo uelis nitlajtos itech tlen onechpanok. Ijkuak nimotlatlaujtia, ueli nikiluia toTajtsin Dios nochi tlen nikmachilia, uan non sapanoa nechyolseuia”.

Te noijki tikitas satepan kuali timomachilis (Eclesiastés 3:3). Xikmalui motlalnakayo, tlen tikmachilia uan kuali ximoseui. Pero tlen okachi ipati: xiktemo toTajtsin Jehová, akin techyolseuia (2 Corintios 1:3, 4).

 ¿YITIKPIA XIUITL PAMPA IUAN IKAJ TIMOIXMATIS?

Tla monovio mitskuejsoa xikchiua itlaj tlen amo kuali, amo ximomojti uan xikilui: “¡Amo ijkon xikchiua!” noso “¡Amo xinechkitski!”. Xikijto tlen kineki kichiuas maski ma mitskaua. Tla ayakmo kineki mitsixmatis, kijtosneki amo itlaj ipati. Te moneki tikpias ikaj okachi ipati: moneki tikpias ikaj akin ma mitstlakaita uan ma kintlakamati tlanauatilmej tlen mitsyekanaj pampa tikpias chipauak monemilis.

¿NECHKUEJSOA PAMPA IUAN MA NIMOTEKA?

“Ijkuak onikpiaya kanaj 13 noso 14 xiuitl, telpokamej onechtilaniliayaj nobrasier uan onechiluiayaj miak tlamantli pitsotik ken nin: ‘Tikitas mitspaktis ijkuak nouan timotekas’” (Coretta).

¿Tikijtoskia ninmej telpokamej san...

  1. ... omauiltiayaj?

  2. ... okinonotsayaj?

  3. ... okikuejsoayaj pampa inmiuan ma moteka?

“Itech autobús, se telpochtli opejki nechiluia miak tlamantli uan opejki nechmajmachilia. Onikixtlatsini uan onikilui ma cholo. Onechitak ken nimotaskia onikuatlapolo” (Candice).

¿Tikijtoskia nin telpochtli san...

  1. ... omauiltiaya?

  2. ... okinonotsaya?

  3. ... okikuejsoaya pampa iuan ma moteka?

“Se telpochtli nochi se xiuitl onechiluiaya onikpaktiaya uan okinekiaya nechixmatis. Ne nochipa onikiluiaya amo. Ualeua okimajmachiliaya noajkol. Onikiluiaya amo ijkon ma kichiua, pero ye ijkon okichiuaya. Se tonal, ijkuak onikilpiaya nozapato, onechtsintlatsini” (Bethany).

¿Tikijtoskia nin telpochtli san...

  1. ... omauiltiaya?

  2. ... okinonotsaya?

  3. ... okikuejsoaya pampa iuan ma moteka?

Itech eyi neskayomej, tlamantli 3 kinnankilia tlajtlanilmej.

¿Tleka amo kijtosneki san se tlamantli ijkuak ikaj kikuejsoaj pampa ikaj iuan ma moteka, uan ijkuak ikaj kinonotsaj noso san iuan mauiltiaj?

Akin tlakuejsoa kichiua amo kuali ma momachili akin ijkon kichiuilia. Uan ok kikuejsoa maski kiluia ayakmo ijkon ma kichiuili.

Sapanoa amo kuali tla ikaj kikuejsoaj: nin uelis kichiualtis iuan ma moteka.

^ párr. 4 Maski tlen moijtoa san pampa ichpokamej, noijki uelis kinpaleuis telpokamej.