Xikita nochi

Tlen kiualika

 TLAJTLANILISTLI 3

¿Ken uelis kuali nimotlapouis iuan notatajuan?

¿Ken uelis kuali nimotlapouis iuan notatajuan?

MIAK IPATI

Tla kuali timouika iuan motatajuan, okachi tiyolpakis.

¿TLEN TIKCHIUASKIA?

Ximokuayejyeko itech nin neskayotl: Se tonal miércoles tiotlak, Geoff, tlen kipia 17 xiuitl, yokichi nochi tlen omonekiaya kichiuas ikalijtik uan axkan kineki moseuis. ¡Pampa miak yotekitik! Kixotlaltia televisión uan motlalia kanin nochipa.

San niman, itajtsin ualkalaki uan mota kualantiuits.

“¡Geoffrey! ¿Tleka san ompa titonalpolojtok itech televisión? ¿Amo moneki tikpaleuis mokni itech tekitl tlen kichiua? ¡Amo keman tikchiua tlen timitsnauatiaj!”.

Geoff kijtoa san ichtaka: “Oksepa yokualanki”.

Itajtsin motokia uan kitlajtlania: “¿Tlen otikijto?”.

Geoff elsijsiui uan kualani, kijtoa: “Amo itlaj”.

Itajtsin sapanoa kualani uan kiluia: “¡Amo xinechnanankili!”.

Tla mitspanoskia ken Geoff, ¿tlen tikchiuaskia pampa amo ijkon ma pano?

XIMOKUAYEJYEKO

Tla tikuika se carro uan tikita ojtli tsaktok, tiktemoa okse ojtli. Noijki ijkon iuan motatajuan, uelis tiktemos ken kuali inmiuan timotlapouis.

 SE NESKAYOTL:

“Nikita oui nimotlapouis iuan notajtsin —kijtoa Leah—. Ualeua ijkuak itlaj nikiluijtok, peua nechiluia: “Techtlapojpolui, ¿tlen otinechilui?’”.

LEAH UELIS KICHIUAS EYI TLAMANTLI

 1. Kitsajtsilis itajtsin.

  Leah okitsajtsili: “¡Xinechkaki! ¡Miak ipati tlen nimitsiluia!”.

 2. Ayakmo kitlapouis itech non tlamantli.

  Leah ayakmo itlaj kiluia itajtsin itech ouijkayotl.

 3. Kitas keman uelis iuan motlapouis.

  Leah satepan motlapouia iuan itajtsin noso kimaka se carta pampa kitlapouis itech ouijkayotl.

¿Tlen tikiluiskia ma kichiua Leah?

XIMOKUAYEJYEKO ITECH NIN: Itajtsin Leah mokuayejyekoa itech okse tlamantli uan amo kita tlen panoa. Tla Leah kipejpenaskia tlamantli 1, itajtsin amo kajsikamatiskia tleka Leah okitsajtsili. Non amo kichiuaskia ma kikaki itajtsin; uan kiteititiskia Leah amo tetlakaita (Efesios 6:2). Nin tlamantli amo kinpaleuiskia.

Maski ojtli tsaktok, uelis timokuayejyekos tlen tikchiuas pampa timotlapouia iuan motatajuan uan kuali tikinmajsikamatis.

Maski tlamantli 2 okachi amo oui, pero noijki amo kipaleuiskia. ¿Tleka? Tla Leah kineki kiyektlalis ouijkayotl, moneki motlapouis iuan itajtsin. Uan itajtsin moneki kimatis tlen kipanoa pampa uelis kipaleuis. Tla Leah amo motlapouis iuan itajtsin amo kiyektlalis ouijkayotl.

Ika tlamantli 3, Leah amo kikaua itlaj ma kitsakuili pampa ayakmo ma motlapoui iuan itajtsin. Ye kikaua ma pano seki kauitl pampa oksepa iuan motlapouis. Uan tla kimakas se carta, Leah uelis okachi kuali momachilis.

Tla kijkuilos se carta, uelis kipaleuis pampa kiyekijtos tlen kimachilia. Ijkuak itajtsin kitlajtoltis non carta, okachi kuali kajsikamatis tlen kipanoa. Tlamantli 3 kipaleuis Leah uan itajtsin. Tla motlapouiskej noso kimakas se carta, kichijtoskia itlanauatil toTajtsin Dios tlen kijtoa “matiktemokah nochi tlan techmaka yolsewílistli” (Romanos 14:19).

¿Tlen okseki uelis kichiuas Leah?

Ximokuayejyeko okse tlamantli tlen uelis kichiuas uan tlen uelis panos.

 MA MOAJSIKAMATI TLEN TIKNEKI TIKIJTOS

Xikilnamiki: tlen tikijtoa amo nochipa kuali kajsikamatiskej motatajuan.

SE NESKAYOTL:

Motatajuan mitstlajtlaniaj tleka tikualantok. Te tikinnankilia: “Amo nikneki ma timotlapouikan itech nin tlamantli”.

Pero motatajuan uelis kajsikamatiskej: “Ayakmo nitlaneltoka itech notatajuan. San noyolikniuan nikinmiluis tlen nechpanoa”.

Ximokuayejyeko tikpia se ueyi ouijkayotl uan motatajuan kinekij mitspaleuiskej, pero tikinmiluia: “Amo ximotekipachokan, uelis nikyektlalis noselti”.

 • ¿Tlen uelis kajsikamatiskej motatajuan?

 • ¿Ken uelis okachi kuali tikinnankilis?