Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 40

Maj titekititokan itech nejin itamian tonalmej

Maj titekititokan itech nejin itamian tonalmej

“Amo xikuetautiyakan tech namotakuautamatilis. Ta, xiksentokakan xitekititiyakan kachi ok tech ne tekitsin ten Totekotsin [...] technauatilij ya.” (1 COR. 15:58)

NEKUIKATIL 58 Tonemilis tikmaktilianij Dios

TEIN MOITAS *

1. ¿Keyej tikneltokaj ke tinentokej itech “itamian tonalmej”?

¿TIYOLKEJ satepan ke panok xiuit 1914? Komo ijkon, tineminij itech “itamian tonalmej” (2 Tim. 3:1TNM). Tinochin tikakinij ke mochiujtokya seki taman tein Jesús kijtoj ke panoskia, kemej: neteuilis, mayan, talolinilis, tetsaujkakokolismej, okachi mochiua tein amo kuali, kintajyouiltiaj itekitikauan Dios uan okseki taman (Mat. 24:3, 7-9, 12; Luc. 21:10-12). No tikitanij keniuj monejnemiltiaj taltikpakneminij kemej tatitanil Pablo kijtoj (xikonita recuadro “ Keniuj tamatij axkan taltikpakneminij”). Tiitekitikauan Jiova senkis tikneltokaj ke tinentokej itech “itamian tonalmej” (Miq. 4:1).

2. ¿Katiyejua netajtanilmej moneki tiknankiliskej?

2 Ijkuak peuak xiuit 1914 hasta axkan panouaniya miak xiujmej, yejua ika uelis tikijtoskej ke itamian nejin tonalmej tamitiya. Amo uejkaua ixpoliuis tein amo kuali, yejua ika moneki tiknankiliskej ome netajtanilmej: ¿Toni panos keman tamisya “itamian tonalmej”? Uan ¿toni kichia Jiova maj tikchiujtokan?

TONI PANOS KEMAN TAMISYA “ITAMIAN TONALMEJ”

3. Kemej kijtoua 1 Tesalonicenses 5:1-3, ¿toni kijtoskej taltikpaktekiuajyomej?

3 (Xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 5:1-3TNM). Pablo ika tajtoua “itonal Jiova”. Itech nejin tajkuilol, itonal Jiova kijtosneki keman mochiuas seki taman. Nejin peuas keman kiixpoloskej Ueyi Babilonia oso taneltokalismej tein amo melaujkej uan tamis keman mochiuas Armagedón (Apoc. 16:14, 16; 17:5). Tepitsin achto ke peuas nejon ‘tonal’, kitematiltiskej ke  onkakya “yolseuilis uan yekyetolis”. Kemansa taltikpaktekiuanij no kijtouaj nejon tajtolmej keman kitemouaj maj nochi altepemej kuali mouikakan. * Sayoj ke Biblia kijtoua ke yeski taman keman kijtoskej ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis”. ¿Keyej? Porin keman kijtoskej, miakej kineltokaskej ke taltikpaktekiuajyomej kichiujkejya maj kuali tinemikan. Sayoj ke tein melauj, ijkuak peuas “ueyi tajyouilis” uan “ejkotiuetsis ininixpoliuilis” (Mat. 24:21).

Maj amo tikneltokakan keman moijtos ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis” (xikonita párrafos 3 hasta 6) *

4. 1) ¿Toni amo tikmatij keman moijtos ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis”? 2) ¿Toni tikmatijya?

4 Tikmatij seki taman tein panos keman moijtos ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis”. Sayoj ke seki taman amo tikmatij, kemej toni kichiuas maj taltikpaktekiuajyomej kijtokan nejon uan keniuj kichiuaskej. Amo no tikmatij ox sayoj seko kijtoskej oso miakkan. Tein yeski tein panos, maj amo tikauakan maj taltikpaktekiuajyomej techtaneltoktikan ke yekmelauj kichiuaskej maj noyampa onka yekyetolis. Ta ipa tikchixtokej maj moijto nejon, tein kinextia ke “itonal Jiova” peuatiya.

