Tein mochiuak itech xiujtekit * 2017

Kanachi itaixpantijkauan Jiova moajsij itech nochi taltikpak

8,457,107

Nechikolmej

120,053

Altepemej uan xolalmej kampa titanojnotsaj

240

¿Akonimej pouij kemej itaixpantijkauan Jiova?

Sayoj akin mejmetstika kiteixmatiltiaj iTekiuajyo Dios (Mateo 24:14). Ompa pouij akin moauijkejya kemej itaixpantijkauan Jiova uan akin no kiteixmatiltiaj tein kijtoua Biblia maski ayamo moauiaj.

¿Moneki se kitemakas tomin uan ijkon se mochiuas itaixpantijkauj Jiova?

Amo. Komo aksa kitemaka nepaleuil ika tomin amo kijtosneki ke pouis kemej itaixpantijkauj Jiova nion no ke kiselis se tekit itech tonechikol (Hechos 8:​18-​20). Tein melauj, amo moijtoua akoni kitemaka tomin. Nochin itaixpantijkauan Jiova tapaleuiaj itech tekit tein tikchiuaj noyampa taltikpak ika inintiempo, ininchikaualis uan inintomin ijkon kemej uelij uan kinekij (2 Corintios 9:7).

¿Keniuj kimatij kanachimej tanojnotsaj ika Biblia mejmetstika?

Mejmetstika, itaixpantijkauan Jiova kijkuilouaj tiempo tein kikuikej keman kiteixmatiltijkej iTajtol Dios uan kitemakaj itech nechikol kampa youij.

Mosentilia nochi tiempo tein kikuikej uan motitani itech sucursal. Uan satepan sejse sucursal kititani nochi tein mochiuak itech kali kampa techixyekanaj.

Keman tami xiujtekit, * mopouaj kanachi itaixpantijkauan Jiova moajsij itech sejse xolal. Nochi nejon mosentilia uan ijkon momati kanachimej moajsij itech nochi taltikpak. Itech Anuario de los testigos de Jehová moteixmatiltia tiempo tein kikuikej sejse altepet keman kiteixmatiltijkej iTajtol Dios uan techtapouia tein kipanokej sekin itech tanojnotsalis. Nejon techyolchikaua ijkon kemej kinyolchikauak yekinika imomachtijkauan Cristo (Hechos 2:​41; 4:4; 15:3).

¿Pouij kemej itaixpantijkauan Jiova akin amo tanojnotsaj sayoj ke youij nechikolmej oso kiseliaj se nemachtil ika Biblia?

Maski amo tikinpouaj kemej itaixpantijkauan Jiova, techyolpaktia maj touan mosentilikan. Miakej monechikouaj touan xijxiujtika keman tikelnamikij imikilis Cristo. Yejua ika, uelis tikmatiskej kemej kanachimej komo tikpouaj kanachimej mosentilijkej ijkuak tikelnamikkej imikilis Cristo uan tikuiliaj tapoual tein kinextia kanachimej itaixpantijkauan Jiova moajsij. Itech xiuit 2017, keman tikelnamikkej imikilis Jesús mosentilijkej 20,175,477.

Miakej akin amo youij tonechikoluan kiseliaj se nemachtil ika Biblia. Itech xiuit 2017, itech sejse metsti motemakakej 10,071,524 nemachtilmej ika Biblia. Uan kemansa itech sayoj se nemachtil miakej kinmachtijkej.

¿Keyej tapoual tein kipiaj itaixpantijkauan Jiova tein kinextia kanachimej amo ijkon kemej ijkuak kichiuaj censo tekiuanij?

Tapoualmej tein tekiuanij kipiaj sayoj kikixtiaj keman kintajtaniaj taltikpakneminij itech katiyejua taneltokalis pouij. Kemej neskayot, Oficina del Censo de Estados Unidos kijtoua ke tein kitemoua keman kintajtaniaj taltikpakneminij yejua “ox pouij itech se taneltokalis”. Uan no kimelaua ke tapoualmej mokixtia sayoj itech tein kijtouaj uan amo itech tein kichiuaj. Sayoj ke amo tikinpouaj kemej itaixpantijkauan Jiova akin sayoj ijkon kijtouaj, ta akin kiteixmatiltiaj iTekiuajyo Dios uan kitemakaj tiempo tein kipanokej itech tanojnotsalis.

^ párr. 2 Peua tikpouaj se xiujtekit itech 1 metsti septiembre uan tami itech tonal 31 metsti agosto itech okse xiuit. Kemej neskayot, xiujtekit itech 2015 peuak itech 1 metsti septiembre xiuit 2014 uan tamik itech tonal 31 metsti agosto xiuit 2015.

^ párr. 16 Peua tikpouaj se xiujtekit itech 1 metsti septiembre uan tami itech tonal 31 metsti agosto itech okse xiuit. Kemej neskayot, xiujtekit itech 2015 peuak itech 1 metsti septiembre xiuit 2014 uan tamik itech tonal 31 metsti agosto xiuit 2015.