Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 11

Maj tikakikan itajtol Jiova

Maj tikakikan itajtol Jiova

“Nijin Notasojtsin Konetsin [...]; xikakilikan.” (MAT. 17:5)

NEKUIKATIL 89 Jiova kitiochiua akin kikaki uan kitakamati

TEIN MOITAS *

1, 2. 1) ¿Keniuj Jiova tajtouani iniuan taltikpakneminij? 2) ¿Toni tikitatij itech nejin tamachtilis?

JIOVA kiuelita touan tajtos uan ijkon techmatiltia tein kinemilia uan keyej kichiua teisa. Yejua ika, ne uejkauj tajtoj inintechkopa tanauatianij, ángeles uan iKonetsin, Cristo Jesús (Amós 3:7; Gál. 3:19; Apoc. 1:1). Axkan, touan tajtoua itechkopa iTajtol, Biblia.

2 Uan no, keman Jesús yetoya nikan taltikpak, Jiova expa ualpantajtoj. Maj tikitakan toni kijtoj, toni techmachtia uan tein moneki tikchiuaskej komo tiknekij maj techpaleui itajtoluan.

“TINOTASOJKONETSIN”

3. Kemej kijtoua Marcos 1:9-11, ¿toni kijtoj Jiova keman Jesús moauij uan toni kinextij tein kijtoj?

3 (Xikonixtajtolti Marcos 1:9-11). Nikan kijtoua keman yekinika Jiova ualpantajtoj uan kijtoj: “Tejua tinotasojkonetsin, ika por tejuatsin semi nimoyolpakiltia”. Xa semi kiyolchikauak Jesús kikakis maj iPopaj kiluiani ke kitasojtaya uan ke itech takuaujtamatia. Maj tikitakan eyi taman tein motelneki tein Jiova kiluij Jesús: ke katka iKonetsin, ke kitasojtaya uan ke kipiaya itatiochiualis.

4. Keman Jesús moauij, ¿keniuj kipiak se yankuik uikalis iuan Jiova?

4 Tejua tinoKonetsin. Ika nejin tajtolmej, Jiova kinextij ke iKonetsin Jesús, axkan kipiaya se yankuik uikalis iuan. Keman moajsia iluikak kemej espíritu, Jesús katkaya semej ikoneuan Dios. Sayoj ke keman moauij, kiixpejpenak ika yektikatsin espíritu. Axkan katka iKonetsin Dios taixpejpenal uan kichiaya mokepas iluikak  kampa tekitiskia kemej Tekiuaj uan Tayekankatiopixkat (Luc. 1:31-33; Heb. 1:8, 9; 2:17). Yejua ika, keman moauij, iPopaj kiluij: “Tejua tinotasojkonetsin” (Luc. 3:22).

Keman techiluiaj tein kuali tein tikchiuaj uan techyolchikauaj, kuali timomachiliaj (Xikonita párrafo 5) *

5. Ijkon kemej Jiova, ¿toni moneki tikchiuaskej?

5 “Tejua tinotasojkonetsin”. Ijkon kemej Jiova kiluij Jesús ke kitasojtaya uan kiyolchikauak, tejuan no moneki tiktemoskej ijkon tikchiuaskej iniuan oksekin (Juan 5:20). Keman aksa akin tiktasojtaj kinextia ke techtasojta uan techiluia ke kuali tikchiujkej teisa, kuali timomachiliaj. Akin pouij itech nechikol uan tochankauan no moneki maj tikinyolchikauakan uan maj tikinnextilikan ke tikintasojtaj. Komo tikchiuaj, tikinpaleuiskej maj mochikaua inintakuaujtamatilis uan maj amo kikauakan Jiova. Semi moneki maj tetatmej kinyolchikauakan ininkoneuan uan maj kinnextilikan ke kintasojtaj. Ijkon kinpaleuiskej maj kichiuakan tein kuali.

6. ¿Keyej uelis titakuaujtamatiskej itech Jesús?

6 “Ika por tejuatsin semi nimoyolpakiltia”. Keman Jiova kijtoj nejin, kinextij ke senkis kineltokaya ke Jesús kichiuaskia itanejnekilis. Komo yejuatsin semi takuaujtamatia itech iKonetsin, tejuan no moneki senkis tikneltokaskej ke Jesús kichiuas nochi tein Jiova motenkauani (2 Cor. 1:20). Keman titanemiliaj keniuj Jesús nochipa tatakamatik, okachi tiknekij tikixmatiskej uan tikchiuaskej tein yejua kichiuak. Uan Jiova no kineltoka ke itekitikauan kisentokaskej kichiuaskej kemej iKonetsin (1 Ped. 2:21).

