Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 13

Maj tiknextikan ke titeajsikamatij itech tanojnotsalis

Maj tiknextikan ke titeajsikamatij itech tanojnotsalis

“Kimachilij se ueyi teiknelilis [...]. Uan niman Jesús peuak kinmachtia ika miak tataman.” (MAR. 6:34)

NEKUIKATIL 70 Maj tikintemokan akin yolmelaujkej

TEIN MOITAS *

1. Xikonmelaua katiyejua kualneskayot Jesús okachi kinextia uan tein techyololinia.

SE TAMAN tein Jesús okachi kinextia uan tein techyololinia yejua maj ueli kiajsikamati ouijkayomej tein tikpanouaj akin titajtakouanij. Keman moajsia nikan taltikpak, yolpakik iniuan akin yolpakiaj uan chokak iniuan akin chokayaj (Rom. 12:15). Kemej neskayot, keman 70 imomachtijkauan semi yolpakiaj porin kuali kinselijkaj keman tanojnotsatoj, Jesús no “moyolpaktij” (Luc. 10:17-21). Sayoj ke, keman kiitak keniuj akin kitasojtayaj Lázaro tayokoxtoyaj porin momikilij, Jesús no “yoltajyouiaya uan moyoltayokoltiaya” (Juan 11:33).

2. ¿Keyej Jesús kiajsikamatia tein oksekin kimachiliayaj?

2 Maski Jesús amo kipiaya tajtakol, semi kiniknelij akin katkaj tajtakouanij. ¿Keyej ijkon kichiuak? Porin kemej tikitakej itech okse tamachtilis, ‘okachi kintasojtaya taltikpakneminij’ (Prov. 8:31). Nejon kiolinij maj kuali kiixmati tein kinemiliayaj. Tatitanil Juan kimelaua: “Kuali kinyolojixmatia ya nochi in tagayot” (Juan 2:25). Taltikpakneminij kiitakej ke Jesús semi kinikneliaya, yejua ika kuali kiselijkej keman kinnojnotsaya ika iTekiuajyo Dios. Komo tikchiuaj ijkon kemej yejua, okachi kuali techseliskej itech tanojnotsalis (2 Tim. 4:5).

3, 4. 1) Komo titeajsikamatij, ¿toni techolinis maj titanojnotsakan? 2) ¿Toni tikitatij itech nejin tamachtilis?

3 Tatitanil Pablo kimatia ke monekia tanojnotsas uan tejuan no moneki tikchiuaskej (1 Cor. 9:16). Sayoj ke, komo titeajsikamatij, titanojnotsaskej porin ininka timotekipachouaj oksekin uan tiknekij tikinpaleuiskej, amo sayoj porin moneki tikchiuaskej. Tikmatij ke “kachi  yolpaktok [...] ten tapaleuijtinemi [...] ke ne tagat ten sayo kiselia tapaleuilis” (Hech. 20:35). Nochipa tikelnamikiskej nejon techpaleuis maj okachi techyolpakti titanojnotsaskej.

4 Itech nejin tamachtilis tikitatij keniuj uelis tiknextiskej ke titeajsikamatij itech tanojnotsalis. Yekinika, ika titajtotij keniuj Jesús kinitaya oksekin uan toni techmachtia nejon. Satepan, tikitaskej naui taman kemej uelis no ijkon tikchiuaskej (1 Ped. 2:21).

¿KENIUJ JESÚS KINEXTIJ KE KINAJSIKAMATIA AKIN KINNOJNOTSAYA?

Kinajsikamatis oksekin kiolinij Jesús maj kinyolseui ika tein kinnojnotsaya (Xikonita párrafo 5 uan 6)

5, 6. 1) ¿Akonimej kinajsikamatia Jesús? 2) Kemej achto moijtoj itech Isaías 61:1, 2, ¿keyej Jesús kiniknelij akin kinnojnotsaya?

5 Maj tikitakan se tonal ijkuak Jesús kinextij ke teajsikamatia. Yejua uan itatojtokakauan tanojnotstoyaj uan amo moseuijtoyaj nion no takuajtoyaj. Yejua ika Jesús kinuikak ‘kampa amo aka yetoya’ uan maj moseuiskiaj tepitsin. Sayoj ke miakej achto ajsikej kampa yejuan yayaj. ¿Toni kichiuak Jesús keman kinitak nochin nejon taltikpakneminij? “Kimachilij se ueyi teiknelilis * de yejuan porin katkaj keme ichkatsitsin ten amo kipiayaj tapixke. Uan [...] peuak kinmachtia ika miak tataman” (Mar. 6:30-34).

