Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 KENIUJ SE ITAIXPANTIJKAUJ JIOVA MONOJNOTSA IUAN SE TALTIKPAKNENKEJ

¿Keyej moneki tiktemoskej tikajsikamatiskej Biblia?

¿Keyej moneki tiktemoskej tikajsikamatiskej Biblia?

Nikan monextia keniuj se itaixpantijkauj Jiova ueliskia monojnotsas iuan se taltikpaknenkej. Maj timonemilikan ke se itaixpantijkauj Jiova akin itokay Bruno tajtoua iuan se takat akin itokay Omar.

BIBLIA, SE AMATAJKUILOL TEIN KIYEKIJTOUA TEIN MOCHIUANI ACHTO

Omar: Nikneki nimitsoniluis ke amo semi nitaneltoka. Niknemilia ke amo tikpiaj miak taman tein ika titajtoskej.

Bruno: Niktasojkamati xinechonilui nejon. Melauj, notokay Bruno. ¿Uan tejuatsin?

Omar: Omar.

Bruno: Nechmaka miak pakilis nimitsonixmatis, Omar.

Omar: Nejua no.

Bruno: Nikneki nimitsontajtanis se taman: ¿achto kemaj tiontaneltokaya?

Omar: Kemaj, ijkuak katka ninojnel. Sayoj ke ijkuak nikisak nochan porin nimomachtito ueyi kaltamachtiloyan nikauak taneltokalis.

Bruno: ¿Uelis nikmatis toni tionmomachtij itech ueyi kaltamachtiloyan?

Omar: Kemaj, Historia uan Ciencias sociales. Nochipa nikuelitani nikmatis toni panouani achto, nikita ke kuali maj se momachti tein kichiuani nikan taltikpaknenkej.

Bruno: Kemaj, nejon tel kualtsin. Xa tikonmati ke Biblia se amatajkuilol tein ika tajtoua toni mochiuani achto. ¿Kemansa tikontemouani toni ika tajtoua nejon amatajkuilol?

Omar: Amo. Nikmati ke se kuali amatajkuilol, sayoj ke amo keman niknemiliani maj ika tajto tein mochiuani achto.

Bruno: Nikita ke tejuatsin tikonpia se kuali tanemilil. Komo tikonpia seki minutos, uelis nimitsonnextilis seki taman tein kinextiaj ke yekmelauj panok tein kijtoua Biblia.

Omar: Kuali yetok, sayoj ke amo nikpia se Biblia.

Bruno: Amo xionmotekipacho. Nejua nikualkui se. Yekinika, maj tikitakan 1 Crónicas capítulo 29, versículos 26 uan 27. Maj tikixtajtoltikan: “Uan David ikoneuj Jesé, tekiuajtik itech nochi Israel; uan yejua tekiuajtik cuarenta xiujmej itech Israel. Itech Hebrón tekiuajtik chikome xiujmej, uan itech Jerusalén tekiuajtik treinta y tres xiujmej”.

Omar: ¿Nejon yejua yekinika taman?

Bruno: Kemaj. Seki tonalmej akin kijtouaj tein kipia Biblia, kiyekijtouayaj ke itech Biblia kampa ika tajtoua inemilis David amo melauak panok.

Omar: ¿Yekmelauj? ¿Uan keyej?

Bruno: Porin sayoj Biblia kinextiaya ke David yekmelauj nemik, amo moajsia miak taman maj kinextiani ke ijkon katka. Sayoj ke itech xiuit 1993, sekin tatemouanij kiajsikej se tet kampa ijkuiliujtoyaj ome tajtolmej tein ijkuak motajtolkepaj kijtosneki “ichan David” uan “tekiuaj ompa Israel”.

Omar: Mmm... Nejon kuali mokaki.

Bruno: Okse taltikpaknenkej akin ika tajtoua Biblia tein miakej kijtouayaj ke amo melauak nemik yejua Poncio Pilato, se tanauatijkej akin nemik itech itonaluan Jesús. Itech Lucas capítulo 3, versículo 1,  ika tajtoua ijkon kemej okseki ueyichiuanimej akin taixyekankej itech nejon tonalmej.

