Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 KAMPA TECHTAPOUIAJ ININNEMILIS

Jiova nechmakani okachi ke tein nechnamiki

Jiova nechmakani okachi ke tein nechnamiki

Nejua niknekia uan niktemouaya nikpias tein kinejnekij telpochmej akin kipiaj 17 xiujmej. Nikuelitaya nimoajsis iniuan akin kuali iuan nimouikaya, nimoakalakitiuj uan nimauiltitiuj fútbol. Sayoj ke se tiotak nonemilis senkis mopatak. Nechpanok se taman tein amo nikchiaya keman niyaya itech se motocicleta nejon kichiuak maj nochi nonakayo amo ueli nikolini, ta sayoj notsontekon. Nejon panok kemej treinta xiujmej achto uan hasta axkan niuetstok itech se cama.

Nimoskaltij itech xolal Alicante tein poui España, ompakauin kampa moajsi ueyiat Mediterráneo. Nokalijtik onkaya miak kuejmolmej, yejua ika amo nikuelitaya ompa niyetos. Ompakauin moajsia se kali kampa kiyekchijchiuayaj llantas uan peuak kuali nimouika iuan José María semej akin ompa tekitia. Yejua katka se kuali takat uan kikakia tein nikiluiaya, nejon yejua tein niktemouaya maj kichiuakan nochankauan. Maski yejua nechyekanaya 20 xiujmej, keman nikpanouaya ouijkayomej nechpaleuiaya kemej yeskia nokniuj, se akin yekmelauj kuali nouan mouikaya.

José María momachtijtoya Biblia iniuan itaixpantijkauan Jiova. Uan moitaya ke kipaktiaya tein kimachtiayaj porin miakpa nechtapouiaya. Kemej nikpoujkaitaya nikakia, sayoj ke amo nechyolnotsaya tein nechiluiaya. Katka nitelpoch uan nikuelitaya okseki taman. Sayoj ke, nonemilis niman mopataskia.

NECHPANOUA SE TAMAN TEIN KIPATA NONEMILIS

Amo nikuelita ika nitajtos tein nechpanok; sayoj nikijtos ke amo nimoyekpiak uan amo kuali nitaixejekoj. Itech se tonal, nonemilis senkis mopatak. Nikatka se telpoch akin kipiaya chikaualis uan axkan amo ueliaok nimoliniaya uan niuetstoya itech se kaltapajtiloyan. Amo ueli nikneltokaya tein nechpanotoya. Miakpa nimotajtaniaya keyej niksentoka niyoltok.

José María nechitato uan niman kiniluij itaixpantijkauan Jiova akin nemiaj ompakauin kampa moajsia kaltapajtiloyan maj nechkalpanotij. Nechyololinij maj miakpa nechkalpanouanij. Keman nikisak kampa kinitaj akin okachi motelkokouaj, niman peuak nimomachtia Biblia. Nikmatik tein melauak kemej keyej se tajyouia uan se momikilia, uan keyej Dios kikaua maj pano tein amo kuali. No nikixtajtoltij tein Dios motenkaua kichiuas satepan uan nikmatik ke nikan taltikpak amo akin kipiasok tajtakol uan “nion se taltikpaknenkej kijtos: ‘Nimokokoua’” (Isaías 33:24). Amo keman ijkon niyolpaktoya, axkan nikchia nikselis tein kuali satepan.

Keman nikisak kaltapajtiloyan, okachi nimomachtij Biblia. Hasta uelik niyajki itech seki nechikolmej tein kipiaj itaixpantijkauan Jiova uan nikinmatiltitiuj oksekin tein kijtoua iTajtol Dios itech se silla de ruedas. Itech tonal 5 metsti noviembre xiuit 1988, keman nikpiaya 20 xiujmej, nimoauij itech se ueyi tina. Jiova nechpaleuij maj nikpia se kuali tanemilil. ¿Keniuj ueliskia niktasojkamatilis?

 NIKCHIUA MIAK TAMAN MASKI AMO UELI NIMOLINIA

Nikixtalij maj nion teyi nechtsakuiliani niktekitilis Jiova; niknekia nikchiuas nochi tein niueliskia (1 Timoteo 4:15). Yekinika nechouijmakak, porin nochankauan amo kiuelitayaj tein axkan nikneltokaya. Sayoj ke, itaixpantijkauan Jiova, nokniuan, amo nechsenkaujkej. Yejuan nechpaleuijkej maj amo nimopolouiliani nion se nechikol uan maj uelini nikteixmatilti iTajtol Dios.

Sayoj ke satepan moyekitak ke monekia maj nechpaleuikan youalintonal. Satepan ke semi niktemoj, nikajsik se kali kampa nemij akin amo uelij moitaj ininselti ompa itech xolal Valencia, tein moajsi kemej 160 kilómetros (100 millas) kampa ika norte iuan Alicante. Hasta axkan ompa ninemi.

Maski niuetstok itech se cama, amo teyi nechtsakuilia maj nikinmatilti oksekin tein nikneltoka

Maski amo ueli nimeua, senkis nikixtalijtok niksentokas niktekitilis Jiova. Ika tomin tein nechmakaj porin amo ueli nimoita noselti uan ika tomin tein ika nechpaleuiaj oksekin uelik nimokouilij se computadora tein kitalijkej nonakastan. No nikouak se teléfono. Mojmostaj kualkan, se akin tekiti itech nejin kali kixotaltia computadora uan teléfono. Niktekitiltia computadora ika se palanca tein nikolinia ika notenoj uan nikinpatska letras itech se teclado uan tapoualmej tein kipia teléfono ika se takotsin tein nikitskia ika notenoj.

