Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

“In Tajtoltsin de Dios kipia uelilis”

“In Tajtoltsin de Dios kipia uelilis”

“In Tajtoltsin de Dios kipia uelilis uan kitemaka nemilis.” (HEB. 4:12)

NEKUIKATILMEJ: 37, 48

1. ¿Keyej senkis tikmatij ke iTajtol Dios kipia chikaualis? (Xikonita taixkopimej ipeujyan tamachtilis.)

TIITEKITIKAUAN Jiova tikyekmatij ke “in Tajtoltsin de Dios kipia uelilis uan kitemaka nemilis” (Heb. 4:12). Tikitanij ke itamachtilis Dios, tein moajsi itech Biblia, kipia chikaualis tein tapaleuia maj mopata tonemilis uan ininnemilis oksekin. Achto ke mochiuaskiaj itaixpantijkauan Jiova, sekin tachtekiaj, kikuiaj drogas oso auilnemiaj. Oksekin noyampa kinixmatiaj oso kitelpiayaj tomin, sayoj ke kimachiliayaj ke teisa kinpolouaya (Ecl. 2:3-11). Ika inepaleuil Biblia, miakej akin amo yolpakiaj axkan kichiaj kiseliskej tein kuali satepan. Itech amaix Tanejmachtijkej itech tamachtilis “ITajtol Dios kipatak ininnemilis” semi techyolpaktiani tikixtajtoltiskej keniuj Biblia kinpaleuiani sekin. Uan no tikitanij ke maski timoauijkejya, tinochin moneki tiktemoskej inepaleuil Biblia uan ijkon tikchikauaskej tokuali uikalis iuan Jiova.

2. ¿Toni kipatakej seki tokniuan itech yekinika siglo ika inepaleuil iTajtol Dios?

2 Amo tikmoujkaitaj maj axkan miakej taltikpakneminij senkis mopatakan keman momachtiaj iTajtol Dios. Yejua nejon panok iniuan yekinika itatojtokakauan Cristo, akin  kichiayaj yaskej iluikak (xikonixtajtolti 1 Corintios 6:9-11TNM). Tatitanil Pablo ika tajtoj akonimej amo kiseliskej iTekiuajyo Dios, uan ompa kiniluij tokniuan: “Ijkon nantachiutinemiayaj sekin de namejuan”. Sayoj ke iTajtol Dios uan yektikatsin espíritu kinpaleuij maj mopatakan. Satepan ke mochiujkej itatojtokakauan Cristo, sekin ueyi tajtakojkej uan kijtakojkej ininkuali uikalis iuan Jiova. Kemej neskayot, Biblia ika tajtoua se taixpejpenal akin monekik kikalankixtiskej. Sayoj ke satepan kipatak tein monekia uan mokepak itech nechikol (1 Cor. 5:1-5; 2 Cor. 2:5-8). Techyolchikaua tikitaskej keniuj miakej tokniuan kipatanij ininnemilis ika inepaleuil iTajtol Dios.

3. ¿Toni tikitaskej itech nejin tamachtilis?

3 Kemej Jiova techmakatok iTajtol tein kipia miak chikaualis, tiknekij kuali tiktekitiltiskej (2 Tim. 2:15). Yejua ika itech nejin tamachtilis tikitaskej keniuj okachi kuali uelis tikauaskej maj techpaleui Biblia itech eyi taman. Yekinika, itech tonemilis. Ojpatika, itech tanojnotsalis. Uan expatika, keman titamachtiaj itech nechikol. Nejin techpaleuis maj tiknextilikan ke tiktasojtaj uan tiktasojkamatiliaj toTajtsin, akin techmachtia porin kineki maj kuali tiyetokan (Is. 48:17).

ITECH TONEMILIS

4. 1) ¿Toni moneki tikchiuaskej komo tiknekij maj techpaleui iTajtol Dios? 2) ¿Keniuj tikonxeloua tiempo uan ijkon tikonixtajtoltia Biblia?

4 Komo tiknekij maj iTajtol Dios techpaleui, moneki timochikauaskej tikixtajtoltiskej mojmostaj (Jos. 1:8). Melauak ke timiakej amo tikemantij, sayoj ke maj amo tikauakan maj nion teyi techtsakuili maj tikixtajtoltikan, nion tataman tekimej tein tikpiaskej (xikonixtajtolti Efesios 5:15, 16). Uelis tikixtajtoltiskej Biblia kualkampa, okse hora itech tonal oso tayouak. Timomachiliaj kemej se akin kijkuiloj nejin tajtolmej itech Biblia: “¡Nikteltasojta motanauatil, kemaj! Nochi tonal nimomachtia” (Sal. 119:97).

5, 6. 1) ¿Keyej moneki titanemiliskej itech tein tikixtajtoltiaj? 2) ¿Keniuj uelis techpaleuis tein itech titanemiliskej? 3) ¿Keniuj mitsonpaleuiani tejuatsin tikonixtajtoltis iTajtol Dios uan itech tiontanemilis?