Omar: Ah, kemaj, nikan kijtoua ke “kuak [...] in tekiua ten tayekantinemia kampa Judeajkopaka, yejua in Poncio Pilato. Uan in Herodes tayekantinemik ne Galileajkopaka”...

Bruno: Kemaj. Miak xiujmej, tamatinij amo kiyekmatiaj ox Poncio Pilato yekmelauj nemik. Sayoj ke kemej cincuenta xiujmej achto moajsik ompa Oriente Medio okse tet kampa ijkuiliujtoya itokay.

Omar: Nejon amo nikmatia.

Bruno: Niyolpaki nimitsonmatiltis nejon.

Omar: Tein melauj, nochipa nikitani Biblia kemej se kuali amatajkuilol, sayoj ke amo nikita keniuj uelis techpaleuis itech nejin tonalmej. Xa sayoj ika tajtoua tein mochiuani achto.

BIBLIA, SE AMATAJKUILOL TEIN TAPALEUIA AXKAN

Bruno: Miakej tanemiliaj kemej tejuatsin, sayoj ke nejua amo ijkon nitanemilia. ¿Tikonmati keyej? Porin nochipa monekini tikpiaskej tein moneki. Kemej neskayot, tein tikuaskej, tein ika timotakentiskej uan kani tinemiskej. Nochipa tiktemouanij timonojnotsaskej uan tiyolpakiskej kemej kalyetouanij. ¿Oso amo ijkon?

Omar: Kemaj, melauak.

Bruno: Biblia uelis techpaleuis maj tikpiakan nejon tein moneki. Maski se amatajkuilol tein mochijchiuak ne uejkauj, kisentoka tapaleuia hasta axkan.

Omar: ¿Ijkon tikonita?

Bruno: Kemaj. Maj tikitakan okse taman: tayolmajxitilis tein moajsi itech Biblia tapaleuiaya keman moijkuiloj, uan kisentoka tapaleuia hasta axkan.

Tayolmajxitilis tein kipia Biblia tapaleuiaya keman moijkuilojkej uan kisentoka tapaleuia axkan

Omar: Kuali, xinechonilui se taman.

Bruno: Biblia techpaleuia keman moneki tikixpejpenaskej seki taman tein mouika iuan tomin, kalyetouanij uan akin kuali iuan timouikaskej. Kemej yeskia se mapa tein technextilia keniuj uelis tiyolpakiskej itech tonemilis. Kemej neskayot, axkan semi ouij maj se takat mochiua se kuali tepopaj uan se kuali tetakauj, ¿melauj?

Omar: Melauak. Nonamik uan nejua tikuikajya se xiuit keman timonamiktijkej uan amo nochipa tikpiaj sayoj se tanemilil.

Bruno: Biblia kipia tayolmajxitilis tein amo ouij se kitakamatis uan nochipa tapaleuia. Kemej neskayot, maj tikitakan Efesios capítulo 5, versículo 28. ¿Tikonuelitaskia tikonixtajtoltis?

Omar: Kemaj, kijtoua: “Moneki ke in teyokichuan [oso tetakauan] ma kintasojtatinemikan ninsiuauan ika ne tetasojtalis tenika cada se teyokich mopialitinemi uan motasojtatinemi. Porin ne teyokich ten kitasotajtinemi isiuatsin, yejua nojon no mopialitinemi uan motasojtatinemi yejua san mismo”.

Bruno: Tasojkamatik. ¿Melauj ke komo se tetakauj kitakamatiskia nejin tayolmajxitilis tein amo ouij okachi kuali mouikaskia iuan ikalyetouanij?

Omar: Niknemilia ke kemaj, sayoj ke okachi amo ouij se kijtos ke se kichiuas.

Bruno: Nejon melauak, nochin tikpiaj nepololmej. Itech nejon capítulo moajsi se tajkuilol tein techyolmajxitia maj titeajsikamatikan. * Nochin akin namikuanij moneki kuali taixejekoskej uan amo kitayekanaltiskej inintanemilil. Biblia, techpaleuiani nonamik uan nejua maj kuali titaixejekokan.

Omar: Nejon taixejekol.

Bruno: Itech Internet kampa timoteixmatiltiaj tiitaixpantijkauan Jiova moajsij seki tamachtilismej tein kinpaleuia akin namikuanij uan kalyetouanij. Itech seki minutos nimitsonnextilis seki taman tein kipia nejin página.

