Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Maj tikpatiuitakan netetayokolilmej tein Jiova techmaka

Maj tikpatiuitakan netetayokolilmej tein Jiova techmaka

“Kampa yeski yetos nochi namoricojyo, [...] ompa itech ne namoricojyo nanyoltanemilijtinemiske.” (LUC. 12:34)

NEKUIKATILMEJ: 153, 9

1, 2. 1) ¿Toni eyi netetayokolilmej techmaka Jiova? 2) ¿Toni tikitaskej itech nejin tamachtilis?

AMO akin kipia okachi miak taman ke Dios; nochi tein onkak yejuatsin iaxka (1 Crón. 29:11, 12). Uan no, yejuatsin tel kualtakat, yejua ika techmaka tel miak netetayokolilmej. Seki nejin netetayokolilmej yejua 1) iTekiuajyo Dios, 2) tanojnotsalis uan 3) tamachtilis tein melauak tein moajsi itech iTajtol. ¿Melauj ke semi tiktasojkamatij nejon? Sayoj ke, komo amo timoyekpiaj, xa tikelkaujtiyaskej ipatiuj tein kipiaj. Yejua ika moneki kuali tikintekitiltiskej uan okachi tikintasojtaskej. Jesús kijtoj: “Kampa yeski yetos nochi namoricojyo, [...] ompa itech ne namoricojyo nanyoltanemilijtinemiske” (Luc. 12:34).

2 Maj tikitakan keniuj uelis okachiok tiktasojtaskej uan tiktasojkamatiskej iTekiuajyo Dios, tanojnotsalis uan tamachtilis tein melauak. Ijkon kemej tikitstiyaskej, maj tiknemilikan keniuj uelis okachiok tikpatiuitaskej nejin netetayokolilmej tein Jiova techmaka.

 ITEKIUAJYO DIOS TAMATI KEMEJ SE TETSIN TEIN PETANI

3. ¿Toni kichiuak tanamakakej akin ika tajtoj Jesús uan ijkon uelik kikouak se tetsin tein petani tein tel patiyoj? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

3 (Xikonixtajtolti Mateo 13:45, 46.) Jesús ika tajtoj se takat akin kinkouaya uan kinnamakaya tetsitsin tein petanij tein tel patiyojkej. Se tonal, kiajsik se tein okachi patiyoj uan kiteluelitak. Kemej kinekia kikouas nejon tetsin tein petani, kinamakak nochi tein kipiaya. Nejon kinextia ke semi kipatiuitak.

4. ¿Toni tikchiuaskej komo tiktelpatiuitaj iTekiuajyo Dios?

4 ¿Toni techmachtia tein Jesús ika tajtoj? ITekiuajyo Dios tamati kemej nejon tetsin tein petani. Komo tiktelpatiuitaj ijkon kemej tanamakakej kitelpatiuitak nejon tetsin, tikauaskej tein yeski taman uan ijkon uelis techixyekanas iTekiuajyo Dios nochipaya (xikonixtajtolti Marcos 10:28-30). Maj ininka titajtokan ome taltikpakneminij akin kichiujkej nejon.

5. ¿Toni kichiuak Zaqueo porin kipatiuitak iTekiuajyo Dios?

5 Zaqueo katka se takat akin kitaxtauiayaj impuestos uan kipiaya miak tomin porin ika takajkayaualis kinkuiliaya inintomin taltikpakneminij (Luc. 19:1-9). Sayoj ke, keman kikakik Jesús ke ika tajtoj iTekiuajyo Dios, kiitak ke kitelpiaya ipatiuj uan niman kinekik mopatas. Zaqueo kijtoj: “Xikonita Notekotsin, axkan para taixpan tajko de noricojyo nikinmakajtiyas naken amo teyi kipia. Uan takan aksa [nikichtekilij], ijkuakon nikuepilis naui achichi ok ten nikuilij”. Yejua kinkepilij taltikpakneminij tein kinichtekilijka uan amo kinejnekikok tein teaxka.