 “XIKAKILIKAN”

7. Kemej kijtoua Mateo 17:1-5, ¿kemanian oksepa ualpantajtoj Jiova uan toni kijtoj?

7 (Xikonixtajtolti Mateo 17:1-5). Ojpatika keman Jiova ualpantajtoj yejua keman mochiuak tein moixmati kemej transfiguración. Yejua kiluijka Pedro, Santiago uan Juan maj iuan yanij itech se ueyi tepet. Keman ompa moajsiaj kimoujkaitakej se taman, iixko Jesús uan itilmaj peuak petani. Ompa monextij Moisés uan Elías uan peujkej iuan tajtouaj Jesús ika imikilis uan ineajokuilis. Maski eyi tatitanilmej ‘semi kochisnekiaj’, keman senkis ijsakej kiitakej nejon taman (Luc. 9:29-32). Satepan, se mixti tein petania kinyoualoj uan ompa mokakik itajtol Dios. Ijkon kemej panok keman Jesús moauij, Jiova kinextij ke kitasojtaya uan kiseliaya iKonetsin keman kijtoj: “Nijin Notasojtsin Konetsin. Ika por Yejuatsin semi niyolpaktok”. Sayoj ke no kijtoj: “Xikakilikan”.

8. ¿Keniuj kipaleuij Jesús uan itatojtokakauan tein kiitakej ika inepaleuil Dios?

8 Nejon tein kiitakej ika inepaleuil Dios, kinextij iueyipanchiualis uan tanauatil tein Jesús kipiaskia keman taixyekanaskia itech iTekiuajyo Dios. Senkis tikmatij ke nejon kiyolchikauak uan kipaleuij Cristo maj taxiko keman semi kitajyouiltiskiaj uan kimiktiskiaj. Uan no, kichikauak inintakuaujtamatilis itatojtokakauan uan kinpaleuij maj taxikokan keman kipanokej tayejyekolismej uan maj kichiuakan tekit tein monekia. Kemej treinta xiujmej satepan, tatitanil Pedro ika tajtoj nejon tein kiitaka, tein kinextia ke kuali kielnamikia (2 Ped. 1:16-18).

9. ¿Toni kinyolmajxitij Jesús itatojtokakauan?

9 “Xikakilikan”. Jiova senkis kinextij ke kineki maj tikakikan uan maj tiktakamatikan itajtoluan iKonetsin. Keman Jesús yetoya nikan taltikpak kijtoj miak taman tein moneki tiknejmachkakiskej. Kemej neskayot, kinmachtij itatojtokakauan maj kiteixmatiltikan kuali tanauatilmej ika Tekiuajyot uan miakpa kinelnamiktij ke monekia ijsatoskej (Mat. 24:42; 28:19, 20). Uan no miakpa kiniluij maj amo mosenkauanij (Luc. 13:24). No kiniluij ke monekia motasojtaskej se iuan okse, amo xexeliujtoskej uan kitakamatiskej itanauatiluan (Juan 15:10, 12, 13). Tein kinyolmajxitij semi kinpaleuij uan kisentoka techpaleuia hasta axkan.

10, 11. ¿Keniuj tiknextiaj ke tikakij Jesús?

10 Jesús kijtoj: “Naken kitakamatinemiske den melau Tajtoltsin de Dios, yejuan nojonkes kiyekakilis ten nejua nikinilia” (Juan 18:37). Tiknextiaj ke tikakij itajtol keman tikchiuaj nejin tein techiluia: “Ximoijyouilijtiyakan se uan okse [...]. Uan no ximotapojpoluijtiyakan se uan okse” (Col. 3:13; Luc. 17:3, 4). No tikakij keman titanojnotsaj ika yolpakilis hasta keman tikpiaj ouijkayomej (2 Tim. 4:2).

