Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 19

Netasojtalis uan melaujkayot keman mochiua tein tel amo kuali

Netasojtalis uan melaujkayot keman mochiua tein tel amo kuali

“Porin tejua amo se Dios akin kiyolpaktia tein amo kuali; akin amo yolkuali amo uelis kisentokas mouan yetos.” (SAL. 5:4)

NEKUIKATIL 142 Maj titakuaujtamatikan itech tein tikchiaj

TEIN MOITAS *

1-3. 1) Kemej kijtoua Salmo 5:4-6, ¿keniuj kiita Jiova tein amo kuali? 2) ¿Keyej tikijtouaj ke akin ininka mauiltia konemej kiixnamiki “in tanauatil de Cristo”?

JIOVA kitauelita nochi tein amo kuali (xikonixtajtolti Salmo 5:4-6). Yejua ika amo kiitstani maj ininka mauiltikan konemej, se taman tein tel amo kuali uan tel pitsotik. Ijkon kemej yejuatsin, tiitaixpantijkauan semi tiktauelitaj maj ininka mauiltikan konemej, yejua ika itech nechikol niman mochiua tein moneki ijkuak aksa kichiua nejon tajtakol (Rom. 12:9; Heb. 12:15, 16).

2 Akin ininka mauiltia konemej senkis kiixnamiki “in tanauatil de Cristo”, nochi tein Jesús tamachtij ika itajtoluan uan ika tein kichiuak (Gál. 6:2). ¿Keyej ijkon tikijtouaj? Porin kemej tikitakej itech okse tamachtilis, itanauatil Cristo moixyekana ika netasojtalis uan tapaleuia maj onka melaujkayot. Kemej akin yekmelauj tikchiuaj kemej Cristo timoixyekanaj ika nejon tanauatil, tiktemouaj maj konemej kimachilikan ke kintasojtaj uan ke kinmatampauiaj. Sayoj ke akin ininka mauiltia konemej kichiua tein tel amo kuali uan kitemoua sayoj yejua moyolpaktis uan kichiua maj konetsin kimachili ke amo akin kitasojta.

3 Tetayokoltij tikijtoskej ke noyampa taltikpak miakej ininka mauiltiaj konemej uan nejon no kinijtakouani akin kichiuaj kemej Cristo. ¿Keyej? Porin itech totonaluan moajsij miakej “taka ten amo yolkualime, uan [...] takajkayauani”, uan sekin xa kitemouaj pouiskej itech nechikol (2 Tim. 3:13). Uan no, sekin akin kijtouaj ke pouij itech  nechikol kikauanij maj kinyekana ininpitsotik tanejnekilis uan ininka mauiltianij konemej. Axkan tikitatij keyej akin ininka mauiltiaj konemej kichiuaj se tajtakol tein tel pitsotik. Satepan, tikitaskej toni kichiuaj tayekananij keman aksa ueyi tajtakoua, kemej ijkuak ininka mauiltia konemej uan keniuj uelis tetatmej kinmatampauiskej ininkoneuan. *

SE UEYI TAJTAKOL

4, 5. ¿Keyej akin ika mauiltia se konetsin kichiua se tajtakol tein semi tetajyouiltia?

4 Konemej akin ininka mauiltiaj tajyouiaj ika nejon miak xiujmej. Uan amo sayoj yejuan, ta no akin kintasojtaj: ininchankauan uan tokniuan itech nechikol. Akin ininka mauiltia konemej kichiua se ueyi tajtakol.

5 Se tajtakol tein kitajyouiltia akin ika mauiltiaj. * Se kichiuas maj oksekin tajyouikan se tajtakol. Uan kemej tikitaskej itech okse tamachtilis, yejua nejon tein kichiua akin ika mauiltia se konetsin porin semi kitajyouiltia. Kichiua maj konetsin amo takuaujtamatiok iniuan oksekin uan maj amo kuali momachili. Moneki tikinmatampauiskej konemej maj amo ininka mauiltikan. Uan moneki tikinyolseuiskej uan tikinpaleuiskej akin ininka mauiltianij (1 Tes. 5:14).

6, 7. ¿Keyej akin ininka mauiltia konemej kijtakoua nechikol uan kitapanauilia inintanauatil tekiuanij?