6 ¿Keyej teiknelij Jesús? Porin kiitak ke nejon taltikpakneminij “katkaj keme ichkatsitsin ten amo kipiayaj tapixke”. Xa kiitak ke sekin kipanouayaj tatasojtilis uan monekia chikauak tekitiskej nochi tonal uan ijkon kintekipanoskej ininchankauan. Oksekin xa tajyouiayaj porin momikilij se akin kitasojtayaj. Jesús xa kuali kiajsikamatia keniuj momachiliayaj porin yejua no kipanoka seki taman kemej nejon, kemej tikitakej itech achto tamachtilis. Kemej ininka motekipachouaya oksekin, kitemoj kinyolseuis ika kuali tanauatilmej (xikonixtajtolti Isaías 61:1, 2).

7. ¿Keniuj uelis tikchiuaskej kemej Jesús?

 7 ¿Keniuj uelis tikchiuaskej kemej Jesús? Axkan taltikpakneminij no kemej ‘ichkatsitsin tein amo kipiaj tajpixkej’ uan kipanouaj miak ouijkayomej. Sayoj ke, tejuan uelis tikinyolseuiskej keman tikinixmatiltiskej iTekiuajyo Dios (Apoc. 14:6). Yejua ika, tikchiuaj kemej toTamachtijkauj uan tikteixmatiltiaj kuali tanauatilmej porin ‘tikikneliaj akin amo kipia keniuj moixpanoltis uan akin moajsi itech tatasojtilis’ (Sal. 72:13). Tikinikneliaj taltikpakneminij uan tiknekij tikinpaleuiskej.

¿KENIUJ TIKNEXTIAJ KE TITEAJSIKAMATIJ?

Maj tiknemilikan tein kipoloua sejse taltikpaknenkej (Xikonita párrafo 8 uan 9)

8. ¿Toni uelis techpaleuis maj titeajsikamatikan keman titanojnotsaj? Xikonijto se neskayot.

8 Uelis tikinajsikamatiskej akin tikinnojnotsaj komo tiktemouaj tikmatiskej tein kinemiliaj uan tein kimachiliaj, uan tikinchiuiliskej tein tikuelitaskiaj maj techchiuilikan * (Mat. 7:12). Tikitatij naui taman tein uelis techpaleuis maj ijkon tikchiuakan. Yekinika, maj tiknemilikan tein kipoloua sejse taltikpaknenkej. Keman titanojnotsaj tikchiuaj kemej se tapajtijkej. Akin kuali tapajtia kiita tein kipoloua akin mokokoua. Kichiuilia netajtanilmej uan kikaki ika nejmachkayot keman kiluia tein kimachilia. Amo kimaka tein yeski pajti, ta kitemoua kiyekmatis toni kipia uan kimaka pajti tein okachi kipaleuis. No ijkon, tejuan amo tikinnojnotsaj taltikpakneminij sayoj ika se taman, ta tikpapataj tein tikijtouaj ijkon kemej sejse okachi kipaleuis.

9. 1) ¿Toni amo moneki tiknemiliskej? 2) ¿Toni okachi kuali maj tikchiuakan?

9 Amo moneki tiknemiliskej ke tikmatijya tein kipanouaj, tein kineltokaj oso keyej ijkon taneltokaj akin tikinnojnotsaj (Prov. 18:13). Okachi kuali maj tikinchiuilikan netajtanilmej tein techpaleuiskej maj tikinixmatikan (Prov. 20:5). Komo kuali moita kampa tinemij, uelis tikintajtaniskej keniuj kinyoui itech inintekipan, keniuj yetokej ininkalyetouanij, keniuj kiitaj teisa uan okseki taman tein kipanouanij. Ijkon tikmatiskej katiyejua tamachtilis okachi kinpaleuis uan uelis tiktemoskej keniuj tikinpaleuiskej ijkon kemej kichiuak Jesús (no xikonita 1 Corintios 9:19-23).

Maj tiknemilikan tein uelis kipanotos akin tiknojnotsaj (Xikonita párrafo 10 uan 11)

10, 11. Kemej kijtoua 2 Corintios 4:7, 8, ¿katiyejua ojpatika taman tein techpaleuis maj titeajsikamatikan? Xikonijto se neskayot.

10 Ojpatika, maj tiknemilikan tein uelis kipanotoskej. Nejon techpaleuis maj tikinajsikamatikan porin tejuan no  tikpanouaj ouijkayomej tein yejuan kipanouaj (1 Cor. 10:13). Tikmatij ke kemej Satanás taixyekantok tikijyouiaj miak taman uan sayoj Jiova techpaleuia maj titaxikokan (xikonixtajtolti 2 Corintios 4:7, 8). Maj titanemilikan itech ouijkayomej tein kiixnamikij akin amo kiixmatij Jiova uan amo kipiaj inepaleuil. Ijkon kemej Jesús, moneki tikinikneliskej uan tikinuikiliskej “kuali tanauatilmej ika se taman tein okachi kuali” (Is. 52:7).