5 Sayoj ke amo sayoj moneki tikixtajtoltiskej Biblia. Moneki titanemiliskej ika nejmachkayot itech tein tikixtajtoltiaj (Sal. 1:1-3). Sayoj ijkon uelis tiknextiskej tamatilis tein tikajsij itech iTajtol Dios. Yeski tikixtajtoltiskej itech amat oso itech tepos, moneki tiktemoskej maj techolini maj tikpatakan tein monekis.

6 ¿Keniuj uelis techpaleuis tein itech  titanemiliskej? Keman tikixtajtoltiaj Biblia, uelis tepitsin timotsakuiliskej uan timotajtaniskej: “¿Toni nechmachtia nejin kemej tamati Jiova? ¿Niktakamattokya nejin tayolmajxitilis? ¿Uelis okachi kuali nikchiuas teisa?”. Komo titanemiliaj ika nejmachkayot itech iTajtol Dios uan tiktataujtiaj Jiova, tiknekiskej tikchiuaskej tein techyolmajxitia. Ijkon okachi tikauaskej maj techpaleui iTajtol Dios (2 Cor. 10:4, 5).

ITECH TANOJNOTSALIS

7. ¿Keniuj uelis tiktekitiltiskej iTajtol Dios itech tanojnotsalis?

7 Motelneki maj tiktekitiltikan iTajtol Dios keman titanojnotsaj uan titamachtiaj. Se tokniuj kijtoj: “Komo titanojnotsaskia kajkalpan iuan Jiova, ¿nochipa tejua titajtoskia, oso tikauaskia maj yejuatsin tajto?”. ¿Toni kijtosnekik? Ke keman tikixtajtoltiliaj Biblia se taltikpaknenkej, kemej yeskia tikauaj maj Jiova kinojnotsa. Se tajkuilol tein kuali tikixpejpenaskej kipia okachi chikaualis ke tein yeski taman tein tikijtoskej (1 Tes. 2:13). Yejua ika maj timotajtanikan: “Itech tanojnotsalis, ¿nimochikaua nikixtajtoltis tajkuilolmej itech Biblia nochipa keman niueli?”.

8. ¿Keyej moneki amo sayoj tikinixtajtoltiliskej tajkuilolmej taltikpakneminij?

8 Sayoj ke moneki amo sayoj tikixtajtoltiskej tajkuilolmej. Ijkon kemej panouaya itech yekinika siglo, axkan tel miakej amo kiajsikamatij tein kijtoua Biblia (Rom. 10:2). Yejua ika moneki amo tiknemiliskej ke aksa kiajsikamati se tajkuilol sayoj porin tikixtajtoltilijkej. Uelis tikpaleuiskej komo oksepa tikijtouaj tajtolmej tein tayekantokej uan tikmelauiliaj. Ijkon, iTajtol Dios uelis ajsis itech itanemilil uan iyolo (xikonixtajtolti Lucas 24:32).

9. Xikonmelaua ika se neskayot keniuj uelis tikpaleuiskej aksa maj kipoujkaita Biblia.

 9 Achto ke tikixtajtoltiskej se tajkuilol, moneki tikijtoskej tein tapaleuis maj taltikpaknenkej kipoujkaita Biblia. Kemej neskayot, uelis tikijtoskej: “Maj tikitakan toni kijtoua Dios ika nejin taman”. Sayoj ke komo titajtouaj iuan aksa akin amo kineltoka Cristo, uelis tikijtoskej: “Xikonita tein kijtoua nejin tajkuilolamatsin”. Oso komo taltikpaknenkej amo kiyolnotsa taneltokalis, uelis tiktajtaniskej: “¿Kemansa tikonkakini nejin tajtolmej tein uejkaujya moijkuilojkej?”. Kemej taltikpakneminij tataman kemej tanemiliaj, moneki ika titajtoskej tein okachi kinpaleuis sejsemej (1 Cor. 9:22, 23).

10. 1) ¿Toni kipanok se tokniuj itech tanojnotsalis? 2) ¿Keniuj tikonitani tejuatsin ke iTajtol Dios tapaleuia itech tanojnotsalis?

10 Miakej tokniuan kiitanij ke keman kitekitiltiaj iTajtol Dios itech tanojnotsalis semi kinpaleuia taltikpakneminij. Kemej neskayot, se takat akin xiuejya miak xiujmejya kiixtajtoltiaya toamaixuan. Se tonal, tokniuj akin kikalpanouaya kinemilij amo sayoj kikauilis amaix Tanejmachtijkej tein yankuixtok kiska, ta no kiixtajtoltilij itech Biblia se tajkuilol tein ixnesia itech nejon amaix. Katka 2 Corintios 1:3, 4, kampa kijtoua ke “Totajtsin Dios nachipa techyoliknelijtinemi” uan ke techyolseuia itech nochi totajyouilis. Takat kiteluelitak nejon tajkuilol uan kiluij tokniuj maj oksepa kiixtajtoltiliani. Ompa, kijtoj ke yejua uan inamik kitemojtoyaj maj kinyolseuikan uan ke kinekia okachi kimatis tein tamachtia Biblia. Kemej tikitaj, komo tiktekitiltiaj iTajtol Dios itech tanojnotsalis uelis kintelpaleuis taltikpakneminij (Hech. 19:20).

