Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Maj amo teyi techtsakuili maj tikselikan netetayokolil

Maj amo teyi techtsakuili maj tikselikan netetayokolil

“Ma amo [akin] namechkixtilis ne namopremio.” (COL. 2:18)

NEKUIKATILMEJ: 32, 55

1, 2. 1) ¿Toni netetayokolil kichiaj kiseliskej itekitikauan Jiova? 2) ¿Toni techpaleuis maj amo tikelkauakan netetayokolil tein tikchiaj? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

IJKON kemej tatitanil Pablo, axkan tokniuan taixpejpenalmej kichiaj kiseliskej “kualtsin tetayokolil [...] nepa eluiyaktsinko” (Filip. 3:14). Yejuan yetoskej iuan Jesús itech iTekiuajyo uan iuan kinpaleuiskej taltikpakneminij maj amo kipiakanok tajtakol (Apoc. 20:6). ¡Tel kualtsin nechialis kinmakak Jiova! Okseki ichkamej kichiaj okse taman. Kichiaj nemiskej nochipaya nikan taltikpak, uan nejon semi kinyolpaktia (2 Ped. 3:13).

2 Kemej Pablo kinekia kinpaleuis tokniuan taixpejpenalmej maj tatakamatinij uan maj kiselianij netetayokolil, kinyolmajxitij: “Xiknemilijtiyakan ika ne tamachilisme ten ualeutok ne eluiyaktsinko” (Col. 3:2). Monekia amo keman kielkauaskej ke kichiayaj kiseliskej netetayokolil ne iluikak (Col. 1:4, 5). Yeski tikchiaskej tinemiskej ne iluikak oso nikan taltikpak, komo titanemiliaj itech tatiochiualismej tein Jiova motenkaujtok kinmakas itekitikauan techpaleuis maj amo tikelkauakan netetayokolil tein tikchiaj (1 Cor. 9:24).

3. ¿Toni Pablo ika kinnejmachtij tokniuan?

 3 Pablo no kinnejmachtij tokniuan ika seki taman tein ueliskia kichiuas maj amo kiselianij netetayokolil. Kemej neskayot, kintajkuilouilij tokniuan itech nechikol tein moajsia Colosas uan ika kinnojnotsak tokniuan takajkayauanij akin kitemouayaj kiyolpaktiskej Dios keman kitakamatiaj Tanauatil, sayoj ke amo takuaujtamatiaj iuan Cristo (Col. 2:16-18). Uan no, kiniluij keniuj kiixtopeuaskiaj tanejnekilis tein teuika maj se auilnemini, keniuj kiyektaliskiaj kuejmolmej tein kipiaskiaj iniuan okseki tokniuan uan toni kichiuaskiaj ika ouijkayomej tein onkaskia kalijtik. Tein Pablo tayolmajxitij no uelis techpaleuis axkan. Yejua ika, maj tikitakan seki tanejmachtilis tein kinmakak tokniuan akin nemiaj Colosas.

MAJ TIKIXTOPEUAKAN TANEJNEKILIS TEIN TEUIKA MAJ SE AUILNEMI

4. ¿Keyej tanejnekilis tein teuika maj se auilnemi uelis kichiuas maj amo tikselikan netetayokolil?

4 Satepan ke Pablo kinelnamiktij tokniuan tatiochiualismej tein kiseliskiaj, kijkuiloj: “Ma miki ya nochi namosoltiktalnamikilis ten poutinemi nikan taltikpak. [...] Ma amo xiauilnentinemikan [...]. Uan no amo xitanemilikan ika tamachilisme ten kualkui tajtakol. Uan amo ximotemaktikan ma namechyekana ne tanejnekilis ten sayo mijmikiloyot san. Uan amo xiktakamatikan ne tamachilisme ten momoyautok ya ika tajtakol. Uan amo xiknejnektinemikan ten teaxka” (Col. 3:5). Tanejnekilis tein teuika maj se auilnemi uelis yeski tel chikauak uan uelis kichiuas maj tikpolokan tokuali uikalis iuan Jiova uan tein kuali tein tikchiaj tikseliskej. Se tokniuj takat akin amo moijkuanilij nejon tanejnekilis uan satepan mokepak itech nechikol kijtoj ke itanejnekilis semi chikauak katka uan amo yektanemilij hasta keman tajtakojkaya.

5. ¿Keniuj uelis timoyekpiaskej keman timoajsiskej kampa uelis tikchiuaskej tein amo kuali?