11 Maj tikitakan tein kipanok se tokniuj akin motokaytia Sergey. Achto ke kiixmatiskia Jiova, semi kiouijmakaya tajtos iniuan oksekin. Satepan, peuak momachtia Biblia. Yejua kijtoua: “Itech nonemachtil nikajsikamatik ke akin kichiuaj kemej Cristo moneki ika tajtoskej tein kineltokaj. Niknemiliaya ke amo keman ueliskia nikchiuas”. Sayoj ke Sergey ika tanemiliaya tein kipanouayaj akin amo kiixmatiaj Jiova. Kijtoua: “Tein nimomachtiaya kichiuaya maj niyolpaki uan maj niyolseui. Nikmatia ke oksekin no monekia kiixmatiskej tein Biblia tamachtia”. Kiajsikamatis nejon kipaleuij maj amo kimouilianiok tanojnotsas. ¿Toni panok? Yejua kijtoua: “Nikmoujkaitak keniuj nitanojnotsas nechpaleuij maj amo semi nimouiok uan maj okachi nitakuaujtamati itech tein Biblia tamachtia”. *

Sekin amo niman kiseliaj tamachtilis tein melauak (Xikonita párrafo 12 uan 13)

12, 13. ¿Keyej moneki amo tiyolijsiuiskej iniuan akin tikinmachtiaj ika Biblia? Xikonijto se neskayot.

12 Expatika, maj amo tiyolijsiuikan iniuan akin tikinmachtiaj ika Biblia. Maj tikelnamikikan ke yejuan xa amo keman kikaktoyaj tein Biblia tamachtia tein tejuan kuali tikixmatijya. Uan no, miakej semi takuaujtamatij itech tein kineltokaj uan xa kinemiliaj ke nejon kichiua maj kuali mouikakan iniuan ininkalyetouanij uan maj kichiuakan tein  momattokej kichiuaskej itech ininxolal. ¿Keniuj uelis tikinpaleuiskej?

13 Maj titanemilikan itech nejin neskayot. ¿Toni kichiuaj keman kiixpataj se puente tein uejueliujtokya? Kisentokaj kikuij hasta keman kitamichijchiuaj okse yankuik. Satepan, kiuejuelouaj tein achto yetoya. No ijkon, achto ke tikiluiskej aksa maj amo kineltokaok seki taman, xa moneki tikpaleuiskej maj achto kipatiuita tein Biblia tamachtia, tein amo kiixmatia. Sayoj ijkon amo kineltokasok tein achto kineltokaya uan nejon amo niman panos (Rom. 12:2).

14, 15. Xikonmelaua ika se neskayot keniuj uelis tikinpaleuiskej akin amo kimatij ke uelis tinemiskej nochipaya itech se xochital nikan taltikpak.

14 Komo amo tiyolijsiuij, amo tikchiaskej maj akin tikinnojnotsaj niman kiajsikamatikan oso maj kiselikan tein Biblia tamachtia tein amo keman kikaktoyaj. Komo tikinajsikamatij tikinpaleuiskej maj yolik tanemilikan itech tein Biblia tamachtia. Kemej neskayot, Biblia tamachtia ke tinemiskej nochipaya itech se xochital nikan taltikpak. Miakej amo keman kikakinij nejon. Sekin kineltokaj ke keman timomikiliaj amo uelis oksepa tinemiskej. Uan oksekin kinemiliaj ke akin yolkualmej youij iluikak. ¿Keniuj uelis tikinpaleuiskej maj kineltokakan tein Biblia tamachtia?

15 Se tokniuj kijtoua tein kichiua. Yekinika, kiixtajtoltia Génesis 1:28 uan tajtani kani uan keniuj kinekia Dios maj nemikan taltikpakneminij. Miakej tanankiliaj ke itech taltikpak uan ika yolpakilis. Satepan, tokniuj kiixtajtoltia Isaías 55:11 uan tajtani ox mopatani tein Dios kinekia maj mochiua. Okachi tanankilianij ke amo. Ika tami, kiixtajtoltia Salmo 37:10, 11 uan tajtani: “Kemej kijtoua Biblia, ¿keniuj nemiskej satepan taltikpakneminij?”. Ika nejon, kinpaleuiani miakej maj kiajsikamatikan ke Dios kisentoka kinejneki maj akin yolkualmej nemikan nochipaya itech se xochital nikan taltikpak.

Tikchiuaskej se taman maski amo ueyi kemej tikijkuiloskej teisa tein teyolchikauas, uelis semi tapaleuis (Xikonita párrafo 16 uan 17)

16, 17. Kemej kijtoua Proverbios 3:27, ¿keniuj uelis tiknextiskej ke titeajsikamatij? Xikonijto se neskayot.

