Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 36

Tikchiaj Armagedón ika miak pakilis

Tikchiaj Armagedón ika miak pakilis

“Kinsentilijke [...] tech [...] Armagedón.” (APOC. 16:16)

NEKUIKATIL 150 Jiova mitsmakixtis

TEIN MOITAS *

1, 2. 1) ¿Keyej tikchiaj Armagedón ika miak pakilis? 2) ¿Katiyejua netajtanilmej tiknankilitij?

MIAKEJ kinemiliaj ke Armagedón se ueyi neteuilis oso se ueyi tetsauit tein kiixpolos taltikpak. Sayoj ke Biblia amo kijtoua nejon, ta kijtoua ke keman mochiuas kiualkuis tein kuali (Apoc. 1:3). Armagedón amo kinixpolos nochin taltikpakneminij, ta kinmakixtis. ¿Keniuj kichiuas?

2 Biblia kinextia ke Armagedón kinixpolos taltikpaktekiuajyomej uan akin amo yolkualmej. Uan no kichiuas maj akin yolmelaujkej nochipa nemikan uan maj taltikpak amo ixpoliui (Apoc. 11:18). Maj tikitakan naui netajtanilmej tein techpaleuis maj okachi tikajsikamatikan: ¿Toni Armagedón? ¿Toni panos tepitsin achto ke peuas? ¿Keniuj uelis timopaleuiskej? Uan ¿toni techpaleuis maj titaxikokan hasta ke peuas Armagedón?

TONI ARMAGEDÓN

3. 1) ¿Toni kijtosneki tajtol Armagedón? 2) Kemej kijtoua Apocalipsis 16:14, 16, ¿keniuj tikmatij ke Armagedón amo se xolal nion se altepet?

3 (Xikonixtajtolti Apocalipsis 16:14, 16). Tajtol Armagedón sayoj sepa ixnesi itech Biblia uan ualeua itech se tajtol hebreo tein kijtosneki “Tepet Meguidó” (Apoc. 16:16). Meguidó katka se xolal tein moajsia ompa Israel (Jos. 17:11). Sayoj ke Armagedón amo se xolal nion se tepet. Ta yejua keman “tayekanani ten kinyekantinemij in taltikpakuani nochi senmanauak” mosentiliskej uan kiixnamikiskej Jiova (Apoc. 16:14). Sayoj ke, itech nejin tamachtilis no tikuiskej tajtol Armagedón keman ika titajtoskej neteuilis tein mochiuas niman ke taltikpaktekiuajyomej mosentiliskej. ¿Keniuj tikmatij ke Armagedón amo se xolal nion se tepet? Yekinika porin amo yetok se tepet  maj motokayti Meguidó. Ojpatika porin kemej amo taueyika ompakauin Meguidó, amo akiskiaj taltikpaktekiuajyomej, soldados nion teposmej tein ika tateuiaj. Expatika, porin kemej tikitatij itech nejin tamachtilis, neteuilis Armagedón peuas keman taltikpaktekiuajyomej kinixnamikiskej itekitikauan Dios akin nemij noyampa taltikpak.

4. ¿Keyej Jiova ika Meguidó kiixnextij Armagedón?

4 ¿Keyej Jiova ika Meguidó kiixnextij Armagedón? Porin ompa Meguidó uan ompakauin Jezreel kampa amo tepeyoj mochiujkej miak neteuilismej. Kemansa, yejua Jiova kipaleuij ixolal maj tatanini. Kemej neskayot, “kampa ika amej ompa Meguidó”, kipaleuij tamelaujkej israelita Barac maj kintanini tateuianij cananeos akin kinixyekanaya Sísara. Barac uan siuat tanauatijkej Débora kitasojkamatilijkej Jiova porin kinpaleuij maj tatanikan. Itech se nekuikatil kijtojkej: “Sitalimej [...] kiualteuijkej Sísara. Ueyiat Cisón kinkuitikisak” (Juec. 5:19-21).

5. ¿Toni taman amo panos itech Armagedón tein kemaj panok itech neteuilis tein Barac kiixyekanak?

5 Keman Barac uan Débora motamikuikatijkej, kijtojkej: “Ijkon maj ixpoliuikan nochin akin mitsixnamikij, Jiova, sayoj ke akin mitstasojtaj maj mochiuakan kemej ijkuak tonaltsin kisa ika nochi ichikaualis” (Juec. 5:31). Itech Armagedón, akin kiixnamikij Jiova ixpoliuiskej uan akin kitasojtaj momakixtiskej. Sayoj ke, onkak se taman tein amo panos itech Armagedón tein kemaj panok itech neteuilis tein Barac kiixyekanak. Itech Armagedón, itekitikauan Dios amo tateuiskej. Hasta nion no kipiaskej teposmej. Sayoj monekis maj tachixtokan, maj amo mouikan uan maj takuaujtamatikan iuan Jiova uan iniuan itateuijkauan (Is. 30:15; Apoc. 19:11-15).

