Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS ITECH IPEUJYAN AMAIX

¿Ejkotiya ixpoliuilis?

¿Ejkotiya ixpoliuilis?

¿Kikauas Dios maj taltikpakneminij kisentokakan taixyekanakan nikan taltikpak uan maj kiixpolokan nemilis? Amo. Kemej tikitakej, amo uejkaua tayektalis uan kinixpolos tekiuajyomej tein taixyekanaj nikan taltikpak, tatasojtilis uan teikamauiltilis. Akin tachijchiuak nikan taltikpak kineki maj tikmatikan ke niman kiualkuis ixpoliuilis. ¿Keniuj techmatiltia nejon taman tein motelneki?

Xikonnemili ke moneki tionyas uejka. Tein melauj, achto moneki tikonitas se mapa uan tikontemos itech katiyejua ojti tionyas. Satepan, ijkon kemej tionyajtos, tikonita ke tein moajsi itech ojti mouika iuan tein kinextia mapa. Nejon mitsonyekmatiltia ke tionajsitiujya kampa tikonneki. Kemej yeskia se mapa, Dios techmakani iTajtol, Biblia. Ompa moijtoua seki taman tein mochiuaskia semanauak taltikpak tepitsin achto ke ejkoskia ixpoliuilis. Ijkon kemej panouaj tonalmej, tikitaj ke tein mochiua itech taltikpak mouika ika tein achto moijtoj itech Biblia. Nejon techyekmatiltia ke ixpoliuilis amo uejkaua ejkos.

Biblia kijtoua ke achto ke ejkoskia ixpoliuilis moajsiskiaj seki tonalmej tein motelnekiskiaj. Ijkuak, mosenitaskiaj seki tachiualismej uan okseki taman tein amo keman ijkon mochiuani. Maj tikitakan seki tachiualismej tein moitaskiaj.

1. TATASOJTILIS UAN OUIJKAYOMEJ SEMANAUAK TALTIKPAK Itech Mateo capítulo 24 kinextia ke moitaskia seki taman tein mosenchiuaskia. Nejon tajkuilol kijtoua, ke ijkuak mochiuaskia nejon kinextiskia ke timoajsij “itamiampa nochi tein mochiujtok itech taltikpak”, uan tamiskia ika ixpoliuilis (versículo 3 uan 14TNM). Seki taman tein mochiuaskia yeskiaj uejueyi neteuilismej, mayan, talolinilis semanauak taltikpak, moajsiskiaj akin amo yolkualmej, akin amo tetasojtaskiaj uan taneltokalismej tein takajkayauaskiaj (versículos 6 hasta 26TNM). Tein melauj, sejsemej nejin tachiualismej nochipa moajsinij. Sayoj ke, nochi mosenchiuaskiaj tepitsin achto ke ejkoskia ixpoliuilis. Uan no, itech nejon tonalmej no mochiuaskiaj nejin eyi taman tein ika titajtotij.

2. AMO KUALI MONEJNEMILTIAJ Biblia kijtoua ke itech itamian tonalmej achto ke ixpoliuiskia nochi tein amo kuali tein mochiujtok nikan taltikpak moajsiskiaj akin amo kuali monejnemiltiskiaj. Ompa tikixtajtoltiaj ke “motasojtatinemiske yejuan san, [...] xijxikuintinemiske ika tomin san, [...] moueyinektinemiske. [...] Amo kipiaj ok tetasojtalis nion no teiknelijtinemij. [...] Sayo tepajpantinemiske san [...,] amo ueli motsakuiliaj ok den nintanejnekilis ten kualkui tajtakol. [...] No kuelitaj san kintajyouiltiske aksame [...] kitauelitstinemij nochi ten kuali. [...] Amo uelis se takuautamatis iuan porin sayo takajkayauaj. [...] Eliuistijtinemij san; uan mopoutinemij ke semi ueyi chiuanime. [...] Sayo kitemojtinemij kenin moyolpaktijtinemiske pero amo kitemojtinemij kenin para kiyolpaktijtinemiske Dios” (2 Timoteo 3:1-4). Tein melauj, miakej nochipa ijkon monejnemiltianij, sayoj ke itech itamian tonalmej okachi momiakiliskia uan ijkon kemej panoskiaj tonalmej okachi ouij yeskiaj. Yejua ika Biblia kijtoua ke nejon tonalmej teouijmakaskia se kiixnamikis. ¿Tikonitani maj axkan ijkon monejnemiltikan taltikpakneminij?

3. SE TALTIKPAK TEIN UEJUELIUJTOK Biblia kijtoua ke Dios kinixpolos ‘nekes ten taijtakojtokej nikan taltikpak’ (Apocalipsis 11:18). ¿Keniuj axkan kijtakojtokej taltikpak? Ijkon kemej kijtakojkej itech itonaluan Noé: “Itech taltikpak tel tauejueliujtoya iixpan Dios akin melauak, uan itech taltikpak motelmoyauak tateuilis. Ompa Dios kiitak taltikpak uan, ¡xikonita!, uejueliujtoya”. Yejua ika, keman Dios ika tajtoj nejon akin amo yolkualmej kiluij Noé: “Nikinixpoloti yejuan iuan taltikpak” (Génesis 6:11-13). ¿Tikonitani ke itech taltikpak okachi mochiua tateuilis? Uan amo sayoj nejon, axkan mochiujtok se taman tein amo keman moitani: uejueyi teposmej tein kichijchiuanij uelis ika kiixpoloskej  taltikpak uan nemilis. Uan no, kiuejuelojtokej taltikpak ika okse taman: kiixpolojtokej tein kichiua maj onka nemilis, kemej ejekat, ueyiamej, uan kampa nemij tapialmej, ijkon kemej okseki taman.

