Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 28

Maj tiksentokakan tiktekitilikan Jiova maski tekiuanij amo techkauaskej

Maj tiksentokakan tiktekitilikan Jiova maski tekiuanij amo techkauaskej

“Amo uelis tikauaske de amo titetapouiske nochi nijin ten tikitakke uan ten tikakke.” (HECH. 4:19, 20)

NEKUIKATIL 122 Maj tiksentokakan tiktekitilikan Dios

TEIN MOITAS *

1, 2. 1) ¿Keyej amo tikmoujkaitaskej komo tekiuanij kiixtaliaj maj amo tiktekitilikanok Dios? 2) ¿Toni tikitatij itech nejin tamachtilis?

ITECH xiujtekit 2018, panoua 223,000 tanojnotsanij nemiaj kampa tekiuanij senkis amo kinkauayaj maj kitekitilikan Dios oso amo kinkauayaj maj kichiuakan seki taman. Nejin amo tikmoujkaitaj, ta kemej tikitakej itech achto tamachtilis tikmatij ke techtajyouiltiskej (2 Tim. 3:12). Kampa yeski tinemiskej, tekiuanij uelis niman kiixtaliskej maj amo tikueyichiuakanok Jiova uan keman amo tikmattoskej.

2 Komo tekiuanij amo techkauajok maj tiktekitilikan Dios, xa timotajtaniskej: “¿Kijtosneki ke amo tikpiajok itatiochiualis Dios? ¿Amo uelisok tikueyichiuaskej Jiova? ¿Monekiskia timokaltalitiuij kampa tekiuanij tekauaj maj se kitekitili Dios?”. Itech nejin tamachtilis tiknankilitij nejin netajtanilmej. No tikitatij keniuj uelis tiksentokaskej tiktekitiliskej Jiova keman tekiuanij amo techkauaskej uan toni amo moneki tikchiuaskej.

¿TECHTAJYOUILTIAJ PORIN AMO TIKPIAJOK ITATIOCHIUALIS DIOS?

3. Kemej kijtoua 2 Corintios 11:23-27, ¿toni kipanok tatitanil Pablo uan toni techmachtia ineskayo?

3 Komo tekiuanij amo techkauajok maj tiktekitilikan Dios, ueliskia tiknemiliskej ke amo tikpiajok itatiochiualis. Sayoj ke nejon amo melauak. Maj titanemilikan itech tatitanil Pablo. Yejua semi kiyolpaktiaya Jiova. Kijkuiloj 14 amatajkuilolmej tein pouij itech Escrituras Griegas  Cristianas uan tanojnotsak itech miak altepemej. Maski ijkon, semi kitajyouiltijkej (xikonixtajtolti 2 Corintios 11:23-27). Tein kipanok techmachtia ke Jiova kikaua maj itekitikauan kintajyouiltikan.

4. ¿Keyej taltikpakneminij techtauelitaj?

4 Jesús kimelauak keyej moneki tikchiaskej maj techtajyouiltikan. Kijtoj ke taltikpakneminij techtauelitaskiaj porin amo timonejnemiltiaj kemej yejuan (Juan 15:18, 19). Nejon amo kijtosneki ke amo tikpiajok itatiochiualis Dios, ta kinextia ke tikchiujtokej tein kuali.

¿AMO UELISOK TIKUEYICHIUASKEJ JIOVA?

5. ¿Uelis kichiuaskej taltikpakneminij maj amo tikueyichiuakanok Jiova? Xikonijto se neskayot.

5 Taltikpakneminij amo uelis kichiuaskej maj amo tikueyichiuakanok Jiova. Miakej akin kiixnamikij yejuatsin kitemouanij kichiuaskej sayoj ke amo uelinij. Maj titanemilikan itech tein panok itech Ojpatika Ueyi Neteuilis. Itech miak altepemej, tekiuanij semi kintajyouiltijkej tokniuan. Amo sayoj ompa Alemania nazis kiixtalijkej maj amo mochiuaok itekiyo Dios, ta no tekiuanij ompa Australia, Canadá uan itech okseki altepemej. Maski ijkon, ika inepaleuil Jiova panok se taman tein se kimoujkaita. Itech xiuit 1939, keman peuak neteuilis, moajsiaj 72,475 tokniuan tanojnotsanij semanauak taltikpak. Sayoj ke satepan ke tamik neteuilis itech xiuit 1945, motematiltij ke katkajya 156,299 tanojnotsanij.

