Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Yolpakij akin kitekitiliaj Dios akin yolpaki

Yolpakij akin kitekitiliaj Dios akin yolpaki

“¡Yolpaki xolal tein iDios yejua Jiova!” (SAL. 144:15)

NEKUIKATILMEJ: 44, 125

1. ¿Keyej yolpakij itaixpantijkauan Jiova? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

ITAIXPANTIJKAUAN JIOVA semi yolpakij. Keman mosentiliaj, xa itech se nechikol, se ueyi nechikol oso itech se tatakualis, kualtsin monojnotsaj uan uetskaj. ¿Keyej tel yolpakij? Tein okachi kichiua maj yolpakikan yejua porin kiixmatij, kitekitiliaj uan kitemouaj kichiuaskej kemej Jiova, Dios akin yolpaki (Sal. 16:11; 1 Tim. 1:11TNM). Itech yejuatsin ualeua yolpakilis, yejua ika kineki maj tiyolpakikan uan techmaka miak taman tein kichiua maj tiyolpakikan * (Deut. 12:7; Ecl. 3:12, 13).

2, 3. 1) ¿Toni kijtosneki se yolpakis? 2) ¿Toni uelis kichiuas maj amo tiyolpakikan?

2 ¿Uan tejuan? ¿Tiyolpakij? Se yolpakis kijtosneki kuali se momachilis, se yolpaktos ika tein se kipia oso hasta se ixuetskatinemis. Biblia kijtoua ke yekmelauj tiyolpakiskej komo timochiuaj tiitasojikniuan Jiova. Sayoj ke, itech nejin tonalmej uelis yeski ouij se yolpakis. ¿Keyej?

 3 Onkak miak taman tein uelis kichiuas maj amo tiyolpakikan, kemej ijkuak momikilia aksa akin tiktasojtayaj oso kikalankixtiaj itech nechikol, tikpolouaj totekiuj oso keman namikuanij mokakauaj. No keman onkak kuejmolmej kalijtik, techkejkelouaj akin iniuan titekitij oso akin iniuan timomachtiaj uan keman techtajyouiltiaj oso techtsakuaj porin tiktekitiliaj Jiova. Uan no keman okachi titanauij oso tikpiaj se kokolis tein ika tinemijya oso tein kichiua maj titeltayokoyakan. Sayoj ke Jesucristo kineki kinyolseuis taltikpakneminij uan kichiuas maj yolpakikan (Mat. 11:28-30). Itech tanojnots tein kitemakak itech se tepet, Jesús ika tajtoj miak taman tein uelis techpaleuis maj tiyolpakikan maski tikpiaskej miak kuejmolmej itech nejin taltikpak kampa taixyekantok Satanás.

TIYOLPAKISKEJ KOMO KUALI TIMOUIKAJ IUAN JIOVA

4, 5. ¿Toni techpaleuis maj tikpiakan yolpakilis uan maj ijkon tiksentokakan?

4 Yekinika taman tein Jesús ika tajtoj semi moneki. Yejua kijtoj: “Yolpakij akin kimachiliaj ke moneki motokiskej iuan Dios, porin yejuan pouiskej itech iluikaktekiuajyot” (Mat. 5:3TNM). ¿Keniuj tiknextiaj ke tikajsikamatij ke moneki tikixmatiskej Dios uan timokauaskej maj techixyekana? Keman timomachtiaj Biblia, tiktakamatij itanauatiluan uan tiktayekanaltiaj tiktekitiliskej. Komo ijkon tikchiuaj, okachi tiyolpakiskej uan okachi titakuaujtamatiskej ke amo uejkaua mochiuas tein Jiova motenkauak. Uan no, komo tikchiaj “tonal kuak tiksenpiaske ne ueyi yolpakilis” techpaleuis maj titaxikokan keman tikpiaskej kuejmolmej (Tito 2:13).