6 Se tajtakol tein kintajyouiltia tokniuan. Keman aksa akin poui itech nechikol ika mauiltia se konet kichiua maj amo kuali ika tajtokan nechikol (Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12). Semi amo kuali nejon porin akin ininka mauiltia konemej kichiua maj amo kuali ininka tajtokan millones akin mochikaujtokej kitakamatiskej Dios (Jud. 3). Amo uelis pouis itech nechikol akin kichiua tein tel amo kuali uan amo moyolnonotsa uan kichiua maj amo kuali ika tajtokan nechikol.

7 Se tajtakol tein kitapanauilia inintanauatil tekiuanij. ITajtol Dios kinnauatia akin kichiuaj kemej Cristo: “Xikintakamatiyakan nochi nojon tekiuani” (Rom. 13:1). Tiknextiaj ke tikinpoujkaitaj tekiuanij keman tiktakamatij tanauatilmej tein kiixtalianij itech toaltepeuj. Komo aksa akin poui itech nechikol amo kitakamati nejon tanauatilmej, kemej ijkuak ika mauiltia se konetsin, kitapanauilia inintanauatil tekiuanij (no xikonita Hechos 25:8). Maski tayekananij amo kiitaj maj mochiua tein tekiuanij kiixtalianij, amo kitajtouiaj akin ika mauiltia se konetsin (Rom. 13:4). Akin kichiua nejon tajtakol kiselia tatsakuiltilis tein kinamiki (Gál. 6:7).

8. ¿Keniuj kiita Dios keman aksa kichiua se tajtakol tein kijtakoua okse?

8 Uan okachi motajtakolmaka iixpan Jiova (Sal. 51:4). Keman aksa kichiua se tajtakol tein kijtakoua okse, no tajtakolchiua iixpan Dios. Maj tikitakan se neskayot tein moajsi itech Tanauatil tein Jiova kimakak xolal Israel. Tanauatil kijtouaya ke akin kiichtekiliaya teisa aksa, motajtakolmakaya iixpan Jiova (Lev. 6:2-4). Kemej tikitaj, akin poui itech nechikol akin  ika mauiltia se konetsin uan kitajyouiltia, motajtakolmaka iixpan Dios uan kichiua maj amo kuali ika tajtokan itokay. Yejua ika, keman aksa ika mauiltia se konetsin tikitaj kemej se tajtakol tein Dios senkis amo kiitstani.

9. ¿Toni taman tamachtilis tein mokixtia itech Biblia kitemakani inechikol Jiova ijkon kemej panouanij xiujmej uan keyej?

9 Miak xiujmejya, inechikol Jiova kitemakani miak tamachtilis tein mokixtia itech Biblia tein ika tajtoua nejin taman. Kemej neskayot, itech amaix Tanejmachtijkej uan ¡Taijxitilis! mokixtiani tamachtilis tein uelis kinpaleuis akin ininka mauiltianij maj kiixnamikikan tein kimachiliaj, keniuj uelis oksekin kinpaleuiskej uan kinyolchikauaskej uan keniuj uelis tetatmej kinmatampauiskej ininkoneuan. Tayekananij no kinmakanij tanauatilmej tein mokixtia itech Biblia tein kiniluia toni moneki kichiuaskej keman aksa kichiua nejon tajtakol. Inechikol Jiova kuali kiita maj nejon tanauatilmej mouikakan ika tein Biblia tamachtia. Ijkon, senkis moita maj momelaua nejon kuejmol kemej kijtoua itanauatil Cristo.

TONI MOCHIUA KEMAN AKSA UEYI TAJTAKOUA

10-12. 1) Keman tayekananij kimelauaj aksa akin ueyi tajtakoua, ¿toni moneki kielnamikiskej uan toni taman kiitaj? 2) Kemej kijtoua Santiago 5:14, 15, ¿toni kitemouaj kichiuaskej tayekananij?

10 Keman tayekananij kimelauaj akin ueyi tajtakoua kielnamikij ke itanauatil Cristo kiniluia ke moneki kinnextiliskej netasojtalis iichkauan Jiova uan kichiuaskej tein melauak iixpan Dios. Yejua ika, moneki kiitaskej miak taman. Tein okachi kitayekanaltiaj yejua maj kisentoka chipauak itokay Dios (Lev. 22:31, 32; Mat. 6:9). No kiitaj maj tokniuan kisentokakan kipiakan se kuali uikalis iuan Jiova uan kipaleuiaj akin ika mauiltijkej.

