Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

ITekiuajyo Dios: se taixyekanalis tein melauak

ITekiuajyo Dios: se taixyekanalis tein melauak

Akin kiita keniuj motekitiltia tomin itech tekiuajyot ompa Nicaragua kijtoj: “Akin tiueyichiuanimej no titaltikpakneminij, ta ompa tiualeuaj”. Nejin takat kinemilia ke yejua nejon kichiua maj amo uelikan kitamikan tachiualis tein amo melauak.

Komo taltikpakneminij amo monejnemiltiaj melaujkej uan ueyichiuanimej ompa ualeuaj, ¿melauj ke tekiuajyomej no ijkon monejnemiltiskej? Kemej tikitaj, se taixyekankej kichiuas tein melauak, sayoj komo ualeua oksekopa. Biblia ika tajtoua se taixyekankej ijkon. Tein melauj, Jesús kinnauatij itatojtokakauan maj tajtanikan nejon keman motataujtiskiaj. Nejin yejua iTekiuajyo Dios (Mateo 6:9, 10TNM).

ITekiuajyo Dios se taixyekanalis tein yekmelauj moajsi ompa iluikak uan amo uejkaua kiixpatas taltikpaktekiuajyomej tein axkan taixyekanaj (Salmo 2:8, 9; Apocalipsis [Revelación] 16:14; 19:19-21). Se taman tein kichiuas yejua kiixpolos tachiualis tein amo melauak. Axkan tikitatij keyej tekiuajyomej amo uelinij kiixpoloskej nejon kuejmol uan keyej uelis tikyekmatiskej ke iTekiuajyo Dios kemaj uelis kichiuas.

1. TANAUATIL

KUEJMOL: Ika impuestos tein kiixtauaj taltikpakneminij, tekiuajyomej uelij kisentokaj itech tekit kampa moajsij. Kitekitiltiaj tel miak tomin, yejua ika miakej ueyichiuanimej kinejnekij kiichtekiskej; oksekin kiseliaj inintomin akin kitemouaj amo taxtauaskej miak impuestos. Nejon kichiua maj tekiuajyomej kintajtanikan nochin okachi impuestos uan ijkon uelis moixtauas tein poliui, sayoj ke nejon kichiua maj okachi onka tachiualis tein amo melauak. Uan nejon kuejmol amo keman tami, uan akin melaujkanemij yejuan akin taxtauaj.

TEIN MOCHIUAS: Tanauatil tein kipia iTekiuajyo Dios kitemaka Jiova, Dios akin kipia miak chikaualis (Apocalipsis 11:15). * Yejuatsin amo moneki  kiixtauiliskej impuestos uan ijkon uelis kiixyekanas iTekiuajyo. Senkis ueli kinmaka tein kinpoloua akin kinixyekana porin kipia miak chikaualis, tanauatil uan porin kiuelita kitemakas teisa (Isaías 40:26; Salmo 145:16).

2. SE TAIXYEKANKEJ

KUEJMOL: Susan Rose-Ackerman, akin ika titajtojkej itech yekinika tamachtilis kijtoj ke “moneki se peuas kampa ualeujtok”, ijkon uelis ixpoliuis tachiualis tein amo melauak. Keman se taixyekankej kitemoua kiixpolos nejon kuejmol tein moajsi iniuan policías uan itech aduanas (kampa kiitaj ox panos se taman itech se altepet), sayoj ke kikaua maj akin ueyichiuanimej monejnemiltikan amo melaujkej, nejon kichiua maj taltikpakneminij amo itech takuaujtamatikan. Uan hasta akin monejnemiltia melauak kipia nepololmej, kemej kijtoua Biblia: “Amo onkak nion se takat yolmelauak nikan taltikpak maj kisentoka kichiujto tein kuali uan maj amo tajtako” (Eclesiastés 7:20).

Jesús kiixtopeuak kiselis se ueyi taman tein ika kinekiaj kikouaskej

TEIN MOCHIUAS: Akin tekiuajtis itech iTekiuajyo Dios, Jesucristo, amo keman kikauas maj kikouakan. Ijkon kinextij keman kiixtopeuak kiselis se ueyi taman tein kimakayaj. Akin taixyekantok nikan taltikpak, Satanás, motenkauak ke komo motankuaketsaya iixpan uan kiueyichiuaya, kimakaskia “in pueblojme kampa tayekanaj ueyi chiuanime de nikan taltikpak”, sayoj ke Jesús senkis kiixtopeuak nejon tein kimakaya (Mateo 4:8-10; Juan 14:30). Senkis melaujkanemia ke hasta ijkuak kitajyouiltijtoyaj kiixtopeuak se droga tein kipaleuiskia maj amo tajyoui, sayoj ke nejon kichiuaskia maj amo kuali taixejeko (Mateo 27:34). Jesús kuali kinextij ke uelis taixyekanas itech iTekiuajyo Dios axkan ke moajsi ompa iluikak (Filipenses 2:8-11TNM).