6. ¿Toni se siuat kipatak itech inemilis, uan keyej?

6 Seki xiujmej achto, se siuat akin motasojtaya iuan okse siuat kikakik toni tatiochiualismej kiualkuis iTekiuajyo Dios. Yejua no taixyekanaya itech se nechikol tein kintajtouia akin kinueuelitaj inintakaikniuan oso ininsiuaikniuan. Keman momachtij Biblia, kiitak ke iTekiuajyo Dios kitelpia ipatiuj uan kiajsikamatik ke monekia kipatas miak taman itech inemilis (1 Cor. 6:9, 10). Kemej peuak kitasojta Jiova, kisak itech nejon nechikol uan kikauak siuat akin iuan motasojtaya. Moauij itech xiuit 2009, uan se xiuit satepan mochiuak precursora regular. Netasojtalis tein kipialia Jiova uan iTekiuajyo okachi chikauak katka ke amo kuali tanejnekilis tein kipiaya (Mar. 12:29, 30).

7. ¿Keniuj uelis tiksentokaskej tikpatiuitaskej iTekiuajyo Dios?

7 Timiakej monekik senkis timopataskej uan ijkon ueliskia tipouiskej itech iTekiuajyo Dios (Rom. 12:2). Sayoj ke, amo ompa tamik. Moneki timoyekpiaskej maj nion teyi kikaxani netasojtalis tein tikpialiaj iTekiuajyo Dios, kemej tiknekiskej timotomintiskej oso tiauilnemiskej (Prov. 4:23; Mat. 5:27-29). Yejua ika, Jiova techmakani okse tatiochiualis tein kitelpia ipatiuj.

TANOJNOTSALIS TEMAKIXTIA

8. 1) ¿Keyej kijtoj Pablo ke tanojnotsalis tamati kemej “se tensa ten tel patio” tein yetok itech “se sokikomit”? 2) ¿Keniuj kinextij Pablo ke kipatiuitaya tanojnotsalis?

8 Jesús technauatij maj tikteixmatiltikan uan maj titamachtikan tein kuali tein kichiuas iTekiuajyo Dios (Mat. 28:19, 20). Tatitanil Pablo kijtoj ke nejin tekit tamati kemej “se tensa ten tel patio” tein yetok itech “se sokikomit” (2 Cor. 4:7; 1 Tim. 1:12). Kemej titajtakouanij, titamatij kemej “se sokikomit”. Sayoj ke tein tikteixmatiltiaj kitelpia ipatiuj porin uelis kichiuas maj tejuan  uan akin techkakij tikselikan nemilis nochipaya. Yejua ika Pablo kijtoj: “Nochi nijin nikchiutinemi sayo ika porin Tajtoltsin de Dios ten kualkui ne nemakixtilis. Uan para no ijkon nikselijtiyas [nejua uan oksekin] miak tataman tatiochiualis” (1 Cor. 9:23). Pablo mochikauak kinmachtis oksekin toni tatiochiualismej kiualkuis iTekiuajyo Dios (xikonixtajtolti Romanos 1:14, 15 uan 2 Timoteo 4:2). Kemej kipatiuitaya tanojnotsalis, kisentokak tanojnotsak maski kiteltajyouiltijkej (1 Tes. 2:2). ¿Keniuj no uelis tiknextiskej ke tikpatiuitaj tanojnotsalis?

9. ¿Keniuj uelis tiknextiskej ke tikpatiuitaj tanojnotsalis?

