Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 38

“Xiualakan nouan, [...] uan Nejuatsin namechmakas ne yolseuilis”

“Xiualakan nouan, [...] uan Nejuatsin namechmakas ne yolseuilis”

“Xiualakan nouan, nochi namejuan naken nanmotekitiltijtokke uan nantamamatokke ika ne tajyouilis [...] uan Nejuatsin namechmakas ne yolseuilis.” (MAT. 11:28)

NEKUIKATIL 17 “Nikneki”

TEIN MOITAS *

1. Kemej kijtoua Mateo 11:28-30, ¿toni motenkauak Jesús?

JESÚS motenkauak ininixpan miakej. Kiniluij: “Xiualakan nouan, [...] uan Nejuatsin namechmakas ne yolseuilis” (xikonixtajtolti Mateo 11:28-30). Uan kichiuak tein kijtoj. Kemej neskayot, maj tiknemilikan keniuj kipaleuij se siuat akin semi mokokouaya.

2. ¿Keniuj kipaleuij Jesús se siuat akin mokokouaya?

2 Nejon siuat semi monekia maj kipaleuikan. Yajkaya kinitato miakej tapajtianij. Doce xiujmejya tajyouijtoya uan amo akin uelia kipajtiaya. Uan no, Tanauatil tein Dios kimakak Moisés kijtouaya ke akin kipiaya nejon kokolis amo katka chipauak (Lev. 15:25). Kimatik ke Jesús kinpajtijtoya akin mokokouayaj, yejua ika kitemoto. Keman kiajsik, kikitskij itenoj itilmaj uan niman pajtik. Jesús amo sayoj kipajtij, ta kichiuak maj kuali momachili. Kemej neskayot, kiluij ika netasojtalis “siuatsin”. Nejon tein kiluij semi kiyolseuij uan kiyolchikauak (Luc. 8:43-48).

3. ¿Katiyejua netajtanilmej tiknankilitij?

3 Maj tikitakan ke yejua siuat akin yajki kitemoto Jesús. No ijkon moneki tikchiuaskej. Moneki timochikauaskej timotokiskej iuan Jesús. Axkan, yejua amo kinpajtia akin iuan motokiaj. Sayoj ke kisentoka techiluia: “Xiualakan nouan, [...] uan Nejuatsin namechmakas ne yolseuilis”. Itech nejin tamachtilis tiknankilitij makuil netajtanilmej:  ¿Keniuj timotokiaj iuan Jesús? ¿Toni kijtosneki se kiuikas iyugo? ¿Toni techmachtia ineskayo? ¿Keyej techyolseuia tikchiuaskej tekit tein technauatij? Uan ¿keniuj kisentoka techyolseuia tikuikaskej iyugo?

“XIUALAKAN NOUAN”

4, 5. ¿Keniuj timotokiaj iuan Jesús?

4 Se taman kemej timotokiaj iuan Jesús yejua keman timomachtiaj nochi tein kijtoj uan tein kichiuak (Luc. 1:1-4). Moneki timomachtiskej Biblia kampa ika motajtoua Jesús. Nejon amo akin uelis toka kichiuas. No timotokiaj iuan keman tikixtaliaj timoauiskej uan timochiuaskej tiitatojtokakauan.

5 No timotokiaj iuan Jesús keman tiktemouaj ininnepaleuil tayekananij. Jesús kinixtaliani maj kinyekpiakan iichkauan (Juan 21:16; Efes. 4:7, 8, 11; 1 Ped. 5:1-3). Sayoj ke tejuan moneki tikiniluiskej tayekananij maj techpaleuikan porin yejuan amo uelij kimatij tein tiknemiliaj uan tein techpoloua. Maj tikitakan tein kijtoua se tokniuj akin itokay Julian: “Amo uelikok niksentokak Betel porin nikokolispeuak uan se notasojikniuj nechiluij maj nikiniluiani tayekananij maj nechyolchikauakan. Yekinika, niknemilij ke amo monekia. Sayoj ke satepan nikiniluij uan nejon yejua tein okachi kuali tein nikseliani”. Tayekananij akin amo kikauaj Jiova, kemej omen akin kiyolchikaujkej Julian, uelis techpaleuiskej maj tikixmatikan “in tamachilis ten Cristo techmakak”, tein kijtosneki, tikajsikamatiskej, titanemiliskej uan timonejnemiltiskej kemej Jesús (1 Cor. 2:16; 1 Ped. 2:21). Keman ijkon techpaleuiaj techmakaj se taman tein okachi kuali.

“XIKSELIKAN” NOYUGO

6. ¿Toni kijtosnekik Jesús keman kijtoj: “Xikselikan” noyugo?