3. NOCHIPA MOAJSIS

KUEJMOL: Itech miak altepemej kiixpejpenaj okse tekiuaj satepan ke panoua seki xiujmej, nejon tapaleuia maj kinijkuanikan ueyichiuanimej akin amo monejnemiltiaj melaujkej... ijkon kichiaj maj ixpoliui tein amo melauak. Tein melauj, okachi mochiua tein amo melauak keman aksa kitemoua maj kiixtalikan kemej tekiuaj uan ijkuak kiixpejpenaj, nejon mochiua hasta itech altepemej kampa amo tatasojti. Kemej neskayot, akin tominpiaj uelis kichiuaskej tein kinekiskej iniuan ueyichiuanimej porin tapaleuiaj ika miak tomin keman kitemojtokej akoni moixtalis kemej tekiuaj.

Tamelaujkej John Paul Stevens, akin poui itech Tribunal Supremo ompa Estados Unidos, kijkuiloj ke nejon tein kichiuaj akin tominpiaj kijtakoua “amo sayoj tein melauak uan maj kuali taixyekana se tekiuaj, ta no maj taltikpakneminij kiitakan ke amo takuaujtamach”. Yejua ika amo tikmoujkaitaj maj miakej kinemilikan ke akin tekitij itech política senkis amo melaujkej monejnemiltiaj.

TEIN MOCHIUAS: Kemej iTekiuajyo Dios se taixyekanalis tein moajsis nochipa, amo kemanok kiixpejpenaskej okse tekiuaj uan tachiualis tein amo melauak  senkis tamis (Daniel 7:13, 14). Uan no, tekiuaj akin taixyekanas itech nejon tekiuajyot amo kiixpejpenaj taltikpakneminij, ta Dios, yejua ika amo akin uelis kiixpatas. Nejon kichiuas maj moajsi nochipaya uan kinualkuilis tein kuali nochi tonalmej akin kinixyekanas.

4. TANAUATILMEJ

ITekiuajyo Dios se taixyekanalis tein yekmelauj moajsi ompa iluikak

KUEJMOL: Uelis se kinemilis ke tein kitamis tachiualis tein amo melauak yejua maj moixtali okachi tanauatilmej. Sayoj ke, tamatinij kiajsinij ke ijkon kemej okachi moixtaliaj tanauatilmej, okachi amo ouij kitapanauiliskej. Uan no, semi patiyoj kisa motekitiltis tanauatilmej tein uelis kijkuanis tachiualis tein amo melauak, uan amo semi tapaleuiaj.

TEIN MOCHIUAS: Tanauatilmej tein kiixtalia iTekiuajyo Dios okachi kuali ke inintanauatiluan taltikpaktekiuajyomej. Kemej neskayot, Jesús amo kitekpanak toni uelis se kichiuas uan toni amo, yejua sayoj kitemakak se tayolmajxitilis tein amo ouij se kitakamatis, kijtoj: “Xikinchiuilikan tokniuan ijkon keme nankinekij ke in tokniuan ma namechchiuilikan” (Mateo 7:12). Sayoj ke tein okachi teyolnotsa yejua ke moajsij tanauatilmej tein tapaleuiaj maj taltikpakneminij monejnemiltikan amo ika tein kichiuaj, ta ika tein kimachiliaj. Jesús kijtoj: “Xiktasojta moknitsin ijkon keme tejuatsin timotasojta” (Mateo 22:39). Kemej Dios kimati toni tikpiaj itech toyolo, ueli kiita maj se kitakamati nejon tanauatil (1 Samuel 16:7).

5. KEMEJ MONEJNEMILTIAJ

KUEJMOL: Tachiualis tein amo melauak ualeua itech xijxikuiyot uan keman se kitayekanaltia se itanejnekilis, nejon ome taman semi kinextiaj ueyichiuanimej uan taltikpakneminij. Keman uetsik ueyi kali tein ika titajtojkej itech página 11, moajsik ke akin kichijchiujkej kali kinmakakej tomin ueyichiuanimej porin kinekiaj maj kinkauakan maj kikuikan tein amo patiyoj tein ika tachijchiuaskiaj, uan amo kitakamatkej tanauatilmej tein ixyetoya keniuj kichijchiuaskiaj kali.