5 Se taman tein motelneki tein techpaleuis maj tikpiakan yolpakilis uan maj ijkon tiksentokakan yejua komo kuali timouikaj iuan Jiova. Tatitanil Pablo kijkuiloj: “Nachipa ximoyolpaktijtinemikan porin nanpoutinemij iuan Totekotsin [...]. Uan oksepa namechonojpakailia ke ximoyolpaktijtinemikan” (Filip. 4:4). Kuali timouikaskej iuan Jiova komo tikpiaj itamatilis. ITajtol kijtoua: “Yolpaki takat akin kiajsi tamatilis uan takat akin kiselia kuali taixejekolis”. Uan no kijtoua: “Yejua se kouit tein kinmaka nemilis akin itech mokitskiaj, uan akin kisentokaj kuali itech mokitskijtokej yolpakij” (Prov. 3:13, 18).

6. ¿Toni techpaleuis maj tiksentokakan tiyolpaktokan?

6 Sayoj ke, komo tiknekij tiksentokaskej tiyolpaktoskej moneki tiksentokaskej tiktakamatiskej tein timomachtiaj itech Biblia. Jesús kinextij ke motelneki ijkon tikchiuaskej keman kijtoj: “Komo melau nankiajsikamatij ya nochi nijin tajtolme, ijkuakon moneki xitatakamatiyakan para ijkon Dios namechyolpaktijtiyas” (Juan 13:17; xikonixtajtolti Santiago 1:25). Motelneki tikchiuaskej nejin komo tiknekij timotokiskej iuan Dios uan tiyolpakiskej nochipaya. Sayoj ke ¿keniuj uelis tiyolpakiskej maski onkak miak taman tein kichiua maj amo tiyolpakikan? Maj tikitakan tein Jesús kisentokak kijtoj.

TEIN TECHPALEUIA MAJ TIYOLPAKIKAN

7. ¿Keyej yolpakij akin “moyolkokoaj”?

7 “Tatiochiualme de Dios ne taneltokani ten moyolkokoaj porin [...] Dios kinyoltalis” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Mat. 5:4). Xa sekin motajtaniskej: “¿Keniuj uelis yolpakiskej akin ‘moyolkokoaj’?”. Jesús amo ininka tajtojtoya nochin akin motayokoltiaj. Hasta akin amo yolkualmej “moyolkokoaj” oso motayokoltiaj porin kipanouaj ouijkayomej itech nejin itamian tonalmej (2 Tim. 3:1). Sayoj ke, kemej sayoj inintech tanemiliaj amo ueli motokiaj iuan Jiova, uan yejua ika amo yolpakij. Jesús ininka tajtojtoya akin kiajsikamatij ke  moneki motokiskej iuan Dios uan yejua ika kinyolkokoua kiitaskej ke tel miakej kiixnamikij oso ke amo monejnemiltiaj kemej kineki. Yejuan “kajsikamatij ke tajtakolejke” uan ke tajtakol kichiua maj mochiua tel miak taman tein amo kuali. Jiova kinita nejon taltikpakneminij akin kipiaj kuali ininyolo, kinyolseuia ika Biblia, kinpaleuia maj yolpakikan uan motenkaua ke kinmakas nemilis nochipaya (xikonixtajtolti Ezequiel 5:11; 9:4).

8. ¿Keyej ueli yolpakij akin yolnejmachmej?

8 “Tatiochiualme de Dios ne taneltokani ten iknome tech ninyolojuan. Porin [...] Dios kintayokolis se yankuik taltikpak nemilis” (Mat. 5:5). ¿Keyej yolpakij akin “iknome tech ninyolojuan” oso yolnejmachmej? Achto, sekin katkaj yoltakuaujkej, takuejmolchiuayaj uan tateuiayaj. Sayoj ke keman kiixmatkej tein melauak, kipatakej kemej monejnemiltiayaj uan motalilijkej “chipauak talnamikilis”. Axkan tetasojtaj, teikneliaj, kualtakamej, yolyemankej, yolnejmachmej uan amo yolijsiuij (Col. 3:9-12). Nejon kinpaleuia maj kuali mouikakan iniuan oksekin uan yolpakij. Uan no, iTajtol Dios motenkaua ke yejuan “ininaxkatis taltikpak” (Sal. 37:8-10, 29).

9. 1) ¿Toni kijtosnekik Jesús keman kijtoj ke akin yolnejmachmej ininaxkatis taltikpak? 2) ¿Keyej uelis yolpakiskej akin “yolmayanaj uan yolamikij porin kiyolnejnekij chipaukanemiske”?

