Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Toni tapaleuis maj amo se yolmoui

Toni tapaleuis maj amo se yolmoui

KEMAN se konetsin yekin yoli semi moneki maj kiyekpiakan. Ijkuak tiyolkej senkis monekia maj totatuan techitakan. Keman peuak tinejnemij, akin amo tikinixmatiaj tikinitayaj semi uejkapantikej uan tiktemouayaj totatuan porin timouiaj. ¡Kuali timomachiliayaj ijkuak topopaj oso tomomaj techmakitskiaya!

Ijkuak katka tikonemej, kuali timoajsiaj keman totatuan techtasojtayaj uan techpaleuiayaj. Tikmatiskej nejon kichiuaya maj amo tiyolmouikan, uan keman techiluiayaj ke kuali yetoya tein tikchiujtoyaj, okachi tikmachiliayaj ke kuali tikchiuaskiaj teisa uan okachi kuali tikchiuayaj.

Ijkon kemej timoskaltijtiyayaj, akin kuali iniuan timouikayaj no techpaleuijkej maj amo semi tiyolmouikan. Tiyolpakiaj tiyetoskej iniuan uan kichiuayaj maj amo semi timouikan tiyaskej kaltamachtiloyan.

Tel kuali yeskia maj nochi konemej moskaltikan ijkon. Tetayokoltij tikijtoskej ke miakej kinouijmaka kuali mouikaskej iniuan oksekin uan miakej inintatuan amo ininka motekipachouaj. Melisa * kijtoua: “Nochipa keman nikita taixkopimej kampa kalyetouanij kisenchiujtokej se taman, niknemilia: ‘Kuali yeskia maj ijkon nimouikani iniuan nokalyetouanij’”. Xa yejua nejon tein no tikonnemilia.

TEIN KIUALKUI KEMAN SE MOSKALTIA IKA YOLMOUILIS

Xa ijkuak tionmoskaltijtoya tionyolmouia porin xa amo tikonselij netasojtalis uan nepaleuil tein monekia keman katka tionnojnel. Xa no motatuan nochipa motajtolteuiayaj achto ke mokauaskiaj uan tikonnemilij ke katka motajtakol. Uan tein okachi amo kualtsin, xa mopopaj oso momomaj mitsonmaayaj oso mitsoniluiyaj tein teyolxokolia.

¿Keniuj kijtakoua se konetsin nejon? Keman moskaltiaj, sekin kikuij drogas oso tauanaj. Oksekin mosentiliaj iniuan akin amo kuali monejnemiltiaj porin kinekij kimachiliskej ke pouij iniuan oksekin. Kemej kitelnekij maj aksa kintasojta, sekin peuaj moixmatij iuan aksa, sayoj ke nejon amo uejkaua uan keman mokauaj kichiua maj okachi yolmouikan.

Uan hasta telpochmej uan ichpochmej akin yolmouij uan amo kipanouaj nejon, keman moskaltiaj kimachiliaj ke amo teyi chiujkej. Kemej neskayot, Ana kijtoua: “Senkis niknemiliaya ke nochi tein nikchiuaya amo kuali yetoya, porin yejua nejon tein nomomaj nochipa nechiluiaya. Amo nikelnamiki maj  nechiluiani ke kuali nikchiuak teisa oso maj nechnextiliani ke nechtasojtaya”.

Kemej sekin moskaltijkej amo sayoj nejon kichiua maj yolmouikan. Xa kitsayankej amat kemej namikuanij ininixpan tekiuanij, ouijkayomej tein kipiaj porin xiuejkejya oso amo kiuelitaj kemej moitaj, uelis kichiuas maj amo kuali momachilikan oso maj yolmouikan. Tein yeski kichiuas maj pano nejon, xa tionmoyolkokoua uan mitsonouijmaka tionmouikas iniuan oksekin. ¿Toni uelis mitsonpaleuis amo ijkon xiontanemili?

DIOS TECHTASOJTA

Uelis tikyekmatiskej ke amo tiyetokej toselti. Moajsi aksa akin uelis techpaleuis, uan tein okachi kuali, kineki techpaleuis: yejua Dios.