6. ¿Toni uelis panos keman tekiuanij amo tekauajok maj se kitekitili Dios? Xikonijto se neskayot.

6 Komo techixnamikij uelis kichiuas maj okachi tiktekitilikan Jiova uan amo maj timouikan. Maj tikitakan tein kichiujkej ome tokniuan namikuanij akin kipiaj se ininkonetsin uan nemiaj itech se altepet kampa tekiuanij amo kinkauaj maj kitekitilikan Dios. Nejin tokniuan amo momoujtijkej, ta mochiujkej precursores. Tokniuj siuat amo tekitikok kampa kuali kitaxtauiayaj. Tokniuj takat kijtoj ke nejon tapaleuij maj okachi miakej kinekinij kinixmatiskej itaixpantijkauan Jiova uan maj amo ouij kipeualtianij nemachtilmej ika Biblia. No panok okse taman tein kuali. Se tayekankej akin no nemia itech nejon altepet kijtoj ke miakej akin  amo kitekitiliayajok Jiova peujkej oksepa youij nechikolmej uan tanojnotsaj.

7. 1) ¿Toni techmachtia Levítico 26:36, 37? 2) ¿Toni tikonchiuas komo tekiuanij amo techkauajok maj tiktekitilikan Dios?

7 Keman akin techtauelitaj kiixtaliaj maj amo tiktekitilikanok Dios, kitemouaj maj timouikan. Xa techtakajkayauiliskej, kintitaniskej policías maj tatemotij tochan, techchikaujkauiskej maj tiyakan ininixpan tekiuanij oso sekin hasta techtsakuaskej. Kinekij maj timouikan keman sekin kintsakuaskej. Komo tikauaj maj nejon techmojmoujti, no titapaleuijtoskiaj maj amo mochiua itekiyo Dios. Sayoj ke amo tiknekij tikchiuaskej kemej akin ininka tajtoua Levítico 26:36, 37 (xikonixtajtolti). Maj amo tikauakan maj moujkayot kichiua maj amo semi tiktekitilikanok Jiova oso maj senkis tikauakan. Iuan titakuaujtamatij yejuatsin uan timochikauaj amo timouiskej (Is. 28:16). Tiktajtaniaj Jiova maj techixyekana uan tikmatij ke ika inepaleuil nochipa tiktekitiliskej maski uejueyi tekiuanij kitemoskej techtsakuiliskej (Heb. 13:6).

¿MONEKISKIA NIMOKALTALITIUJ OKSEKO?

8, 9. 1) ¿Toni moneki kiixtalis kichiuas aksa oso se akin kinixyekana ikalyetouanij? 2) ¿Toni techpaleuis maj kuali titaixejekokan?

8 Komo se tonal tekiuanij amo techkauajok maj tiktekitilikan Dios, xa timotajtaniskej ox monekiskia timokaltalitiuij kampa tekauaj maj se kitekitili Jiova. Amo akin uelis techiluis toni tikchiuaskej. Sekin xa kinpaleuis tein kichiujkej tokniuan itech yekinika siglo keman kintajyouiltijkej. Satepan ke akin kinixnamikiaj kimiktijkej Esteban, akin moajsiaj Jerusalén “momoyauke kampa Judeajkopaka uan Samariajkopaka” uan “tech in pueblojme de Fenicia uan Chipre uan Antioquía” (Mat. 10:23; Hech. 8:1; 11:19). Oksekin itekitikauan Dios xa kinpaleuis ineskayo tatitanil Pablo akin kiixtalij mokauas kampa kintajyouiltijtoyaj tokniuan. Maski ueliskia kimiktiskej, kiteixmatiltij kuali tanauatilmej uan kinyolchikauak akin semi kintajyouiltiayaj (Hech. 14:19-23).

