Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Jiova techyolseuia itech nochi totajyouilis

Jiova techyolseuia itech nochi totajyouilis

“Dios akin iaxka nochi taman yolseuilis, [...] techyolseuia itech nochi totayejyekolis.” (2 COR. 1:3, 4TNM)

NEKUIKATILMEJ: 38, 6

1, 2. ¿Keniuj techyolseuia Jiova, uan toni netenkaualis tikajsij itech iTajtol?

SE TOKNIUJ telpoch itech tanemilijtoya 1 Corintios 7:28, tein kijtoua ke akin monamiktiskej “kipiaske ouijkayot”. Yejua kitajtanij se tayekankej akin kipiaya okachi xiujmej, akin namikej, toni katka nejon “ouijkayot” uan toni ueliskia kipaleuis komo se tonal monamiktiaya. Achto ke kinankiliskia, tayekankej kiluij maj tanemiliani itech okse taman tein kijkuiloj tatitanil Pablo, ke Jiova yejua “Dios akin iaxka nochi taman yolseuilis, akin techyolseuia itech nochi totayejyekolis” (2 Cor. 1:3, 4TNM).

2 Tikyekmatij ke Jiova yejua toTajtsin akin techtasojta uan techyolseuia keman tikpiaj kuejmolmej. Xa tikonelnamiki keniuj miakpa mitsonixyekanani uan mitsonpaleuiani ika iTajtol. Uelis tikyekmatiskej ke yejuatsin kineki maj kuali tinemikan, ijkon kemej kinekik  maj kuali neminij itekitikauan ne uejkauj (xikonixtajtolti Jeremías 29:11, 12).

3. ¿Toni netajtanilmej tiknankiliskej?

3 Miakpa, okachi amo teouijmaka se kixikos ouijkayomej uan kuejmolmej komo se kimati keyej se kipia. Komo ijkon, ¿toni uelis kichiuas maj tikpiakan “ouijkayot” kemej namikuanij oso kemej kalyetouanij? ¿Toni tein panok ne uejkauj uan tein mochiua itech nejin tonalmej uelis techmakas yolseuilis tein techpoloua? Maj tikitakan tanankililmej uan ijkon tikmatiskej keniuj uelis tikxikoskej ouijkayomej.

“OUIJKAYOT” KEMEJ NAMIKUANIJ

4, 5. ¿Toni ouijkayomej uelis kipiaskej namikuanij?

4 Keman Dios kinnamiktij yekinika takat uan yekinika siuat, kijtoj: “Takat kikauas ipopaj uan imomaj, uan mosentilis iuan inamik, uan omen mochiuaskej sayoj se” (Gén. 2:24). Sayoj ke kemej titajtakouanij, uelis tikpiaskej kuejmolmej satepan ke timonamiktiskej (Rom. 3:23). Takat kipia tanauatil tein miakpa kipiayaj itatuan siuat, porin Dios kiixtalij maj yejua kiixyekana inamik (1 Cor. 11:3). Seki takamej xa ouij kinkisas kuali taixyekanaskej. Uan seki siuamej xa kinouijmakas kitakamatiskej inintakauj uan amo inintatuan. Uan no, uelis amo moyekuikaskej iniuan ininchankauan sejsemej, uan nejin uelis kichiuas maj kipiakan kuejmolmej.

5 Netekipacholismej okachi miakiaj keman siuat kiluia inamik ke kipiatij se konetsin. Maski tel yolpakij, kintekipachoua keniuj yetos siuat keman kokoxkayetos uan keniuj yetos konetsin. No monekis okachi tomin. Uan amo sayoj yejua nejon mopatas. Temomaj okachi kiitas uan kiyekpias ikonetsin. Uan tepopaj kipias okachi tekimej, porin monekis kiitas maj inamik uan ikonetsin kipiakan tein kinpoloua. Yejua ika takat uan siuat amo semiok uelis senyetoskej.

6-8. ¿Keniuj uelis momachiliskej namikuanij akin amo uelij kinpiaj konemej?

6 Seki namikuanij kipanouaj okse taman ouijkayot: kitelnekij kipiaskej konemej sayoj ke amo uelij. Seki siuamej moteltayokoltiaj porin amo uelij mokokoxkataliaj (Prov. 13:12). Ne uejkauj, moitaya ke siuamej motelnekia kinpiaskej konemej. Yejua ika inamik Jacob, Raquel, semi tayokoyak keman kiitak ke iikniuj kinpiaya konemej uan yejua amo (Gén. 30:1, 2). Seki misioneros akin tapaleuiaj itech altepemej kampa taltikpakneminij kinpiaj miakej konemej kintajtaniaj keyej amo kipiaj nion se. Maski kitemouaj kuali kimelauaskej keyej, kemansa taltikpakneminij kinnankiliaj: “¡Tetayokoltij! Satepan Dios namechmakas se konetsin”.