Xikonnemili nejin: ¿ueliskia taltikpaknenkej kitamis nemilis tein onkak nikan taltikpak cien xiujmej achto? Amo. Sayoj ke axkan kemaj ueliskia kitamis. Ijkon kinextia miak uejueyi teposmej tein kisentilijtok uan kemej uejueliujtok taltikpak. Uan tein okachi amo kuali, taltikpaknenkej moita ke amo kiajsikamati nion ueli kitsakuilia tein uelis kichiuaskej teposmej tein axkan moajsij. Sayoj ke moajsi se taman tein kuali, taltikpak amo kiixpoloskej. Dios motenkaua ke achto ke kiixpoloskej nemilis nikan taltikpak akin amo yolkualmej, yejuatsin kinixpolos yejuan.

4. SEMANAUAK TALTIKPAK MOTETAPOUIS KUALI TANAUATILMEJ Amatajkuilol Mateo no kijtoj ke mochiuaskia se tekit tein amo keman ijkon mochiujtoya uan nejon no kinextiskia ke amo uejkaua ejkoskia ixpoliuilis: “Uan nejin kuali tanauatilmej ika tekiuajyot motetapouis semanauak taltikpak kampa nemij uan ijkon nochin kimatiskej; uan ompa ejkos tamilis” (Mateo 24:14TNM). Nejon tekit yeskia semi taman kemej tein kichiuanij tayekananij itech tiopamej. Kiteixmatiltiskiaj sayoj se taman: “Kuali tanauatilmej ika tekiuajyot”. ¿Katiyejua taneltokalis kiteixmatiltijtok kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios uan amo sayoj itech se altepet, ta “semanauak taltikpak”?

Kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios moteixmatiltijtok semanauak taltikpak itech miak tataman tajtolmej

Itech Internet www.jw.org, kampa moteixmatiltiaj itaixpantijkauan Jiova, yekinika kitemouaj kiteixmatiltiskej “kuali tanauatilmej ika tekiuajyot”. Kipia amaixmej tein kimelaua toni nejon kuali tanauatilmej itech panoua 700 tataman tajtolmej. ¿Katiyejua okse taneltokalis senkis mochikaua kiteixmatiltis kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios? Miak xiujmej achto ke moajsiskia Internet, tiitaixpantijkauan Jiova timoixmatiajya porin ika titajtouaj kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios. Itech xiuit 1939 uan hasta axkan, itech amaix Tanejmachtijkej nochipa ixnesi tajtol: “Kiteixmatiltijtok iTekiuajyo Jiova”. Uan se amaix tein ika tajtoua taneltokalismej kijtoua: “Chikaualis tein ika kiteixmatiltiaj kuali tanauatilmej uan hasta kampa kimoyauanij, amo ijkon kichiuanij oksekin”. Se kuali tanauatil tein semi moneki tein tikteixmatiltiaj yejua ke iTekiuajyo Dios amo uejkaua kiixpolos nochi tein amo kuali tein mochiujtok nikan taltikpak.

TINEMIJ ITECH TONALMEJ TEIN MOTELNEKIJ

¿Tikonitani maj mochiua tein achto moijtoj itech Biblia tein ika titajtojkej itech nejin tamachtilis? Panouaya cien xiujmej, nejin amaix ika tajtouani tein  mochiuani semanauak taltikpak uan akin kiixtajtoltiaj kiitanij ke nochi nejon kinextia ke tinentokej itech itamian tonalmej. Sayoj ke, akin amo taneltokaj kijtouaj ke nochi nejon ueli kiajxitiliaj uan ke amo melauak maj okachi momiakili tein amo kuali. Uan kijtouaj ke porin axkan okachi ueli momati miak taman, yejua ika ueli tikmatij ouijkayomej tein mochiuaj noyampa taltikpak tein achto amo keman ueliskia tikmatiskej. Maski kijtoskej nejon, miakej akin amo ijkon tanemiliaj okachi kiitaj tein kinextia ke tinemij itech tonalmej tein motelnekij.

Onkak miak taman tein kinextia ke amo uejkaua mopatas miak taman nikan taltikpak. Kemej neskayot, itech xiuit 2014 seki tamatinij kiteixmatiltijkej ke ika nochi tein mochiujtok uelis kichiuas maj ixpoliui nemilis nikan taltikpak, kijtojkej: “Satepan ke senkis moitak nejin taman tein uelis taijtakos, tikajsinij ke ika teposmej tein mochijchiuani uelis senkis kichiuas maj ixpoliui nemilis nikan taltikpak”. Nejin taman kichiua maj okachi miakej taltikpakneminij, akin no ompa pouij akin kikixtiaj nejin amaix Tanejmachtijkej uan miakej akin kiixtajtoltiaj, kineltokaj ke tinentokej itech itamian nejin tonalmej uan ke ixpoliuilis amo uejkaua ejkos. Sayoj ke, amo onkak keyej timouiskej. ¿Keyej tikijtouaj nejon? Porin uelis timomakixtiskej.