9 ¿Toni techmachtia tein kichiujkej tokniuan? Ke sejse akin kinixyekana ikalyetouanij moneki kiixejekos toni kichiuas. Achto moneki maj kitataujti Jiova uan maj kiita keniuj moajsij ikalyetouanij uan ox kinpaleuis oso amo komo nemitij okseko. Itech nejin taman “tisejsemej titanankiliskej ika tein tikchiuaj” (Gál. 6:5TNM). Moneki amo tikijtoskej ox kuali yetok oso amo tein aksa kiixtalia kichiuas.

KENIUJ TIKTEKITILISKEJ JIOVA KEMAN TEKIUANIJ AMO TECHKAUASKEJ

10. ¿Toni tikseliskej itechkopa sucursal uan tayekananij?

10 ¿Keniuj tiksentokaskej tikueyichiuaskej Jiova keman tekiuanij amo techkauaskejok? Sucursal kinmakas tayekananij tanauatilmej uan kinyolmajxitis keniuj uelis kiseliskej tataman tamachtilis, keniuj timonechikoskej uan titanojnotsaskej. ¿Uan toni kichiuaskej komo sucursal amo ueli kinmatiltia tein moneki? Yejuan techixyekanaskej ika tein kijtoua Biblia uan toamaixuan (Mat. 28:19, 20; Hech. 5:29; Heb. 10:24, 25).

11. ¿Keyej uelis tikneltokaskej ke nochipa tikpiaskej tamachtilis uan toni tejuan uelis tikchiuaskej?

11 Jiova motenkauani ke itekitikauan nochipa kipiaskej tamachtilis tein kichikauas inintakuaujtamatilis (Is. 65:13,  14; Luc. 12:42-44). Yejua ika, uelis senkis tikneltokaskej ke inechikol Dios techmakas tein techpaleuis maj amo keman tikauakan Dios. Sayoj ke tejuan no uelis tikchiuaskej seki taman. Keman tekiuanij techixnamikiskej maj tiktemokan kani uelis tiktatiskej Biblia uan okseki amaixmej. Maj amo keman tikauakan tamachtilismej tein tikpiaj itech amat oso itech tepos kampa niman techajxiliskej. Tinochin moneki tikchiuaskej tein techpaleuis maj kisentoka chikauak totakuaujtamatilis.

Ika inepaleuil Jiova, amo timouiskej timonechikoskej (xikonita párrafo 12) *

12. ¿Keniuj tayekananij kiixtaliskej maj mochiuakan nechikolmej?

12 ¿Uan tiksentokaskej timonechikoskej? Tayekananij kiixtaliskej maj moichtakachiuakan nechikolmej. Xa techiluiskej maj amo timosentilikan timimiakej uan xa kipapatatiyaskej hora uan kampa timonechikoskej. ¿Keniuj uelis tinochin timoyekpiaskej keman timonechikoskej? Keman tiajsiskej uan keman tamis maj tiichtakatajtokan uan xa monekis timotilmajtiskej kemej amo moitas ke tiyouij se nechikol.

Tiksentokaskej titanojnotsaskej maski tekiuanij amo techkauaskej (xikonita párrafo 13) *

13. ¿Toni techmachtia tein kinpanok tokniuan ompa antigua Unión Soviética?