9 Pablo kinextij ke kipatiuitaya tanojnotsalis keman kinnojnotsaya taltikpakneminij kampa yeski moajsiskia. Ijkon kemej tatitanilmej uan okseki tokniuan itech yekinika siglo, tejuan no titanojnotsaj kampa yeski kampa moajsiskej taltikpakneminij, kampa miakej panouaj uan kajkalpan (Hech. 5:42; 20:20). Maj tiktemokan keniuj tikinnojnotsaskej okachi taltikpakneminij. Komo tiuelij, xa uelis tikchiuaskej tekit kemej precursor auxiliar oso regular, timomachtiskej okse tajtol oso titapaleuitiuij okseko itech toueyi altepeuj oso itech okse ueyi altepet (Hech. 16:9, 10).

10. ¿Toni tatiochiualismej kiseliani Irene porin mochikaua kiteixmatiltis kuali tanauatilmej?

10 Irene, akin nemi Estados Unidos uan amo kipia inamik, kinekia kinnojnotsas akin tajtouaj ruso. Itech xiuit 1993 peuak tapaleuia itech se tein ayamo nechikol kampa motajtoua ruso ompa Nueva York. Ijkuak, sayoj moajsiaj kemej veinte tanojnotsanij. Veinte xiujmej satepan, Irene kijtoj ke ayamo senkis ueli tajtoua ruso. Sayoj ke Jiova kipaleuij yejua uan okseki tokniuan maj kinnojnotsanij akin tajtouaj nejon tajtol. Axkan moajsij chikuasen nechikolmej kampa motajtoua ruso ompa Nueva York. Kaxtol taltikpakneminij akin Irene kinmachtij moauijkej uan seki nejon tokniuan tekitij Betel, tayekananij oso kichiuaj tekit kemej precursor. Irene kijtoua: “Kemansa itech nitanemilia okseki taman tein ueliskia nikchiuas, sayoj ke nikyekmati ke nion se nechualkuiliskia okachi yolpakilis”. Senkis moita ke Irene kitelpatiuita tanojnotsalis.

¿Tikonpatiuita tanojnotsalis uan tiontanojnotsa nochi semanas? (Xikonita párrafo 11 uan 12)

11. ¿Toni panoua keman tiksentokaj titanojnotsaj maski techtajyouiltiaj?

11 Komo tikpatiuitaj tanojnotsalis, ijkon kemej Pablo, tiksentokaskej titanojnotsaskej maski techtajyouiltiskej (Hech. 14:19-22). Itech xiuit 1930 hasta 1944, tokniuan kayomej Estados Unidos semi kintajyouiltijkej. Sayoj ke, kisentokakej tanojnotskej. Keman tekiuanij kinekiaj kintsakuiliskej  maj amo tanojnotsanijok, tokniuan yajkej ininixpan tamelauanij uan miakpa tatankej. Itech xiuit 1943, tokniuj Nathan Knorr ika tajtoj keman se tonal tatankej itech Tribunal Supremo de Estados Unidos. Yejua kijtoj ke komo tokniuan amo kisentokanij tanojnotsanij amo onkaskia nion teyi tein moitaskia ininixpan tamelauanij. No kijtoj ke kemej tokniuan noyampa taltikpak kisentokakej tanojnotskej, kinextijkej ke amo teyi uelis kintsakuilis. Itech okseki altepemej, tokniuan no tataninij ininixpan tamelauanij. Kemaj, kemej tikpatiuitaj tanojnotsalis, tiksentokaskej titanojnotsaskej maski techtajyouiltiskej.

12. ¿Toni tikixtaliaj tikchiuaskej?

12 Komo tikitaj ke tanojnotsalis kitelpia ipatiuj, amo sayoj techtekipachos kanachi horas titemakaskej, ta timochikauaskej titanojnotsaskej nochi tein tiueliskej (Hech. 20:24; 2 Tim. 4:5). ¿Uan toni titamachtiskej keman titanojnotsaskej? Maj tikitakan okse netetayokolil tein Dios techmaka.

TAMACHTILIS TEIN TIKIXMATIJ SE NETETAYOKOLIL

13, 14. 1) ¿Toni tiksentilianij itech tein Jesús kijtoj ke se “taeualoni”? 2) ¿Keniuj tiksentiliaj okachi tamachtilismej?

