Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

José kayot Arimatea kiixpejpena akoni kipaleuis

José kayot Arimatea kiixpejpena akoni kipaleuis

JOSÉ KAYOT ARIMATEA amo kimatia keniuj moyolchikauak tajtos iuan Poncio Pilato, porin nejin tekiuaj romano kitelixmatiaj kemej se akin tel amo tekakia. Sayoj ke, aksa monekia kitajtanis ox ueliskia kitemouis Jesús satepan ke momikilij uan kitalis itech se tekoyok. Keman José kiitato Pilato, panok se taman tein kuali tein amo kichiaya. Satepan ke se tateuijkej kijtoj ke Jesús momikilijkaya, Pilato kikauak José maj kitemouiti. Yejua ika, maski José semi tayokoxtoya, niman yajki kampa kimiktijkaj Jesús (Mar. 15:42-45).

  • ¿Akoni katka José kayot Arimatea?

  • ¿Keniuj kiitaya Jesús?

  • ¿Keyej moneki tikmatiskej tein kichiuak?

 POUIA ITECH SANEDRÍN

Amatajkuilol Marcos kijtoua ke José “pouik iuan in tamachilejke judíos”. Itech nejin tajkuilol, nejin sayoj uelis kijtosnekis Sanedrín, se oloch tamelauanij uan taixyekananij judíos (Mar. 15:1, 43). José katka semej akin taixyekanaya itech xolal, yejua ika uelik tajtanik tajtos iuan tekiuaj romano. Yejua ika taixejekol maj no kipiani miak tomin (Mat. 27:57).

¿Tionmoyolchikaua tikonijtos ke tikontojtoka Jesús?

Akin pouiaj itech Sanedrín kitauelitayaj Jesús; hasta kitemojkej keniuj kimiktiskej. Sayoj ke, José katka “yolmelaukatagat uan se yolkuali tagat” (Luc. 23:50). Yejua amo katka kemej miakej akin pouiaj itech Sanedrín, ta melaujkanemia uan mochikauaya kitakamatis itanauatiluan Dios. No kichiaya maj ejko tonal keman iTekiuajyo Dios taixyekanas, uan xa nejon kichiuak maj mochiuani imomachtijkauj Jesús (Mat. 27:57; Mar. 15:43). Xa kitelpatiuitaya tamachtilis tein melauak uan melaujkayot, uan yejua ika kiyolnotsak tein Jesús tamachtiaya.

AMO MOTEIXMATILTIJ KEMEJ IMOMACHTIJKAUJ JESÚS

Juan 19:38 kijtoua ke José “katka imomachtijkau in Jesús maski melau ichtakataneltokaya, porin kinmouiliaya ne tayekanani judíos”. ¿Keyej kinmouiliaya? Porin yejuan kitauelitayaj Jesús, uan kimatia ke niman kikalankixtiskiaj itech sinagoga akin yeski akin kijtoskia ke takuaujtamatia iuan (Juan 7:45-49; 9:22). Komo kikalankixtiskiaj, okseki judíos kitauelitaskiaj, kiixtopeuaskiaj uan amo kinotsaskiaj. José amo moyolchikauaya kitematiltis ke takuaujtamatia iuan Jesús, porin nejon kijtosnekia ke amo yeskiaok ueyichiujkej.

Amo sayoj José ijkon moajsia. Juan 12:42 kijtoua ke “sekin tayekanani judíos kineltokakke [Jesús]. Pero [...] amo teyi kijtoayaj senteixteno [...] para ma yejuan in tayekanani judíos ma amo kinkalankixtikan”. Semej katka Nicodemo, akin no pouia itech Sanedrín (Juan 3:1-10; 7:50-52).

José kemaj katka imomachtijkauj Jesús; sayoj ke amo moyolchikauaya kitematiltis. Nejin katka se ueyi kuejmol, okachiok komo tikitaj tein Jesús achtook kijtojka: “Nochi ne naken kiyekiliaj senteixteno ke yejuan yek takuautamatij nouantsin [...,] nikyekiliti Notajtsin Dios ten yetika nepa eluiyaktsinko de ke yejuan melau poutokke nouan. Uan nochi naken teiliske senteixteno ke amo nouan takuautamatij, Nejuatsin nikyekiliti Notajtsin Dios ten yetika nepa eluiyaktsinko de ke yejuan amo nouan pouij” (Mat. 10:32, 33). Amo kijtosneki ke José kiixtopeuaya Jesús, ta amo moyolchikauaya kijtos ke katka imomachtijkauj. ¿Toni tikchiuaj tejuan?

 Biblia kijtoua ke José amo kinpaleuij akin pouiaj itech Sanedrín keman kiixtalijkej kimiktiskej Jesús (Luc. 23:51TNM). Nesi ke amo moajsik keman yejuan kiixtalijkej tein kichiuiliskiaj Jesús. Kemej yeski, xa tel amo kuali momachilij keman ika mauiltijkej Jesús, sayoj ke amo uelik kintsakuilij.