6. ¿Toni kichiuas Jiova itech Armagedón tein ika kintanis akin kiixnamikij?

6 ¿Keniuj itech Armagedón Jiova kintanis akin kiixnamikij? Miak taman kemej uelis kichiuas. Kemej neskayot, xa maj talolini, maj uetsi tesiuit uan maj onka tapetanilot (Job 38:22, 23; Ezeq. 38:19-22). Xa no kichiuas maj akin kiixnamikij yejuan momijmiktikan (2 Crón. 20:17, 22, 23). Uan xa ika ángeles kinixpolos akin amo yolkualmej (Is. 37:36). Tein yeski tein kichiuas, senkis tatanis. Nochin akin kiixnamikij ixpoliuiskej, sayoj ke akin yolmelaujkej momakixtiskej (Prov. 3:25, 26).

TONI PANOS TEPITSIN ACHTO KE PEUAS ARMAGEDÓN

7, 8. 1) Kemej kijtoua 1 Tesalonicenses 5:1-6, ¿toni kijtoskej taltikpaktekiuajyomej? 2) ¿Keyej tein kijtoskej sayoj yeski se takajkayaualis tein tamouilil?

7 Achto ke ejkos “itonal Jiova” kijtoskej ke onkak “yolseuilis uan yekyetolis” (xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 5:1-6TNM). Itech 1 Tesalonicenses 5:2, “itonal Jiova” yejua okachi ueyi tajyouilis (Apoc. 7:14). ¿Keniuj tikmatiskej ke peuatiya okachi ueyi tajyouilis? Biblia kijtoua ke ijkuak kijtoskej ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis” kijtosnekis ke peuatiya ueyi tajyouilis.

8 Taltikpaktekiuajyomej kijtoskej ke “onkak yolseuilis uan yekyetolis”. ¿Keyej kijtoskej nejon? ¿Tapaleuiskej akin kiixyekanaj taneltokalismej? Xa kemaj. Sayoj ke, keman kijtoskej ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis” amokuali ejekamej ika kinkajkayauaskej taltikpakneminij. Nejon yeski semi tamouilil porin kichiuas maj kineltokakan ke kuali nemiskejya, sayoj ke niman peuas okachi ueyi tajyouilis.  Kemaj, “ejkotiuetsis ininixpoliuilis, kemej ijkuak se siuat kimachilia tekokojkayot keman yoliti ikonetsin”. ¿Uan toni kinpanos itekitikauan Jiova? Kemej amo kimatij kemanian peuas okachi ueyi tajyouilis, xa kimoujkaitaskej keman peuas, sayoj ke kimatiskej toni kichiuaskej.

9. ¿Keniuj Jiova kiixpolos tein Satanás kiixyekana?

9 Jiova amo sepasaj kinixpolos nochin akin Satanás kinixyekana kemej kichiuak itech itonaluan Noé. Ta axkan, yekinika, kiixpolos Ueyi Babilonia, tein kijtosneki nochi taneltokalismej tein amo melaujkej. Uan ojpatika, itech Armagedón kiixpolos nochi tein mokauasok tein Satanás kiixyekana, kemej tein mouika iuan política, tateuilis uan tanamakalis. Maj okachi ika titajtokan nejon ome taman.

10. Kemej kijtoua Apocalipsis 17:1, 6 uan 18:24, ¿keyej Jiova kiixpolos ueyi Babilonia?

10 “Dios kitatsakuiltiti ne siuaauilnenke” (xikonixtajtolti Apocalipsis 17:1, 6; 18:24). Ueyi Babilonia kichiuani maj amo kipoujkaitakan itokay Dios. Amo tamachtiani keniuj yekmelauj tamati yejuatsin uan kichiua ijkon kemej se siuaauilnenkej porin mopaleuia iniuan taltikpaktekiuajyomej. No kintajyouiltiani akin ompa pouij, kintominkixtiliani uan kinmiktiani miakej hasta seki itekitikauan Dios (Apoc. 19:2). ¿Keniuj Jiova kiixpolos Ueyi Babilonia?

11. ¿Toni “chichiltik okuilin” uan keniuj Dios ika kiixpolos Ueyi Babilonia?