7 Se tokniuj siuat kayot Inglaterra nochipa kinekik kinpias konemej uan amo uelik. Keman peuak xiuejya mochiua, semi tayokoyak, porin kiajsikamatik ke nejon tein kinekia amo mochiuaskia itech nejin tonalmej. Yejua ika yejua uan inamik kiselijkej kemej ininkoneuj se okichpil akin amo kipiaya itatuan. Maski ijkon, momachilij kemej se momachilia  ijkuak momikilia aksa akin se kitasojtaya. Yejua kijtoj: “Nikmatia ke se kiselis se tekoneuj amo ijkon kemej keman se yejua se kipia se ikonetsin”.

8 Melauak ke Biblia kijtoua ke siuat kitelpaleuia maj kinpia konemej (1 Tim. 2:15TNM). Sayoj ke nejon amo kijtosneki ke komo kinpia kiselis nemilis nochipaya, ta kijtosneki ke siuat akin kipia ikoneuan uan miak tekit ichan kipaleuia maj amo tajtojtinemi uan maj amo mokalaki kampa amo itekiuj (1 Tim. 5:13). Maski ijkon, kipias ouijkayomej itech inemilis kemej namikuanij uan kalyetouanij.

¿Keniuj uelis tionyolseuis komo momikilia monamik? (Xikonita párrafo 9 uan 12)

9. ¿Toni okse ueyi ouijkayot uelis kipiaskej namikuanij?

9 Itech ouijkayomej tein uelis kipiaskej namikuanij, moajsi keman momikilia se inamik. Akin kijyouia nejin xa amo keman kinemilij ke ueliskia kipanos itech nejin tonalmej. Akin kichiuaj kemej Cristo senkis kineltokaj ke moajokuiskej mikemej, uan nejon semi kinyolseuia (Juan 5:28, 29). ToTajtsin kinyolseuia uan kinpaleuia ika iTajtol akin kipanotokej ouijkayomej. Maj tikitakan keniuj seki itekitikauan kiselianij iyolseuilis Dios uan keniuj kinpaleuiani nejin.

YOLSEUILIS KEMAN TIKPANOUAJ OUIJKAYOMEJ

10. ¿Toni kiyolseuij Ana? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

10 Ana, inamik Elqaná akin okachi kitasojtaya, kipiak se ueyi ouijkayot: amo uelia kinpiaya konemej. Sayoj ke Peniná, okse inamik Elqaná, kinpiaya miakej (xikonixtajtolti 1 Samuel 1:4-7). Nochi xiujmej, Peniná kikejkelouaya, uan Ana semi kitayokoltiaya nejon. ¿Toni kiyolseuij? Biblia kijtoua ke “uejkauak kitataujtiaya Jiova” uan kitapouiaya ouijkayot tein kipanotoya. Yejua kichiaya maj Dios kinankiliani. Satepan ke kitataujtij, “iixko amo kinextijok netekipacholis” (1 Sam. 1:12, 17, 18). Takuaujtamatia ke Jiova kimakaskia se okichpil oso kichiuaskia okse taman tein ika kiyolseuiskia.

11. ¿Keniuj tiyolseuij keman tikchiuaj netataujtil?

11 Kemej titajtakouanijok uan taixyekantokok Satanás, tiksentokaskej tikpiaskej ouijkayomej (1 Juan 5:19). Sayoj ke tikmatij ke Dios akin nochipa teyolseuia techpaleuis. Yejuatsin uelis techpaleuis keman tikpanouaj ouijkayomej komo tiktataujtiaj ika nochi toyolo, ijkon kemej kichiuak Ana. Kemej yejua, amo sayoj moneki tiktapouiskej tokuejmoluan, ta moneki tikiluiskej keniuj senkis timomachiliaj uan tiktataujtiskej ika nochi toyolo maj techpaleui (Filip. 4:6, 7).

12. ¿Toni kipaleuij Ana maj yolpaki?

12 Maski semi titayokoyaskej porin amo ueli tikinpiaj konemej oso porin momikilia se tochankauj oso se totasojikniuj uelis tikpiaskej yolseuilis. Maj tikelnamikikan Ana, akin nemik itech itonaluan Jesús. Chikome xiuit satepan ke monamiktijka, inamik momikilij, uan Biblia amo kijtoua ke kinpiak konemej. Keman kipiaya 84 xiujmej, “Ana amo keman kisaya tech ne ueyi tiopan de judíos”, ta yaya kichiuati netataujtil uan kiueyichiuati  Jiova (Luc. 2:37). Nejon kiyolseuij uan kiyolpaktij.

13. ¿Keniuj totasojikniuan uelis techyolseuiskej keman tochankauan amo techyolseuiaj?