11 Uan no, tayekananij kitemouaj kipaleuiskej akin tajtakolchiuak maj oksepa kuali mouika iuan Jiova komo ueli (xikonixtajtolti Santiago 5:14, 15). Akin kichiua kemej Cristo uan kikaua maj kiixyekana iamokuali tanejnekilis uan kichiua se ueyi tajtakol kinextia ke ikuali uikalis iuan Jiova moijtakouani. * Tayekananij kemej yeskia tapajtianij akin mochikauaj kipajtiskej akin tajtakoj. Tein kiyolmajxitiaj ika Biblia uelis kipaleuis maj oksepa kuali mouika iuan Dios komo yekmelauj moyolnonotsa (Hech. 3:19; 2 Cor. 2:5-10).

12 Kemej tikitaj, tayekananij kipiaj se ueyi tekit. Yekmelauj ininka motekipachouaj ichkamej tein Jiova kinkauiliani maj kinyekpiakan (1 Ped. 5:1-3). Kinekij maj tokniuan kuali momachilikan itech nechikol. Yejua ika, keman kimatij ke aksa ueyi tajtakoj, kemej ika mauiltis se konetsin, niman kichiuaj tein moneki. ¿Toni kichiuaj? Maj tikitakan netajtanilmej tein moajsij ipeujyan párrafos 13, 15 uan 17.

13, 14. ¿Tatakamatij tayekananij keman tekiuanij tanauatiaj maj moteluili akin ika mauiltia se konet? Xikonmelaua.

13 ¿Tatakamatij tayekananij keman tekiuanij tanauatiaj maj moteluili akin ika mauiltia se konet? Kemaj. Itech xolalmej kampa motanauatia maj ijkon mochiua, tatakamatij (Rom. 13:1). Nejon amo kiixnamiki itanauatiluan Dios (Hech. 5:28, 29). Yejua ika, keman tayekananij kimatij ke mochiuak se tajtakol kemej nejon, niman tanotsaj sucursal uan tajtanij toni moneki kichiuaskej uan ijkon kitakamatiskej tein tekiuanij kiixtalianij maj  mochiua keman aksa ika mauiltia se konetsin.

14 Tayekananij kiniluiaj akin ininka mauiltianij, inintatuan uan akin kimati tein panok ke uelis kiteluiliskej ininixpan tekiuanij akin ika mauiltij konetsin. Sayoj ke, ¿komo akin kiteluiliaj poui itech nechikol uan miakej kimatij tein panok? ¿Monekiskia kinemilis tokniuj akin kiteluilij ke kichiuani maj amo kuali ika tajtokan Dios? Amo. Akin kichiuani maj amo kuali ika tajtokan itokay Dios yejua akin tajtakoj.

15, 16. 1) Kemej kijtoua 1 Timoteo 5:19, achto ke kinixtaliskej tayekananij akin kimelauaskej aksa, ¿keyej moneki maj omen kinextikan ke akin kiteluiliaj ueyi tajtakoj? 2) ¿Toni kichiuaj tayekananij keman aksa akin poui itech nechikol kiteluiliaj ke ininka mauiltia konemej?

15 Itech nechikol, achto ke tayekananij kimelauaskej aksa, ¿keyej moneki maj omen kinextikan ke ueyi tajtakoj? Porin Biblia kijtoua ke ijkon mochiua tein melauak. Keman akin tajtakolchiuak amo kijtoua itajtakol, moneki maj omen kinextikan ke melauak ueyi tajtakoj uan ijkon tayekananij uelis kimelauaskej (Deut. 19:15; Mat. 18:16; xikonixtajtolti 1 Timoteo 5:19). ¿Kijtosneki ke monekij omen uan ijkon uelis kiteluiliskej ininixpan tekiuanij akin ika mauiltij se konetsin? Amo. Maski amo moajsiskej omen, tayekananij oso akin yeski uelis kiteluiliskej ininixpan tekiuanij aksa akin kichiuak nejon.