13 ¿Uan titanojnotsaskej? Noyampa tataman kemej tikchiuaskej. Sayoj ke, kemej tiktasojtaj Jiova uan techyolpaktia ika titajtoskej iTekiuajyo, tiktemoskej keniuj titanojnotsaskej (Luc. 8:1; Hech. 4:29). Tajkuilojkej Emily Baran, ika tajtoj tein itaixpantijkauan Jiova kichiujkej ompa antigua Unión Soviética. Kijtoj: “Keman tekiuanij kiixtalijkej maj itaixpantijkauan Jiova amo tanojnotsakanok, yejuan peujkej kinnojnotsaj akin nemiaj kampa ika yejuan, inintekitikaikniuan uan inintasojikniuan, nejon kichiuak maj kintsakuakan kampa semi kintajyouiltiayaj. Sayoj ke no kinnojnotskej akin ompa tsaktoyaj”. Tokniuan akin nemiaj ompa antigua Unión Soviética kisentokayaj tanojnotsayaj maski tekiuanij amo kinkauayaj. Maj no tikixtalikan ijkon tikchiuaskej komo se tonal amo techkauajok maj titanojnotsakan kampa tinemij.

TEIN AMO MONEKI TIKCHIUASKEJ

Moneki tikmatiskej kemanian amo teyi tikijtoskej (xikonita párrafo 14) *

14. ¿Toni techiluia Salmo 39:1 maj amo tikchiuakan?

14 Maj amo tikiniluikan oksekin tein amo moneki kimatiskej. Keman tekiuanij amo tekauaj maj se kichiua itekiyo Dios, moneki se kimatis kemanian amo teyi se kijtos (Ecl. 3:7). Moneki amo tikijtoskej seki taman kemej inintokay tokniuan, kani timonechikouaj, keniuj titanojnotsaj uan keniuj tikseliaj tataman tamachtilis. Nejon taman amo moneki tikinmatiltiskej tekiuanij nion tikiniluiskej totasojikniuan oso  tochankauan akin nemij itech toaltepeuj oso itech okseki altepemej. Komo tikchiuaskiaj, tikinkuejmolkalakiskiaj tokniuan (xikonixtajtolti Salmo 39:1).

15. ¿Toni kitemos Satanás uan keniuj timopaleuiskej?

15 Maj amo tikauakan maj tein yeski kuejmol techxexelo. Satanás kimati ke komo “kalyetoni mokuekuejmolojtokke” amo “uelis sen yektoske” (Mar. 3:24, 25). Yejua ika nochipa kitemos techxexelos. Ijkon, kineki maj tejuan timoteuikan uan maj amo yejua tikixnamikikan.

16. ¿Toni techmachtia tein kichiuak tokniuj Gertrud Poetzinger?

16 Hasta tokniuan akin yekyolmajsitokej moneki mochikauaskej amo kichiuaskej nejon. Maj tikitakan tein kipanok Gertrud Poetzinger uan Elfriede Löhr. Nejin ome tokniuan taixpejpenalmej tsaktoyaj iniuan okseki tokniuan siuamej kampa nazis semi kintajyouiltiayaj. Elfriede kitemakaya kuali tanojnotsmej tein ika kinyolchikauaya tokniuan akin no ompa tsaktoyaj, yejua ika Gertrud peuak kinexikoluia. Satepan Gertrud mopinaujmatik uan kitataujtij Jiova maj kipaleui. Yejua kijkuiloj: “Moneki tikajsikamatiskej ke oksekin okachi kuali kichiuaj teisa ke tejuan”. ¿Toni kipaleuij? Peuak okachi kiita ikualneskayouan. Nejon kichiuak maj oksepa kuali mouika iuan. Yejuan omen taxikojkej kampa tsaktoyaj uan kisentokakej kitekitilijkej Jiova hasta ijkuak yajkej iluikak. Komo timochikauaj tikyektaliskej kuejmolmej iniuan tokniuan, amo keman timoxexeloskej (Col. 3:13, 14).

17. ¿Keyej moneki maj nochipa titatakamatikan?