Omar: Kuali yetok, seki minutos amo miak tiempo.

Bruno: Timoteixmatiltiaj itech jw.org... Nikan peua página.

Omar: Nikuelita taixkopimej.

Bruno: Yejuan no itaixpantijkauan Jiova akin tanojnotstokej itech tataman altepemej. Nejin taxelol itokay “Amaixmej”. Nikan tikonajsis revistas tein yankuixtok kiskej uan okseki amaixmej tein kiualkuij tataman tamachtilismej uan no ika tajtouaj kalyetouanij.  Kemej neskayot, maj tikitakan amaix “Kuali tanauatilmej tein Dios kitemaka”. Semej tamachtilismej tein kiualkui nejin amaix motokaytia: ¿Keniuj uelis yolpakiskej kalyetouanij?

Omar: Nejin se kuali netajtanil. ¡Nikuelitaskia nikmatis tanankilil!

Bruno: Nejin tamachtilis kinextia keniuj uelis yolpakiskej akin namikuanij. Xikonita nejin párrafo tein kinankilia netajtanil ome. ¿Tikonuelitaskia tikonixtajtoltis tajtolmej tein kiualkui itamian párrafo?

Omar: Kemaj. Kijtoua: “Namikuanij moneki motasojtaskej uan mopoujkaitaskej. Uan kemej nochin omen tajtakouanij moneki kimatiskej motapojpoluiskej porin ijkon uelis yolpakiskej”. Melauak tein kijtoua.

Bruno: Tasojkamatik. Se tajkuilol tein nikan ixnesi yejua Efesios 5:33. Nikan nikpia noBiblia, ¿tikonuelitaskia tikonixtajtoltis?

Omar: Kemaj, kijtoua: “Cada se teyokich [oso tetakauj] moneki kitasojtas isiuau ijkon keme in teyokich mopialitinemi yejua mismo ika ne yek tetasojtalis. Ika ya nojon cada se tesiuau moneki ma momouiskauika iuan iyokich”.

Bruno: ¿Tikonitak ke kijtoua ke sejse moneki kimakas inamik tein moneki?

Omar: Keniuj... amo nikajsikamati.

Bruno: Kuali, ¿melauj ke takat akin namikej kitemoua maj inamik kipoujkaita? ¿Uan melauj ke siuat akin namikej kineki maj inamik kitasojta?

Omar: Kemaj, nejon melauak.

Bruno: Komo takat akin namikej miakpa kitemoskia keniuj kinextilis inamik ke kitasojta, ¿melauj ke siuat okachi amo kiouijmakaskia kinextilis ke kipoujkaita itakauj?

Omar: Kemaj, melauak tein tikonijtoua.

Bruno: Maski tajkuilol tein tikixtajtoltijkej itech Biblia moijkuiloj kemej ome mil xiuit achto, kisentoka tapaleuia hasta axkan. Komo akin namikuanij kitakamatij, kinpaleuis maj kipiakan tein moneki.

Omar: Axkan nikita ke Biblia kipia okachi miak taman ke tein niknemiliaya.

Bruno: Niyolpaki ijkon xiontanemili. ¿Keniuj tikonita komo okse tonal oksepa timoitaj nikan? Nikuelitaskia maj tiknankilikan netajtanil eyi tein kijtoua, “Komo aksa amo yolpaki iuan inamik, ¿uelis kikauas?”, tein ixnesi itech nejin tamachtilis itech página kampa timoteixmatiltiaj. *

Omar: Kuali yetok. Nikiluis nonamik maj tiksenixtajtoltikan.

¿Tikonuelitaskia tikonajsikamatis okachi se tamachtilis tein kipia Biblia? ¿Tikonnekiskia okachi tikonmatis toni kineltokaj itaixpantijkauan Jiova? Komo ijkon, xiontajto iniuan semej. Ika miak pakilis kinankiliskej netajtanilmej tein tikonpia.

^ párr. 63 Komo tikonneki tikonmatis okachi, xikonita capítulo 14 itech amatajkuilol ¿Toni yekmelauj tamachtia Biblia?, tein kichijchiujkej itaixpantijkauan Jiova.