Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tonal ijkuak tikelnamikij imikilis Jesús

Tonal ijkuak tikelnamikij imikilis Jesús

Xijxiujtika, tiitaixpantijkauan Jiova tikelnamikij imikilis Jesús ijkon kemej yejua tanauatij (Lucas 22:19, 20, TNM). Ika miak pakilis timitsonyoleuaj touan xionmosentili itech nejon tonal tein motelneki. Ompa tikonmatis keniuj inemilis Jesús uan imikilis uelis mitsonpaleuis.