Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Maj titeajsikamatikan uan maj tikualtakamej kemej Jiova

Maj titeajsikamatikan uan maj tikualtakamej kemej Jiova

“Yolpaki akin kinextia ke kiajsikamati akin amo kuali moajsi.” (SAL. 41:1)

NEKUIKATILMEJ: 130, 107

1. ¿Keniuj monextia netasojtalis tein mopialiaj itekitikauan Dios?

TIITEKITIKAUAN Dios tipouij kemej kalyetouanij uan techixnextia netasojtalis (1 Juan 4:16, 21). Miakpa, nejon netasojtalis monextia itech miak taman tein amo uejueyi, kemej ijkuak se kijtoua teisa ika netasojtalis uan keman se kinextia kualtakayot. Keman inintech titanemiliaj oksekin, tikchiuaj kemej toTajtsin akin moajsi iluikak (Efes. 5:1).

2. ¿Keniuj Jesús kinextij netasojtalis kemej iTajtsin?

2 Jesús senkis kichiuak kemej iTajtsin. Nochipa kinnextilij kualtakayot taltikpakneminij. Yejua kijtoj: “Xiualakan nouan, nochi namejuan naken nanmotekitiltijtokke uan nantamamatokke [...], uan Nejuatsin namechmakas ne yolseuilis” (Mat. 11:28, 29). Keman tikchiuaj kemej Jesús uan tiknextiaj ke ‘tikajsikamatij akin amo kuali moajsi’ tikyolpaktiaj Jiova uan tejuan no tiyolpakij (Sal. 41:1). Maj tikitakan keniuj uelis tikinajsikamatiskej uan inintech titanemiliskej tochankauan, tokniuan uan akin tikinnojnotsaj ika Biblia.

 MAJ TIKINAJSIKAMATIKAN TOCHANKAUAN

3. ¿Keniuj se takat ueli kinextia ke kiajsikamati inamik? (Xikonita taixkopimej ipeujyan tamachtilis.)

3 Takat akin namikej moneki kikauas se kuali neskayot uan kinextis ke ininka motekipachoua ichankauan (Efes. 5:25; 6:4). Biblia kijtoua ke takat moneki itech tanemilis uan kiajsikamatis inamik (1 Ped. 3:7). Takat akin teajsikamati kimati ke maski inamik uan yejua tatamamej, amo kijtosneki ke inamik amo teyi chiujkej (Gén. 2:18). Yejua ika, kinextia ke kitekipachoua tein inamik kimachilia uan kipoujkaita. Se tokniuj siuat kayot Canadá kijtoj: “Nonamik amo keman kisekokaua tein nikmachilia nion nechiluia: ‘Amo onkak keyej ijkon timomachilis’. Yejua kuali nechkaki, uan keman nechpaleuia maj nikpata kemej nikita teisa, kichiua ika netasojtalis”.

4. ¿Keniuj takat moneki kinextilis inamik ke tanemilia itech tein kimachilia kemej kinita okseki siuamej?

4 Takat akin tanemilia itech tein kimachilia inamik amo no kinixuelita okseki siuamej nion semi ininka motekipachoua kemej amo kinamiki. No amo kinextia ke kiueuelita aksa itech redes sociales, uan amo kitapoua páginas itech Internet kampa nesi tein pitsotik (Job 31:1). Amo keman kikajkayaua inamik, amo sayoj porin kitasojta, ta no porin kitasojta Dios uan kitauelita tein amo kuali (xikonixtajtolti Salmo 97:10; Filipenses 4:8).

5. ¿Keniuj siuat uelis kinextis ke kiajsikamati inamik?

5 Keman takat kichiua kemej itaixyekankauj, Jesucristo, kipaleuia inamik maj amo ouij kikisa kipoujkaitas (Efes. 5:22-25, 33). Ijkon, inamik mochikauas kiajsikamatis keman kipias miak tekit itech nechikol oso keman kipias kuejmolmej tein semi kitekipachouaj. Se tokniuj takat kayot Gran Bretaña kijtoua: “Kemansa, nonamik kiita ke nimopata porin nechtekipachoua teisa. Ijkuak, yejua kichiua tein tayolmajxitia Proverbios 20:5, maski nejon kijtosnekis ke monekis mochias hasta keman uelis ‘kikixtis’ tein niknemilijtok, komo teisa tein uelis niktapouis”.

6. ¿Keniuj tinochin uelis tikinmachtiskej konemej maj inintech tanemilikan oksekin, uan keniuj kinpaleuis?