Itenkopa se itanauatijkauj Dios akin itokay Isaías yejuatsin techyekiluia: “Amo ximotekipacho porin nejua nimoDios. Nejua nimitschikauas, kemaj, nejua nimitspaleuis, nejua yekmelauj nimitsmakitskis ika noyekmay” (Isaías 41:10, 13). Semi teyolseuia tiknemiliskej ke Dios kemej yeskia techmakitskia. ¡Amo onkak keyej timotekipachoskej!

Biblia ininka tajtoua seki itekitikauan Dios akin semi motekipachojtoyaj, sayoj ke kimatkej keniuj kitemoskej inepaleuil Dios uan takuaujtamatkej ke yejuatsin kinpaleuiskia. Achto ke kipiaskia Samuel, Ana kinemiliaya ke amo teyi kualtiaya porin amo uelia kinpiaya konemej. Monekik taxikos keman kikejkelouayaj porin kipanotoya nejon. Yejua ika, amo takuaya uan chokaya (1 Samuel 1:6, 8). Sayoj ke satepan keman kiluij Dios keniuj momachiliaya, amo motekipachojok (1 Samuel 1:18).

David akin kijkuiloj Salmo miakpa semi tajyouijtoya. Miak xiujmej, tekiuaj Saúl kinekia kimiktis. Maski David momakixtij, kemansa kimachiliaya ke amo kixikoskia ouijkayomej (Salmo 55:3-5; 69:1). Sayoj ke, kijkuiloj: “Ika yolseuilis yekmelauj nimotekas uan no nikochis, porin tejua, kemaj, sayoj tejua Jiova, tikchiua maj amo nimoujkanemi” (Salmo 4:8).

Ana uan David kitajtanijkej Dios maj kinpaleui maj kixikokan tajyouilis uan tekokojkayot uan yejuatsin kinpaleuij (Salmo 55:22). ¿Uelis no ijkon tikchiuaskej?

 EYI TAMAN TEIN TECHPALEUIS MAJ AMO TIYOLMOUIKAN

1. Xionmomachti tikonitas Jiova kemej moTajtsin

Jesucristo techiluij maj tikixmatikan iTajtsin, “Dios akin melauak” (Juan 17:3TNM). Pablo techyekiluia ke “Yejuatsin amo uejka yetika de cada senme de tejuan” (Hechos 17:27). Yejua ika, Santiago kijtoua: “Ximotokikan iuan Dios uan Yejuatsin no motokis namouan” (Santiago 4:8).

Semi techpaleuia maj tiyolseujtokan tikmatiskej ke tikpiaj se toPopaj ompa iluikak akin techtasojta uan toka motekipachoua. Tein melauj, amo niman uelis se kiitas Dios ijkon, sayoj ke miakej kiitanij ke nejon yekmelauj tapaleuia. Carolina kijtoua: “Keman peuak nitakuaujtamati iuan Jiova, nikajsik se tePopaj akin ueli nikiluia tein nikmachilia. Nejon semi nechyolseuij”.

Raquel kielnamiki: “Jiova yejua akin nechpaleuij maj niyolseui keman notatuan yajkej. Iuan nitajtouaya uan niktajtaniaya maj nechpaleui ika nokuejmoluan. Uan nochipa nechpaleuij”. *

2. Xikontemo maj mitsonpaleuikan akin kitasojtaj Dios

Jesús kiniluij imomachtijkauan: “Namejuan nochi naniknime” (Mateo 23:8). Yejua kinekia maj motasojtanij se iuan okse uan maj pouikan kemej yeskiaj se ueyi kalyetouanij akin kiueyichiuaj Dios (Mateo 12:48-50; Juan 13:35).

Akin pouij itech nechikolmej tein kipiaj itaixpantijkauan Jiova semi mochikauaj kinpaleuiskej, kintasojtaskej uan kinyolseuiskej akin ijkon momachiliaj, ijkon kemej kichiuaskiaj kalyetouanij (Hebreos 10:24, 25). Miakej akin tayokoxtokej kiitanij ke nejon nechikolmej semi kinpaleuiani maj kuali momachilikan.