5 Moneki timoyekpiaskej keman timoajsij kampa uelis tiktapanauiliskej itanauatiluan Jiova. Kemej neskayot, semi kuali maj akin peua moixmatij senkis kiixtalikan ox monetechoskej, mopitsoskej oso motennamikiskej oso keniuj amo ininselti moajsiskej (Prov. 22:3). Tokniuan no uelis moajsiskej itech se ouijkayot keman kisaj uejka tekititij oso keman tekitij iuan okse takat oso iuan okse siuat (Prov. 2:10-12, 16). Komo se tonal ijkon timoajsij, maj timoteixmatiltikan kemej tiitaixpantijkauan Jiova, maj kuali timonejnemiltikan uan maj tikelnamikikan nochi ouijkayomej tein kiualkui komo se kinextia ke se kiixuelita aksa. Okachi moneki timoyekpiaskej komo titayokoxtokej oso toselti timoajsij. Ijkuak, xa tiknekiskej maj aksa technextili ke techtasojta. Uelis tiktelnekiskej maj aksa techyolseui uan yejua ika tikauaskej maj akin yeski kichiua tein kinextis ke kineki touan yetos. Komo se tonal techpanoua se taman kemej nejon, maj tiktajtanikan nepaleuil Jiova uan tokniuan, ijkon amo tikchiuaskej nion teyi tein kichiuas maj amo tikselikan netetayokolil (xikonixtajtolti Salmo 34:18; Proverbios 13:20).

6. ¿Toni moneki tikelnamikiskej keman tikixpejpenaskej tein ika timoixpetaniskej?

6 Moneki maj tikixtopeuakan neixpetanilis kampa nesi auilnemilis, ijkon tikchiuaskej “ma miki” tanejnekilis tein teuika maj se auilnemi. Tel miak taman tein axkan moajsi itech neixpetanilis techelnamiktia tein mochiuaya itech xolalmej Sodoma uan Gomorra (Jud. 7). Akin kichijchiuaj neixpetanilis kichiuaj maj moita ke auilnemilis amo se tajtakol uan ke amo kiualkui tajyouilis. Moneki tiksentokaskej timoyekpiaskej uan amo yolik tikselijtiyaskej nochi tein monextia itech neixpetanilis. Komo amo kuali titaixpejpenaj, uelis tikelkauaskej netetayokolil tein tikchiaj (Prov. 4:23).

 MAJ TIKNEXTIKAN NETASOJTALIS UAN KUALTAKAYOT

7. ¿Toni kuejmolmej uelis onkas itech nechikol?

7 Tinochin tiyolpakij tipouiskej itech inechikol Dios. Nemachtil ika iTajtol Dios itech nechikolmej uan keman timopaleuiaj ika netasojtalis uan kualtakayot techpaleuia maj amo tikelkauakan netetayokolil tein tikchiaj. Sayoj ke, keman amo kuali moajsikamati tein se tokniuj kichiua oso kijtoua, kemansa uelis kichiuas maj onka kuejmolmej. Komo amo tikyektaliaj nejin kuejmolmej, uelis nochipa tikualantoskej iniuan (xikonixtajtolti 1 Pedro 3:8, 9).

8, 9. 1) ¿Toni kualneskayomej techpaleuiskej maj tikselikan netetayokolil? 2) ¿Toni techpaleuis maj amo tixexeliujtokan komo se tokniuj techyolxokolij?

8 ¿Toni techpaleuis maj tokualanyo amo kichiua maj amo tikselikan netetayokolil? Pablo tayolmajxitij: “Dios namechyoltasojtak uan namechijitak para iuantsin xipoutinemikan uan no namechyolchipauak. Ika ya nojon ximoyankuikatalilikan ne teiknelilis uan ne tetasojtalis. Uan amo no ximoueyinektinemikan. Ta, xikpixtiyakan ne yolyemanilis uan no xikijyouikan nochi tataman ouijkayot. Uan no ximoijyouilijtiyakan se uan okse in tataman de namotamachilisuan. Uan no ximotapojpoluijtiyakan se uan okse, ijkon keme kuak se aksa kiyolxokolia. Uan ijkon keme [Jiova, TNM] namechtapojpoluij ya, namejuan no ximotapojpoluijtiyakan se uan okse. Uan [...] ximotakentikan ika ne tetasojtalis kachi ok. Porin ne tetasojtalis techsepanpoualtia” (Col. 3:12-14).

9 Netasojtalis uan kualtakayot techpaleuiskej maj titetapojpoluikan. Kemej neskayot, komo techyolxokolij tein kijtoj oso kichiuak se tokniuj, maj tikelnamikikan keman tejuan tikijtojkej oso tikchiujkej tein kikuejmoloj aksa uan techtapojpoluij. Semi tiktasojkamatkej netasojtalis uan kualtakayot tein technextilij (xikonixtajtolti Eclesiastés 7:21, 22). Okachi tiktasojkamatij kualtakayot tein kinextiani Jesús porin kinpaleuia akin yekmelauj kiueyichiuaj Dios maj kuali mouikakan (Col. 3:15). Tinochin tiktasojtaj sayoj se Dios, tikteixmatiltiaj sayoj se taman uan tikpanouaj miak kuejmolmej tein okseki tokniuan no kipanouaj. Komo tikintasojtaj tokniuan, tikualtakamej iniuan uan timotapojpoluiaj, titapaleuiaj maj amo tixexeliujtokan uan amo tikelkauaskej nemilis nochipaya tein tikseliskej kemej netetayokolil.