11 Jiova kichiuas maj “majtakti kuakuau” oso kuaomimej tein kipia se “chichiltik okuilin” kiixpolo nejin siuaauilnenkej. Nejin ueyi okuilij kiixnextia Organización de las Naciones Unidas, uan majtakti kuaomimej kinixnextia tekiuajyomej tein axkan kipaleuiaj. Itech tonal keman Dios kiixtalijya, nejin tekiuanij kiixnamikiskej Ueyi Babilonia. Yejuan kikuiliskej “nochi ten niaxka” uan no kichiuaskej “ma mokaua xitatstik” tein kijtosneki ke kiteixmatiltiskej tein amo kuali tein kichiuaya (Apoc. 17:3, 16). Akin kipaleuiayaj kitelmoujkaitaskej maj ijsiujka ixpoliui,  kemej yeskia sayoj itech se tonal, okachiok porin yejua nochipa moueyinekia uan kijtouaya: “Nitokotsyetok kemej se siuatekiuaj, uan amo nisiuakaual, uan amo keman nikitas tayokol” (Rev. 18:7, 8TNM).

12. ¿Toni amo kinkauas Jiova maj kichiuakan tekiuajyomej uan keyej?

12 Dios amo kikauas maj tekiuajyomej kinixpolokan itekitikauan. Yejuan kinyolpaktia maj kinixmatikan ika itokay yejuatsin uan kitakamatkej keman kiajsikamatkej ke amo monekiaok pouiskej itech Ueyi Babilonia (Hech. 15:16, 17; Apoc. 18:4). Uan no, mochikauanij kinpaleuiskej oksekin maj amo ompa pouikanok. Ijkon, Jiova amo kintatsakuiltis kemej kipanos Ueyi Babilonia. Sayoj ke, kemaj kipiaskej ouijkayomej.

Kampa yeski yetoskej, itekitikauan Jiova iuan takuaujtamatiskej keman Gog kinixnamikis (xikonita párrafo 13) *

13. 1) ¿Akoni “Gog tein poui Magog”? 2) Kemej kijtoua Ezequiel 38:2, 8, 9, ¿toni kichiuas maj peua Armagedón?

13 Gog kinixnamikis itekitikauan Dios (xikonixtajtolti Ezequiel 38:2, 8, 9). Keman kintamiixpoloskej nochi taneltokalismej, sayoj mokauas se: ixolal Jiova. Nejon kichiuas maj Satanás semi kualani, yejua ika kimoyauas takajkayaualis tein kichiuas maj nochin altepemej mosentilikan uan maj kinixnamikikan itekitikauan Dios (Rev. 16:13, 14TNM). Nochi nejon altepemej tein mosentiliskej yejua “Gog tein poui Magog”. Keman yejuan kiixnamikiskej ixolal Dios, peuas Armagedón (Apoc. 16:16).

14. ¿Toni kiitas Gog?

14 Gog takuaujtamatis itech “ichikaualis taltikpaknenkej”, tein kijtosneki nochi tein ika tateuia (2 Crón. 32:8). Sayoj ke tejuan titakuaujtamatiskej itech toDios Jiova, maski altepemej kinemiliskej ke nejon amo taixejekol. ¿Keyej? Porin Ueyi Babilonia kipiaya miak chikaualis, sayoj ke itiotsitsin amo kipaleuijkej maj “chichiltik okuilin” uan “majtakti kuakuau” amo kiixpolouanij (Apoc. 17:16). Yejua ika Gog kinemilis ke amo no ouij kinixpolos itekitikauan Dios. Ijkon kemej  mixti noyampa momoyaua, Gog noyampa kiixnamikis ixolal Jiova (Ezeq. 38:16). Sayoj ke niman kiitas ke mokalakij kampa amo uelis momakixtisok. Ijkon kemej kipanok faraón itech ueyiat Chichiltik, kiitas ke akin kiixnamiktok yejua Jiova (Éx. 14:1-4; Ezeq. 38:3, 4, 18, 21-23).

15. ¿Toni kichiuas Jesús itech neteuilis Armagedón?

15 Cristo uan itateuijkauan kinpaleuiskej itekitikauan Dios uan kitamiixpoloskej Gog uan itateuijkauan (Apoc. 19:11, 14, 15). ¿Uan toni kipanos Satanás akin okachi kiixnamiki Jiova, tein ika itakajkayaualis kichiuak maj altepemej kinixnamikinij itekitikauan Dios itech Armagedón? Jesús kitsakuas Satanás uan iamokuali ejekauan mil xiujmej (Apoc. 20:1-3).

¿KENIUJ UELIS TIMOPALEUISKEJ?

16. 1) ¿Toni moneki tikchiuaskej tein ika tiknextiskej ke tikixmatij Dios? 2) ¿Toni panos itech Armagedón iniuan akin kiixmatij Jiova?

