Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Kemej akoni titanemiliaj?

¿Kemej akoni titanemiliaj?

“Amo xinentinemikan ijkon keme in taltikpakuani namechnajnauatia.” (ROM. 12:2)

NEKUIKATILMEJ: 88, 45

1, 2. 1) ¿Keniuj tanankilij Jesús keman Pedro kiyolmajxitij maj moikneli? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.) 2) ¿Keyej ijkon kinankilij?

IMOMACHTIJKAUAN Jesús amo uelia kineltokayaj tein kikakkaj. Yejuan kinemiliayaj ke Jesús kichiuaskia maj oksepa moajsini se tekiuajyot ompa Israel, sayoj ke kiniluij ke amo uejkaua tajyouiskia uan mikiskia. Tatitanil Pedro kiyolmajxitij maj moikneli uan no kiluij: “Ma amo Dios kimonekilti ma pano mopan nijin ten tikijtoa”. Jesús kinankilij: “Ximijkuani de nikan noixpan, Pedro, porin majya titanemilijtok keme Satanás in amokuali, uan tinechtsajtsakuilia san. Porin tejua amo titanemilia keme Dios kimonekiltia. Ta, sayo titanemilia keme in tagayot” (Mat. 16:21-23; Hech. 1:6).

2 Ika nejon tajtolmej, Jesús kinextij ke semi taman kemej tanemilia Jiova uan kemej tanemiliaj taltikpakneminij akin Satanás kinixyekana (1 Juan 5:19). Pedro kiyolchikauak Jesús maj kitayekanalti itanejnekilis kemej miakej kichiuaj. Sayoj ke Jesús kimatia ke Jiova taman kemej tanemiliaya. Kimatia ke yejuatsin kinekia maj kichiuani tein monekia achto ke kitajyouiltiskiaj uan kimiktiskiaj. Itanankilil Jesús senkis kinextij ke kiseliaya  itanemilil Jiova uan senkis kiixtopeuaya inintanemilil akin amo kitekitiliaj.

3. ¿Keyej ouij tekisa se tanemilis kemej Jiova uan amo kemej akin amo kitekitiliaj?

3 ¿Uan tejuan? ¿Titanemiliaj kemej Dios oso kemej akin amo kitekitiliaj? Xa timochikauanij timonejnemiltiskej kemej Dios kiyolpaktia. Sayoj ke ¿keniuj titanemiliaj? ¿Timochikauaj tikitaskej teisa kemej Jiova kiita? Moneki semi timochikauaskej uan ijkon uelis tikchiuaskej. Sayoj ke, semi amo ouij se tanemilis kemej akin amo kitekitiliaj Dios porin nejon tanemilil noyampa moajsi (Efes. 2:2). Uan no, yejuan miakpa kitayekanaltiaj inintanejnekilis, uan xa tiknekiskej no ijkon tikchiuaskej. Kemaj, ouij tekisa se tanemilis kemej Jiova sayoj ke amo ouij se tanemilis kemej taltikpakneminij.

4. 1) ¿Toni panos komo peua titanemiliaj kemej akin amo kitekitiliaj Dios? 2) ¿Keniuj techpaleuis nejin tamachtilis?

4 Komo peua titanemiliaj kemej akin amo kitekitiliaj Dios, xa peuas tiktayekanaltiskej totanejnekilis uan tiknekiskej tikixejekoskej toni kuali oso toni amo kuali (Mar. 7:21, 22). Yejua ika, motelneki maj tiuelikan titanemilikan kemej Jiova, amo kemej taltikpakneminij. Nejin tamachtilis techpaleuis maj ueli tikchiuakan. Tikitaskej keyej uelis tikyekmatiskej ke komo tikitaj teisa kemej Dios kiita amo kijtosneki ke tel amo techkaua maj toselti titaixpejpenakan, ta ke techpaleuia. No tikitaskej toni moneki tikchiuaskej uan ijkon amo tipeuaskej titanemiliskej kemej akin amo kitekitiliaj Jiova. Itech okse tamachtilis, tikitaskej keniuj uelis titanemiliskej kemej yejuatsin itech miak taman.

