Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Maj tikiniknelikan “nochi in taltikpakuani”

Maj tikiniknelikan “nochi in taltikpakuani”

KEMAN Jesús kinmachtij imomachtijkauan keniuj tanojnotsaskej, kinnejmachtij ke amo nochin kiuelkakiskiaj kuali tanauatilmej (Luc. 10:3, 5, 6). Itech tanojnotsalis, kemansa tikinajsij taltikpakneminij akin amo techyeknankiliaj oso hasta kualanij. Uan keman panoua nejon, uelis ouij techkisas tikinikneliskej uan tiknekiskej tikinnojnotsaskej.

Akin teiknelia kiita toni kinpoloua oksekin uan toni kuejmolmej kipiaj uan kineki kinpaleuis. Komo amo titeikneliajok, uelis amo techyolpaktisok titanojnotsaskej uan amo uelis tikinpaleuiskej taltikpakneminij. Sayoj ke, komo timochikauaj titeikneliskej techpaleuis maj tiksentokakan tiyolpakikan. Kemej yeskia tiktaliskiaj kouit itech tit tein tapaleuis maj kisentoka xotato (1 Tes. 5:19).

¿Toni techpaleuis maj okachi titeiknelikan, hasta keman ouij techkisas? Tikitaskej eyi neskayomej tein uelis tiktojtokaskej: ineskayo Jiova, Jesús uan tatitanil Pablo.

MAJ TITEIKNELIKAN KEMEJ JIOVA

Tel miak xiujmejya, Jiova kixikouani maj kitakajkayauilikan. Maski ijkon, kisentoka “kinyoliknelia nekes ten amo yolchipauke uan ten amo motasojkamatij iuantsin” (Luc. 6:35). Uan kinextia keman amo yolijsiui. “Yejuatsin kimonekiltia ke nochi in taltikpakuani ma makisakan.” (1 Tim. 2:3, 4.) Maski kitauelita tein amo kuali, kinpatiuita taltikpakneminij uan amo kineki maj nion semej momikili (2 Ped. 3:9).

Jiova kimati ke Satanás “kinixpojpoyokuiltijtok” taltikpakneminij (2 Cor. 4:3, 4). Miakej peuak kinmachtiaj keman konemejok katkaj tein amo melauak kemej tamati Dios. Yejua ika kemej tanemiliaj uan tein kimachiliaj kichiua maj ouij kinkisa kiseliskej tamachtilis tein melauak. Sayoj ke Jiova kineki kinpaleuis. ¿Keniuj tikmatij?

Maj tikitakan tein kinpanok akin nemiaj Nínive. Maski tel tateuiayaj, Jiova kiluij Jonás: “¿Amo no monekiskia nikiknelis ueyi xolal Nínive, kampa moajsij panoua ciento veinte mil takamej akin nion kimatij toni kuali uan toni amo kuali[?]” (Jon. 4:11). Jiova kiitak ke akin ompa nemiaj nion tepitsin kiixmatiaj yejuatsin. Yejua ika kiniknelij uan kititanik Jonás maj kinnejmachtiti.

Ijkon kemej Jiova, tejuan tikinpatiuitaj taltikpakneminij. Uelis tikchiuaskej kemej yejuatsin komo tiktelnekij tikinpaleuiskej akin techkakiskej, maski moitas ke amo mochiuaskej itekitikauan.

MAJ TITEIKNELIKAN KEMEJ JESÚS

Ijkon kemej iTajtsin, Jesús kiniknelij taltikpakneminij porin “tajyouijtoyaj uan tayokoyayaj keme ichkame ten kuamoyautokke uan keme ne ichkame ten amo kipiaj in tapixke” (Mat. 9:36). Yejua kiajsikamatia keyej ijkon moajsiaj. Taixyekananij itech taneltokalis ininka mauiltijkaj uan kinmachtijkaj tein amo melauak. Uan maski kimatia ke miakej akin kikakiaj kikauaskiaj maj seki ouijkayomej kintsakuiliani maj mochiuanij itatojtokakauan, “Jesús kinmachtiaya miak tensa” (Mar. 4:1-9).

Maj amo tiyolkuetauikan komo aksa yekinika amo kineki techkakis

Tein kipanouaj taltikpakneminij mopata, uan no uelis mopatas kemej technankiliaj

Keman taltikpakneminij amo techyeknankiliaj, moneki tiktemoskej tikajsikamatiskej keyej ijkon kichiuaj. Sekin xa kiixtopeuaj Biblia oso kinixtopeuaj akin kichiuaj kemej Cristo porin kiitanij ke sekin akin kijtouaj ke kichiuaj kemej  Cristo amo kuali monejnemiltiaj. Oksekin xa kintapouianij tein amo melauak ika tein tikneltokaj. Oso sekin xa mouij maj akin nemij kampa ika yejuan nemij oso ininchankauan kinpinaujtikan komo techkakij.