9 ¿Toni kijtosnekik Jesús keman kijtoj ke akin yolnejmachmej ininaxkatis taltikpak? Tokniuan taixpejpenalmej ininaxkatis taltikpak keman itech taixyekanaskej kemej tiopixkamej uan tekiuanij (Apoc. 20:6). Uan tel miakej akin amo kichiaj yaskej iluikak ininaxkatis taltikpak keman itech nemiskej nochipaya. Amo kipiaskejok tajtakol, nemiskej ika yolseuilis uan yolpakilis. Keman Jesús ininka tajtoj akin yaskej iluikak uan akin nemiskej nikan taltikpak, kijtoj: “Tatiochiualme de Dios ne taneltokani ten kimachiliaj ke yolmayanaj uan yolamikij porin kiyolnejnekij chipaukanemiske” (Mat. 5:6). Nejon tein kinejnekij senkis mochiuas itech yankuik taltikpak (2 Ped. 3:13). Keman Dios kiixpolos tein amo kuali, akin yolmelaujkej senkis yolpakiskej uan amo kemanok moyolkokoskej porin taltikpakneminij amo kichiuaskejok tein amo kuali (Sal. 37:17).

10. ¿Toni kijtosneki se teiknelis?

10 “Tatiochiualme de Dios ne taneltokani ten teyolikneliaj. Porin [...] Dios no kinyoliknelis” (Mat. 5:7). Se teiknelis kijtosneki se kinextis ke se tetasojta, se kualtakat uan se kimachilia tein oksekin kijyouiaj. Sayoj ke amo sayoj se kimachilia. Biblia tamachtia ke se teiknelis no kijtosneki se kichiuas teisa tein ika se kinpaleuis oksekin.

11. ¿Toni techmachtia tanojnots kampa Jesús ika tajtoj samaritano?

11 (Xikonixtajtolti Lucas 10:30-37.) Tanojnots kampa Jesús ika tajtoj samaritano akin yolkuali techmachtia tein kijtosneki se teiknelis. Keman samaritano kiitak ke kikojkokojkaj se takat, kiiknelij uan kipaleuij. Satepan ke Jesús kitemakak nejin tanojnots, kijtoj ke moneki tiyaskej uan ijkon tikchiuaskej. Yejua ika, maj timotajtanikan: “¿No nikchiua kemej nejon samaritano? Keman nikita ke oksekin tajyouiaj, ¿no nikiniknelia? ¿Uelis okachi nikinpaleuis? Kemej neskayot, ¿uelis nikinpaleuis tokniuan akin xiuejkejya, tokniuan siuamej akin amo nemiok ininnamik oso telpochmej akin inintatuan amo kitekitiliaj Jiova? ¿Uelis niktemos nikinyolseuis akin tel tayokoyaj?” (1 Tes. 5:14; Sant. 1:27).

Komo tiktemouaj tikinpaleuiskej oksekin, tinochin tiyolpakiskej (xikonita párrafo 12)

12. ¿Keyej tiyolpakij keman titeikneliaj?

12 ¿Keyej tiyolpakij keman titeikneliaj? Keman tikinpaleuiaj oksekin, tikitaj ke “kachi yolpaktok in tagat ten tapaleuijtinemi [...] ke ne tagat ten sayo kiselia tapaleuilis”. Uan no, tikmatij ke  tikyolpaktijtokej Jiova (Hech. 20:35; xikonixtajtolti Hebreos 13:16). Tekiuaj David kijtoj nejin keman ika tajtoj akin teiknelia: “Jiova kiyekpias uan kipaleuis maj kisentoka yolto. Moijtos ke yolpaki itech taltikpak” (Sal. 41:1, 2). Komo tikinikneliaj oksekin, Jiova techiknelis uan tiyolpakiskej nochipaya (Sant. 2:13).

KEYEJ YOLPAKIJ “TEN YOLCHIPAUKE”

13, 14. ¿Keyej yolpakij akin yolchipaujkej?