16 Naujpatika, maj titanemilikan keniuj uelis tiknextiskej ke ininka timotekipachouaj oksekin. Kemej neskayot, komo titanotsaj itech se kali kampa taltikpaknenkej kichiujtok teisa, uelis tikiluiskej maj techtapojpolui uan ke timokepaskej satepan. Oso, komo aksa moneki maj kipaleuikan ika se taman tein amo ueyi oso amo ueli youi kansaika, xa tejuan uelis tikpaleuiskej (xikonixtajtolti Proverbios 3:27).

17 Maj tikitakan toni tein kuali kipanok se tokniuj siuat keman tapaleuij porin teajsikamatik. Keman kimatik ke  momikilij se konetsin akin yekin yolka, kichiuak se taman: kinijkuilouilij tetatmej seki textos tein ika ueliskia kinyolseuis. ¿Keniuj tanankilijkej tetatmej? Temomaj kitajkuilouilij tokniuj uan kiluij: “Yalua semi nitayokoxtoya. Semi techpaleuij tein titechonijkuilouilij. Amo keman nikajsis tajtolmej tein ika uelis nimitsontasojkamatilis. Yalua nikixtajtoltij amat kemej sempoualpa. Nikmoujkaita keniuj ika tikonnextij kualtakayot, teiknelilis uan ika tinechonyolchikauak. Yekmelauj semi timitsontasojkamatiliaj”. Tejuan no uelis ijkon tikinyolseuiskej oksekin, komo tikmachiliaj tein kijyouiaj uan tikchiuaj teisa tein ika uelis tikinpaleuiskej.

MAJ TIKITAKAN IKA TAIXEJEKOLIS TEIN TIKCHIUAJ ITECH TANOJNOTSALIS

18. Kemej kijtoua 1 Corintios 3:6, 7, ¿keniuj moneki tikitaskej tein tikchiuaj itech tanojnotsalis?

18 Tiknekij tikitaskej ika taixejekolis tein tikchiuaj itech tanojnotsalis. Maski titapaleuiaj maj oksekin kiixmatikan Dios, yejua Jiova kichiua tein okachi moneki (xikonixtajtolti 1 Corintios 3:6, 7). Yejuatsin kinpaleuia taltikpakneminij maj motokikan iuan (Juan 6:44). Uan sejse kiixtalia ox kiselis oso amo tamachtilis tein melauak (Mat. 13:4-8). Maj tikelnamikikan ke maski Jesús katka okachi kuali tamachtijkej, miakej amo kiselijkej tein yejua tamachtiaya. Yejua ika maj amo timosenkauakan komo miakej amo kinekij techkakiskej keman tikinnojnotsaj.

19. ¿Toni tein kuali tikseliskej komo titeajsikamatij itech tanojnotsalis?

19 Komo tiknextiaj ke titeajsikamatij itech tanojnotsalis tikseliskej miak taman tein kuali. Okachi techyolpaktis titanojnotsaskej. Uan no tiyolpakiskej porin tikinpaleuiskej maj kiselikan kuali tanauatilmej nochin ‘akin kiyolnejnekij kiseliskej tein melauak tein kitemaka nemilis nochipaya’ (Hech. 13:48TNM). Yejua ika, “nachipa kuak tiueliske ma tikinpaleuijtiyakan nochi tagayot” (Gál. 6:10). Ijkon, semi tiyolpakiskej porin tikueyitaliskej toTajtsin Jiova (Mat. 5:16).

NEKUIKATIL 64 Maj titapaleuikan itech tatekilis

^ párr. 5 Tiknextiskej ke titeajsikamatij kichiua maj okachi techyolpakti titanojnotsaskej uan maj taltikpakneminij okachi kinekikan techkakiskej. ¿Keyej? Itech nejin tamachtilis, tikitatij ineskayo Jesús uan naui taman tein techpaleuis maj tikinajsikamatikan akin iniuan titajtouaj itech tanojnotsalis.

^ párr. 5 TEIN OKACHI MOMELAUA: Tajtol teiknelilis kijtosneki “se kimachilis tein kimachilia aksa akin tajyouia oso kitajyouiltiaj”. Kemej se kimachilia teolinia maj se kichiua tein ika se kipaleuis.

^ párr. 8 Xikonita tamachtilis “Maj tikchiuakan itech tanojnotsalis kemej Jesús tayolmajxitij”, itech amaix Tanejmachtijkej 1 metsti mayo xiuit 2014.

^ párr. 11 Xikonita La Atalaya 1 de agosto de 2011, página 21 uan 22.