Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Maj timoyekpiakan ika nejin taman tein tel tamouilil

Maj timoyekpiakan ika nejin taman tein tel tamouilil

ISRAELITAS yayajya kipanauitij ueyiat Jordán uan kalakiskiajya itech tal tein Dios motenkaujka kinmakas. Se tonal, seki siuamej akin amo katkaj israelitas kinyoleujkej takamej maj yakan se tatakualis. Yejuan kiitakej ke sayoj ompa ueliskiaj kinajsiskej okseki tasojiknimej, mijtotiskej uan kuali takuaskej. Nejon takamej kimatiaj ke nejon siuamej taman tein momattoyaj kichiuaskej uan amo monejnemiltiayaj kemej xolal Israel tein kiselijka Tanauatil. Yejuan xa kinemilijkej: “Tikmatij toni kuali uan toni amo. Amo teyi techpanos”.

 Sayoj ke ¿toni panok? Biblia kijtoua: “Yejuan peuak auilnemij iniuan ichpochmej akin nemiaj Moab”. Tein melauj, nejon siuamej kinekiaj maj israelitas kinueyichiuanij tiotsitsin. Uan ijkon kichiujkej. Yejua ika, Jiova kualanik iniuan israelitas (Núm. 25:1-3).

Israelitas amo kitakamatkej iTanauatil Dios itech ome taman: kinueyichiujkej tiotsitsin uan auilnenkej. Tel miakej mikkej porin amo tatakamatkej (Éx. 20:4, 5, 14; Deut. 13:6-9). ¿Keyej semi tetayokoltij tein kichiujkej? Porin yayajya kipanauitij ueyiat Jordán uan komo nejin takamej kitakamatiskiaj Tanauatil, ueliskiaj kalakiskej itech Tal tein Dios Motenkaujka kinmakas (Núm. 25:5, 9).

Keman Pablo kielnamikik nejon tein panok, kijtoj: “Nochi nijin impan mochiuak ne touejkautatuan uan ijkuiliutok nochi tech in Tajtoltsin de Dios para technejmachtis de nochi tejuan ten axkan tinentinemij tech nijin tonalme” (1 Cor. 10:7-11). Satanás semi kiyolpaktij maj nejon israelitas ueyi tajtakouanij uan maj amo kalakinij itech Tal tein Dios Motenkaujka kinmakas. Tein kinpanok moneki techmachtis se taman porin tikmatij ke Satanás semi kiuelitaskia maj amo timoajsikan itech yankuik taltikpak tein Dios motenkaujtok kiualkuis.

SE TAMAN TEIN TAMOUILIL

Satanás kikui tataman tamekauilis tein ika kinuetsiltiani miakej, hasta akin kichiuaj kemej Cristo. Kemej tikitakej, kichiuak maj israelitas auilnemikan. Axkan kisentoka ika kinuetsiltia miakej. ¿Toni uelis kichiuas maj no ika tiuetsikan? Se taman tein kitekitiltia yejua se kiitas auilnemilis oso pornografía.

Itech nejin tonalmej, miakej ueli kiitaj auilnemilis uan amo akin kimati ox kiitstokej. Miak xiujmej achto, komo aksa kinekia ika moixpetanis monekia yas kiitatiuj kampa kipanoltiaj películas oso kansaika kikouas amaixmej tein kinextia nejon. Xa miakej amo yayaj porin pinauayaj maj oksekin kinitakan. Sayoj ke axkan, akin yeski akin kipias Internet uelis kiitas auilnemilis kampa tekiti oso keman moajsis itech itepos tein amo kinejnemiltijtok. Uan itech miak altepemej, takamej uan siuamej uelij kiitaj ininkalijtik.

Uan no, kemej axkan noyampa motekitiltiaj celulares uan tabletas okachi amo ouij kiitaskej auilnemilis. Aksa uelis nejnentos, yajtos itech tepos uan uelis kiitstiyas taixkopimej tein kinextiaj auilnemilis.