13 Expatika netetayokolil yejua nochi tataman tamachtilis tein melauak tein Jiova techmatiltiani. Yejuatsin “Dios akin kijtoua tein melauak” (Sal. 31:5; 2 Sam. 7:28). Uan kemej se tePopaj kualtakat, kinmachtia tein melauak akin kimoujkatokaj. Hasta axkan, timomachtianij miak taman keman tikixtajtoltiaj Biblia uan amaixmej, uan keman tiyouij nechikolmej uan uejueyi nechikolmej. Ijkon kemej panouanij tonalmej, tiksentilianij miak tamachtilismej tein “yankuikke uan no den tamachilisme ten ipa achtopa ya yetoyaj” itech tein Jesús kijtoj ke se “taeualoni” (xikonixtajtolti Mateo 13:52). Jiova techpaleuis maj tiktalilikan “taeualoni” okachi miak tamachtilismej komo tikintemouaj kemej yeskia teisa tein patiyoj tein uejkatan toktok (xikonixtajtolti Proverbios 2:4-7). ¿Keniuj tikchiuaj?

14 Moneki nochipa timomachtiskej Biblia uan toamaixuan, uan tiktemoskej ika nejmachkayot keniuj okachi tikajsikamatiskej. Ijkon tikmatiskej yankuik taman tein amo tikixmatiaj (Jos. 1:8, 9; Sal. 1:2, 3). Itech amaix Tanejmachtijkej itech tajtol inglés, itech yekinika tapoual (julio 1879) moijtoj ke tamachtilis tein melauak tamati kemej se xochit tein toktok iuan amo kuali xiuit. Se taltikpaknenkej uelis kiajsis nejon xochit komo kitemoua ika nejmachkayot, uan keman kiajsis, moneki maj amo sayoj mokaua ika nejon xochit, ta moneki kisentokas kintemos okachi xochimej. No ijkon, moneki amo timokauaskej sayoj ika se tamachtilis, ta moneki tiksentokaskej tiktemoskej okachi.

15. 1) ¿Toni tamachtilismej uelis tikijtoskej ke “ipa achtopa ya yetoyaj”? 2) ¿Katiyejua tamachtilismej okachi tikonpatiuita?

15 Keman peuak timomachtiaj Biblia, tikmatkej miak taman tein melauak tein kitelpia ipatiuj. Uelis tikijtoskej ke nejon tamachtilismej “ipa achtopa ya yetoyaj” porin yejua tein yekinika tikmatkej. Seki nejon tamachtilismej yejua ke Jiova techchijchiuak uan keniuj kiixtalijtok maj nemikan taltikpakneminij. No tikmatkej ke kemej techteltasojta kitemakak iKonetsin maj techmakixti itech tajtakol uan mikilis, ke iTekiuajyo kijkuanis tajyouilis uan ke uelis tinemiskej nochipaya ika yolpakilis uan yolseuilis (Juan 3:16; Apoc. 4:11; 21:3, 4).

16. ¿Toni moneki tikchiuaskej keman mopata kemej moajsikamatia se tamachtilis?

16 Kemansa, mopatani kemej tikajsikamatiaj  se taman tein moijtoj ke mochiuaskia oso se tajkuilol itech Biblia. Keman panoua nejin, moneki kuali timomachtiskej nejon tein mopatak uan itech titanemiliskej (Hech. 17:11; 1 Tim. 4:15). Amo sayoj tiktemoskej kuali tikajsikamatiskej tein okachi tayekantok kemej axkan moajsikamati se tamachtilis, ta no tein amo semi tayekantok uan toni taman mopatak. Komo ijkon tikchiuaj, nejon yankuik tamachtilis no pouis itech “taeualoni”. ¿Keyej semi kuali maj tikchiuakan nejon?

17, 18. ¿Keniuj techpaleuia yektikatsin espíritu?