6 Keman Jesús techyoleuak maj tikselikan iyugo, xa kijtosnekik maj timokauakan maj techixyekana. Xa no kijtosnekik maj iuan tikmamakan iyugo uan maj tiksentekitilikan Jiova. Jesús kijtosnekik ke moneki timochikauaskej tiktekitiliskej Dios.

7. Kemej kijtoua Mateo 28:18-20, ¿toni technauatianij maj tikchiuakan uan toni uelis tikneltokaskej?

7 Tikseliaj iyugo keman timotemaktiaj iuan Jiova uan timoauiaj. Jesús kinyoleua nochin maj kiselikan iyugo. Amo keman kiixtopeuas akin yekmelauj kineki kitekitilis Dios (Juan 6:37, 38). Nochin itatojtokakauan kipaleuiaj itech tekit tein Jiova kinauatiani maj kiixyekana. Yejua ika uelis tikneltokaskej ke Jesús nochipa techpaleuis itech nejin tekit (xikonixtajtolti Mateo 28:18-20TNM).

“XIMOMACHTIKAN DE NEJUA”

Maj tikinyolseuikan oksekin kemej kichiuak Jesús (xikonita párrafos 8 hasta 11) *

8, 9. 1) ¿Keyej akin yolyemankej motokiayaj iuan Jesús? 2) ¿Toni moneki timotajtaniskej?

8 Akin katkaj yolyemankej motokiayaj iuan Jesús (Mat. 19:13, 14; Luc. 7:37, 38). ¿Keyej? Maj titanemilikan keniuj semi taman katka ke fariseos. Nejon tayekananij amo tetasojtayaj uan moueyinekiaj (Mat. 12:9-14). Sayoj ke Jesús tetasojtaya uan amo moueyinekia. Fariseos katkaj xijxikuimej uan moueyinekiaj porin kipiayaj tanauatil, sayoj ke Jesús kinmachtij itatojtokakauan maj amo mochiuanij xijxikuimej, maj amo moueyinekinij uan maj kinpaleuianij oksekin (Mat. 23:2, 6-11). Taltikpakneminij kinmouiliayaj fariseos porin komo amo kintakamatiaj kintatsakuiltiayaj (Juan 9:13, 22). Sayoj ke Jesús  amo ijkon katka, ta ika tein kichiuaya uan ika tein kiniluiaya kinyolseuiaya uan kinnextiliaya ke kintasojtaya.

9 ¿No ijkon tikchiuaj kemej Jesús? Maj timotajtanikan: “¿Nechixmatij ke niyolnejmach uan niyolyemanik? ¿Nitapaleuia ika tekimej tein amo uejueyi? ¿Nikualtakat iniuan oksekin?”.

10. ¿Keniuj kinpaleuij Jesús itatojtokakauan ika tein kichiuak?

10 Jesús kichiuak maj itatojtokakauan kuali iuan momachilianij uan kiyolpaktij kinmachtis (Luc. 10:1, 19-21). Kiniluij maj kichiuilianij netajtanilmej uan kitemoj kimatis tein kinemiliayaj (Mat. 16:13-16). Xochimej kualtsin xochiyouaj komo kinyekpiaj. Jesús no ijkon kichiuak iniuan itatojtokakauan uan nejon kinpaleuij maj momachtikan kichiuaskej tein kuali.

Maj tikchiuakan maj oksekin touan kuali momachilikan

Maj titanojnotsakan ika yolpakilis

Maj tiyolyemankej uan maj titekitinij *

11. ¿Toni moneki maj timotajtanikan?

11 Komo tikpiaj tanauatil, maj timotajtanikan: “¿Kuali momachiliaj akin nouan moajsij itech notekipan oso itech nokalijtik? ¿Nitapaleuia maj onka yolseuilis? ¿Amo kinouijmaka oksekin nechtajtaniskej teisa? ¿Niktemoua nikmatis tein kinemiliaj?”. Maj amo keman tikchiuakan kemej fariseos, akin kualaniaj keman kintajtaniayaj teisa uan kintayouiltiayaj akin amo tanemiliayaj kemej yejuan (Mar. 3:1-6; Juan 9:29-34).

“NANKAJSISKE NE YOLSEUILIS”

12-14. ¿Keyej kuali timomachiliaj keman tikchiuaj tein Jesús technauatiani?

12 ¿Keyej kuali timomachiliaj keman tikchiuaj tekit tein Jesús technauatiani? Maj tikitakan seki taman keyej.