5. ¿Keniuj 1 Tesalonicenses 5:4-6 techpaleuia maj tikchixtokan “itonal Jiova”?

5 (Xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 5:4-6). Pablo techiluia toni moneki tikchiuaskej uan ijkon tikchixtoskej “itonal Jiova”. Amo moneki tikochiskej “keme ne oksekin”, ta tiijsatoskej uan titachixtoskej. Kemej neskayot, moneki timoyekpiaskej uan amo timokalakiskej itech nion se taman tein mouika iuan política porin kichiuas maj tikauakan Jiova. Komo tikchiuaskiaj, ‘tipoutoskiaj iuan in taltikpakuani’ (Juan 15:19). Tikmatij ke sayoj iTekiuajyo Dios uelis kichiuas maj noyampa onka yekyetolis.

6. ¿Keniuj tikinpaleuiaj taltikpakneminij uan keyej?

6 Amo sayoj tejuan tiknekij tiijsatoskej, ta no tiknekij “tikinijxitiskej” oksekin, uan tikchiuaj keman tikinpaleuiaj maj kimatikan tein Biblia kijtoua ke panos nikan taltikpak. Maj tikelnamikikan ke keman peuasya ueyi tajyouilis, amo akin uelisok kitemos Jiova. Yejua ika motelneki maj titanojnotsakan. *

MAJ TIKSENTOKAKAN TITANOJNOTSAKAN

Keman titanojnotsaj tikinmatiltiaj taltikpakneminij ke sayoj iTekiuajyo Dios kichiuas maj noyampa onka yekyetolis (xikonita párrafos 7 hasta 9)

7. ¿Toni kineki Jiova maj tikchiuakan axkan?

7 Kemej amo uejkaua ejkos “itonal” Jiova, kichia maj titekititokan itech tanojnotsalis. Moneki tikitaskej ox tiktayekanaltijtokej itekiyo Dios (1 Cor. 15:58). Keman Jesús ika tajtoj tein panoskia itech itamian tonalmej, no kijtoj tein tikchiuaskiaj tiitekitikauan Dios. Kijtoj: “Moneki ma mojmoyaua in kuali Tajtoltsin de Dios [...] nochi tech senmanauak” (Mar. 13:4, 8, 10; Mat. 24:14). Maj titanemilikan itech  nejin taman: nochipa keman titanojnotsatij, titapaleuiaj maj mochiua nejon tein Biblia kijtojka.

8. ¿Toni kinextia ke okachi moteixmatiltijtok iTekiuajyo Dios?

8 Xijxiujtika, okachi miakej kikakij kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios. Maj tikitakan keniuj itech nejin itamian tonalmej momiakilianij akin kiteixmatiltiaj iTekiuajyo Dios noyampa taltikpak. Itech xiuit 1914, moajsiaj 5,155 tanojnotsanij itech 43 altepemej. Axkan, moajsij kemej 8,500,000 tanojnotsanij itech 240 altepemej. Sayoj ke ayamo tami. Moneki tiksentokaskej tikteixmatiltiskej ke sayoj iTekiuajyo Dios tayektalis nikan taltikpak (Sal. 145:11-13).

9. ¿Keyej moneki tiksentokaskej tikteixmatiltiskej iTekiuajyo Dios?

9 Tiksentokaskej titanojnotsaskej hasta keman Jiova kijtos maj amo tikchiuakanok. ¿Hasta kemanian taltikpakneminij ueliskejok kiixmatiskej Jiova uan Jesucristo? (Juan 17:3). Amo tikmatij. Sayoj ke hasta ke ayamo ejkos ueyi tajyouilis, nochin akin kinekiskej kiseliskej nemilis nochipaya, uelisok kiixmatiskej Jiova (Hech. 13:48). ¿Keniuj uelis tikinpaleuiskej nejon taltikpakneminij axkan ke ueliok?

10. ¿Keniuj Jiova techpaleuia maj tikinmachtikan taltikpakneminij tein melauak?

