Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Nanyolpakiskej komo nankichiuaj nejin

Nanyolpakiskej komo nankichiuaj nejin

“Notakualis yejua nijin, ma nikchiua in tekit ijkon keme kimonekiltia Notajtsin Dios ten nechualtitanik. Uan ma niktamichiua.” (JUAN 4:34)

NEKUIKATILMEJ: 80, 35

1. ¿Keniuj uelis techijtakos inintanemilil akin sayoj inintech tanemiliaj?

¿KEYEJ ouij techkisa tikchiuaskej tein timomachtiaj itech iTajtol Dios? Se taman porin moneki tiknextiskej yolyemanilis. Itech nejin itamian tonalmej taltikpakneminij sayoj yejuan motasojtaj uan kitasojtaj tomin, moueyinekij uan amo kimatij motsakuiliskej (2 Tim. 3:1-3). Kemej tiitekitikauan Dios, tikmatij ke nejon amo kuali, sayoj ke xa uelis nesis ke akin ijkon monejnemiltiaj yekmelauj yolpakij (Sal. 37:1; 73:3). Hasta uelis timotajtaniskej ox nenkaj komo tiktayekanaltiaj tikinpaleuiskej oksekin uan ox taltikpakneminij techpoujkaitaskejok komo tiyolyemankej (Luc. 9:48). Komo peua tikchiuaj kemej akin sayoj inintech tanemiliaj uelis amo kuali timouikaskejok iniuan tokniuan uan oksekin ouij kinkisas kimatiskej ox tiitatojtokakauan Cristo. Yejua ika, semi techpaleuis komo timomachtiaj kuali neskayot tein kikaujkej sekin akin Biblia ininka tajtoua uan komo tikchiuaj kemej yejuan.

2. ¿Toni uelis techmachtis tein kichiujkej itekitikauan Dios ne uejkauj?

2 Moneki timomachtiskej tein kichiujkej itekitikauan Dios akin amo kikaujkej uan ijkon uelis tikchiuaskej  kemej yejuan. ¿Keniuj mochiujkej itasojikniuan Jiova? ¿Keniuj uelik kisentokakej kiyolpaktijkej? ¿Toni kinpaleuij maj kichiuanij tein kuali? Komo ijkon timomachtiaj semi techpaleuis maj mochikaua totakuaujtamatilis.

TEIN KICHIKAUA TOTAKUAUJTAMATILIS

3, 4. 1) ¿Keniuj techmachtia Jiova? 2) ¿Keyej amo sayoj taixmatilis techpaleuis maj mochikaua totakuaujtamatilis?

3 Jiova techmaka tein techpaleuis maj mochikaua totakuaujtamatilis. Techyolmajxitia uan techmachtia ika Biblia, amaixmej, jw.org, JW Broadcasting, nechikolmej uan uejueyi nechikolmej. Sayoj ke Jesús kijtoj ke amo sayoj moneki tikpiaskej taixmatilis. Yejua kijtoj: “Notakualis yejua nijin, ma nikchiua in tekit ijkon keme kimonekiltia Notajtsin Dios ten nechualtitanik. Uan ma niktamichiua” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Juan 4:34).

4 Jesús kiitaya kemej itakualis kichiuas itanejnekilis Dios. Keman tikuaj takual tein tepaleuia, kuali timomachiliaj uan techchikaua. No ijkon, keman tikchiuaj itanejnekilis Dios kuali timomachiliaj uan mochikaua totakuaujtamatilis. ¿Melauj ke kemansa tiyolkuetaujtokej keman titanojnotsatij sayoj ke keman timokepajya kalijtik tiyolpakij uan kuali timomachiliaj?

5. ¿Toni tein kuali tikseliaj komo tikpiaj tamatilis?

5 Keman tikchiuaj tein Dios techmachtia, timochiuaj titamatinij (Sant. 3:13). Uan nejon kiualkui miak taman tein kuali. Biblia kijtoua ke nion teyi tein tiknejnekij okachi kipia ipatiuj ke tamatilis uan ke yejua “se kouit tein kinmaka nemilis akin itech mokitskiaj, uan akin kisentokaj kuali itech mokitskijtokej yolpakij” (Prov. 3:13-18). Se tonal, Jesús kiniluij imomachtijkauan: “Komo melau nankiajsikamatij ya nochi nijin tajtolme, ijkuakon moneki xitatakamatiyakan para ijkon Dios namechyolpaktijtiyas” (Juan 13:17). Kisentokaskiaj yolpakiskiaj komo kisentokayaj kitakamatiaj Jesús. Uan yejua nejon kichiujkej. Nochipa kitayekanaltijkej kitakamatiskej tein tamachtij uan kichiuaskej kemej yejua.