13 Jesús kijtoj: “Tatiochiualme de Dios ne taneltokani ten yolchipauke. Porin [...] yejuan yek melan kixitatiue in Totajtsin Dios” (Mat. 5:8). Komo tiknekij tiyeskij tiyolchipaujkej, moneki tiknemiliskej uan tiknejnekiskej tein kuali. Nejin motelneki komo tiknekij maj Jiova kiseli totaueyichiualis (xikonixtajtolti 2 Corintios 4:2; 1 Tim. 1:5).

14 Akin yolchipaujkej yolpakij porin kipiaj itatiochiualis Jiova, akin kijtoj: “Tatiochiualme de Dios nochi nekes ten [...] kipaktinemi tilma ten motsojkuiltia” (Apoc. 22:14). ¿Toni kijtosneki keman kijtoua ke “kipaktinemi[j] tilma ten motsojkuiltia”? Iniuan taixpejpenalmej, kijtosneki ke Jiova kinita ke chipaujkej, ke kinmakas nemilis tein amo teyi uelis kiixpolos uan ke yolpakiskej nochipaya ompa iluikak. Uan tel miakej akin kichiaj nemiskej nikan taltikpak, kijtosneki ke Jiova kinkaua maj mochiuakan itasojikniuan porin kinita ke yolmelaujkej. Biblia kijtoua ke “moyolchipauke ika esyotsin de Yejuatsin ten tamati keme ichkatsin, ijkon keme kuak se kipaka tilma uan pochinia” (Apoc. 7:9, 13, 14).

15, 16. ¿Keniuj kiitaj Dios akin yolchipaujkej?

15 Biblia kijtoua ke nion se taltikpaknenkej uelis kiitas Dios uan kisentokas yoltos (Éx. 33:20). Komo ijkon, ¿keyej kijtoj Jesús ke akin yolchipaujkej “kixitatiue in Totajtsin Dios”? Tajtol griego tein mokepa kemej “kixitatiue” uelis kijtosnekis se kinemilis, se kiajsikamatis uan se kiixmatis. Yejua ika, se kiitas Dios kijtosneki se kiajsikamatis keniuj tamati uan se kipatiuitas ikualneskayouan. Jesús senkis kinextij ikualneskayouan Dios. Yejua ika kijtoj: “Ijkon keme Nejuatsin tinechitstinemi, no ijkon Totajtsin Dios tikitstinemi” (Juan 14:7-9).

16 No ueli tikitaj Dios keman tikitaj keniuj techpaleuia (Job 42:5). Uan no, keman itech titanemiliaj kualtsitsin tatiochiualismej tein kinmakas akin mochikauaj chipaujkanemiskej uan kitakamatiskej. Uan taixpejpenalmej yekmelauj kiitaj Jiova keman moajokuij uan youij iluikak (1 Juan 3:2).

UELIS TIYOLPAKISKEJ MASKI TIKPIASKEJ KUEJMOLMEJ

17. ¿Keyej yolpakij akin yolseujkanemij?

17 Jesús no kijtoj: “Yolpakij akin tapaleuiaj maj onka yolseuilis” (Mat. 5:9TNM). Keman timochikauaj kuali timouikaskej  iniuan oksekin, uelis tiyolpakiskej. Santiago kijkuiloj: “Ten tekititinemij para ma ongak ne neyolseuilis iuan Dios, yejuan nojonkes yoltinemij tech ne yolseuilis iuan Totajtsin Dios. Uan no kichiutinemij ma in taltikpakuani ma kipiakan se yolchipaualis” (Sant. 3:18). Komo tikpiaj se kuejmol iuan se tokniuj oso iuan se tochankauj, uelis tiktajtaniskej Jiova maj techpaleui maj tikyektalikan. Yejuatsin techmakas iyektikatsin espíritu uan techpaleuis maj tiknextikan kualneskayomej uan maj okachi tiyolpakikan. Jesús kinextij ke motelneki maj tejuan yekinika tiktemokan tikyektaliskej kuejmol keman kijtoj: “Kuak tikuikas ne motetayokolil tenika tiknemilia tikmouistilitiu Totajtsin Dios uan santajma tikelnamikis ke mokniu mitsyolkualantia, ijkuakon xikaua ompa ten tikuiyak tenika tikmouistiliskia Totajtsin Dios. Ta, xiyo achto xikitati ne mokniu uan xikiliti ma mitstapojpolui [...]. Uan de ompa kuali timokuepas uan tikmouistilitiu Totajtsin Dios ika ne motetayokolil” (Mat. 5:23, 24).