16 Keman aksa akin poui itech nechikol kiteluiliaj ke ika mauiltij se konetsin, tayekananij kichiuaj ome taman. Yekinika, kichiuaj tein tekiuanij tanauatiaj maj mochiua keman aksa ika mauiltia se konetsin. Satepan, kitemouaj kimatiskej tein yekmelauj panok uan ika tein kijtoua Biblia kiixejekouaj ox moneki kimelauaskej akin tajtakolchiuak. Komo akin kiteluiliaj kijtoua ke amo kichiuak nejon, tayekananij kinkakij akin kimatij tein panok. Moixtaliaj seki tayekananij akin kimelauaskej akin kiteluiliaj komo omen kinextiaj ke melauak tajtakolchiuak: akin kiteluilia uan akin kinextia ke melauak ininka mauiltia konemej. * Maski moajsis sayoj se akin kinextis ke melauak mochiuak nejon tajtakol amo kijtosneki ke yejua takajkayaujtok. Hasta keman amo moajsiskej omen akin uelis kinextiskej ke mochiuak se tajtakol, tayekananij kiajsikamatij ke akin kiteluiliaj xa ueyi tajtakoj uan semi kinijtakoj oksekin. Yejua ika, kisentokaj kinpaleuiaj akin kinijtakouanij uan kiitaj keniuj uelis kinmatampauiskej akin pouij itech nechikol maj amo kinijtako akin kiteluiliaj (Hech. 20:28).

17, 18. Xikonijto toni tekit kichiuaj tayekananij akin kimelauaj tajtakolchiujkej.

17 ¿Toni kichiuaj tayekananij akin kimelauaj tajtakolchiujkej? Kiitaj ox uelis kisentokas pouis itech nechikol. Keman tikijtouaj ke kimelauaj amo kijtosneki ke tayekananij kiixejekouaj ox tekiuanij moneki kitatsakuiltiskej akin ika mauiltia se konetsin. Tayekananij amo kiitaj nejon, ta kikauaj maj tekiuanij kitatsakuiltikan akin kichiuak tein amo kuali (Rom. 13:2-4; Tito 3:1).

18 Tayekananij kimelauaj tajtakolchiujkej ika itanauatiluan Dios. Ika Biblia kiitaj ox moyolnonotsa. Komo amo, kikixtiaj itech nechikol uan kinnauatiaj tokniuan ke nejon taltikpaknenkej amo itaixpantijkaujok Jiova (1 Cor. 5:11-13). Komo moyolnonotsa, uelis kisentokas pouis itech nechikol. Sayoj ke, tayekananij kiluiskej ke xa amo keman uelis kimakaskej tekimej  itech inechikol Dios. Uan no, kemej motekipachouaj ininka konemej, xa kiniluiskej tetatmej maj kinyekpiakan ininkoneuan keman tajtoskej iuan akin tajtakolchiuak. Keman kichiuaskej nejon, moneki amo kijtoskej akonimej ininka mauiltiani.

KENIUJ UELIS TETATMEJ KINMATAMPAUISKEJ ININKONEUAN

Tetatmej kinmatampauiaj ininkoneuan maj amo ininka mauiltikan keman kiniluiaj ijkon kemej moskaltijtiyouij keyej siuat uan takat akin namikuanij mosentekaj. Kikuij tamachtilis tein inechikol Jiova kikixtiani (xikonita párrafos 19 hasta 22)

19-22. ¿Keniuj uelis tetatmej kinmatampauiskej ininkoneuan? (Xikonita taixkopin ipeujyan amaix.)

19 Tetatmej moneki kinmatampauiskej ininkoneuan. * Tetatmej, nanmokoneuan se netetayokolil tein Dios namechmakani (Sal. 127:3). Yejua ika moneki nankiyekpiaskej nejon netetayokolil. ¿Keniuj uelis tetatmej kinmatampauiskej ininkoneuan maj amo ininka mauiltikan?

20 Yekinika, xikontemo tikonmatis toni kichiuaj akin ininka mauiltiaj konemej. Xikonmati akonimej ininka mauiltiaj konemej uan keniuj kinkajkayauaj. Xikonita toni taman uelis kinijtakos nanmokoneuan (Prov. 22:3; 24:3). Xikelnamikikan ke miakpa akin ika mauiltia konetsin, se aksa akin yejua kiixmati uan itech takuaujtamati.