Kemej axkan okachi amo ouij maj aksa kiita auilnemilis uan amo akin kimati ox kiitstok, nejin taman okachi taijtakojtok. Nejon kichiuani maj miakej kiuejuelokan ininnenamiktilis, maj momachilikan ke amo teyi chiuanimej uan maj moijtako inintanemilil. Uan tein okachi amo kuali, kijtakouaj ininkuali uikalis iuan Dios. Komo aksa kiita auilnemilis senkis kijtakoua. Miakpa kichiua maj tel amo kuali momachili. Xa uelis kitsakuilis amo ika tanemilis sayoj ke amo keman uelis senkis mokixtilis.

Maj tikelnamikikan ke Jiova techpaleuia maj amo tiuetsikan itech nejin tamekauilis. Komo tiknekij maj techmatampaui moneki amo tikchiuaskej kemej israelitas uan tiktakamatiskej tein Jiova kinnauatijka (Éx. 19:5). Moneki tikajsikamatiskej ke Dios kitauelita nochi tein kinextia auilnemilis. ¿Keyej tikijtouaj nejon?

KEMEJ JIOVA, MAJ TIKTAUELITAKAN PORNOGRAFÍA

Maj titanemilikan itech nejin: sayoj xolal Israel kipiaya tanauatilmej tein Dios kimakaka. Nejin tanauatilmej katkaj kemej se tepamit tein kinpaleuiaya israelitas maj amo kichiuanij tein amo kuali tein kichiuayaj okseki altepemej (Deut. 4:6-8). No kinextiayaj okse taman tein motelneki: Jiova kitauelita auilnemilis.

Satepan ke ika tajtoj keniuj pitsotik auilnemiaj itech altepemej tein kinyoualouayaj israelitas, Jiova kiniluij: “Amo moneki tikchiuas kemej kichiuaj itech tal Canaán, kampa namechuika. [...] Tal amo moajsi  chipauak, uan niktatsakuiltis porin tajtakolchiuani”. IDios Israel senkis kitauelitaya kemej monejnemiltiayaj cananeos, yejua ika kijtoj ke kampa nemiaj amo katka chipauak (Lev. 18:3, 25).

Maski Jiova kintatsakuiltij cananeos, tein ompa kichiuayaj amo ixpoliuik. Panoua mil quinientos xiujmej satepan, Pablo kijtoj ke itech altepemej kampa nemiaj akin kichiuayaj kemej Cristo “amo kimachiliaj ok in pinaualis den motajtakolmakatinemij”, ta “motemaktijke ka nochi nintajnejnekilis [...]. Uan yejuan sayo kiyolnejnekij de mopitsotilijtinemiske tech nintakayo ika ne auilnemilis” (Efes. 4:17-19). Axkan miakej auilnemij uan senkis amo mopinaujmatij. Akin yekmelauj kichiuaj kemej Cristo mochikauaj amo kiitaskej tataman auilnemilis tein kichiuaj taltikpakneminij.

Komo aksa kiita auilnemilis senkis amo kipoujkaita Dios. Jiova techchijchiuak kemej yejuatsin tamati uan kemej ueliskia tikajsikamatiskej ox teisa kuali yetok oso amo. Kemej semi tamatkej, kiixtalij tanauatilmej tein kinextiaj ke sayoj namikuanij uelis mosentekaskej uan ika moyolpaktiskej (Gén. 1:26-28; Prov. 5:18, 19). Sayoj ke akin kichijchiuaj oso kimoyauaj pornografía kiixtopeuaj itanauatiluan Dios uan amo kipoujkaitaj yejuatsin. Yejua ika Jiova kintatsakuiltis akin ijkon kichiuaj (Rom. 1:24-27).

¿Uan toni panoua iniuan akin kitemouaj kiixtajtoltiskej oso kiitaskej auilnemilis? Xa sekin kinemiliaj ke sayoj ika moixpetaniaj. Sayoj ke tein melauj kinpaleuijtokej akin kiixtopeuaj itanauatiluan Dios. Xa amo kitemouayaj kinpaleuiskej keman peujkej kiitaj auilnemilis. Sayoj ke itekitikauan Dios senkis moneki kitauelitaskej nejon. Biblia technauatia: “Namejuan akin nankitasojtaj Jiova, xiktauelitakan tein amo kuali” (Sal. 97:10).