MOYOLCHIKAUA

Senkis moita ke keman Jesús momikilij, José amo mouiaok uan kiixtalijkaya yeski semej imomachtijkauan. Tikmatij nejin ika tein moijtoua itech Marcos 15:43: “Ne tagat kalayik ika miak ne yolchikaualis kampa yetoya rey Pilato uan kitajtanilij inakayo in Jesús”.

Nesi ke José moajsik kampa kimiktijkej Jesús, porin kimatik toni hora momikilij achto ke Pilato kimatiskia. Ika nejon tikajsikamatij keyej, keman tajtanik ox ueliskia kitemouis, tekiuaj Pilato kinekia kimatis ox “melau ke miyik ya in Jesús” (Mar. 15:44). Komo José kiitak keman Jesús tajyouijtoya achto ke momikilis, ¿yejua nejon tein kichiuak maj kipatani itanemilil uan maj moyolchikauani kijtos ke no katka imomachtijkauj? Xa kemaj. Tein kemaj tikmatij yejua ke moyolchikauak. Amo kitatiskiaok ke katka semej imomachtijkauan.

KITALIA JESÚS ITECH TEKOYOK

Tanauatil tein kipiayaj judíos kijtouaya ke akin kinmiktiayaj itech kouit monekia kintemouiskej achto ke pankalakiskia  Tonaltsin (Deut. 21:22, 23). Sayoj ke romanos kinkauayaj maj pilkatonij itech kouit hasta maj palaninij oso kinsenpachouayaj. Sayoj ke José amo kinekia maj Jesús kipanouani nejon. Ompakauin kampa kimiktijkej Jesús, José kipiaya se tekoyok tein kitechijchiualtijka. Amo akin ompa kitalijtoyaj achto, yejua ika uelis se kijtos ke José yankuixtok kiska Arimatea * uan mokaltalijka Jerusalén, uan ke kinemilijka maj ichankauan kintalianij itech nejon tekoyok keman momikiliskiaj (Luc. 23:53; Juan 19:41). Keman José kitalij Jesús itech tekoyok kampa no kitaliskiaj yejua keman momikiliskia, kinextij ke katka tel kualtakat uan ika nejon no mochiuak tein achtook moijtojka ke Jesús kitokaskiaj “iniuan tominpianij” (Is. 53:5, 8, 9).

¿Okachi tikontayekanaltia okse taman ke mokuali uikalis iuan Jiova?

Naui Evangelios kijtouaj ke keman kitemouijkej Jesús, José kitetsiloj ika tel kuali lino uan kitalij itech se tekoyok (Mat. 27:59-61; Mar. 15:46, 47; Luc. 23:53, 55; Juan 19:38-40). Moijtoua ke sayoj Nicodemo kipaleuij, uan yejua kiualkuik seki xiujtsitsin tein ika kiajuiyalij Jesús. Kemej nejin ome takamej kipiayaj miak tomin, taixejekol maj se kinemili ke amo yejuan kichiujkej nejon. Xa inintakeualuan kitemouijkej Jesús uan kitalijkej itech tekoyok. Kemej yeski, José uan Nicodemo kichiujkej se tekit tein motelnekia. Akin kimatokaya se miket, chikome tonal amo moajsiskia chipauak uan amo ueliskia taueyichiuas, uan nochi tein kimatokaskia amo no moajsiskia chipauak (Núm. 19:11; Ageo 2:13). Komo ijkon, itech se semana monekia amo kisaskej keman mochiujtoskia Pascua uan okseki iluimej (Núm. 9:6). José kitalij Jesús itech se tekoyok maski kimatia ke nejon kichiuaskia maj oksekin kitauelitanij. Sayoj ke, hasta ijkuak, maski kimattoyaya nejon, kitalij Jesús kampa monekia uan moteixmatiltij kemej semej imomachtijkauan.

¿TONI KIPANOK SATEPAN?

Satepan ke Biblia kijtoua ke José kayot Arimatea kitalij Jesús itech se tekoyok, amo ika tajtouaok, yejua ika kichiua maj timotajtanikan: “¿Toni kipanok satepan?”. Tein melauj, amo tikmatij. Sayoj ke ika tein axkan tikitakej, xa kemaj kitematiltij ke katka itatojtokakauj Cristo, ta keman okachi ouij tein panotoya kinextij ke katka yolchikauak uan ke okachi takuaujtamatia. Nejon kinextij se taman tein kuali.

Tein kichiuak moneki techtanemililtis ox tiktayekanaltiaj seki taman kemej tomin, tekit, tein tikpiaj, tochankauan, oso hasta maj amo techtsakuakan uan amo tiktayekanaltiaj tokuali uikalis iuan Jiova.

^ párr. 18 Xa Arimatea katka Ramá, tein axkan moixmati kemej xolal Rentis (Rantis), kampa yolik tanauatijkej Samuel, tein moajsi kemej 35 kilómetros uejka kampa ika norte ompa Jerusalén (1 Sam. 1:19, 20).