Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Keyej keman kielnamikij imikilis Cristo itaixpantijkauan Jiova amo kichiuaj kemej okseki taneltokalismej?

¿Keyej keman kielnamikij imikilis Cristo itaixpantijkauan Jiova amo kichiuaj kemej okseki taneltokalismej?

Tejuan senkis tiktojtokaj tein kijtoua Biblia keman ika tajtoua keniuj tikelnamikiskej imikilis Cristo tein no moixmati kemej iTakualis toTekotsin (1 Corintios 11:20). Sayoj ke tein kineltokaj uan tein kichiuaj okseki taneltokalismej keman kielnamikij imikilis Jesús amo mokixtia itech Biblia.

¿Keyej mochiua nejin talnamikilis?

Porin ijkon tikelnamikij inemilis Jesús tein toka kitemakak uan tiknextiaj ke tiktasojkamatij (Mateo 20:28; 1 Corintios 11:24). Nejin talnamikilis amo se taman tein ika ueli se kiselia itatiochiualis Dios, nion se teisa tein ika techtapojpoluiaj totajtakoluan. * Biblia tamachtia ke Dios uelis techtapojpoluis totajtakoluan sayoj komo titakuaujtamatij itech Jesús uan amo porin tikelnamikiskej imikilis (Romanos 3:​25; 1 Juan 2:​1, 2).

¿Kanachpa mochiua?

Jesús kinnauatij imomachtijkauan maj kielnamikikan imikilis, sayoj ke amo kijtoj kanachpa (Lucas 22:19). Sekin kinemiliaj ke moneki mochiuas mejmetstika, oksekin, sejse semana, mojmostaj, miakpa itech tonal, oso tel miakpa ijkon kemej sejse kiitas ke moneki. Sayoj ke onkak seki taman tein moneki tikitaskej.

Tonal keman Jesús kiixtalij maj moelnamiki imikilis yejua tonal keman judíos kichiuayaj Pascua; uan seki horas satepan momikilij (Mateo 26:​1, 2). ¿Keyej kiixtalij nejon tonal? Biblia kijtoua ke ichkat tein mokuia itech Pascua, kiixnextiaya inemilis Jesús tein kitemakak (1 Corintios 5:​7, 8). Pascua mochiuaya sepa itech xiuit (Éxodo 12:​1-6; Levítico 23:5). Yekinika imomachtijkauan Cristo no kielnamikiaj imikilis sepa itech xiuit, uan itaixpantijkauan Jiova no ijkon tikchiuaj porin tiktojtokaj neskayot tein moajsi itech Biblia. *

Tonal uan hora

Tein kichiuak Jesús keman kiixtalij nejin talnamikilis no techpaleuia maj tikmatikan tonal uan hora keman moneki mochiuas. Yejua kiixtalij itech tonal 14 metsti nisán itech xiuit 33 satepan ke pankalakis Tonaltsin, ijkon kemej kinextia calendario tein ika moyekanayaj judíos ne uejkauj (Mateo 26:18-​20, 26). Tiitaixpantijkauan Jiova no tikelnamikij imikilis Jesús nejon tonal, ijkon kemej yekinika imomachtijkauan Cristo. *

Tonal 14 metsti nisán xiuit 33 katka viernes, sayoj ke xijxiujtika uelis yeski okse tonal itech semana. Tiitaixpantijkauan Jiova tikixejekouaj katiyejua tonal yeski 14 metsti nisán ijkon kemej mochiuaya itech itonaluan Jesús, uan amo kemej kiixejekouaj judíos itech nejin tonalmej. *

Pan uan vino

Itech nejin yankuik talnamikilis, Jesús kikuik pan tein amo kipiaya tein taxokoltia uan vino chichiltik tein mokauak itech Pascua takualis (Mateo 26:26-​28). Yejua ika, tejuan no tikuij pan tein amo teyi kipia nion tein kixokoltia, uan vino chichiltik tein amo taxokoltil, uan amo tikuij vino tein kitaliliaj azúcar, nion tayil tein teuintij, nion xiujmej oso okseki taman.

Seki taneltokalismej kikuij pan tein kipia tein taxokoltia. Sayoj ke itech Biblia, tein taxokoltia kiixnextia tajtakol uan tein amo melauak (Lucas 12:1; 1 Corintios 5:​6-8; Gálatas 5:​7-9). Yejua ika pan tein amo kipia tein taxokoltia nion okseki taman, tel kuali kiixnextia inakayo Cristo tein amo kipia tajtakol (1 Pedro 2:​22). Okseki taneltokalismej amo kichiuaj tein kijtoua Biblia uan kiixpataj vino chichiltik ika iayo uva tein amo taxokoltil. Nejin kichiuaj porin maski amo ijkon kijtoua Biblia, kinemiliaj ke amo moneki tiktekitiltiskej tayil tein teuintij (1 Timoteo 5:​23).

Sayoj kiixnextia se taman, amo yekmelauj inakayo nion iesyo Jesús

Pan tein amo kipia tein taxokoltia uan vino chichiltik tein mokuij keman tikelnamikij imikilis Cristo kiixnextiaj inakayo uan iesyo. Amo kemej miakej kinemiliaj ke pan uan vino Dios kichiua maj mokepa inakayo uan iesyo Cristo. Nion momanelouaj ika inakayo uan iesyo. Maj tikitakan kani itech Biblia mokixtia nejin tamachtilis.