6 Keman tetatmej monextiliaj kualtakayot uan mopoujkaitaj, kinkauiliaj se kuali neskayot ininkoneuan. Sayoj ke no moneki kinnextiliskej maj inintech tanemilikan oksekin. Kemej neskayot, uelis kiniluiskej maj amo tsitsikuinikan itech Kali kampa tiMosentiliaj, oso keman moajsiskej itech se tatakualis maj kinkauakan akin xiuejkejya maj achto mokuilikan tein kikuaskej. Sayoj ke tinochin itech nechikol uelis tikinpaleuiskej tetatmej. Kemej neskayot, komo se okichpil oso se siuapil kichiua teisa tein ika techpaleuia, kemej techtatapouilis, moneki tikiluiskej ke kuali tein kichiua. Nejon kichiuas maj kuali momachili uan kipaleuis maj kimati ke “kachi yolpaktok in tagat ten tapaleuijtinemi [...] ke ne tagat ten sayo kiselia tapaleuilis” (Hech. 20:35).

MAJ ININTECH TITANEMILIKAN TOKNIUAN

7. ¿Keniuj kinextij Jesús ke kiajsikamatia se takat akin amo takakia, uan toni techmachtia tein kichiuak?

7 Se tonal keman Jesús yetoya kampa motatokaytiaya Decápolis, kiualkuilijkej “se tagat ten amo takakia uan no amo yek tempanuetsia” (Mar. 7:31-35). “Jesús kuiyak ne tagat” okseko uan kipajtij. ¿Keyej amo kipajtij ininixpan oksekin? Xa porin kiitak ke kemej amo takakia, xa amo kuali momachiliaya kampa miakej yetoyaj. Maski tejuan amo ueli tikchiuaj uejueyi tachiualismej, moneki tikitaskej keniuj uelis tikinpaleuiskej tokniuan  uan tikitaskej keniuj momachiliaj. Tatitanil Pablo kijkuiloj: “Ma tiktemolijtiyakan de keniu [...] timotasojtatiyaske se uan okse uan de keniu tikchiutiyaske in kuali tachiualisme” (Heb. 10:24). Jesús kiajsikamatik keniuj momachiliaya takat akin amo takakia uan kinextilij kualtakayot. ¡Tel kuali neskayot techkauilij!

8, 9. ¿Keniuj uelis tiknextiskej ke ininka timotekipachouaj akin xiuejkejya uan akin kipiaj se kokolis? Xikonijto seki neskayomej.

8 Maj inintech titanemilikan akin xiuejkejya uan akin kipiaj se kokolis. Tein okachi kinixnextia itekitikauan Dios uan tein motelneki yejua netasojtalis, amo ke tel kuali kichiuaj teisa (Juan 13:34, 35). Nejon netasojtalis techolinia maj timochikauakan tikinpaleuiskej akin xiuejkejya uan akin kipiaj se kokolis maj yakan nechikolmej uan maj tanojnotsakan. Uan ijkon tikchiuaj maski yejuan amo ueli kichiuaj miak taman kemej kiuelitaskiaj (Mat. 13:23). Michael, akin moneki kikuis se silla de ruedas, semi kitasojkamati maj ichankauan uan tokniuan kipaleuikan. Yejua kijtoua: “Kemej nechtelpaleuiaj, miakpa ueli niyouj nechikolmej uan nitanojnotsa. Okachi nikuelita tanojnotsalis kampa miakej panouaj”.

9 Itech miak sucursales, moajsij tokniuan akin xiuejkejya uan mokokouaj. ¿Keniuj tokniuan akin taixyekanaj kinnextiliaj ke kintasojtaj uan inintech tanemiliaj? Keman kinpaleuiaj maj uelikan tanojnotsakan ika carta uan ika teléfono. Bill, se tokniuj takat akin kipia 86 xiujmej uan kintajkuilouilia akin uejka nemij, kijtoua: “Tiktasojkamatij maj ueli tikijkuilokan cartas”. Nancy, akin kiajxitijtokya 90 xiujmej, kijtoua: “Nikijkuilos cartas amo kijtosneki sayoj nikinkalakis amamej itech sobres, ta nikita kemej tanojnotsalis. Taltikpakneminij moneki kiixmatiskej tein melauak”. Ethel, akin yolik itech xiuit 1921, kijtoua: “Nochipa nechkokoua teisa. Kemansa hasta ouij nechkisa nimotilmajtis”. Maski ijkon, kitelyolpaktia tanojnotsas ika teléfono, uan sekin tel kuali kikakinij. Uan Barbara, akin kipia 85 xiujmej, kijtoua: “Kemej nimokokoua, nechouijmaka nochipa nitanojnotsatiuj. Sayoj ke ika teléfono ueli nikinnojnotsa oksekin. ¡Tasojkamatik, Jiova!”. Keman ayamo ajsia se xiuit, itech sucursal kampa moajsij nejin tokniuan, yejuan uan oksekin akin no xiuejkejya tanojnotskej 1,228 horas, kijkuilojkej 6,265 cartas, miakpa tanotskej ika teléfono, panoua 2,000, uan kitemakakej 6,315 amaixmej. ¡Nejon semi kiyolpaktij Jiova! (Prov. 27:11.)