TITANEMILISKEJ KEMEJ JIOVA TECHPALEUIA

5. ¿Keyej sekin amo kinekij maj aksa kinilui keniuj tanemiliskej?

5 Sekin amo kinekij maj aksa kinilui keniuj tanemiliskej. Yejuan kinekij ininselti taixpejpenaskej, uan kimachiliaj ke kinnamiki kichiuaskej nejon. Amo kinekij kimachiliskej ke oksekin kinchiualtiaj tein kinekij oso ke kinchikaujkauiaj maj tanemilikan kemej nochin tanemiliaj. *

6. 1) ¿Toni techkaua Jiova maj tikchiuakan? 2) ¿Kijtosneki nejon ke uelis timonejnemiltiskej kemej tiknekiskej?

6 Sayoj ke, uelis tikyekmatiskej ke titanemiliskej kemej Jiova amo kijtosneki ke amo uelisok tikijtoskej tein tiknemiliaj. Kemej kijtoua 2 Corintios 3:17, “kampa tekititok in [y]ektikatsin [e]spíritu ten ualeuak imako Totekotsin, ompa [...] kintojtomilijtok de nojon kinixtsakuiltijtok itaneltokakauan”. Jiova amo kiixtalia keniuj moneki tiyeskij, ta techkaua maj tejuan tikixpejpenakan. Uan no uelis tikixpejpenaskej tein tikuelitaskej. Yejuatsin ijkon techchijchiuak. Sayoj ke nejon amo kijtosneki ke uelis timonejnemiltiskej kemej yeskia amo tikpiaskiaj tanauatilmej (xikonixtajtolti Gálatas 5:13). Keman moneki tikmatiskej ox teisa kuali yetok oso amo, Jiova kineki maj tiktemokan nepaleuil itech iTajtol. ¿Techpaleuia nejon oso amo techkaua maj tikchiuakan tein techyolpaktia?

7, 8. ¿Keyej tikijtouaj ke titanemiliskej kemej Jiova amo kijtosneki ke amo techkaua maj tikchiuakan tein techyolpaktia? Xikonijto se neskayot.

7 Maj tikitakan se neskayot. Tetatmej mochikauaj kinmachtiskej ininkoneuan tein kuali. Kinmachtiaj maj amo takajkayauakan, maj tekitikan uan maj inintech tanemilikan oksekin. Nejin amo kijtosneki ke amo kinkauaj maj yejuan kiixtalikan tein kichiuaskej, ta kinmachtijtokej tein  kinpaleuis maj kuali kinyoui satepan. Keman ininkoneuan moskaltiskej uan mokaltalitiuij okseko, uelis ininselti taixpejpenaskej. Komo kiixtaliaj kichiuaskej tein inintatuan kinmachtijkej, xa okachi kuali taixpejpenaskej uan nejon kinpaleuis maj amo semi kipiakan kuejmolmej nion netekipacholis.

8 Kemej se kuali tepopaj, Jiova kineki maj kuali kinyoui ikoneuan (Is. 48:17, 18). Yejua ika, techmachtia keniuj timonejnemiltiskej uan keniuj tikinitaskej oksekin. Techyoleua maj tikitakan teisa kemej yejuatsin kiita uan maj timonejnemiltikan kemej techmachtia. ¿Kichiua nejon maj amo ueli tiknemilikanok tein tikchiuaskej? Amo, ta techpaleuia maj tikpiakan okachi tamatilis uan maj okachi kuali titaixpejpenakan (Sal. 92:5; Prov. 2:1-5; Is. 55:9). Techpaleuia maj tikixpejpenakan tein techpaleuis maj tiyolpakikan uan ueliok tikixpejpenaj tein techyolpaktia (Sal. 1:2, 3). Senkis nesi ke komo titanemiliaj kemej Jiova techpaleuia.

ITANEMILIL JIOVA OKACHI UEYI

9, 10. ¿Toni kinextia ke itanemilil Jiova okachi ueyi ke inintanemilil taltikpakneminij?