17 Maj nochipa titatakamatikan. Komo tikchiuaj tein techiluiaj tokniuan akin techixyekanaj akin takuaujtamachmej amo timokuejmolkalakiskej (1 Ped. 5:5). Maj tikitakan se neskayot. Itech se altepet kampa amo tekauaj maj se kitekitili Dios, tokniuan taixyekananij kiixtalijkej maj amo momoyauakan amaixmej itech tanojnotsalis. Sayoj ke se precursor kinemilij ke okachi kimatia toni monekia mochiuas uan kimoyauaya amaixmej. ¿Toni panok? Se tonal keman tanojnotstinemia, policías peuak kitatajtaniaj yejua uan okseki tokniuan. Nesi policías kintojtokatinemiaj keman tanojnotstoyaj uan kinkuilijkej taltikpakneminij amaixmej tein kinmakakaj. ¿Toni techmachtia nejon? Ke moneki tiktakamatiskej tein technauatiskej maski tiknemiliskej ke okachi tikmatij toni tikchiuaskej. Jiova nochipa techtiochiuas komo tikintakamatij akin  kinixtalijtok maj techixyekanakan (Heb. 13:7, 17).

18. ¿Keyej amo moneki tikixtaliskej okachi tanauatilmej?

18 Maj amo tikixtalikan okachi tanauatilmej. Komo tayekananij kichiuaj nejon, tokniuan okachi kinouijmakas tatakamatiskej. Tokniuj Juraj Kaminský ika tajtoj tein panok ijkuak tekiuanij amo kinkauayaj maj kitekitilikan Dios ompa antigua Checoslovaquia. Yejua kijtoj: “Keman kintsakkej miakej tayekananij, oksekin akin no taixyekanayaj itech nechikolmej uan circuitos peujkej kiixtaliaj seki tanauatilmej. Kiamatalijkej toni monekia kichiuaskej tokniuan uan toni amo”. Jiova amo technauatiani maj tikiniluikan oksekin toni moneki kichiuaskej. Akin kichiua nejon amo tapaleuia, ta sayoj kineki kiixtalis keniuj tokniuan kitekitiliskej Dios (2 Cor. 1:24).

MAJ NOCHIPA TIKTEKITILIKAN JIOVA

19. Kemej kijtoua 2 Crónicas 32:7, 8, ¿keyej moneki amo timouiskej?

19 Satanás, akin semi techtauelita kisentokas kintajyouiltis itekitikauan Jiova (1 Ped. 5:8; Apoc. 2:10). Amokuali uan akin kipaleuiaj kitemoskej maj amo tiktekitilikanok Dios. Sayoj ke maj amo tikinmouilikan (Deut. 7:21). Jiova yetok touan uan kisentokas techpaleuis maski tekiuanij techixnamikiskej (xikonixtajtolti 2 Crónicas 32:7, 8).

20. ¿Toni tikonixtalia tikonchiuas?

20 Maj tikchiuakan kemej tokniuan itech yekinika siglo. Yejuan kiniluijkej tekiuanij: “Kuali xikixejekokan kox ijkon Dios kimonekiltia ke tejuan ma tamechtakamatikan namejuan oso [...] Totajtsin Dios. Porin tejuan amo uelis tikauaske de amo titetapouiske nochi nijin ten tikitakke uan ten tikakke” (Hech. 4:19, 20).

NEKUIKATIL 73 Xitechpaleui maj tikpiakan yolchikaualis

^ párr. 5 ¿Toni tikchiuaskej komo tekiuanij kiixtaliaj maj amo tikchiuakanok itekiyo Dios? Itech nejin tamachtilis tikitatij toni moneki tikchiuaskej uan toni amo tein techpaleuis maj tiksentokakan tiktekitilikan toDios.

^ párr. 59 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Itech nochi taixkopimej ixnesij tokniuan akin nemij kampa tekiuanij amo kinkauaj maj kichiuakan seki taman itech itekiyo Dios. Seki tokniuan monechikouaj kampa se tokniuj motaeuia oso kipia seki taman.

^ párr. 61 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Keman se tokniuj siuat iuan tajtojtok okse siuat (akin moajsi iopochmakopa), kitemoua ika kinojnotsas Biblia.

^ párr. 63 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Policías kitatajtaniaj miak taman se tokniuj, sayoj ke yejua amo teyi kijtoua.