18, 19. ¿Keyej itekitikauan Dios ueli yolpakij maski kintajyouiltiaj?

18 “Nantatiochiualme namejuan kuak namechuijuikaltiske uan kuak namechtajyouiltiske uan kuak namechijtouiliske miak xolopijyot porin nantakuautamatij itech Nejuatsin.” ¿Keyej Jesús kijtoj nejin? Yejua tanankilij: “Ximoyolpaktikan uan ximouelitakan porin se tonal nankiseliske se ueyi ne tetayokolil nepa eluiyaktsinko. Uan ijkon keme namechtauelitaj axkan, no ijkon kintauelitatiualajke nitanauatijkauan de Dios ten nemikoj ne achtopa ya ke namejuan” (Mat. 5:11, 12). Keman tatitanilmej kinkojkokojkej uan kinnauatijkej maj amo tanojnotsanijok, “moyolpaktijtiyajke” keman kiskej “inixpan ne tayekanani”. Melauak ke amo kinyolpaktij maj kinuijuitekinij, sayoj ke yolpakkej “porin Totajtsin kinkauak ke ma ijkon kijyouikan uan ma kinpinautikan porin yejuan ay tanojnotstinemij ika ne tokaytsin de Jesús” (Hech. 5:41).

19 Axkan, tiitekitikauan Jiova no titaxikouaj ika yolpakilis keman techtajyouiltiaj porin tiktekitiliaj (xikonixtajtolti Santiago 1:2-4TNM). Tejuan amo no tikuelitaj titajyouiskej. Sayoj ke, komo tiksentokaj tiktakamatij Jiova, yejuatsin techpaleuis maj titaxikokan ika yolchikaualis. Maj tikitakan se neskayot. Itech metsti agosto xiuit 1944, tekiuanij kitsakkej Henryk Dornik uan iikniuj takat kampa tetekitiltiayaj uan tetajyouiltiayaj. Taixnamikinij kijtojkej: “Tel amo ueli tamechtanemililpataj. Nesi ke namechpaktia nantajyouiskej”. Sayoj ke tokniuj Dornik kijtoj: “Maski amo nechpaktiaya maj nechtajyouiltianij, niyolpakia nikmatis ke tajyouilis tein nikxikojtoya ika yolchikaualis uan se kuali tanemilil katka porin amo niknekia nikauas Jiova”. Uan no kijtoj: “Nechpaleuij nochipa niktataujtis Jiova, porin kichiuak maj nikmachiliani ke nouan yetoya, uan yejuatsin kinextij ke se Tapaleuijkej akin iuan ueli se takuaujtamati”.

20. ¿Keyej techyolpaktia tiktekitiliskej Dios akin yolpaki?

20 Keman tikpiaj itatiochiualis Dios akin yolpaki, uelis tiyolpakiskej maski techtajyouiltiskej, techixnamikiskej tochankauan, tikokolispeuaskej oso maski tixiuejkejya tiyeskij (1 Tim. 1:11). No tiyolpakij porin titakuaujtamatij ke Dios, akin “amo tekajkayaua”, kichiuas tein motenkauak (Tito 1:2). Keman kichiuas, nion tikelnamikiskej kuejmolmej tein axkan tikpiaj. Tein melauj, nion ueli tiknemiliaj nochi tein Jiova techmakas itech Xochital. Tikpiaskej ueyi yolseuilis uan tiyolpakiskej kemej amo keman tiyolpakinij (Sal. 37:11).

^ párr. 1 Itech Biblia tajtol náhuatl, tajtol griego tein mokepa kemej “yolpakij” mokepak kemej “tatiochiualme”. Sayoj ke, tajtol “yolpakij” yejua tein okachi kinamiki, porin itech tajtol griego, uan no itech hebreo, tajtol “tatiochiualme” mokepa ika okse tajtol. Uan no, tajtol “tatiochiualme” mokui keman ika motajtoua se tatiochiualis, uan tajtol “yolpakij” kinextia keniuj momachilia aksa keman kiselia itatiochiualis Dios.