  • Komo Jesús kinnauatiskia imomachtijkauan maj tayikan iesyo, tein melauj kinnauatijtoskia maj kitapanauilikan itanauatil Dios tein kijtouaya maj amo kikuakan esti (Génesis 9:4; Hechos 15:28, 29). Sayoj ke Jesús amo keman kinnauatiskia teisa tein ika kitapanauiliskiaj itanauatiluan Dios (Juan 8:​28, 29).

  • Imomachtijkauan Jesús amo yekmelauj tayikej iesyo, ta nejon youal, kijtoj ke toyauiskia iesyo, ika nejin kiteajsikamatiltij ke ayamo kitemakaya inemilis (Mateo 26:28).

  • Jesús “motemaktij sepa san” (Hebreos 9:​25, 26). Komo pan uan vino yekmelauj mochiuaskiaj inakayo uan iesyo Jesús keman moelnamiki imikilis, akin tayij vino uan kikuaj pan miakpa kichiujtoskiaj nejin netemaktilis.

  • Jesús kijtoj: “Xiksentokakan xikchiuakan nejin uan ika xinechelnamikikan”, amo kijtoj: “Xiksentokakan xikchiuakan nejin uan ijkon miakpa nikchiuaskia nejin netemaktilis” (1 Corintios 11:24, Traducción del Nuevo Mundo [TNM]).

Akin kineltokaj ke pan uan vino yekmelauj mokepaj inakayo uan iesyo Jesús kikixtiaj nejin tein kineltokaj itech seki textos itech Biblia tein taman kitajtolkepkej. Seki Biblias kijtouaj ke keman Jesús ika tajtoj vino, kijtoj: “Nejin yejua noesyo” (Mateo 26:28). Sayoj ke itajtoluan Jesús no uelis mokepas kemej: “Nejin kijtosneki noesyo” oso “kiixnextia noesyo”. * Jesús kiixnextijtoya se taman ijkon kemej miakpa kichiuaya keman tamachtiaya (Mateo 13:34, 35).

¿Akonimej kikuaj pan uan tayij vino?

Keman itaixpantijkauan Jiova kielnamikij imikilis Jesús amo miakej kikuaj pan uan tayij vino. ¿Keyej?

Ika iesyo Jesús tein toyauik, moixtalij se “yankuik netenkaualis” tein kiixpatak tein Jiova kichiujka iuan ixolal Israel (Hebreos 8:​10-​13, TNM). Akin pouij itech nejon yankuik netenkaualis yejuan kikuaj pan uan tayij vino ijkuak moelnamiki imikilis Jesús. Amo ueli kichiuaj nochin akin kichiuaj kemej Cristo ta sayoj “itaijitaluan” Dios (Hebreos 9:​15; Lucas 22:20). Yejuan tekiuajtiskej iuan Cristo ompa iluikak. Biblia senkis kijtoua ke sayoj 144,000 kipiaskej nejon tatiochiualis (Lucas 22:28-​30; Apocalipsis [Revelación] 5:​9, 10; 14:​1, 3).

“Amo ueyi oloch ichkamej” tekiuajtiskej iuan Cristo, sayoj ke tel miakej tikchiaj tipouiskej iniuan “uel miak tagayot” akin nemiskej nochipaya nikan taltikpak (Lucas 12:32, TNM; Apocalipsis 7:​9, 10). Maski akin tikchiaj tinemiskej nikan taltikpak amo tikuaj pan nion titayij vino, timonechikouaj keman tikelnamikij imikilis Jesús, porin ijkon tiknextiaj ke tiktasojkamatij tein toka kichiuak (1 Juan 2:2).

^ párr. 4 Amatajkuilol El Espíritu Santo, la Iglesia y los sacramentos itech página 12 kijtoua: “Biblia amo kitekitiltia tajtol ‘sacramento’: tajtol ‘tein amo momati’. [...] Itech Nuevo Testamento amo motekitiltia tajtol tein amo momati keman ika tajtoua neauilis uan keman moelnamiki imikilis Cristo”.

^ párr. 7 Xikonita The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, volumen IV, páginas 43-​44, y McClintock and Strong’s Cyclopedia, volumen VIII, página 836.

^ párr. 9 Xikonita The New Cambridge History of the Bible, volumen 1, página 841.

^ párr. 10 Itech calendario tein kikuij judíos itech totonaluan, kiixtaliaj yekinika tonal nisán ijkuak metsti tepitsin mokaua itajkotian taltikpak uan Tonaltsin, sayoj ke amo ijkon moixtaliaya itech yekinika siglo. Judíos ne uejkauj kimatiaj ke metsti nisán peuaya keman peuaya moitaya selik metsti ompa Jerusalén, nejin ueliskia panos se oso miak tonalmej satepan ke metsti tepitsin mokaua itajkotian taltikpak uan Tonaltsin. Yejua nejin se taman keyej keman itaixpantijkauan Jiova kielnamikij imikilis Jesús amo nochipa keman judíos kichiuaj Pascua.

^ párr. 20 Xikonita Biblias: A New Translation of the Bible, de James Moffatt; The New Testament​—A Translation in the Language of the People, de Charles B. Williams; y The Original New Testament, de Hugh J. Schonfield.