17 Jesús tamachtij ke iespíritu Dios uelis techpaleuis maj tikelnamikikan tein timomachtianij (Juan 14:25, 26). ¿Keniuj uelis techpaleuis keman titanojnotsaj”? Maj tikitakan tein kipanok se tokniuj akin monotsa Peter. Itech xiuit 1970 yejua kipiaya 19 xiujmej uan yankuixtok peujka tekiti Betel tein moajsi Gran Bretaña. Se tonal keman tanojnotstoya kajkalpan, kisak se takat kantsonej akin kipiaya kemej 50 xiujmej. Peter kitajtanij ox kiuelitaskia kiajsikamatis tein kijtoua Biblia. Takat katka se tamachtijkej judío, uan kimoujkakakik maj se telpoch kiluiani ke kiuelitaskia kimachtis ika Biblia. Kemej kinekia kiitas ox Peter kiixmatia Biblia, kitajtanij: “Maj tikitakan, telpoch, ¿itech katiyejua tajtol moijkuiloj amatajkuilol Daniel?”. Peter kinankilij ke seki capítulos moijkuilojkej itech tajtol arameo. Peter kielnamiki: “Tamachtijkej semi kimoujkaitak maj nikmatini tanankilil, sayoj ke amo semi kimoujkaitak kemej nejua. ¿Keniuj nikmatia tanankilil? Keman niyajki nokalijtik uan niktemoj itech amaixmej Tanejmachtijkej uan ¡Despertad! tein kiskaj seki metsti achto, nikajsik se tamachtilis tein kimelauaya ke Daniel moijkuilojka itech tajtol arameo” (Dan. 2:4, nota). Yektikatsin espíritu uelis techpaleuis maj tikelnamikikan seki taman tein tikixtajtoltianij uan tiktalianij itech “taeualoni” (Luc. 12:11, 12; 21:13-15).

18 Komo tikpatiuitaj tein techmachtia Jiova, tiksentokaskej tiksentiliskej okachi tamachtilismej. Okachiok tiktasojtaskej uan tiktasojkamatiskej itamatilis Dios, uan okachi uelis tikinmachtiskej oksekin.

MAJ TIKYEKPIAKAN NETETAYOKOLILMEJ TEIN TIKPIAJ

19. ¿Keyej moneki tikyekpiaskej netetayokolilmej tein Jiova techmaka?

19 Satanás uan tein kiixyekana kiteltemouaj kichiuaskej maj amo tikpatiuitakanok netetayokolilmej tein ika titajtojkej itech nejin tamachtilis. Komo amo timoyekpiaj, uelis timokauaskej maj techtapololti seki taman kemej tiknekiskej tiktaniskej miak tomin oso tikpiaskej miak taman tein patiyoj uan maj oksekin kiitakan. Tatitanil Juan techelnamiktia ke tein onkak itech nejin taltikpak amo uejkaua ixpoliuis (1 Juan 2:15-17). Yejua ika, moneki timochikauaskej maj tiksentokakan tikpatiuitakan netetayokolilmej tein Jiova techmaka.

20. ¿Keniuj tikonyekpias netetayokolilmej tein Jiova mitsonmakatok?

20 Amo xionomeyoloua tikonkauas tein yeski taman tein uelis kichiuas amo semi xikonpatiuitaok iTekiuajyo Dios. Xikonsentoka xikontayekanalti tanojnotsalis uan nochipa xikonpatiuita. Xikonsentoka xikontemo okachi tamachtilis itech Biblia. Ijkon, tikonsentilis ompa iluikak tein kipia ipatiuj kampa “tachtekke amo uelis kalakis” uan “amo no okuilmimalotos”. Porin Jesús kijtoj: “Kampa yeski yetos nochi namoricojyo, [...] ompa itech ne namoricojyo nanyoltanemilijtinemiske” (Luc. 12:33, 34).