6. ¿Keyej moneki tiksentokaskej tikchiuaskej tein timomachtiaj?

6 Axkan, no motelneki maj tiksentokakan tiktakamatikan tein tamachtia Biblia. Maj itech titanemilikan se tepanchiujkej. Yejua kiixmati toni manamikmej kitekitiltis uan tein ika kichijchiuas se kali. Sayoj ke yeski se kuali tepanchiujkej komo kitekitiltia nejin. Uan no, xa kinchijchiuaniya seki kalmej uan kimati keniuj tekitis. Sayoj ke, komo kineki kisentokas yeski se kuali tepanchiujkej, moneki kisentokas kichiuas tein momachtiani. No ijkon, keman peuak timomachtiaj Biblia, tiyolpakkej porin tikchiujkej tein timomachtijtoyaj. Sayoj ke, komo tiknekij tiksentokaskej tiyolpakiskej, moneki tiksentokaskej tikchiuaskej mojmostaj tein Jiova techmachtia.

7. ¿Toni moneki tikchiuaskej keman timomachtiskej tein kichiujkej akin Biblia ininka tajtoua?

7 Maj tikitakan seki taman kampa uelis ouij techkisas tiyeskij tiyolyemankej uan maj tikitakan toni kichiujkej seki itekitikauan Dios keman kipanokej seki taman kemej nejon. Komo tiknekij tikchikauaskej totakuaujtamatilis, amo sayoj moneki tikixtajtoltiskej  nejin tamachtilis. No moneki itech titanemiliskej uan tikchiuaskej.

MAJ AMO TIMOUEYINEKIKAN

8, 9. ¿Keniuj kinextia Hechos 14:8-15 ke Pablo katka yolyemanik? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

8 Jiova “kimonekiltia ke nochi in taltikpakuani ma makisakan de nintajtakoluan para ma ijkon kajsikamatikij in melauak Tajtoltsin” (1 Tim. 2:4). ¿Keniuj tikinitaj akin ayamo kiixmatij tamachtilis tein melauak? Tatitanil Pablo kinnojnotsak judíos akin tepitsin kiixmatiajya Dios. Sayoj ke no kinnojnotsak akin kinueyichiuayaj tiotsitsin. Monekik kinextis yolyemanilis keman kinnojnotsak. ¿Keyej?

9 Keman Pablo yekinika tanojnotsato okseko, akin nemiaj Licaonia kinemilijkej ke yejua uan Bernabé katkaj tiotsitsin Zeus uan Hermes. ¿Mokaujkej maj kinueyitalikan? ¿Kinemilijkej ke kualtsin maj kinpanouani nejon porin kintajyouiltijkaj itech ome xolalmej kampa achto takalpanojkaj? ¿Kinemilijkej ke nejon tapaleuiskia maj taltikpakneminij okachi kikakinij inintanojnotsalis? Amo. Yejuan amo kiuelitakej uan chikauak kiniluijkej: “¿Keye ijkon nankichiuasnekij? Amo xitechmouistilikan porin tejuan no titaka san keme namejuan” (Hech. 14:8-15).

10. ¿Keyej Pablo uan Bernabé amo momachiliayaj okachi ueyichiuanimej ke akin nemiaj Licaonia?

10 Keman Pablo uan Bernabé kijtojkej ke no katkaj kemej yejuan, kijtosnekiaj ke no katkaj tajtakouanij. Amo kijtosnekkej ke no taueyichiuayaj kemej akin nemiaj Licaonia. Dios kintitanka maj tanojnotsatij itech okseki altepemej (Hech. 13:2). Uan no, kinixpejpenka ika iyektikatsin espíritu uan kichiayaj yaskej iluikak. Sayoj ke nejon amo kichiuaya maj momachilianij okachi ueyichiuanimej. Kiajsikamatiaj ke nejon taltikpakneminij no ueliskia nemiskej iluikak komo kinkakiaj.