10, 11. 1) ¿Keyej moneki maj amo se tenexikolui? 2) ¿Toni techpaleuis maj nexikolot amo kichiua maj amo tikselikan netetayokolil?

10 Nexikolot uelis kichiuas maj amo tikselikan netetayokolil. Biblia kinextia keniuj semi tamouilil nejon. Kemej neskayot, Caín kinexikoluij iikniuj Abel uan kimiktij. Coré, Datán uan Abiram kinexikoluijkej Moisés uan kiixnamikkej. Uan tekiuaj Saúl kinexikoluij David uan kitemoj kimiktis. Yejua ika taixejekol maj Biblia kijto: “Kampa ongak ne nejxikolot no ompa ongak ne moueyinekayot, uan no ompa tapeualtijtinemij uan kichiutinemij ka miak tataman pitsotik chiualisme” (Sant. 3:16).

11 Techpaleuis maj amo titenexikoluikan komo tiknextiaj netasojtalis uan kualtakayot. ITajtol Dios kijtoua ke akin tetasojta “yolyemanik uan kixikoa tajyouilis” uan “amo no kiyolmachilia nexijkolot” (1 Cor. 13:4). No techpaleuis komo tikitaj teisa kemej Jiova kiita. Moneki tikajsikamatiskej ke iniuan tokniuan tipouij itech sayoj se nechikol. Nejin techpaleuis maj tikmachilikan tein oksekin kimachiliaj ijkon kemej kinextiaj nejin tajtolmej: “Kuak se toomiyotsin tikmouiskapixtinemij porin kuali tekititinemi, ijkuakon nochi in oksekin toomiyotsitsin iuan mopaktiaj” (1 Cor. 12:16-18, 26). Ijkon, amo titenexikoluiskej, ta techyolpaktis maj tokniuan kiselikan tatiochiualismej. Jonatán, se ikoneuj  tekiuaj Saúl, amo kinexikoluij David porin Jiova amo kiixpejpenak yejua maj mochiua tekiuaj, ta kinextilij netasojtalis uan kualtakayot, uan kiyolchikauak uan kipaleuij (1 Sam. 23:16-18). ¿Uelis tikchiuaskej kemej yejua?

MAJ TIKINPALEUIKAN TOCHANKAUAN MAJ KISELIKAN NETETAYOKOLIL

12. ¿Toni tayolmajxitilis tein moajsi itech Biblia kinpaleuis tochankauan maj kiselikan netetayokolil?

12 Komo tisejsemej kemej kalyetouanij tikchiuaj tein techyolmajxitia Biblia, tiyolpakiskej uan tikpiaskej yolseuilis, uan techpaleuis maj tikselikan netetayokolil. Pablo kinyolmajxitij kalyetouanij: “Namejuan nantesiuauan den nantaneltokani, moneki ximotekauilikan ma namechyekanakan namoyokichuan. Uan nochi nijin kimonekiltia Totekotsin [...]. Uan namejuan, nanteyokichuan den nantaneltokani, moneki xikintasojtatiyakan namosiuauan uan xikinmouiskanojnotsakan uan amo xikinyolxokolikan. Uan namejuan, nantekoneuan de nantaneltokani, moneki xikintakamatinemikan namoteiskaltijkauan tech nochi namonemilispan porin ika nijin namotatakamatilis nankiyolpaktiaj Totekotsin Cristo. Uan namejuan nantetatme den nantaneltokani, moneki amo xikinkualankakalakikan namokoneuan [...] para ma yejuan ma amo moyolajsikan” (Col. 3:18-21). Xa no tikonita ke nejin tayolmajxitilismej kisentokaj kinpaleuiaj kalyetouanij.

13. ¿Keniuj se tokniuj siuat uelis kipaleuis itakauj maj kineki kitekitilis Dios?

 13 Maj tiknemilikan ke se tokniuj siuat kinemilia ke itakauj, akin amo itaixpantijkauj Jiova, amo kinextilia ke kitasojta. ¿Tapaleuis komo iuan motajtolteuia? Uan maski kichiuas maj itakauj kichiua tein kineki tokniuj siuat, ¿kipaleuis maj kineki kitekitilis Jiova? Xa amo. Sayoj ke komo kipoujkaita itakauj porin yejua taixyekana kalijtik, tapaleuis maj onka yolseuilis, kiueyitalis Jiova uan xa hasta takat kinekis kitekitilis Dios. Ijkon, xa nochin omen kiseliskej netetayokolil (xikonixtajtolti 1 Pedro 3:1, 2).