Eva kijtoua: “Kuali nimouikaya iuan se tokniuj siuat itech nechikol akin kiajsikamatia tekokojkayot tein nikmachiliaya. Nechkakik, nechixtajtoltilij Biblia uan nouan motataujtij. Kiitak maj amo niyetoni noselti. Nechpaleuij maj kuali nimomachili. Ika inepaleuil amo semi niyolmouiok”. Uan no, Raquel kijtoua: “Nechikol mochiuak kemej yeskia nopopaj uan nomomaj. Nokniuan itech nechikol kichiuaj maj nikmachili ke nechtasojtaj uan nechpaleuiaj maj niyolseujto”.

 3. Xiontetasojta uan xiontapaleui ika yolpakilis

Keman titetasojtaj, okachi mochikaua tokuali uikalis iuan oksekin. Jesús kijtoj: “Kachi yolpaktok in tagat ten tapaleuijtinemi ika ten niaxka uan ke ne tagat ten sayo kiselia tapaleuilis” (Hechos 20:35). Tein melauj, xa tikitaskej ke ijkuak okachi tiknextiskej ke tikintasojtaj oksekin yejuan okachi techtasojtaskej. Jesús kiniluij imomachtijkauan: “Xitetayokolijtinemikan aken yeski iuan para ma [...] no namechtayokolis[kej] ten namejuan nankimonekiltiske” (Lucas 6:38).

Maj titetasojtakan uan maj techtasojtakan tapaleuia maj amo tiyolmouikan. Kemej kijtoua Biblia: “In tetasojtalis, yejua ne amo keman tamis” (1 Corintios 13:8). María kijtoua: “Nikmati ke seki taman tein kisentoka niknemilia tein amo teyolchikaua, amo melauak. Keman nikinpaleuia oksekin amo ijkon nitanemilia uan nejon nechpaleuia maj amo niyolmoui. Nochipa niyolpaki keman nikinpaleuia oksekin”.

KEMAN AMO SE YOLMOUISOK

Eyi taman tein achto tikitakej amo se taman tein niman nochi kitamia kuejmol, sayoj ke uelis techtelpaleuis. Carolina kijtoua: “Kemansa niyolmouiok, sayoj ke axkan okachi kuali nimomachilia. Nikmati ke Jiova noka motekipachoua uan kuali nimouika iniuan miakej akin nechpaleuiaj maj amo niyolmoui”. Raquel no ijkon kijtoua: “Kemansa semi nitayokoya. Sayoj ke nikinpia miakej nokniuan itaixpantijkauan Jiova akin uelis nikintajtanis maj nechyolmajxitikan. Yejuan nochipa nechpaleuiaj maj nikpia se kuali tanemilil. Uan tein okachi kuali, nikpia se tePopaj akin iuan nitajtoua mojmostaj. Uan yejua nejon tein nechpaleuia”.

Biblia kijtoua ke taltikpak mochiuas se xochital kampa tinochin amo tiyolmouiskejok

Sayoj ke moajsi tein senkis kijkuanis nejon ouijkayot. Biblia kijtoua ke amo uejkaua taltikpak mochiuas se xochital kampa amo akin yolmouisok. ITajtol Dios kiyekijtoua: “Akin yeski motalis uvajmekatampa uan higoskoujtampa uan amo akinok kinmojmoujtis” (Miqueas 4:4). Ijkuak amo akin kichiuas maj tiyolmouikan nion techijtakos. Senkis tikelkauaskej nochi taman tein techtelijtakoj tein achto tikpanokej (Isaías 65:17, 25). Dios uan iKonetsin, Jesucristo kichiuaskej maj moajsi “yekmelauj melaujkayot”. Ompa onkas “yolseuilis nochipaya uan amo onkas moujkayot” (Isaías 32:17).

^ párr. 5 Mopatanij tokaymej.

^ párr. 21 Itaixpantijkauan Jiova kitemakaj nemachtilmej ika Biblia tein amo moixtaua akin kinekij motokiskej iuan Dios.