10. ¿Keniuj uelis tikinpaleuiskej tokniuan maj amo ouij kinkisa kuali takakiskej itech nechikolmej?

10 Maj inintech titanemilikan tokniuan keman mochiujtos nechikol. Komo inintech titanemiliaj tokniuan, tikinpaleuiskej maj amo ouij kinkisa kuali takakiskej itech nechikolmej. ¿Keniuj? Se taman yejua komo tiajsij achto ke peuas uan ijkon amo tikintapololtiskej. Melauak ke kemansa uelis nesis teisa tein techtsakuilis. Sayoj ke, komo nochipa tiajsij keman peuakya nechikol, moneki tikitaskej toni moneki tikpataskej uan ijkon tiknextiskej ke inintech titanemiliaj tokniuan. Uan no, maj tikelnamikikan ke akin techyoleuaj yejuan Jiova uan iKonetsin (Mat. 18:20). Uan yejuan kinnamiki maj tikinpoujkaitakan.

11. ¿Keyej tokniuan akin kipanoltiaj se tamachtilis itech nechikol moneki kitakamatiskej tein kijtoua 1 Corintios 14:40?

11 Okse taman kemej tiknextiaj ke inintech titanemiliaj tokniuan yejua komo tiktakamatij nejin tanauatil: “Nochi xikchiuakan ika nejmach uan ka kuali” (1 Cor. 14:40). Kemej neskayot, tokniuan akin kipanoltiaj se tamachtilis itech nechikolmej moneki sayoj kikuiskej tiempo tein  ixyetok. Ijkon kinextiaj ke itech tanemiliaj okse tokniuj akin no kipanoltis se tamachtilis uan no inintech okseki tokniuan. ¿Keyej? Porin sekin xa uejka moneki ojtokaskej, oksekin ixyetok toni hora kikuiskej tepos, uan ininnamik seki tokniuan amo itaixpantijkauj Jiova uan kichiaj maj niman ajsikan kalijtik.

12. ¿Keyej moneki tikinpoujkaitaskej uan tikintasojtaskej tokniuan tayekananij? (Xikonita kampa kijtoua “ Maj inintech titanemilikan akin taixyekanaj itech inechikol Dios”.)

12 Tokniuan tayekananij chikauak tekitij itech nechikol uan itech tanojnotsalis, yejua ika moneki tikinpoujkaitaskej uan tikintasojtaskej (xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 5:12, 13). Semi tiktasojkamatij nochi tein toka kichiuaj. Tiknextiaj nejin komo tikintakamatij uan tikinpaleuiaj. Biblia kijtoua: “Namotayekankauan [...] kiyekpixtinemij namotalnamikilis. Uan yejuan kuali kimatij ke se tonal kipiaj de kitemakatitiue cuenta iuan Dios” (Heb. 13:7, 17).

MAJ ININTECH TITANEMILIKAN AKIN TIKINNOJNOTSAJ IKA BIBLIA

13. ¿Toni techmachtia kemej Jesús kinitaya taltikpakneminij?

13 Keman ika tajtoj Jesús, tanauatijkej Isaías kijtoj: “Amo kipostekis nion se akat tein kixojxokolijkej uan amo kiseuis tauiloni tein sayoj popokatok” (Is. 42:3). Jesús kintasojtaya taltikpakneminij uan kiajsikamatia keniuj momachiliayaj akin tamatiaj kemej “se akat tein kixojxokolijkej” oso kemej se “tauiloni tein sayoj popokatok”. Yejua ika, katka kualtakat uan amo yolijsiuia. Hasta konemej kinekiaj yetoskej iuan (Mar. 10:14). Maski tejuan amo ueli  tikinajsikamatij nion tikinmachtiaj taltikpakneminij kemej Jesús, uelis tiknextiskej ke inintech titanemiliaj kemej tikinnojnotsaj, kemanian tikinnojnotsaj uan kanachi tiuejkauaj.