9 Okse taman tein kichiua maj tiknekikan titanemiliskej kemej Jiova yejua ke itanemilil okachi ueyi ke inintanemilil taltikpakneminij. Yejuan techyolmajxitiaj keniuj timonejnemiltiskej, keniuj tiyolpakiskej kemej kalyetouanij uan keniuj kuali techyas itech tekit. Sayoj ke miakpa amo mouika ika itanemilil Jiova. Kemej neskayot, miakpa kinyolchikauaj taltikpakneminij maj kitemokan sayoj inintanejnekilis uan kiitaj ke kuali yetok maj se auilnemi. Kemansa, kiniluiaj namikuanij ke uelis mokakauaskej oso kitsayanaskej amat ininixpan tekiuanij ika tein yeski kuejmol komo kinemiliaj ke nejon kichiuas maj okachi yolpakikan. Sayoj ke ¿okachi tapaleuia tein tayolmajxitiaj taltikpakneminij ke tein Biblia tayolmajxitia?

10 Jesús kijtoj: “Dios itanemililis monextijtiyas tech in chipaukanemilis” (Mat. 11:19). Maski taltikpakneminij kichijchiuanij yankuik taman, amo uelinij kiyektalianij uejueyi kuejmolmej tein kichiuaj maj amo tiyolpakikan, kemej neteuilis oso tachikoitalis. Uan no, kiitaj ke kuali yetok maj se auilnemi. Sayoj ke miakej kijtouaj ke nejin kinxelouani kalyetouanij, kiualkuini kokolismej uan okseki taman tein amo kuali. Sayoj ke, tokniuan akin tanemiliaj kemej Dios yolpakij iniuan ininchankauan, amo kinkui kokolis tein kiualkui auilnemilis uan kuali mouikaj iniuan itekitikauan Jiova noyampa taltikpak (Is. 2:4; Hech. 10:34, 35; 1 Cor. 6:9-11). Nejin senkis kinextia ke itanemilil Jiova okachi ueyi ke inintanemilil taltikpakneminij.

11. ¿Akoni itanemilil kitojtokak Moisés, uan toni panok?

11 Itekitikauan Jiova akin nenkej ne uejkauj kimatiaj ke itanemilil Jiova okachi ueyi. Kemej neskayot, maski Moisés “kimachtijtiyajke miak tataman tamachilis ten ueliaj in egipcios”, kimatia ke yekmelauj tamatilis ualeua itech Jiova (Hech. 7:22; Sal. 90:12). Yejua ika kitataujtij maj kipaleuiani maj kiixmati iojuan (Éx. 33:13). Kemej mokauak maj Jiova kiixyekanani, kiselij se ueyi tekit tein tapaleuij maj mochiua itanejnekilis Dios. Uan no, Jiova kiueyitalij keman kijtoj ke katka se takat akin kipiaya ueyi takuaujtamatilis (Heb. 11:24-27).

12. ¿Keniuj taixpejpenaya tatitanil Pablo?

12 Tatitanil Pablo tel tamatkej katka, kiselijka se kuali nemachtil uan tajtouaya hebreo uan griego (Hech. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3). Maski ijkon, keman monekia kiixejekos  ox teisa kuali katka oso amo, kiixtopeuaya inintanemilil taltikpakneminij uan kitemouaya nepaleuil itech iTajtol Dios (xikonixtajtolti Hechos 17:2; 1 Corintios 2:6, 7, 13). Nejon kipaleuij maj kuali kiyani itech tanojnotsalis uan maj kichiani kiselis nemilis nochipaya (2 Tim. 4:8).

13. ¿Toni moneki tikchiuaskej tisejsemej?

13 Senkis nesi ke itanemilil Dios okachi ueyi ke inintanemilil taltikpakneminij. Komo tikchiuaj tein techiluia, tiyolpakiskej uan kuali techyas itech tonemilis. Sayoj ke Jiova amo techchikaujkauia maj titanemilikan kemej yejuatsin. Nion takeual takuaujtamach uan tamatkej nion tayekananij ueli kichiuaj nejon (Mat. 24:45; 2 Cor. 1:24). Tisejsemej moneki tikpataskej totanemilil uan ijkon uelis tikitaskej teisa kemej Jiova kiita. ¿Keniuj ueli tikchiuaj nejon?