Hasta akin amo kinekij kiitaskej auilnemilis kiitaj ke ouij kiixtopeuaskej. Kemej titajtakouanij, xa tikpiaj amo kuali tanejnekilis. Uan no, toyolo uelis techkajkayauas uan kichiuas maj tiknemilikan ke amo teyi techpanos komo tikitaj auilnemilis (Jer. 17:9). Miakej achto ke mochiuaskiaj tokniuan kiitayaj auilnemilis, sayoj ke uelinij kikauanij nejon tachiualis. Kimatiskej nejon akin mochikaujtokej  kikauaskej uelis kinpaleuis. Maj tikitakan keniuj iTajtol Dios uelis techpaleuis maj Satanás amo techuetsilti itech nejin tamekauilis.

MAJ AMO TIKNEJNEKIKAN TIAUILNEMISKEJ

Kemej tikitakej ipeujyan nejin tamachtilis, miakej israelitas kikaujkej maj kinixyekana amo kuali tanejnekilis tein kipiayaj uan kichiujkej tein amo kuali. Axkan no ijkon uelis panos. Santiago, akin katka itakpaikniuj Jesús ika tajtoj nejon keman kijtoj: “Kuak in pitsotik tanejnekilis de yejua san kiyoltilana in tokniu taneltokke uan kikajkayaua, ijkuakon yejua san iselti uetsis tech in tajtakol” (Sant. 1:14, 15). Keman aksa kikaua maj moskalti amo kuali tanejnekilis itech iyolo, uelis tajtakolchiuas. Yejua ika, moneki maj amo titanemilikan itech auilnemilis; maj senkis tikixtopeuakan.

Komo amo ueli timokixtiliaj amo kuali tanemililmej, maj niman tikchiuakan tein monekis. Jesús kijtoj: “Takan momay oso momets mitstepotamia tech in tajtakol, ijkuakon xikotona uan xiktamota uejka. [...] Uan takan no in moixtololo mitstepotamia tech in tajtakol, ijkuakon xikixti uan xiktamota uejka” (Mat. 18:8, 9). Jesús amo kijtojtoya maj timokojkokokan, ta kinekia kinextis ke moneki maj niman timokixtilikan tanemililmej tein uelis techuetsiltiskej. ¿Keniuj uelis techpaleuis tein Jesús tayolmajxitij maj amo tikitakan auilnemilis?

Maj tikijtokan ke tikitaj teisa kampa ixnesi auilnemilis. Maj amo tiknemilikan ke amo teyi techpanos. Maj niman timoixijkuanikan. Maj niman tikseuikan televisión, computadora, tableta oso celular. Maj ika titanemilikan teisa tein kuali. Tikchiuaskej nejon techpaleuis maj amo tikpiakan amo kuali tanemililmej uan maj amo tikchiuakan tein amo kuali.

KENIUJ UELIS AKSA AMO TANEMILISOK ITECH AUILNEMILIS

Aksa akin kiitaya auilnemilis kemansa uelisok kielnamikis tein kiitak maski panoskej miak xiujmej. Keman nejon kipanoua, xa uelis kinejnekis iselti momajmatokas. Komo kemansa tikonelnamiki tein tikonitaya, ¿toni uelis mitsonpaleuis xikonixtopeua? Amo xikonelkaua ke nejon uelis mitsonpanos  uan xikonixtali toni tikonchiuas keman nesiskej nejon amo kuali tanemililmej.