11 Jesús kijtoj ke iichkauan kikakij itajtol (Juan 10:27). Tiknextiaj ke ijkon tikchiuaj amo sayoj keman tikakij, ta no keman tiktakamatij. Amo tikauaj maj techtapololti tein mojmostaj techtekipachoua (Luc. 21:34). Ta tiktayekanaltiaj tiktakamatiskej itanauatiluan Jesús hasta keman tikpiaj ouijkayomej. Miakej tokniuan kixikojtokej uejueyi ouijkayomej kemej: taixnamikilis, tatasojtilis  uan tetsaujmej. Maski ijkon amo kikauaj Jiova, yejua ika Jesús kiniluia: “Ten kixmatoske uan kitakamatijtinemij notanauatiluan, yejuan nojonkes melau nechyektasojtaj. Uan ijkon Notajtsin Dios no kintasojta nochi nekes ten nechtasojtaj” (Juan 14:21).

Keman titanojnotsaj techpaleuia maj tiksentokakan tikakikan itajtol Jesús (Xikonita párrafo 12) *

12. ¿Keniuj no tiknextiaj ke tikakij Jesús?

12 No tiknextiaj ke tikakij Jesús keman tikinpaleuiaj akin yejuatsin kinixtaliani maj techixyekanakan (Heb. 13:7, 17). Itech xiujmej tein panouanij, inechikol Dios kipatani miak taman. Kemej neskayot, techmakani yankuik taman tein ika titanojnotsaskej. No kipatani seki taman itech nechikol tein tikpiaj itajkotian semana uan kemej mochijchiuaj, moyekchijchiuaj uan moyektaliaj Kalmej kampa tiMosentiliaj. ¿Melauj ke tiktasojkamatij maj inechikol Dios techixyekana ika netasojtalis? Uelis tikneltokaskej ke Jiova techtiochiuas keman timochikauaskej tiktakamatiskej tein moixtalia itech inechikol.

13. ¿Keniuj techpaleuia tikakiskej Jesús?

13 Tikakiskej nochi tein Jesús tamachtij semi techpaleuia. ¿Keniuj? Kemej neskayot, kiniluij itatojtokakauan ke itamachtilis kinyolchikauaskia. Kijtoj: “Nankajsiske ne yolseuilis tech namoyolojuan. Porin in yugo de namechtalilis, yejua ne semi amo etik. Uan in tamamal ten Nejuatsin namechmakas, yejua ne semi amo no tesiouti” (Mat. 11:28-30). ITajtol Dios, uan no naui Evangelios kampa ika tajtouaj inemilis Jesús uan tekit tein kichiuak techyolchikauaj, techpaleuiaj maj amo tisiouikan uan maj tiknextikan tamatilis (Sal. 19:7; 23:3). Jesús kijtoj: “¡Tatiochiualme de Dios nochi nekes ten kiyekakij in Tajtoltsin de Dios uan kitakamatij!” (Luc. 11:28).

DIOS KIUEYIPANCHIUAS ITOKAY

14, 15. 1) Kemej kijtoua Juan 12:27, 28, ¿kemanian ika expatika Jiova ualpantajtoj? 2) ¿Keyej itajtoluan Jiova kiyolchikaujkej uan kiyolseuijkej Jesús?

14 (Xikonixtajtolti Juan 12:27, 28). Evangelio tein kijkuiloj Juan kijtoua keman ika expatika Jiova ualpantajtoj. Seki tonalmej achto ke momikiliskia, Jesús moajsia Jerusalén kampa kikuaskia Pascua tein amo oksepa kichiuaskia. Satepan ke kijtoj ke semi  motekipachojtoya, itech se netataujtil kiluij Dios: “Notajtsin Dios, xikueyipanchiua motokaytsin”. Uan Jiova kinankilij: “Nimoueyipanchiuak ya [...] uan axkan oksepa nikchiuati ijkon”.

15 Jesús kimatia ke yayaj kiuijuitekitij uan kimiktitij, yejua ika semi kitekipachouaya porin monekia taxikos uan amo kikauas Jiova (Mat. 26:38). Sayoj ke okachi kitayekanaltiaya kiueyitalis itokay iPopaj. Kemej kijtouilijkej ke kiuijuikaltijka Dios, kitekipachouaya maj amo kuali ika tajtouanij yejuatsin keman kimiktiskiaj. Sayoj ke tein iPopaj kiluij kimatiltij ke itokay Jiova moueyitaliskia. Nejon tajtolmej kiyolseuijkej uan kipaleuijkej maj kixiko nochi tein kijyouij. Maski xa sayoj Jesús kiajsikamatik nejon, Jiova kichiuak maj moijkuilouani uan ijkon techpaleuiskia tinochin (Juan 12:29, 30).