14. ¿Toni moneki kichiuas se tokniuj takat komo inamik amo kipoujkaita?

14 Axkan maj tiknemilikan ke se tokniuj takat kinemilia ke inamik, akin amo itaixpantijkauj Jiova, amo kipoujkaita. ¿Kichiuas maj kipoujkaita komo kitsajtsilia uan ijkon kinextilia akoni taixyekana kalijtik? Amo. Jiova kichia maj tokniuj kichiua kemej Jesús uan maj kitasojta inamik (Efes. 5:23). Cristo taixyekana itech nechikol ika netasojtalis uan nejmachkayot (Luc. 9:46-48). Tokniuj takat akin kichiua kemej Jesús xa kichiuas maj inamik no kineki kitekitilis Jiova.

15. ¿Keniuj tokniuj takat kinextilia inamik ke kitasojta?

15 Biblia kiniluia tetakauan: “Xikintasojtatiyakan namosiuauan [...] uan amo xikinyolxokolikan” (Col. 3:19). Tokniuj takat akin kitasojta inamik kipoujkaita keman kikaki tein kinemilia uan kinextilia ke kipatiuita tein kijtoua (1 Ped. 3:7). Maski amo nochipa uelis kichiuas tein inamik kiluia, okachi kuali taixpejpenas komo kitajtania tein kinemilia (Prov. 15:22). Takat akin kitasojta inamik amo kichikaujkauia maj kipoujkaita, ta ika tein kichiua kiolinia inamik maj kipoujkaita. Keman se tokniuj takat kitasojta inamik uan ikoneuan, yejuan uelis kitekitiliskej Jiova ika yolpakilis uan kiseliskej nemilis kemej netetayokolil.

¿Toni techpaleuis maj kuejmolmej amo kichiua maj amo tikselikan netetayokolil? (Xikonita párrafos 13 hasta 15)

AMO XIKAUA MAJ NION TEYI KICHIUA MAJ AMO XIKSELI NETETAYOKOLIL

16, 17. ¿Toni uelis mitspaleuis amo xiktayekanalti keniuj mitsmelauaj motatuan?

16 Xa titelpoch oso tiichpoch uan tiknemilia ke motatuan amo mitsajsikamatij oso ke tel amo teyi mitskauaj xikchiua. Kemej amo kuali timomachilia xa tiknemilis ke se kitekitilis Jiova amo yejua tein okachi kuali. Sayoj ke, komo tikaua Jiova, niman tikitas ke amo akin moka motekipachoua kemej motatuan uan tokniuan itech nechikol.

17 Xiknemili nejin: komo motatuan amo keman mitsmelauaskiaj, ¿amo timotajtaniskia ox yekmelauj moka motekipachouaj? (Heb. 12:8.) Xa mitskualantia keniuj mitsmelauaj. Sayoj ke amo sayoj xiknemili nejon, ta xiktemo tikajsikamatis ke xa onkak keyej ijkon kichiuaj. Yejua ika, xiyolseujto uan ximochikaua tiktsakuilis tein tikmachilia. Biblia kijtoua ke akin kipia taixmatilis uan kuali taixejekolis kimati yolseujtos (Prov. 17:27). Xikixtali tiyekyolmajsitos, uan tikakis tein mitsyolmajxitiaj uan tiktemos keniuj tiktekitiltis nejon uan amo tiktayekanaltis keniuj mitsyolmajxitijkej (Prov. 1:8). Amo xikelkaua ke se ueyi netetayokolil maj motatuan kitasojtakan Jiova. Yejuan yekmelauj kinekij mitspaleuiskej xikseli nemilis nochipaya.

18. ¿Keyej tikonixtalijtok amo tikonelkauas netetayokolil tein tikchiaj?

18 Tinochin uelis tikseliskej se tel kualtsin netetayokolil: nemilis ne iluikak oso nemilis nochipaya itech Xochital. Yekmelauj mochiuas tein tikchiaj porin nejon motenkaua toTachijchiujkauj, akin kijtoua: “Itech taltikpak yekmelauj pexontos itaixmatilis Jiova” (Is. 11:9). Dios kinmachtis nochin akin nemiskej itech taltikpak. Amo nenkaj yeski komo timochikauaj tikseliskej netetayokolil. Yejua ika, maj amo tikelkauakan tein Jiova motenkauak. Maj amo teyi techtsakuili maj tikselikan netetayokolil.