16 Uejkaujya tiktekitilijtoskej Jiova oso amo, moneki tiknextiskej ke tikixmatij Dios uan ke tiktakamatij kuali tanauatilmej ika “Tajtoltsin de Cristo” porin nejon techpaleuis maj timomakixtikan keman ejkos Armagedón (2 Tes. 1:7-9). Tikixmatij Dios keman tikmatij tein kiuelita uan tein amo uan katiyejua itanauatiluan. Uan tiknextiaj ke tikixmatij keman tiktasojtaj, tiktakamatij uan sayoj yejuatsin tikueyichiuaj (1 Juan 2:3-5; 5:3). Komo ijkon tikchiuaj, Jiova no techixmatis, tein kijtosneki ke tikpiaskej itatiochiualis (1 Cor. 8:3). Uan techmakixtis keman peuas Armagedón.

17. ¿Keniuj tiktakamatij “Tajtoltsin de Cristo”?

17 Itech “Tajtoltsin de Cristo” poui nochi tein tamachtij tein moajsi itech Biblia. Tiktakamatij itajtol keman tikchiuaj kemej yejua tamachtij. No tiktakamatij keman tiktayekanaltiaj itekiyo Jiova, timoojtokaltiaj ika itanauatiluan uan tikteixmatiltiaj iTekiuajyo (Mat. 6:33; 24:14). No kijtosneki tikinpaleuiskej tokniuan taixpejpenalmej itech tekit tein kichiuaj (Mat. 25:31-40).

18. Kemej okseki ichkamej kinpaleuijkej tokniuan taixpejpenalmej, ¿keniuj yejuan no kinpaleuiskej?

 18 Amo uejkaua, tokniuan taixpejpenalmej kinpaleuiskej okseki ichkamej porin yejuan no semi kinpaleuijkej (Juan 10:16). ¿Keniuj kichiuaskej? Achto ke peuas Armagedón, nochin 144,000 yetoskejya iluikak kemej espíritus. Uan no pouiskej iniuan itateuijkauan Dios akin tapaleuiskej maj Gog ixpoliui uan kinmatampauiskej “uel miak tagayot”, akin yolnejmachmej kemej ichkamej (Apoc. 2:26, 27; 7:9, 10). Uan nejin okseki ichkamej semi yolpakiskej porin kinpaleuijkej tokniuan taixpejpenalmej keman yetoyaj nikan taltikpak.

TONI TECHPALEUIS MAJ TITAXIKOKAN HASTA KE PEUAS ARMAGEDÓN

19, 20. Maski tikpanoskej tayejyekolis, ¿toni techpaleuis maj titaxikokan hasta ke peuas Armagedón?

19 Itech nejin itamian tonalmej tein semi ouijkej, timiakej tiitekitikauan Jiova tikixnamikij tayejyekolis. Sayoj ke uelis titaxikoskej uan tiyolpakiskej (Sant. 1:2-4). Se taman tein techpaleuis yejua maj nochipa semi timotataujtikan (Luc. 21:36). Uan no, moneki timomachtiskej Biblia mojmostaj uan titanemiliskej itech tein kijtoua, kemej tein moijtoj ke panoskia itech totonaluan (Sal. 77:12). Komo tikchiuaj nochi nejon uan titapaleuiaj hasta kampa tiuelij itech tanojnotsalis, totakuaujtamatilis mochikauas uan tiksentokaskej tikchiaskej tein Jiova motenkaua.

20 Maj tiknemilikan keniuj tiyolpakiskej keman amo yetosok Ueyi Babilonia uan keman panosya Armagedón. Uan tein okachi moneki, maj tiknemilikan keniuj techyolpaktis keman senkis moueyitalis itokay Dios uan monextis ke sayoj yejuatsin kinamiki taixyekanas (Ezeq. 38:23). Yejua ika, akin kiixmatij Dios, kitakamatij iKonetsin uan kisentokaj taxikouaj, kichiaj ika miak pakilis Armagedón (Mat. 24:13).

NEKUIKATIL 143 Maj tiksentokakan titachixtokan

^ párr. 5 Tiitekitikauan Jiova uejkaujya tikchixtokej maj peuaya Armagedón. Itech nejin tamachtilis tikitatij toni Armagedón, toni panos tepitsin achto ke peuas uan ijkon kemej okachi motokia toni techpaleuis maj amo tikauakan Jiova.

^ párr. 71 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Keman mochiuas tein tikmoujkaitaskej uan keman amo tikchixtoskej, 1) tiksentokaskej titanojnotsaskej, 2) tiksentokaskej tikpiaskej tonemachtil ika Biblia uan 3) tiksentokaskej titakuaujtamatiskej ke Jiova techmatampauis.

^ párr. 85 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Seki policías kalakitijya ininchan seki tokniuan akin takuaujtamatij ke Jesús uan ángeles kiitstokej tein panotok.