KEMAN TITAMACHTIAJ ITECH NECHIKOL

11. ¿Toni tekit kipiaj tokniuan akin tamachtiaj itech nechikol?

11 Tinochin techyolpaktia tiyaskej nechikolmej uan uejueyi nechikolmej. Tiyouij porin ijkon tikueyichiuaj Jiova. Sayoj ke no tiyouij porin tikselitij tein ompa motamachtia. Tokniuan akin tamachtiaj itech nechikol kipiaj se ueyi tatiochiualis, sayoj ke no se ueyi tekit (Sant. 3:1). Yejua ika nochipa moneki kikixtiskej itech Biblia nochi tein tamachtiaj. Komo tejuatsin tikonpia nejon tatiochiualis, ¿keniuj uelis tikonchiuas maj iTajtol Dios kinpaleui akin mitsonkakij?

12. ¿Keniuj akin kitemaka se tanojnots uelis kichiuas maj okachi tayekanto Biblia?

12 Biblia moneki tayekantos itech tein yeski tanojnots (Juan 7:16). Yejua ika, kemej tiontemakas tanojnots oso tein tiontetapouis oso neskayomej tein tikontalis xikontemo maj amo okachi tayekanto ke tajkuilolmej tein tikonixtajtoltis. Uan no, xikonelnamiki ke amo sayoj se taman kijtosneki se kiixtajtoltis Biblia ke se tamachtis ika Biblia. Tein melauj, komo tikonixtajtoltia miak tajkuilolmej miakej akin mitsonkakiskej amo kielnamikiskej. Yejua ika, kuali xikonixpejpena tajkuilolmej uan ika nejmachkayot xikonixtajtolti, xikonmelaua, xikontali neskayomej uan xikonijto keniuj uelis se kitekitiltis (Neh. 8:8). Komo tanojnots mokixtia itech se bosquejo, xionmomachti tanemililmej uan tajkuilolmej tein mokixtiaj itech Biblia, uan xikontemo tikonajsikamatis keniuj mouikaj. Ompa, xikonixpejpena seki tajkuilolmej tein ika tiontamachtis tanemililmej tein kipia bosquejo (tikonajsis kuali tayolmajxitilis itech  amatajkuilol Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, tamachtilismej 21, 22 uan 23). Sayoj ke okachi moneki xikontajtani Jiova maj mitsonpaleui uan ijkon kuali tiontamachtis itanemililuan tein moajsij itech Biblia (xikonixtajtolti Esdras 7:10 uan Proverbios 3:13, 14).

13. 1) ¿Keniuj kipaleuij se tokniuj siuat kemej kitekitiltijkej Biblia itech se nechikol? 2) ¿Keniuj mitsonpaleuiani tejuatsin kemej motekitiltia Biblia itech nechikol?

13 Maj tikitakan keniuj kitelpaleuij se tokniuj siuat kayot Australia kemej kitekitiltijkej Biblia itech se nechikol. Keman moskaltijtoya kipanok miak taman tein amo kuali, sayoj ke kiixmatik Jiova uan motemaktij iuan. Maski ijkon, ouij kikisaya kineltokas ke yejuatsin kitasojtaya. Se tonal, kikakik itech se nechikol se tajkuilol tein semi kipaleuij. Satepan ke itech tanemilij uan kiixtajtoltij okseki tajkuilolmej, kiajsikamatik ke Dios kitasojtaya. * Uan tejuatsin, ¿kemansa tikonkakini itech se nechikol oso itech se ueyi nechikol se tajkuilol tein mitsontelpaleuij? (Neh. 8:12.)

14. ¿Keniuj tiknextiskej ke tikpatiuitaj iTajtol Dios?

14 Tinochin tiktasojkamatij maj toDios akin techtasojta, Jiova, techmakani iTajtol uan maj kichiua maj amo ixpoliui ijkon kemej motenkauak (1 Ped. 1:24, 25). Yejua ika, maj nochipa tikixtajtoltikan, maj tikchiuakan tein ompa kijtoua uan maj ika tikinpaleuikan oksekin. Ijkon tiknextiskej ke tiktasojtaj uan tikpatiuitaj nejin netetayokolil. Sayoj ke tein okachi moneki yejua ke tiknextiskej ke tiktasojtaj Jiova, akin iaxka tanemililmej tein ompa moajsij.

^ párr. 13 Xikonita kampa kijtoua “ Nochi mopatak”.