Jiova kiueyitalis itokay uan kimakixtis ixolal (Xikonita párrafo 16) *

16. ¿Keyej kemansa uelis techtekipachos maj amo kuali ika tajtokan Jiova?

16 Ijkon kemej Jesús, xa no techtekipachoua maj amo kuali ika tajtokan Jiova. Xa uelis techchiuiliskej tein amo kuali, ijkon kemej yejua. Oso xa techtekipachoua tein techijtouiliaj. Nejon uelis kichiuas maj tiknemilikan ke amo kuali ika tajtoskej Jiova uan inechikol. Keman ijkon panos, tein Jiova kiluij Jesús semi techyolseuis. Yejuatsin nochipa  kiueyitalis itokay, uan ika iTekiuajyo kiyektalis nochi tein amo kuali tein Satanás kinchiuilis itekitikauan Jiova akin amo kikauaj (Sal. 94:22, 23; Is. 65:17). Tikyekmatij ke mochiuas nejin tajtolmej: “Ne yolseuilis ten kachi kuika uelilis hasta amo uelis se kajsikamatis ok de keniu [...] kinyekantinemis namoyolojuan uan namotamachilisuan porin Cristo Jesús yetinemi namouan” (Filip. 4:6, 7).

¿KENIUJ TECHPALEUIA TIKAKISKEJ ITAJTOL JIOVA?

17. Kemej kijtoua Isaías 30:21, ¿keniuj axkan Jiova touan tajtoua?

17 Axkan Jiova kisentoka touan tajtoua (xikonixtajtolti Isaías 30:21). Amo techualpannojnotsa, sayoj ke ika iTajtol Biblia techiluia tein moneki tikchiuaskej. Uan no, ika yektikatsin espíritu kichiua maj takeual takuaujtamach uan tamatkej kisentoka techmaka tamachtilis ika amaixmej, Internet, videos uan ika grabaciones (Luc. 12:42). ¿Melauj ke tikseliaj miak tamachtilis?

18. ¿Keyej itajtoluan Jiova kichiuaj maj okachi titakuaujtamatikan uan maj tiyolchikaujkej?

18 Maj amo keman tikelkauakan tein Jiova kiluij iKonetsin keman yetoya nikan taltikpak. Nejin tajtolmej tein ijkuiliujtokej itech Biblia, maj techpaleuikan maj titakuaujtamatikan ke yejuatsin kiyektalis nochi tein amo kuali tein techchiuilis Satanás uan akin kipaleuiaj. Yejua ika maj tikakikan ika nejmachkayot itajtol Jiova. Komo tikchiuaj, tikxikoskej tein yeski ouijkayot tein tikpiaskej axkan oso satepan. Biblia techelnamiktia: “Moneki xikyolikaxijxikojtiyakan tajyouilisme para ijkon nankichiutinemiske ten Dios kimonekiltia. Uan no ijkon nankiselitiyaske nochi tatiochiualis ten Dios moyektenkauak ya” (Heb. 10:36).

NEKUIKATIL 4 Jiova noTajpixkauj

^ párr. 5 Keman Jesús moajsia nikan taltikpak, Jiova expa ualpantajtoj. Sepa, kiniluij imomachtijkauan Jesús maj kikakikan iKonetsin. Axkan, Dios technojnotsa itechkopa Biblia kampa moajsij itamachtilisuan Jesús uan ika inechikol. Itech nejin tamachtilis, tikitatij toni moneki tikchiuaskej komo tiknekij maj techpaleui keman tikakiskej Jiova uan Jesús.

^ párr. 52 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Se tayekankej kiita ke se tapaleuijkej kiyekpia Kali kampa tiMosentiliaj uan tekititok kampa kitemakaj amaixmej uan kiluia ke kuali tein kichiujtok.

^ párr. 54 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Seki tokniuan namikuanij ompa Sierra Leona kimakaj se amichkitskijkej se amat tein ika titayoleuaj nechikolmej.

^ párr. 56 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Itech se altepet kampa amo techkauaj maj tikchiuakan itekiyo Dios, tokniuan mosentiliaj itech se kali. Motakentiaj ika tilmaj tein amo kinextia ke youij se nechikol.