Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Yekmelauj Jesús noka momikilij?

¿Yekmelauj Jesús noka momikilij?

ITECH Biblia tikixtajtoltiaj tein kijtojkej ke kimachiliayaj akin “kipiaya nemilis keme tejuan” (Sant. 5:17). Kemej neskayot, tatitanil Pablo kijtoj: “Kuak nikneki nikchiuas ne tachiualis ten kuali, ijkuakon nimoyolajxilia ke in tajtakol momautok ya tech notalnamikilis. [...] Ika ya nojon nejua semi nionteiknelti” (Rom. 7:21-24). Tejuan no ijkon timomachiliaj. Kemej titajtakouanij moneki timochikauaskej tikchiuaskej tein kuali, yejua ika tein kijtoj Pablo techyolseuia.

Sayoj ke Pablo no kinextij keniuj kiitaya maj Jesús kitemakani inemilis. Kijtoj: “IKonetsin Dios [...] nechtasojtak uan noka momikilij” (Gálatas 2:20TNM). Tatitanil kineltokaya nejon. ¿No ijkon titanemiliaj? Xa amo nochipa.

Komo amo kuali timomachiliaj porin achto titajtakolchiujkej, xa techouijmakas tikneltokaskej ke Jiova techtasojta uan ke techtapojpoluijya. Uan xa okachi techouijmakas tikajsikamatiskej ke inemilis Cristo tein kitemakak techpaleuia tisejsemej. ¿Yekmelauj kineki Jesús maj ijkon tikitakan? Komo ijkon, ¿toni techpaleuis? Maj tiknankilikan nejin ome netajtanilmej.

KENIUJ KIITA JESÚS INEMILIS TEIN KITEMAKAK

Jesús kineki maj tikitakan ke inemilis tein kitemakak techpaleuia tisejsemej. ¿Keniuj tikmatij? Maj tikitakan tein kijtoua Lucas 23:39-43, TNM. Se takat akin no pilkak itech se kouit inakastan Jesús kijtoua ke kichiuak tein amo kuali. Xa semi amo kuali tein kichiuak porin ijkon kintatsakuiltiayaj sayoj akin kichiuayaj tein tel amo kuali. Kemej semi kiyolkokouaya tein kichiujka, kitataujtia Jesús: “Xinechelnamiki keman tikselis moTekiuajyo”.

¿Toni kinankilia Jesús? Maj tiknemilikan keniuj maski kikokojtok nochi inakayo moixkepa uan kiixita nejon takat. Maski semi tajyouijtok, kiixuetskilia uan kiluia: “Yekmelauj nimitsiluia axkan: Nouan tiyetos itech Xochital”. Jesús ueliskia sayoj kielnamiktis ke ualaj ‘kitemakako inemilis para kixtauas in tajtakol, uan para kinmakixtis nijin taltikpakuani’ (Mat. 20:28). Sayoj ke Jesús kipaleuij maj kiajsikamati ke inemilis tein kitemakak kipaleuiaya yejua. Yejua ika kiluij “nouan tiyetos” uan no kiluij ke ika inemilis tein kitemakak ueliskia nemis itech se xochital nikan taltikpak.

Kemej tikitaj, Jesús kinekia maj nejin takat kiajsikamatini ke inemilis tein kitemakak kipaleuiaya yejua. Komo Jesús kinekia maj nejon takat akin amo uelik kitekitilij Dios kiajsikamatini nejon, senkis tikmatij ke okachi kineki maj kiajsikamati se akin moauijya uan kitekitilijtok Dios. Komo ijkon, ¿toni techpaleuis maj tikajsikamatikan ke inemilis Cristo tein kitemakak techpaleuia tisejsemej maski achto titajtakolchiujkej?

TONI KIPALEUIJ PABLO

Kemej Jesús kinauatij Pablo maj tanojnotsa kiajsikamatik ke Jesús ika momikilijka. Kijtoj:  “Nikueyitasojkamachilia Totekotsin Jesucristo porin Yejuatsin nechmakak in chikaualis para notekiu. Uan Yejuatsin yek takuautamatik nouan [...] maski nejua nikmouispoloaya Jesucristo uan no maski nejua niktajyouiltiaya uan nikiuijuikaltiaya Yejuatsin” (1 Tim. 1:12-14). Maj Jesús kimakani nejon tekit kimatiltij ke kiikneliaya, kitasojtaya uan ke itech takuaujtamatia. Jesús no technauatiani tisejsemej maj titanojnotsakan (Mat. 28:19, 20). Kemej Pablo, ¿no ijkon tikajsikamatij?

Maj tikitakan tein kipanok Albert, akin yankuixtok mokepak itech inechikol Dios satepan ke ajsitoyaya treinta y cuatro xiujmej ke kikalankixtijkaj. Yejua kijtoua: “Nochipa nikelnamiki tein nikchiuak. Sayoj ke keman nitanojnotsati, nikajsikamati ke Jesús nechmakani se tekit, ijkon kemej Pablo. Nejon kichiua maj okachi niyolpaki, maj kuali nimomachili uan maj nikchia tein kuali” (Sal. 51:3).

Akin yeski akin tikmachtiaj tein melauak maj tikmatiltikan ke Jesús kiiknelia uan kitasojta

Achto, Allan semi tateuiaya uan kichiuaya miak taman tein amo kuali. Yejua kijtoua: “Nikelnamikiok keniuj nikintajyouiltij oksekin. Kemansa, nimotayokoltia. Sayoj ke niktasojkamatilia Jiova maj nechkaua maj nikinixmatilti oksekin kuali tanauatilmej maski achto nitajtakolchiujka. Kemej tanankiliaj taltikpakneminij keman nikinnojnotsa nechelnamiktia ke Jiova semi yolkuali uan tetasojtakej. Nikita ke notechkopa yejuatsin kinpaleuia akin katkaj kemej nejua”.

Keman titanojnotsaj tikchiuaj uan titanemiliaj itech tein kuali. Senkis techmatiltia ke Jesús techiknelia, techtasojta uan totech takuaujtamati.

JIOVA “OJKACHI OK UEYI UAN KE NE TELUILILIS DEN TOYOLO”

Hasta maj Jiova kiixpolo Satanás uan tein kiixyekana, toyolo uelis kisentokas kichiuas maj timotayokoltikan porin achto tikchiujkej tein amo kuali. ¿Toni techpaleuis maj amo ijkon timomachilikan?

Jean miakpa amo kuali momachilia porin keman katka ichpoch kitekitiliaya Dios sayoj ke no kichiuaya tein amo kuali. Kijtoua: “Nikuelita maj Jiova ‘ojkachi ok ueyi uan ke ne teluililis den toyolo’” (1 Juan 3:19, 20). Tejuan no techyolseuia tikmatiskej ke Jiova uan Jesús kiajsikamatij ke titajtakouanij. Maj tikelnamikikan ke netasojtalis kinolinij maj kitemakakan taxtauil ininka akin moyolnonotsaj (1 Tim. 1:15).

Senkis tikneltokaskej ke inemilis Jesús tein kitemakak techpaleuia tisejsemej komo titanemiliaj keniuj Jesús kinitak taltikpakneminij tajtakouanij uan komo timochikauaj titanojnotsaskej. Ijkon, uelis tikijtoskej kemej Pablo: Jesús “nechtasojtak uan noka momikilij”.