13 Porin akin techixyekanaj kuali kichiuaj. Maski Jiova yejua akin okachi Ueyichiujkej, motasojkamati uan teiknelia. Kipatiuita tekit tein tikchiuaj (Heb. 6:10). Uan techmaka chikaualis tein ika uelis tiktekitiliskej (2 Cor. 4:7; Gál. 6:5). Uan no, toTekiuaj Jesucristo technextilia keniuj tiktekitiltiskej tanauatil tein tikpiaj (Juan 13:15). Uan tayekananij akin techixyekanaj kitemouaj kichiuaskej kemej Jesús, akin ueyi “Tayekankatapixke” (Heb. 13:20; 1 Ped. 5:2). Kitemouaj techyolchikauaskej, technextiliskej kualtakayot, techmachtiskej uan techyekpiaskej.

14 Porin akin iniuan titekitij totasojikniuan. Amo akin kinpia tasojiknimej uan tekit tein teyolpaktij kemej akin tiktekitiliaj Dios. Maj titanemilikan itech nejin: titekitij iniuan akin kuali monejnemiltiaj, sayoj ke amo kinemiliaj ke okachi chipaujkej. Uelij kichiuaj miak taman, sayoj ke amo kijtojtinemij uan kinitaj oksekin ke okachi ueyichiuanimej. Amo sayoj techitaj kemej tiinintekitikaikniuan, ta kemej tiinintasojikniuan. Kemej semi techtasojtaj hasta motemakaj toka momikiliskej.

15. ¿Keniuj moneki tikitaskej tekit tein tikchiuaj?

15 Porin tikchiuaj okachi kuali tekit. Tikinmachtiaj oksekin keniuj yekmelauj tamati Jiova uan tiknextiaj ke Satanás se takajkayaujkej (Juan 8:44). Yejua kintajyouiltia taltikpakneminij ika tein tamachtia. Kemej neskayot, kineki maj tikneltokakan ke Jiova amo techtapojpoluia uan ke amo technamiki maj techtasojtakan. Nejon se ueyi takajkayaualis uan tetayokoltia. Keman timotokiaj iuan Cristo, toTajtsin techtapojpoluia. Uan tein melauj Jiova semi techtasojta (Rom. 8:32, 38, 39). ¡Semi tiyolpakij tikinpaleuiskej oksekin maj takuaujtamatikan  iuan Jiova uan tikitaskej keniuj okachi kuali nemij!

MAJ KISENTOKA TECHYOLSEUI IYUGO JESÚS

16. ¿Keyej tekit tein Jesús techmaka amo kemej okseki tekimej tein tikchiuaj?

16 Tekit tein Jesús techmaka amo kemej okseki tekimej tein tikchiuaj. Kemej neskayot, satepan ke tikisaj totekipan, timiakej amo sayoj tisioujtokej, ta no amo tiyolpakij. Sayoj ke, keman tiktekitiliaj Jiova uan Cristo semi tiyolpakij. Xa satepan ke titekitij nochi tonal semi tisioujtokej uan moneki timochikauaskej tiyaskej nechikol. Sayoj ke keman timokepaj tokalijtik kuali timomachiliaj. No ijkon panoua keman timochikauaj titanojnotsatiuij oso timomachtiskej iTajtol Dios. Keman tikchiuaj kuali timomachiliaj.

17. ¿Toni moneki tikajsikamatiskej uan toni moneki kuali tikitaskej?

17 Moneki tikajsikamatiskej ke tochikaualis tami. Yejua ika moneki kuali tikitaskej keniuj tikuij. Kemej neskayot, komo ika tochikaualis tiktemouaj tikpiaskej miak taman sayoj tikauiloskej. Maj tikitakan tein Jesús kiluij se telpoch tominpixkej akin kitajtanij toni monekia kichiuas uan ijkon kipias nemilis nochipaya. Nejon telpoch kitakamatia Tanauatil tein Dios kimakak Moisés uan tein melauj xa katka yolkuali, porin amatajkuilol Marcos kijtoua ke Jesús kitasojtak. Yejua ika kiluij: “Xiyo xiknamakati nochi ten tikpia uan [...] xiuiki nouan uan xinechtoktili”. Nejon telpoch kinekia kitojtokas Jesús, sayoj ke kiouijmakak kikauas “miak ricojyot” tein kipiaya (Mar. 10:17-22). Yejua ika amo kiselij iyugo Jesús uan kisentokak kisentilij “ricojyot” (Mat. 6:24). ¿Toni tikchiuaskiaj tejuan?

18. ¿Toni kemansa moneki tikchiuaskej uan keyej?

18 Kemansa kuali maj tikitakan toni tiktayekanaltiaj. ¿Keyej? Porin ijkon tikitaskej ox kuali tikuitokej tochikaualis. Maj tikitakan tein kipanok se telpoch akin itokay Mark. Yejua kijtoua: “Miak xiujmej nikneltokak ke ninemia ika amo miak taman. Sayoj ke, maski katka niprecursor, nochipa nitanemilijtoya keniuj niktanis tomin uan keniuj okachi kuali ninemis. Nimotajtaniaya keyej ijkon nitanemiliaya. Ompa, nikitak ke niktayekanaltijtoya tein niknekia uan amo nikmakatoya Jiova nochi notiempo uan nochikaualis”. Mark kipatak kemej tanemiliaya uan kemej nemia, ijkon okachi ueliskia kitekitilis Jiova. Kijtoua: “Kemansa, nechtekipachoua keniuj nimoixpanoltis. Sayoj ke, niksentoka niktayekanaltia itekiyo Dios ika inepaleuil yejuatsin uan Jesús”.