14. ¿Keyej moneki kuali tikixejekoskej keniuj tikinnojnotsaskej taltikpakneminij?

14 Keniuj moneki tikinnojnotsaskej taltikpakneminij. Tanamakanij, tekiuanij uan taixyekananij itech taneltokalismej kintachtekiaj taltikpakneminij uan ininka mauiltiaj (Mat. 9:36). Nejin kichiua maj miakej amo akin iuan takuaujtamatikan nion maj kichiakan maj motayektali. Yejua ika motelneki maj totajtoluan uan kemej titajtouaj kinnextilikan ke tikualtakamej uan ke titeikneliaj. Tein melauj, miakpa, taltikpakneminij amo sayoj techkakij porin tikixmatij Biblia, ta no porin tikinpoujkaitaj uan ininka timotekipachouaj.

15. ¿Keniuj uelis inintech titanemiliskej akin tikinnojnotsaj ika Biblia?

15 Onkak miak taman kemej uelis inintech titanemiliskej akin tikinnojnotsaj ika Biblia. Kemej neskayot, tel kuali se tamachtia ika netajtanilmej, sayoj ke moneki tikchiuaskej ika poujkaitalis uan kualtakayot. Se precursor tapaleuijtoya itech se xolal kampa taltikpakneminij amo semi tajtouaj. Yejua ika amo kichiuaya netajtanilmej tein kichiuaskiaj maj mopinaujmatikan komo amo kimatiaj tanankilil. Amo keman kintajtaniaya ox kimatiaj keniuj monotsa Dios oso toni iTekiuajyo. Okachi kuali, kiniluiaya seki taman kemej nejin: “Itech Biblia nimomachtij ke Dios kipia itokay. ¿Uelis nimitsonnextilis?”. Melauak ke amo noyampa uelis ijkon titanojnotsaskej porin taltikpakneminij tatamamej uan taman kemej nemij. Sayoj ke nochipa moneki inintech titanemiliskej uan tikinpoujkaitaskej. Yejua ika moneki kuali tikmatiskej keniuj nemij uan keniuj tanemiliaj akin tikinnojnotsaj.

16, 17. 1) Komo inintech titanemiliaj taltikpakneminij, ¿kemanian tikinkalpanoskej? 2) Komo inintech titanemiliaj taltikpakneminij, ¿kanachi tiuejkauaskej iniuan?

16 Kemanian moneki tikinnojnotsaskej taltikpakneminij. Keman titanojnotsaj kajkalpan, taltikpakneminij amo kichiaj maj tiajsikan porin amo techyoleujkej. Yejua ika motelneki maj tikinkalpanokan itech se hora keman okachi ueliskej techkakiskej (Mat. 7:12). Kemej neskayot, ¿okachi tajkajya meuaj itamian semana? Komo ijkon, xa uelis tipeuaskej titanojnotsaskej itech ojti oso kampa miakej panouaj, oso tikinkalpanoskej akin kuali techkakkej uan tikmatij ke meujkejya.

17 Kanachi moneki tiuejkauaskej iniuan. Taltikpakneminij tel amo kemantij, yejua ika xa monekis amo tiuejkauaskej keman tikinkalpanoskej, okachiok yekinika. Okachi kuali maj niman tikintaminojnotsakan uan maj amo titeluejkauakan (1 Cor. 9:20-23). Keman taltikpakneminij kiitaj ke tikajsikamatij ke amo kemantij, xa kinekiskej oksepa techseliskej. Komo tiknextiaj kualneskayomej tein ualeuaj itech yektikatsin espíritu, yekmelauj titekititoskej iuan Dios. Jiova hasta uelis kichiuas maj tikpaleuikan aksa maj kiixmati tein melauak (1 Cor. 3:6, 7, 9).

18. ¿Toni tatiochiualismej tikchiaj tikseliskej komo tikinajsikamatij uan inintech titanemiliaj oksekin?

18 Maj timochikauakan tikinajsikamatiskej oso inintech titanemiliskej tochankauan, tokniuan uan akin tikinnojnotsaj ika Biblia. Ijkon, tikseliskej miak tatiochiualismej axkan uan satepan. Salmo 41:1, 2 kijtoua: “Yolpaki akin kinextia ke kiajsikamati akin amo kuali moajsi; Jiova kimakixtis itech tonal keman kipias ouijkayot”. Uan no, “moijtos ke yolpaki itech taltikpak”.