Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Keyej itaixpantijkauan Jiova amo mokalakiaj itech política?

¿Keyej itaixpantijkauan Jiova amo mokalakiaj itech política?

Tiitaixpantijkauan Jiova amo timokalakiaj itech política porin tiktakamatij tein kijtoua Biblia. Amo tikinchikaujkauiaj tekiuanij maj kichiuakan tein tejuan tiknekij, amo tikpaleuiaj aksa maj tekiuajti nion tikpaleuiaj se partido, amo no tiktemouaj se tekit keman moixpejpentos se tekiuaj oso maj mopata kemej taixyekanaj tekiuanij. Itech Biblia tikajsinij kampa kijtoua ke moneki amo timokalakiskej itech política. Yejua nejin:

  • Moneki tikchiuaskej kemej Jesús, akin amo kiselij se tekit itech tekiuajyot (Juan 6:​15). Jesús kijtoj ke imomachtijkauan “amo no poutinemij nikan taltikpak”; yejua ika, moneki amo kinpaleuiskej akin kinekij tekiuajtiskej (Juan 17:14, 16; 18:36; Marcos 12:13-​17).

  • Sayoj tikpaleuiaj iTekiuajyo Dios, tein Jesús ika tajtoj keman kijtoj: “Nejin kuali tanauatilmej ika tekiuajyot motetapouis semanauak taltikpak” (Mateo 24:14, TNM). Kemej sayoj tikpaleuiaj iTekiuajyo Dios, amo timokalakiaj itech política kampa yeski tinemiskej. Tein melauj, tikteixmatiltiaj ke nejon tekiuajyot taixyekanas nikan taltikpak (2 Corintios 5:​20; Efesios 6:​20).

  • Kemej amo timokalakiaj itech política, ueli tikixmatiltiaj iTekiuajyo Dios akin yeski. Ika tein tikijtouaj uan tikchiuaj, timochikauaj tiknextiskej ke titakuaujtamatij ke iTekiuajyo Dios kiyektalis kuejmolmej tein onkakej itech taltikpak (Salmo 56:11).

  • Komo timokalakiskiaj itech política, tixexeliujtoskiaj iniuan akin pouij itech totaneltokalis noyampa taltikpak (Colosenses 3:​14; 1 Pedro 2:​17). Tein melauj, taneltokalismej tein mokalakiaj itech política xexeliujtokej (1 Corintios 1:​10).

Tikinpoujkaitaj tekiuanij. Maski amo timokalakiaj itech política, tikinpoujkaitaj tekiuanij. Ijkon, tikchiuaj kemej kijtoua Romanos 13:1: “Moneki xikintakamatiyakan nochi nojon tekiuani”. Tiktakamatij tanauatilmej, tikixtauaj impuestos uan tikchiuaj tein kiixtaliaj tekiuanij tein tapaleuia maj tinochin kuali tiyetokan. Amo keman tiktemouaj tiknextiskej ke amo tapaleuia se tekiuajyot, ta tiktakamatij keman Biblia kijtoua maj ininka timotataujtikan “nekes reyes [...] uan no ika por nochin nekes tekiuani”, okachiok keman moneki kiixtaliskej teisa tein uelis kichiuas maj amo tiktekitilikanok Dios (1 Timoteo 2:​1, 2).

No tikajsikamatij ke sejse uelis kiixpejpenas ox kipaleuis política. Kemej neskayot, amo titakuejmolchiuaj keman taltikpakneminij kitemakaj ininvoto nion tikintsakuiliaj.

¿Yankuixtok moixtalij maj amo timokalakikan itech política? Amo. Itatitaniluan Jesús uan okseki itatojtokakauan akin nenkej itech yekinika siglo amo no mokalakijkej itech política. Itech se amatajkuilol kampa ika tajtoua nejin, moijtoua: “Maski kimatiaj ke monekia kinpoujkaitaskej tekiuanij, yekinika itatojtokakauan Cristo kimatiaj ke amo monekia mokalakiskej itech política” (Beyond Good Intentions—A Biblical View of Politics [Más que buenas intenciones. La visión bíblica de la política]). Uan no, Orígenes, se motelmachtijkej akin nemik kemej itech siglo II uan III, kijkuiloj: “Akin kichiuaj kemej Cristo amo kiseliaj se tekit itech tekiuajyot”.

¿Titakuejmolchiuaj itech toaltepeuj porin amo timokalakiaj itech política? Amo. Tekiuanij amo onkak keyej motekipachoskej, porin amo tiktemouaj titakuejmolchiuaskej. Kemej neskayot, maj tikitakan tein kitematiltij Academia Nacional de Ciencias de Ucrania itech xiuit 2001. Keman ika tajtoj ke amo timokalakiaj itech política, kijtoj: “Xa amo nochin kinyolpaktia tein itaixpantijkauan Jiova kiixtaliaj kichiuaskej. Yejua ika nazis uan comunistas kintatsakuiltijkej”. No kijtoj ke keman soviéticos kintajyouiltijtoyaj, itaixpantijkauan Jiova “nochipa kipoujkaitakej inintanauatiluan tekiuanij”, “kuali tekitikej kampa kinyekpiayaj tapialmej uan itech fabricas” uan “amo keman kiixnamikkej tekiuajyot comunista”. Uan no kijtoj ke, ika tein kineltokaj uan kichiuaj itaixpantijkauan Jiova “amo kitemouaj takuejmolchiuaskej nion kinxexeloskej akin nemij itech se altepet”.