13 No uelis techyolseuiskej totasojikniuan itech nechikol (Prov. 18:24). Paula kipiaya sayoj makuil xiuit keman imomaj amo kisentokakok kitekitilij Jiova. Yejua semi tayokoyak uan semi ouij kikisak. Sayoj ke satepan, se precursora akin monotsa Ann, kiyolchikauak keman kinextilij netasojtalis uan ika motekipachoj. Paula kijtoua: “Maski Ann amo katka nochankauj, nechtelpaleuij maj noka motekipachouani uan maj nechnextiliani netasojtalis. Nejin nechpaleuij maj niksentokani niktekitiliani Jiova”. Imomaj mokepak itech nechikol, uan nejon semi kiyolpaktia Paula. Ann no tel yolpaki, porin kipaleuij Paula maj amo kikaua Jiova.

14. ¿Keniuj techpaleuia titeyolseuiskej?

14 Keman tiktemouaj tikinpaleuiskej oksekin, tikelkauaj tokuejmoluan. Kemej neskayot, miakej tokniuan siuamej, namikyejkej oso ininselti, kimatij ke keman kinmatiltiaj oksekin tein kichiuas iTekiuajyo Dios, tekititokej iuan uan kichiujtokej itanejnekilis. Nejin semi kinyolpaktia. Tein melauj, tinochin uelis  ijkon tiknextiskej ke ininka timotekipachouaj oksekin. Uan keman tiktemouaj tikinpaleuiskej tokniuan, okachi kuali timouikaj iniuan (Filip. 2:4). Yejua nejon tein kichiuak tatitanil Pablo. Kinyekpiak tokniuan akin nemiaj Tesalónica “ijkon keme se tenan ten kinyektasojpia ipiluan”, uan kinyolseuij “keme se tetat kinyojyoltalia ipiluan” (xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 2:7, 11, 12).

YOLSEUILIS KEMEJ KALYETOUANIJ

15. ¿Akonimej moneki kinmachtiskej konemej?

15 ¿Keniuj uelis tikinyolseuiskej kalyetouanij? Kemansa, tokniuan akin yankuixtok moauijkej kiluiaj se tokniuj akin uejkaujya kitekitilijtok Jiova maj kinnextili keniuj kinmachtiskej ininkoneuan, oso hasta maj yejua kinmachti Biblia. ITajtol Dios kijtoua ke tetatmej moneki kinmachtiskej ininkoneuan (Prov. 23:22; Efes. 6:1-4). Maski kemansa oksekin uelis kinpaleuiskej, motelneki maj yejuan tetatmej kinmachtikan. Yejua ika, motelneki maj kitemokan tajtoskej iniuan ininkoneuan.

16. ¿Toni moneki tikelnamikiskej keman techiluiskej maj tikpaleuikan se tekoneuj?

16 Komo se tetat techiluia maj tikmachtikan ika Biblia se ikoneuj, moneki tikelnamikiskej ke amo tikpiaj tanauatil tein yejua kipia. Kemansa hasta uelis tikmachtiskej ikoneuj aksa akin amo itaixpantijkauj Jiova. Komo ijkon, moneki tikelnamikiskej ke keman tikmachtiaj ika Biblia se tekoneuj amo timochiuaj tiitatuan. No moneki timomachtiskej ininchan konemej keman yetoskej inintatuan oso se tokniuj akin kipia kuali taixejekolis, oso kampa miakej moajsiskej. Ijkon, amo moteajsikamatiltis tein amo kuali. Xa satepan yejuan tetatmej kiixtaliskej kinmachtiskej ika Biblia ininkoneuan, ijkon kemej Jiova kinnauatia.

17. ¿Keniuj konemej uelis kinyolseuiskej ininchankauan?

17 Telpochmej akin kitasojtaj uan kitakamatij Dios kinyolseuiaj inintatuan keman kinpoujkaitaj, kinpaleuiaj ika tomin oso ika okseki taman uan keman amo kikauaj Jiova. Achto ke mochiuaskia Tetsaujkakiouit, Lamec kiueyichiuaya Jiova. Yejua kijtoj tein kichiuaskia ikonetsin, Noé: “Nejin techualkuilis yolseuilis ika totekiuj uan tekit tein tomauan kichiuaj ika tajyouilis porin Jiova kitejtelchiuak tal”. Itajtoluan mochiujkej keman Dios kichiuak maj amo ouijok tataki itech tal (Gén. 5:29; 8:21). Itech totonaluan, konemej akin kisentokaj kitekitiliaj Jiova uelis kinyolseuiskej ininchankauan. Uelis kinpaleuiskej maj kixikokan ouijkayomej axkan uan satepan.

18. ¿Toni techpaleuis maj titaxikokan maski tikpiaskej ouijkayomej?

18 Axkan, millones taltikpakneminij yolseuij keman motataujtiaj, keman tanemiliaj itech neskayomej tein moajsij itech Biblia uan keman kuali mouikaj iniuan tokniuan (xikonixtajtolti Salmo 145:18, 19). Tikmatij ke sayoj Jiova uelis techmakas yolseuilis nochipaya, uan tikyekmatij ke nejon techpaleuis maj tikxikokan ouijkayomej tein tikpiaskej axkan uan satepan.