10 Itechkopa inechikol Jiova techmakatok nochi tein techpaleuis maj tikteixmatiltikan tamachtilis tein melauak. Kemej neskayot, itech nechikol tein tikpiaj itajkotian semana, timomachtiaj toni tikijtoskej keman yekinika titanojnotsaj uan keman oksepa titakalpanouaj uan keniuj titamachtiskej ika Biblia. Inechikol Jiova no techmakani nepaleuilmej tein ika titamachtiaj. Nejin techpaleuiaj:

 • maj tipeuakan titanojnotsakan,

 • maj kinyolnotsa taltikpakneminij tein tikiniluiaj,

 • maj kinekikan kimatiskej okachi,

 • maj tiktematiltikan tein melauak keman titamachtiaj ika Biblia uan

 • maj tikinyoleuakan akin kuali techkakij maj kitemokan Internet kampa timoteixmatiltiaj uan maj yakan itech Kali kampa tiMosentiliaj.

Semi moneki maj tiktekitiltikan nejin nepaleuilmej. * Kemej neskayot, komo iuan titajtouaj aksa akin kineki kimatis okachi uan  tikauiliaj se tratado oso se amaix, yejua uelis okachi momachtijtos ika tein titajtojkej hasta keman oksepa tikitatiuij. Tisejsemej moneki titekititoskej itech tanojnotsalis mejmetstika.

11. ¿Keyej mochijchiuani nemachtil ika Biblia itech Internet?

11 Jiova no kinpaleuijtok taltikpakneminij maj kiixmatikan tein melauak. Itech jw.org®, aksa uelis kiselis se nemachtil ika Biblia itech Internet. * ¿Keyej mochiuak nejon? Mejmetstika, tel miakej kitemouaj momachtiskej Biblia itech Internet. Nemachtil ika Biblia tein motemaka itech Internet uelis kinpaleuis maj kiixmatikan toni yekmelauj tamachtia iTajtol Dios. Sekin akin iniuan titajtouaj xa amo kinekij kiseliskej se nemachtil ika Biblia. Komo ijkon, maj tikinmatiltikan ke itech Internet kampa timoteixmatiltiaj uelis momachtiskej Biblia oso maj tikintitanilikan kampa sayoj kipatskiliskej uan kisas itech inintajtol.

12. ¿Toni uelis momachtiskej taltikpakneminij itech nemachtil ika Biblia itech Internet?

12 Tamachtilis tein motemaka itech Internet, ika tajtoua Biblia, akoni iaxka, akin okachi ininka tajtoua uan techiluia tein kuali tein mochiuas satepan. Keman taltikpaknenkej momachtis kimatis:

 • keniuj techpaleuia Biblia,

 • akoni Jiova, Jesús uan ángeles,

 • keyej Dios kinchijchiuak taltikpakneminij uan

 • keyej titajyouiaj uan mochiua tein amo kuali.

No ika tajtoua okseki taman kemej:

 • keniuj Jiova kitamis tajyouilis uan mikilis,

 • keniuj oksepa kinmakas nemilis akin momikilijkejya uan

 • keniuj iTekiuajyo kinixpatas taltikpaktekiuajyomej.

13. Xikonmelaua ox ika nemachtil ika Biblia itech Internet amo monekisok tikinmachtiskej taltikpakneminij.

13 Nejon amo kijtosneki ke amo monekisok tikinmachtiskej taltikpakneminij. Jesús technauatiani maj tikinchiuakan imomachtijkauan. Tiknekij maj taltikpakneminij kiitakan nejin nemachtil itech Internet, maj kipatiuitakan tein momachtiaj uan maj kinekikan kimatiskej okachi. Komo ijkon, xa satepan kinekiskej maj aksa kinmachti Biblia. Itamiampa sejse tamachtilis, kiyoleuaj taltikpaknenkej maj tajtani maj aksa okachi kimachti tein kijtoua Biblia. Mojmostaj, kemej 230 akin nemij noyampa taltikpak tajtanij itech Internet kampa timoteixmatiltiaj maj kinmachtikan ika Biblia. Semi moneki maj sejsemej kinmachtikan.