Xikonixtali tiontanemilis itech tein Dios kiyolpaktia uan tikonchiuas tein kuali. Xikonchiua kemej tatitanil Pablo, akin kijtoj: “Nikchiualtia notakayo ma nechtakamatiu” (1 Cor. 9:27). Amo xikonkaua maj amo kuali tanemililmej mitsonchiualtikan tein amo kuali. Xikonchiua tein kijtoua Romanos 12:2: “Ximotekauilikan iuan Dios para ma Yejuatsin namechtamachilispatatiu para ijkon [...] nankajsikamatiske ten kuali; uan [...] de keniu nankiyolpaktijtiyaske Dios; uan [...] de keniu nankiyekajsikachiuaske ne tekit ten Dios kimonekiltia”. Amo xikonelkaua ke komo tiontanemilia itech tein kuali uan tikonchiua tein Dios kiyolpaktia, okachi tionyolpakis ke komo tikonchiua tein amo kuali.

Komo tiontanemilia itech tein kuali uan tikonchiua tein Dios kiyolpaktia, okachi tionyolpakis ke komo tionmoixyekana ika amo kuali tanejnekilis

Xikonixtali tionuelis oso tikonmatis seki textos tein mitsonpaleuiskej xikontauelita pornografía ijkon kemej Jiova kitauelita, uan xikonmati toni kineki yejuatsin xikonchiua. Ijkon, keman tiontanemilis itech tein amo kuali xionmochikaua tiontanemilis itech nejon textos. Seki yejua nejin: Salmo 119:37, Isaías 52:11, Mateo 5:28, Efesios 5:3, Colosenses 3:5 uan 1 Tesalonicenses 4:4-8.

¿Uan komo kemansa tikontelnejneki tikonitas oso ika tiontanemilis auilnemilis? Senkis xikonchiua kemej Jesús (1 Ped. 2:21). Satepan ke moauij, Satanás miakpa kiyejyekoj. ¿Toni kichiuak? Kisentokak kiixnamikik. Miakpa ika tajtoj tajkuilolmej tein kipaleuijkej maj kiixtopeua tein Satanás kinekia maj kichiua. Jesús kiluij: “Niman xiyo ya, [...] Satanás”, uan yajki. Ijkon kemej Jesús kisentokak kiixnamikik Amokuali, tejuatsin no uelis tikonchiuas (Mat. 4:1-11). Satanás uan akin kinixyekana kisentokaskej kitemoskej maj tikpiakan amo kuali tanemililmej, sayoj ke maj amo timosenkauakan. Uelis tikixtopeuaskej nochi tein kinextia auilnemilis. Ika inepaleuil Jiova, uelis tikixnamikiskej akin techtauelita.

MAJ TIKTATAUJTIKAN JIOVA UAN MAJ TIKTAKAMATIKAN

Maj tiksentokakan timotataujtikan uan maj tikiluikan Jiova maj techpaleui. Pablo kijtoj: “Xiktajtanilikan Dios nochi ten namechpoloa. Uan ika por namonetatatautilis Dios namechtayokolijtiyas ne yolseuilis [...]. Uan nijin [...] kinyekantinemis namoyolojuan uan namotamachilisuan porin Cristo Jesús yetinemi namouan” (Filip. 4:6, 7). Jiova techmakas iyolseuilis uan ijkon tikixnamikiskej tein amo kuali. Komo timotokiaj iuan Dios yejuatsin no motokis touan (Sant. 4:8).

Satanás amo keman uelis techuetsiltis komo nochipa tiyetokej iuan akin Okachi Ueyichiujkej. Keman Jesús ika tajtoj Satanás, kijtoj: “Ne amokuali tayekanke Satanás ten nikan taltikpak takitskijtok [...] amo teyi kipia chikaualis para ma yejua nechtanajnauatiki” (Juan 14:30). ¿Keyej Jesús kimatia nejon? Se tonal kijtoj: “Notajtsin Dios Yejuatsin ne nechualtitanik nikan taltikpak, uan Yejuatsin yetinemi nouan. Uan [...] amo keman nechsenkauas noselti porin Nejuatsin nachipa nikchiutinemi sayo ne ten Yejuatsin kipaktia” (Juan 8:29). Komo tikchiuaj tein Jiova kiyolpaktia, amo keman techkauas toselti. Maj amo tikitakan auilnemilis, ijkon Satanás amo uelis techuetsiltis.