21 Ojpatika, nochipa xitajtokan iniuan nanmokoneuan (Deut. 6:6, 7). Nejin kijtosneki ke moneki nankinkakiskej ika nejmachkayot (Sant. 1:19). Xikelnamikikan ke miakpa konemej kinouijmaka kijtoskej tein kinpanok. Xa mouij maj amo kinneltokilikan. Oso xa akin ininka mauiltij kinmojmoujtij maj amo teyi kijtokan. Komo nankiitaj ke nesi kipanoua teisa nanmokonetsin, ika netasojtalis xikchiuilikan netajtanilmej uan xikakikan tein namechiluia.

22 Expatika, xikinmatiltikan nanmokoneuan tein moneki. Ijkon kemej moskaltijtiyaskej xikiniluikan tein moneki kimatiskej keman takat uan siuat akin namikuanij mosentekaj. Xikinmachtikan toni moneki kichiuaskej uan toni kijtoskej komo aksa kineki kinmatokas kemej amo kinamiki. Xikonkui tamachtilis tein inechikol Dios kikixtiani tein kijtoua keniuj uelis se kinmatampauis konemej (xikonitakan recuadro “Tein moneki kimatiskej tetatmej uan konemej”).

23. ¿Keniuj tikitaj maj ininka mauiltikan konemej uan toni netajtanil monankilis itech okse tamachtilis?

23 Tiitaixpantijkauan Jiova amo tikitstanij maj ininka mauiltikan konemej porin nejon se taman tein tel amo kuali. Nechikolmej moixyekanaj ika itanauatil Cristo, yejua ika amo kipaleuiaj keman tekiuanij kitatsakuiltiaj akin ika mauiltia se konetsin. Sayoj ke, ¿keniuj uelis tikinpaleuiskej akin ininka mauiltianij? Nejin netajtanil monankilis itech okse tamachtilis.

NEKUIKATIL 103 Tayekananij, se inetetayokolil Dios

^ párr. 5 Itech nejin tamachtilis tikitatij keniuj uelis tikinpaleuiskej konemej maj amo ininka mauiltikan. Tikitatij toni uelis kichiuaskej tayekananij uan ijkon kimatampauiskej nechikol uan keniuj uelis tetatmej kinmatampauiskej ininkoneuan.

^ párr. 3 TEIN OKACHI MOMELAUA: Aksa akin ueyiya ika mauiltia se konet keman kichiuilia teisa tein ika moyolpaktia. Nejin uelis yeski keman moteka iuan se konet, keman auilnemi iuan ika itenoj oso iikampa (sexo oral o anal); oso kimajmatokilia iyolixko, kampa taskaltia oso iikampa. Maski okachi ininka mauiltiaj siuapipilmej, no ininka mauiltiaj miakej okichpipilmej. Uan maski okachi kichiuaj takamej, no moajsij seki siuamej akin kichiuaj.

^ párr. 5 TEIN OKACHI MOMELAUA: Itech nejin tamachtilis uan itech tein kisentokas, akin kitajyouiltiaj yejua akin ika mauiltiaj keman nojnel. Tikijtouaj ke kitajyouiltiaj porin yejua amo itajtakol maj ika mauiltianij uan akin ika mauiltij kichikaujkauij uan kichiuilij se taman tein tel amo kuali.

^ párr. 11 Akin ueyi tajtakoua porin amo kipia se kuali uikalis iuan Jiova, amo kijtosneki ke amo tanankilis iixpan yejuatsin ika tein kichiuak (Rom. 14:12).

^ párr. 16 Semej tetatmej oso aksa akin konetsin itech takuaujtamati uelis kinmatiltis tayekananij ke ika mauiltijkej. Ijkon, konetsin amo okachi tajyouis. Tayekananij amo keman kiluiaj se konetsin maj iniuan moajsi keman yejuan tajtouaj iuan akin ika mauiltij.

^ párr. 19 Tein nikan tikiniluiaj tetatmej no kinnamiki akin kiniskaltijtokej akin amo ininkoneuan.