MAJ AMO TIKAUAKAN MAJ TALTIKPAKNEMINIJ TECHTANEMILILPATAKAN

14, 15. 1) ¿Itech toni moneki titanemiliskej komo tiknekij titanemiliskej kemej Jiova? 2) ¿Keyej moneki amo tiktojtokaskejok inintanemilil akin amo kitekitiliaj Dios? Xikonijto se neskayot.

14 Romanos 12:2 kijtoua: “Amo xinentinemikan ijkon keme in taltikpakuani namechnajnauatia. Ta, ximotekauilikan iuan Dios para ma [...] namechyankuikatilijtiyas ika yankuik tamachilis. Ijkuakon namejuan nankiyekajsikamatitiue ya ne tekit ten Dios kimonekiltia xikchiutiyakan. Uan nankajsikamatiske ten kuali; uan no nankajsikamatiske de keniu nankiyolpaktijtiyaske Dios”. Nejin kijtosneki ke uelis titanemiliskej kemej Jiova maski achto ke tikixmatiskiaj tein melauak tikpiayaj okse tanemilil. Melauak ke seki taman tein kinextiaj totatuan uan tein tikpanouanij itech tonemilis kichiuani maj tikpiakan se taman tanemilil. Sayoj ke totanemilil uelis mopatas. Uan tapaleuis tein tikixpejpenaskej tiknemiliskej. Yejua ika, komo itech titanemiliaj tein Dios kineki, tikitaskej ke kemej yejuatsin kiita teisa yejua tein kuali. Nejon kichiuas maj tiknekikan titanemiliskej kemej yejuatsin.

15 Uelis tikpataskej totanemilil komo amo tiktojtokajok inintanemilil akin amo kitekitiliaj Dios. Nejin kijtosneki ke moneki amo tikitaskejok, tikixtajtoltiskejok nion tikakiskejok tein amo mouika ika itanemilil Dios. Maj tikijtokan se neskayot tein techpaleuis maj tikajsikamatikan keyej motelneki nejin. Aksa akin amo kineki kokolispeuas xa kiixtalis kikuas takual tein kichikauas. Sayoj ke nejon amo kipaleuis komo no kikua takual tein uejueliujtok. No ijkon, maski timochikauaskej titanemiliskej kemej Dios, amo techpaleuis komo tiksentokaj tiktojtokaj inintanemilil akin amo kitekitiliaj.

16. ¿Ika toni moneki timoyekpiaskej?

16 ¿Uelis senkis amo tikakiskej inintanemilil akin amo kitekitiliaj Dios? Amo, porin no tinemij nikan taltikpak (1 Cor. 5:9, 10). Hasta keman titanojnotsaj, tikinkakiliaj taltikpakneminij amo kuali tanemililmej uan tamachtilismej tein amo melaujkej. Sayoj ke, moneki amo tiksentokaskej itech titanemiliskej nion tikseliskej. Ijkon kemej Jesús, moneki niman tikixtopeuaskej tanemililmej tein Satanás kineki maj tikpiakan. Uan uelis timoyekpiaskej komo amo tiktemouaj tikakiskej inintanemilil akin amo kitekitiliaj Jiova (xikonixtajtolti Proverbios 4:23).

17. ¿Toni techpaleuis maj amo tiktemokan tikitaskej oso tikakiskej inintanemilil akin amo kitekitiliaj Jiova?

17 Kemej neskayot, moneki kuali tikinixpejpenaskej totasojikniuan. Biblia technejmachtia ke komo kuali timouikaj iniuan akin amo kitekitiliaj Jiova, peuas  titanemiliskej kemej yejuan (Prov. 13:20; 1 Cor. 15:12, 32, 33). No moneki kuali tikixpejpenaskej neixpetanilis. Keman tikixtopeuaj tein ika tajtoua ke nemilis iselti peuak, tein kinextia tateuilis oso auilnemilis, amo tikpitsotiliaj totanemilil ika tanemililmej tein kichiuaj “ma amo tikixmatikan Dios” (2 Cor. 10:5).