MAJ TIMOCHIKAUAKAN TIKINCHIUASKEJ IMOMACHTIJKAUAN CRISTO

14. Ijkon kemej Jesús tanauatij itech Mateo 28:19, 20, ¿toni timochikauaj tikchiuaskej uan keyej?

14 (Xikonixtajtolti Mateo 28:19, 20, TNM). Keman tikinmachtiskej ika Biblia oksekin, moneki tikinpaleuiskej maj mochiuakan imomachtijkauan Jesús uan maj tikinmachtikan maj kichiuakan tein yejua tanauatij. Moneki tikinpaleuiskej maj kiajsikamatikan ke motelneki maj Jiova kinixyekana uan maj kipaleuikan iTekiuajyo. Nejin kijtosneki ke moneki maj tikinpaleuikan maj kichiuakan ijkon kemej momachtiaj, maj motemaktikan iuan Jiova uan maj moauikan. Sayoj ijkon momakixtiskej keman ejkos itonal Jiova (1 Ped. 3:21).

15. ¿Toni amo uelis tiksentokaskej tikchiuaskej uan keyej?

15 Kemej tikitakejya, amo uejkaua ixpoliuis tein amo kuali. Yejua ika, amo uelis tiksentokaskej tikinmachtiskej akin amo kinekij mochiuaskej imomachtijkauan Cristo  (1 Cor. 9:26). Axkan ke ueliok maj tiksentokakan tikchiuakan nejin tekit tein motelneki porin miakej monekiok kikakiskej kuali tanauatilmej.

MAJ AMO TIPOUIKANOK ITECH TANELTOKALIS TEIN AMO MELAUAK

16. Kemej kijtoua Apocalipsis 18:2, 4, 5, 8, ¿toni moneki tikchiuaskej tinochin? (No xikonita nota.)

16 (Xikonixtajtolti Apocalipsis 18:2, 4, 5, 8). Nejin versículos kinextiaj okse taman tein Jiova kineki maj tikchiuakan. Nochin akin tikchiuaj kemej Cristo moneki senkis amo tipouiskejok itech Ueyi Babilonia. Xa akin tikinmachtiaj ika Biblia achto pouiaj itech se taneltokalis tein amo melauak. Xa yayaj kampa taueyichiuayaj, tapaleuiayaj itech tein ompa mochiuaya oso temakayaj tomin. Achto ke ueliskejya tanojnotsatiuij, moneki maj amo kichiuakanok nion se taman tein mouika iuan taneltokalis tein amo melauak. Moneki kitemakaskej se amat tein ika kinextiskej ke amo pouiskejok itech taneltokalis oso kichiuaskej tein monekis tein kinextis ke amo pouijok itech Ueyi Babilonia. *

17. ¿Katiyejua tekimej amo moneki tikseliskej akin tikchiuaj kemej Cristo uan keyej?

17 Akin tikchiuaj kemej Cristo moneki maj tikyekitakan ke tein ika titekitij amo mouika nion tepitsin iuan Ueyi Babilonia (2 Cor. 6:14-17). Kemej neskayot, amo titekitiskej kemej takeualmej itech se tiopan. Uan komo titetekitiliaj, amo tikchiuaskej se tekit itech se kali kampa taueyichiuaj tein ika senkis tikpaleuiskej taneltokalis tein amo melauak. Uan komo amo titakeualmej uan tekit toaxka, amo tikseliskej nion tikchiuaskej se tekit tein ika tikpaleuijtoskiaj Ueyi Babilonia. ¿Keyej senkis ijkon tikixtaliaj tikchiuaskej? Porin amo tiknekij tikinpaleuiskej taneltokalismej tein amo chipaujkej iixpan Dios uan motajtakolmakatokej ika tein kichiuaj (Is. 52:11). *

18. ¿Toni kichiuak se tokniuj keman kitakeuayaj maj kichiua se tekit itech se tiopan?

18 Seki xiujmej achto, se akin tetakeua kiluij se tokniuj tayekankej maj kichiuani se tekit tein amo ueyi itech se tiopan tein moajsia kampa nemia. Akin tetakeujtoya kimatia ke tokniuj nochipa kijtouaya ke amo tekitiskia itech se tiopan, sayoj ke kitelnekia maj aksa kichiua nejon tekit. Maski ijkon, tokniuj kichiuak tein Biblia kijtoua uan kiixtopeuak nejon tekit. Se semana satepan,  itech se periódico kisak itaixkopin okse takat kampa moitaya ke kipilojtoya se kolotsin itech tiopan. Komo tokniuj kiseliani nejon tekit, yejua nesiskia itech periódico. Maj tiknemilikan keniuj amo kuali ika tajtoskiaj tokniuan itech nechikol uan keniuj momachiliskia Jiova.

