Maj okachi kuali titaixtajtoltikan uan titamachtikan (videos)

Okachi kuali xiontaixtajtolti uan xiontamachti ininixpan miakej.

TAMACHTILIS 1

Kuali xikonpeualti motamachtilis

¿Keniuj uelis kinyolnotsas tein tikonijtos akin mitsonkakij?

TAMACHTILIS 2

Xiontajto kemej ipa tiontajtoua

¿Toni mitsonpaleuis maj kuali momachilikan akin mitsonkakij?

TAMACHTILIS 3

Keniuj tikonchiuas netajtanilmej

Xikonchiua netajtanilmej tein tapaleuis maj mitsonkaktokan, tein ika tiontetanemililtis uan tein ika tikonnextis tanemililmej tein tayekantokej.

TAMACHTILIS 4

Xikonijto keyej tikonixtajtoltiti se texto

Xikonpaleui takakinij maj kiajsikamatikan keyej tikonixtajtoltiti se texto.

TAMACHTILIS 5

Kuali xiontaixtajtolti

¿Toni mitsonpaleuis kuali xikonixtajtolti tein nikan moajsi?

TAMACHTILIS 6

Kuali xikonmelaua textos itech Biblia

Xikonmelaua keniuj texto itech Biblia tein tikonixtajtoltiti mouika ika tanemilil tein tikonneki tiontamachtis.

TAMACHTILIS 7

Xikonkui tein takuaujtamach itech motamachtilis

¿Toni mitsonpaleuis xikonijto tein takuaujtamach keman tiontamachtis?

TAMACHTILIS 8

Xiontamachti ika neskayomej

¿Keniuj uelis kuali tikontekitiltis neskayomej kemej Jesús keman tiontamachtis?

TAMACHTILIS 9

Kuali xikonkui taixkopimej uan videos

¿Keniuj uelis tikonnextis tanemililmej tein tayekantokej ika taixkopimej, videos uan okseki taman?

TAMACHTILIS 10

Xikonpapata motajtol ijkon kemej kinamikis

¿Keniuj uelis tikonpapatas motajtol ijkon kemej kinamikis uan ijkon tikonnextis tanemililmej uan tikonyololinis akin mitsonkakij?

Xikonita okachi

LIBROS UAN FOLLETOS

Maj okachi kuali titaixtajtoltikan uan titamachtikan

Nejin amaix mitsonpaleuis okachi kuali xiontaixtajtolti sentaixpan uan no okachi kuali xiontanojnotsa uan xiontamachti.