19. ¿Keyej moneki tiktekitiliskej Jiova kemej kineki?

19 Tiksentokaskej kuali timomachiliskej ika iyugo Jesús komo tikchiuaj eyi taman. Yekinika, maj tiktekitilikan Jiova kemej yejuatsin kineki. Tekit tein tikchiuaj iaxka Jiova, yejua ika moneki tikchiuaskej kemej technauatia. Tejuan sayoj titekitinij uan yejuatsin toTeko (Luc. 17:10). Komo tikchiuaj tekit kemej tejuan tiknekij, timotajyouiltiskej ika yugo tein tikuikaj. Hasta se kuakouej tein chikauak motajyouiltis ika yugo uan mosioujtis komo youi kampa yejua kineki uan amo kampa kiuika iteko. Sayoj ke, uelis tikchiuaskej miak taman uan tikixnamikiskej tein yeski ouijkayot komo tiktekitiliaj Jiova kemej kineki. Maj tikelnamikikan ke  amo akin uelis kitsakuilis maj mochiua itanejnekilis (Rom. 8:31; 1 Juan 4:4).

20. ¿Keyej tiknekij tikuikaskej iyugo Jesús?

20 Ojpatika, maj titekitikan porin tiknekij tikueyichiuaskej Jiova. Yejua nejon tein okachi tiktemouaj. Itech yekinika siglo, moajsikej akin sayoj kitayekanaltijkej tein kinekiaj. Yejua ika, amo yolpakkej uan kikaujkej iyugo Jesús (Juan 6:25-27, 51, 60, 66; Filip. 3:18, 19). Sayoj ke, moajsikej akin tekitikej porin kitasojtayaj Dios uan oksekin. Keman nemiaj nikan taltikpak kinyolpaktij kiuikaskej iyugo Jesús uan kichiayaj tekitiskej iuan ompa iluikak. Tejuan no tiyolpakiskej komo tikuikaj iyugo porin tiknekij tikueyichiuaskej Jiova.

21. Kemej kijtoua Mateo 6:31-33, ¿toni tikchiaj maj kichiua Jiova?

21 Expatika, maj tikchiakan maj Jiova techpaleui. Tikixpejpenkej tikauaskej seki taman uan chikauak tiktekitiliskej Jiova. Uan Jesús technejmachtij ke techtajyouiltiskiaj. Sayoj ke uelis titakuaujtamatiskej ke Jiova techmakas chikaualis tein ika tikixnamikiskej ouijkayomej. Ijkon kemej okachi titaxikoskej, okachi kuali timouikaskej iuan Jiova (Sant. 1:2-4). No uelis tikneltokaskej ke Jiova techmakas tein techpolos, ke Jesús techixyekanas uan ke tokniuan techyolchikauaskej (xikonixtajtolti Mateo 6:31-33, TNM; Juan 10:14; 1 Tes. 5:11). Kemej tikitaj, tikpiaj nochi tein techpaleuis maj titaxikokan.

22. ¿Keyej uelis tiyolpakiskej?

22 Siuat akin Jesús kipajtij kuali momachilij nejon tonal. Sayoj ke, komo kinekia kisentokas kuali momachilis monekia kitojtokas Cristo nochipaya. ¿Toni kiixtalij kichiuas? Komo kiixtalij kiselis iyugo Jesús, kiselij se kualtsin tatiochiualis: tekitis iuan ompa iluikak. Tein yeski tein kikauak amo nenkaj porin tein kiselij okachi kuali. Tikchiaskej tinemiskej nochipaya itech iluikak oso taltikpak, uelis tiyolpakiskej porin keman Jesús techiluij: “Xiualakan nouan” tikselijkej.

NEKUIKATIL 13 Jesús techkauilij se kuali neskayot

^ párr. 5 Jesús techyoleua maj iuan timotokikan. ¿Toni kijtosneki timotokiskej iuan? Itech nejin tamachtilis tiknankilitij nejin netajtanil uan no techelnamiktis keniuj techpaleuia titekitiskej iuan Cristo.

^ párr. 60 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Jesús kichiuak miak taman tein ika kinpaleuij taltikpakneminij maj kuali momachilikan.

^ párr. 66 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Se tokniuj kitemoua kichiuas kemej yejua.