TONI TIMOMACHTIANIJ

19, 20. 1) ¿Toni timomachtijkej axkan? 2) ¿Toni okachi moneki timomachtiskej?

19 Kemej Biblia kijtoj, tikchiaj maj amo uejkaua moijto ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis”. Sayoj ke Jiova techmatiltiani ke taltikpaktekiuajyomej amo uelis kichiuaskej maj senkis onka yekyetolis. ¿Toni moneki tikchiuaskej achto ke moijtos nejon uan keman ejkotiuetsis ininixpoliuilis? Dios kichia maj tiksentokakan titanojnotsakan ika iTekiuajyo uan maj tikinchiujtokan imomachtijkauan Cristo. Uan no, maj nion tepitsin tikinpaleuikan taneltokalismej tein amo melaujkej. Nejon kijtosneki ke moneki amo tiixnesiskej ke ompa tipouij uan amo tikchiuaskej se tekit tein ika tikpaleuiskej Ueyi Babilonia.

20 Panos okseki taman keman tamisya “itamian tonalmej” uan onkak okseki taman tein Jiova no kineki maj tikchiuakan. ¿Toni nejon? Uan ¿toni moneki tikchiujtoskej tein techpaleuis satepan? Tikitaskej itech okse tamachtilis.

NEKUIKATIL 71 ¡Tiitateuijkauan Jiova!

^ párr. 5 Amo uejkaua tikchiaj maj taltikpaktekiuajyomej kijtokan ke onkakya yekyetolis uan yolseuilis. Nejon kinextis ke peuatiya ueyi tajyouilis. ¿Toni kichia Jiova maj tikchiujtokan hasta ke ejkos nejon tonal? Nejin tamachtilis techpaleuis maj tiknankilikan nejon netajtanil.

^ párr. 3 Kemej neskayot, Organización de las Naciones Unidas kijtoua ke tein okachi kitemoua yejua “maj onka yolseuilis uan yekyetolis semanauak taltikpak”.

^ párr. 6 Xikonita tamachtilis “Keman Dios tetatsakuiltia, ¿nochipa achto tanejmachtia?”, itech nejin amaix.

^ párr. 10 Itech amaix Tanejmachtijkej metsti octubre xiuit 2018 itech tamachtilis “Maj titamachtikan tein melauak”, uelis tikajsiskej keniuj tiktekitiltiskej nepaleuilmej tein ika titamachtiaj.

^ párr. 11 Nejin tamachtilis axkan sayoj moajsi itech tajtol inglés uan portugués, satepan moajsis itech okseki tajtolmej.

^ párr. 16 Keman se taneltokalis kinsentilia telpochmej uan ichpochmej uan kinuikaj kansaika oso komo kinpia kalmej kampa uelis se moixpetanis amo moneki tiyaskej. Kemej neskayot, kansaika taneltokalismej kinpiaj gimnasios, albercas, temachtiaj maj se tatsotsona oso tapaleuiaj ika tapajtilis. No kichiuaj tataman neauiltilis, iluimej uan mijtotiaj. Maski moijtoua ke amo mouika iuan taneltokalis, tein melauj ompa ualeujtok.

^ párr. 17 Itech amaix Tanejmachtijkej 15 metsti abril xiuit 1999, itech “Preguntas de los lectores” okachi kimelaua tein Biblia kijtoua ika tekit tein mouika iuan taneltokalis tein amo melauak.

^ párr. 83 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Akin moajsij kampa kinamakaj café kinejmachkakij keman itech televisión moijtoua ke onkakya “yolseuilis uan yekyetolis”. Ome tokniuan namikuanij akin ompa moseuijtokej satepan ke tanojnotsatoj amo kineltokaj tein moijtoua.