11. ¿Keniuj uelis tiyeskij tiyolyemankej kemej Pablo keman titanojnotsaj?

11 ¿Keniuj uelis tiyeskij tiyolyemankej kemej Pablo? Se taman, moneki amo tiknekiskej maj techueyitalikan ika tein tiuelij tikchiuaj ika inepaleuil Jiova. Moneki timotajtaniskej: “¿Keniuj nikinita akin nikinnojnotsa ika Biblia? ¿Nikinchikoita sekin?”. Semanauak taltikpak, itaixpantijkauan Jiova kisentokaj kintemouaj akin kinekiskej kikakiskej kuali tanauatilmej. Sekin hasta mochikauaj momachtiskej inintajtol oso nemiskej kemej taltikpakneminij akin kinitaj ke amo teyi chiuanimej. Nejin tokniuan amo kinemiliaj ke okachi ueyichiuanimej, ta mochikauaj kiajsikamatiskej sejse taltikpaknenkej uan ijkon kimatiskej keniuj uelis kipaleuiskej maj kikaki kuali tanauatilmej.

MAJ ININKA TIMOTATAUJTIKAN OKSEKIN

12. ¿Keniuj kinextij Epafras ke ininka motekipachouaya oksekin?

12 Okse taman kemej tiknextiaj ke tiyolyemankej yejua keman ininka timotataujtiaj tokniuan (2 Ped. 1:1). Ijkon kichiuak Epafras. Itech Biblia exkan ika motajtoua. Keman Pablo tsaktoya itech se kali ompa Roma, kinijkuilouilij tokniuan akin nemiaj Colosas nejin: “Epafras nachipa motatatautilijtok iuan Dios ika por namejuan” (Col. 4:12). Epafras kuali kinixmatia tokniuan uan semi ininka motekipachouaya maski no kipiaya  kuejmolmej, porin tsaktoya iuan Pablo (Filem. 23). Yejua kinpaleuiaya tokniuan uan ijkon kinextiaya ke ininka motekipachouaya. Keman ininka timotataujtiaj tokniuan semi tapaleuia, okachiok keman tikijtouaj inintokay (2 Cor. 1:11; Sant. 5:16).

13. ¿Keniuj uelis tikchiuaskej kemej Epafras keman tikchiuaj netataujtil?

13 ¿Akonimej moneki ininka timotataujtiskej? Maj tikelnamikikan seki tokaymej. Ijkon kemej Epafras, miakej tokniuan ininka motataujtiaj tokniuan akin pouij itech ininnechikol oso kalyetouanij akin kipanotokej ouijkayomej oso moneki kiixpejpenaskej seki taman tein motelneki oso kiixtopeuaskej seki tayejyekolis. Oksekin kijtouaj itech ininnetataujtil inintokay tokniuan akin tsaktokej uan nesij itech jw.org uan JW Broadcasting. No moneki amo tikinelkauaskej tokniuan akin se ininchankauj oso se inintasojikniuj momikilij, akin nemij kampa mochiuak se tetsauit oso neteuilis, uan akin kipanouaj tatasojtilis. Senkis nesi ke moajsij tel miakej tokniuan akin moneki ininka timotataujtiskej. Keman ijkon tikchiuaj, tiknextiaj ke amo sayoj toka timotekipachouaj ta no ininka oksekin (Filip. 2:4). Jiova kikaki nejon netataujtilmej.

MAJ TITEKAKIKAN

14. ¿Keniuj Jiova kikaua okachi kuali neskayot kemej moneki se tekakis?

14 Okse taman kemej tiknextiaj ke tiyolyemankej yejua keman titekakij. Santiago 1:19 kijtoua ke moneki titekakiskej ika nejmachkayot. Jiova techkauilia okachi kuali neskayot (Gén. 18:32; Jos. 10:14). Maj tikitakan tein techmachtia Éxodo 32:11-14 (xikonixtajtolti). Maski Jiova amo monekia kimatis tein kinemiliaya Moisés, kikauak maj kiluiani keniuj momachiliaya. ¿Tikakiskiaj ika nejmachkayot aksa akin mopolouani uan tikchiuaskiaj tein techyolmajxitiskia? Jiova kinkaki ika nejmachkayot akin kitataujtiaj ika takuaujtamatilis.