¿Tikinpaleuiaj tokoneuan maj kiixtopeuakan neixpetanilis tein amo kuali? (Xikonita párrafo 18 uan 19)

18, 19. 1) ¿Keyej moneki timoyekpiaskej ika seki tanemililmej tein kipiaj akin amo kitekitiliaj Dios? 2) ¿Toni moneki timotajtaniskej, uan keyej?

18 No moneki tiueliskej tikmatiskej katiyejua inintanemilil akin amo kitekitiliaj Jiova uan tikixtopeuaskej keman amo senkis moitas ke amo kuali. Kemej neskayot, seki tanauatilmej motematiltiaj kemej kipaleuis tein kinemiliaj seki tekiuanij. Se tajkuilol tein kinyolnotsa taltikpakneminij kampa motetapouia inemilis aksa xa kinextis ke moneki se kiixtalis se kichiuas seki taman tein taltikpakneminij kiitaj ke motelneki. Itech seki películas uan amatajkuilolmej, kinextiaj ke taixejekol uan ke kuali yetok okachi timotasojtaskej tejuan oso okachi tikintasojtaskej tochankauan. Sayoj ke nejin amo mouika ika tein Biblia tamachtia. Ompa moijtoua ke tejuan uan tochankauan yekmelauj tiyolpakiskej keman okachi tiktasojtaskej Jiova (Mat. 22:36-39). Uan no, maski seki taman tein kinijkuilouiliaj konemej, caricaturas uan neixpetanilis, yekinika moitas ke amo kinextiaj tein amo kuali, xa yolik kichiujtiyaskej maj konemej kinemilikan ke auilnemilis kuali yetok.

19 Nejin amo kijtosneki ke amo kuali yetok maj timoixpetanikan ika tein kuali. Sayoj ke kuali maj timotajtanikan: “¿Ueli nikita inintanemilil akin amo kitekitiliaj Jiova maski amo senkis moitas? ¿Nikixtalia toni uelis kiitaskej uan kiixtajtoltiskej nokoneuan uan no nejua? ¿Nikinmachtia nokoneuan tein Jiova kinemilia uan ijkon amo kikauaskej maj kalaki itech inintanemilil tein kikakij uan kiitaj?”. Komo tikitaj keniuj taman itanemilil Dios uan inintanemilil akin amo kitekitiliaj, amo peuas tikpiaskej tanemilil tein onkak nikan taltikpak.

¿KEMEJ AKONI TITANEMILIAJ?

20. ¿Toni kiyekanas totanemilil?

20 Maj tikelnamikikan ke moajsi ome taman kemej tikseliaj tamachtilis: itechkopa Jiova uan inintechkopa taltikpakneminij akin Satanás kinixyekana. Tein tikseliskej yejua tein kiyekanas totanemilil. Komo tikseliaj inintanemilil akin amo kitekitiliaj Jiova, titanemiliskej uan timonejnemiltiskej kemej miakej kichiuaj. Yejua ika motelneki maj kuali tikixpejpenakan tein tikitaskej, tikixtajtoltiskej, tikakiskej uan tein tiknemiliskej.

21. ¿Toni tikitaskej itech okse tamachtilis?

21 Kemej tikijtojkejya, titanemiliskej kemej Jiova amo sayoj komo tikixtopeuaj tein kipitsotilia totanemilil, ta no moneki titanemiliskej itech itanemililuan uan ijkon okachi titanemiliskej kemej yejuatsin. Itech okse tamachtilis tikitaskej keniuj uelis tikchiuaskej.

^ párr. 5 Tein melauj, hasta akin nochipa iselti moita, kemansa kikaua maj oksekin kipatakan kemej tanemilia. Tinochin ijkon techpanoua, yeski tiknemiliskej se taman tein ouij kemej keniuj peuak nemilis oso teisa tein amo ouij, kemej toni timotaliliskej. Sayoj ke ueli tikixpejpenaj akoni itanemilil tikauaskej maj techyekana.