Ika se takotsin nikpatska tapoualmej tein kipia teléfono

¿Keniuj nechpaleuianij nejin teposmej? Ika nejin ueli nikalaki itech Internet jw.org kampa moteixmatiltiaj itaixpantijkauan Jiova uan itech BIBLIOTECA ITECH TEPOS Watchtower. Nejon semi nechpaleuiani. Nochipa keman niueli miak horas niktekitiltia Internet uan ika nimomachtia amaixmej tein mokixtiaj itech Biblia, nejon nechpaleuia maj niksentoka nikixmati Dios uan kualtsitsin taman tein kinextia. Keman nimomachilia noselti oso nikneki nimosenkauas, nochipa nikajsi se tamachtilis itech jw.org tein nechpaleuia maj kuali nimomachili.

Uan no, ika nocomputadora ueli nikaki nechikolmej tein tikpiaj tiitaixpantijkauan Jiova. Uan amo sayoj nikaki tein ompa moijtoua, ta no ueli nitanankilia, nikchiua netataujtil sentaixpan, niktemaka se tamachtilis uan hasta nikixtajtoltia itech nechikol amaix Tanejmachtijkej; nochi nejon nikchiua kampa nimoajsi. Maski amo ueliok niyouj nechikolmej, nikmachilia ke yekmelauj nipoui iniuan tokniuan itech nechikol.

Noteléfono uan nocomputadora nechpaleuiaj maj nochipa ueli nikteixmatilti iTajtol Dios. Maski amo ueli niyouj kajkalpan, kemej kichiuaj nokniuan, kemaj nikinnojnotsa oksekin ika Biblia. Ika nejin teposmej ueli nikinmatiltia oksekin tein nikneltoka. Semi nikuelita nikinnojnotsas oksekin ika teléfono, yejua ika akin taixyekanaj itech nechikol, nechiluijkej maj nikixyekana tekit tein mochiua keman moteixmatiltia tein kijtoua Biblia ika teléfono. Itech nejin tekit tapaleuiaj oksekin tokniuan akin pouij itech nechikol akin amo no uelij kisaj ininchan.

Nitamachtijtok ika Biblia

 Sayoj ke amo nochipa niktekitiltijtok teposmej. Mojmostaj nechkalpanouaj akin kuali iniuan nimouika. Iniuan uitsej seki ininchankauan uan akin kinixmatij uan kinekij momachtiskej Biblia. Miakpa, nechiluiaj maj nejua nikixyekana nemachtil ika Biblia. Okseki tonalmej, nechitakij seki kalyetouanij akin kinekij maj iniuan nimomachti Biblia. Semi nechyolpaktia maj konemej motalikan nonakastan uan maj nechiluikan keyej kitasojtaj Jiova.

Nechyolpaktia nimomachtis Biblia iniuan kalyetouanij

Niktasojkamati maj miakpa nechkalpanokan uan maj miakej moajsikan itech nocuarto. Akin kuali iniuan nimouika akin nemij itech tataman xolalmej nechitakij. Nejon semi kimoujkaitaj akin tekitij kampa nimoajsi. Mojmostaj niktasojkamatilia Jiova porin nechkaua maj nipoui itech ixolal kampa kualtsin mouikaj kemej iknimej.

“AMO NIMOSENKAUA”

Keman aksa nechtajtania keniuj niyetok, niknankilia: “¡Nikan niyetok, amo nimosenkaua!”. Nikyekmati ke amo sayoj nejua nikixnamiktok ouijkayomej. Maski tinochin akin tikchiuaj kemej Cristo tikixnamikij tataman ouijkayomej, kemej yeskia tikpiaj se “tateuilis ika takuaujtamatilis” tein amo nenkaj (1 Timoteo 6:12TNM). ¿Toni nechpaleuiani maj nitaxiko nochi nejin xiujmej? Mojmostaj keman nimotataujtia niktasojkamatilia Jiova maj nikmati keyej ninemi. Nochipa nitanemilis itech nochi tein Dios motenkaua kichiuas nechpaleuia maj nimochikaua niktekitilis yejuatsin.

José María

Nochipa nitanemilia keman taltikpak mochiuas se xochital uan keniuj tel kualtsin yeski keman nimotalos uan niajkotsikuinis oksepa. Kemansa nikamanaloua iuan José María, akin kuali iuan nimouika, yejua kijtakoj kokolis tein moixmati kemej poliomielitis. Niktajtania akoni tataniskia komo tiomen timotataloskiaj. Yejua nechnankilia: “Amo moneki tikmatiskej akoni tatanis, tein okachi moneki yejua maj ueli timotalokan ompa itech xochital”.

Nechouijmakani maj amo ueli nimoolini. Nikajsikamati ke ijkuak katka nitelpoch amo kuali nitaixejekoj uan nejon senkis nechualkuilij tein amo kuali. Niktasojkamatilia Jiova maj amo nechsenkauani. Nechmakani miak tatiochiualismej... miakej nokniuan, maj nikneki ninemi, maj niyolpaki nikinpaleuis oksekin uan maj nikchia nikselis tein kualtsin satepan. Komo monekiskia nikijtos ika amo miak tajtolmej keniuj nimomachilia, nikijtoskia ke Jiova nechmakani okachi ke tein nechnamiki.