Yejua ika, tein tapaleuis maj tami tachiualis tein amo melauak, moneki kinnextiliskej uan kinmachtiskej taltikpakneminij maj kimatikan keniuj kiixtopeuaskej xijxikuiyot uan keniuj amo kitayekanaltiskej inintanejnekilis. Sayoj ke tekiuajyomej tein axkan taixyekanaj, amo uelij nion kinekij kiixtaliskej nejon tein tapaleuis.

 TEIN MOCHIUAS: ITekiuajyo Dios kemaj uelis senkis kiixpolos nejon kuejmol, porin kinmachtia taltikpakneminij maj kuali monejnemiltikan. * Nejon tein kinmachtia kinpaleuia maj ‘kiyankuikatalijtiyakan ika kuali tech ininyolo uan tech inintanemililisuan’, tein kijtosneki, kemej monejnemiltiaj (Efesios 4:23). Uan nejon kinpaleuia maj kijkuanikan xijxikuiyot uan maj amo kitayekanaltikan inintanejnekilis, maj yolpakikan ika tein kipiaj uan maj kinpaleuikan oksekin (Filipenses 2:4; 1 Timoteo 6:6).

6. TALTIKPAKNEMINIJ

KUEJMOL: Maski moajsiskej kampa kuali monejnemiltiaj uan yeski kuali tamachtilmej, sekin kiixpejpenaj amo melaujkanemiskej. Miakej tamatinij kiyekijtouaj ke yejua nejon taman tein kichiua maj tekiuajyomej amo uelikan kitamikan tachiualis tein amo melauak. Tein sayoj uelis kichiuaskej yejua maj amo semi teijtako nejon kuejmol.

TEIN MOCHIUAS: Tein kiixtalij Naciones Unidas tein ika kitemoua kitamis tachiualis tein amo melauak, kijtoj ke tein tapaleuis maj moijkuani nejon kuejmol, yejua ke moneki maj tekiuajyomej “melaujkanemikan, amo takajkayauakan uan maj kichiuakan tein kiixtaliaj”. Maski ika nejon motemoua maj mochiua tein melauak, iTekiuajyo Dios kichiua okachi miak taman: amo sayoj kijtoua maj ijkon se monejnemilti, ta tajtani maj ijkon se kichiua. Biblia kijtoua ke itech iTekiuajyo Dios amo moajsiskej akin xijxikuimej uan akin takajkayauaj (1 Corintios 6:9-11; Revelación 21:8TNM).

Nochin uelis momachtiskej keniuj kipoujkaitaskej tanauatilmej tein kiixtalia iTekiuajyo Dios, kemej kinextijkej yekinika itatojtokakauan Cristo. Kemej neskayot, keman se imomachtijkauj akin itokay Simón kitemoj kinkouas itatitaniluan Jesús, yejuan kiixtopeujkej uan kinejmachtijkej: “Ximoyolnemili de nijin motajtakol tenika tiyoltanemilijtok”. Simón kiajsikamatik ke tein kinejnekia amo kuali katka uan kiniluij maj kitataujtikan Dios maj kipaleui maj kiixtopeua nejon tanemilil (Hechos 8:18-24).

KENIUJ UELIS TIPOUISKEJ ITECH ITEKIUAJYO DIOS

Maski tionnemis itech tein yeski altepet, uelis tionpouis itech iTekiuajyo Dios (Hechos 10:34, 35). Tamachtilis tein kitemakatok iTekiuajyo Dios noyampa taltikpak mitsonnextilis keniuj uelis tionpouis itech nejon tekiuajyot. Itaixpantijkauan Jiova ika miak pakilis mitsonnextiliskej keniuj kitemakaj se nemachtil ika Biblia. Komo chijchikueyitika tikonxeloua seki minutos, okachi tikonmatis toni “kuali tanauatilmej ika itekiuajyo Dios”. Seki taman tein tionmomachtis yejua keniuj Dios kiixpolos tachiualis tein amo melauak (Lucas 4:43TNM). Xiontajto iniuan itaixpantijkauan Jiova akin nemij ompakauin kampa tejuatsin tionnemi oso xikontemo itech jw.org/ncj kampa timoteixmatiltiaj.

¿Tikonuelitaskia tikonselis se nemachtil ika Biblia tein amo moneki tikonixtauas?

^ párr. 7 Biblia kijtoua ke itokay Dios yejua Jiova.

^ párr. 21 Kemej neskayot, xikonixtajtolti tamachtilis “¿Uelis timelaujkanemiskej maski tel miakej amo kichiuaj?”, itech Tanejmachtijkej 1 metsti noviembre 2012.