15. ¿Keniuj uelis tikchiuaskej kemej Jiova?

15 Moneki timotajtaniskej: “Komo Jiova ika yolyemanilis kinkaki taltikpakneminij kemej kichiuak iuan Abrahán, Raquel, Moisés, Josué, Manóah, Elías uan Ezequías, ¿amo monekiskia no ijkon nikchiuas? ¿Uelis okachi nikinpoujkaitas tokniuan, nikakis tein nechyolmajxitiaj uan hasta nikchiuas? ¿Moajsi aksa itech nechikol oso semej nochankauan akin moneki maj nikaki ika nejmachkayot? ¿Toni nikchiuas?” (Gén. 30:6; Juec. 13:9; 1 Rey. 17:22; 2 Crón. 30:20).

JIOVA KIITA TOTAJYOUILIS

David kiniluij itekitikauan maj amo teyi kichiuilianij Simeí. ¿Toni tikchiuaskiaj tejuan? (Xikonita párrafo 16 uan 17)

16. ¿Toni kichiuak David keman Simeí kinchiuilij tein amo kuali?

16 Yolyemanilis no techpaleuia maj amo timomakepakan keman techchiuiliaj tein amo kuali (Efes. 4:2). Tikajsij se kuali neskayot itech 2 Samuel 16:5-13 (xikonixtajtolti). Simeí, se ichankauj tekiuaj Saúl, kinchiuilij tein amo kuali David uan itekitikauan. David kipiaya tanauatil kitakaualtis, sayoj ke moxikoj. ¿Toni kipaleuij maj amo momakepa? Tanankilil tikajsij itech Salmo 3.

17. 1) ¿Toni kipaleuij David maj yolseujto? 2) ¿Keniuj uelis tikchiuaskej kemej David?

17 David kijkuiloj Salmo 3 keman ikoneuj, Absalón, kitemouaya kimiktis.  Ijkuak, Simeí kichiuilij tein amo kuali, sayoj ke David kipiak chikaualis tein kipaleuij maj yolseujto. ¿Keniuj? Itech Salmo 3:4 David kijtoj: “Chikauak niknotsas Jiova uan yejuatsin nechualnankilis itech itepeuj tein yektik”. Tejuan no uelis tikchiuaskej netataujtil keman oksekin techchiuiliskej tein amo kuali uan Jiova techmakas iyektikatsin espíritu tein techpaleuis maj titaxikokan. ¿Uelis okachi amo niman tikualaniskej oso titetapojpoluiskej keman techchiuiliaj tein amo kuali? ¿Titakuaujtamatij ke Jiova kiita tein tikijyouiaj uan ke techpaleuis?

“TAMATILIS YEJUA TEIN OKACHI MONEKI”

18. ¿Toni tein kuali tikseliskej komo tiksentokaj tikchiuaj tein Jiova technauatia?

18 Komo tikchiuaj tein tikmatij ke kuali yetok, Jiova techtatiochiuis. Proverbios 4:7 kijtoua ke “tamatilis yejua tein okachi moneki”. Maski taixmatilis tepaleuia maj se kipia tamatilis, kemej titaixpejpenaj kinextia ke titamatinij, amo taixmatilis tein tikpiaskej. Biblia kijtoua ke hasta askamej tamattokej, porin itech tonalmej keman tel tona kisentiliaj tein kikuaskej (Prov. 30:24, 25). Cristo yejua “in tamachilis de Dios” uan nochipa kichiua tein kiyolpaktia iTajtsin (1 Cor. 1:24; Juan 8:29). Yejuatsin kintatiochiuia akin kisentokaj kinextiaj yolyemanilis uan kichiuaj tein kimatij ke kuali yetok (xikonixtajtolti Mateo 7:21-23). Yejua ika, maj timochikauakan tiyeskij tiyolyemankej. Ijkon, tikinyolchikauaskej tokniuan maj kitekitilikan Jiova ika yolyemanilis. Amo niman uelis tikchiuaskej tein tikmatij ke kuali yetok uan moneki amo tiyolijsiuiskej. Sayoj ke, ijkon tiknextiskej ke tiyolyemankej uan tiyolpakiskej axkan uan nochipaya.