Sekin xa amo techyeknankiliaj porin kipanouanij miak taman tein amo kuali tein semi kinijtakouani. Se misionera akin monotsa Kim kijtoua: “Itech se xolal kampa titanojnotsaj, miakej tajyouijkej itech se neteuilis kampa kipolojkej nochi tein kipiayaj. Amo kichiaj kiseliskej tein kuali satepan. Tel amo kuali momachiliaj uan amo akin itech takuaujtamatij. Miakpa, tikinajsij ompa akin kiixnamikij totanojnotsalis. Se tonal nechchiuilijkej tein amo kuali keman nitanojnotstoya”.

¿Toni kichiua Kim tein kipaleuia maj kisentoka teikneli? Yejua kijtoua: “Keman taltikpakneminij nechchiuiliaj tein amo kuali, nimochikaua nikelnamikis tein kijtoua Proverbios 19:11: ‘Itaajsikamatilis taltikpaknenkej kichiua maj amo niman kualani’. Nikelnamikis tein kipanouanij nejon taltikpakneminij nechpaleuia maj nikinikneli. Uan no, amo nochin amo kuali techseliaj. No itech nejon xolal, tikinkalpanouaj akin tel kuali techkakkej”.

No uelis timotajtaniskej: “Komo amo nikixmatiskia tein melauak, ¿keniuj nitanankiliskia komo itaixpantijkauan Jiova ualaskiaj nechnojnotsakij?”. Kemej neskayot, komo miakpaya techiluiskiaj tein amo melauak ika itaixpantijkauan Jiova, xa no amo kuali titanankiliskiaj uan monekiskia maj technextilikan teiknelilis. Tikelnamikiskej ke Jesús tanauatij maj tikinchiuilikan oksekin tein tiknekij maj techchiuilikan tejuan techolinis maj tikinajsikamatikan taltikpakneminij hasta keman ouij techkisas (Mat. 7:12).

MAJ TITEIKNELIKAN KEMEJ PABLO

Tatitanil Pablo kiniknelij hasta akin kinekiaj kijtakoskej. ¿Keyej? Porin kielnamikia keniuj monejnemiltijka achto. Yejua kijtoj: “Nikmouispoloaya Jesucristo uan no maski nejua niktajyouiltiaya uan nikiuijuikaltiaya [...]. Pero Totajtsin Dios nechyoliknelij porin ayamo niyektaneltokaya [...] uan nochi nijin nikchiutinemia sayo de mijmikiloyot” (1 Tim. 1:13). Kimatia ke Jiova uan Jesús semi kiiknelijkaj. Kinajsikamatia akin amo kinekiaj maj kisentokani tanojnotsani porin achto no ijkon kichiujka.

Kemansa Pablo kinajsia akin uejkaujya kineltokayaj tein amo melauak. ¿Toni kichiuaya ijkuak? Hechos 17:16 kijtoua ke se tonal keman yetoya Atenas “semi kiyolmachiliaya ke yejua yolxokoltik ya porin kinitaya ke nochi in pueblojuani de Atenas kinpixtoyaj uel miak tataman  tatadiosme”. Sayoj ke nejon tein amo kiyolpaktij kiitas kipaleuij maj ika kinmachtiani (Hech. 17:22, 23). Pablo kinnojnotsaya taltikpakneminij ika tein yejuan kipanokaj porin kinekia kinpaleuis sekin maj makisakan (1 Cor. 9:20-23).

Keman tikajsij aksa akin amo techyeknankilia oso kineltoka tein amo melauak, uelis tikchiuaskej kemej Pablo. Maj tikuikan nejon uan maj ika tikinpaleuikan maj kiixmatikan “kuali tanauatilmej ika se taman tein okachi kuali” (Is. 52:7). Kemej neskayot, se tokniuj siuat akin monotsa Dorothy kijtoua: “Miakej akin nemij kampa titanojnotsaj kinmachtianij ke Dios techmelaua ika chikaujkayot. Yekinika nikiniluia ke kuali tein kichiuaj porin senkis kineltokaj Dios uan ompa nikinnextilia tein kijtoua Biblia ika inetasojtalis Jiova uan tein motenkaua kichiuas satepan”.

MAJ TIKCHIUAKAN TEIN KUALI MASKI TECHCHIUILISKEJ TEIN AMO KUALI

Ijkon kemej okachi motokia itamilis tein amo kuali, sekin akin tikinnojnotsaj okachiok “kueyiltijtinemiske ika ne amokuali nintachiualisuan” (2 Tim. 3:1, 13). Sayoj ke moneki amo tikauaskej maj nejin kichiua maj amo titeiknelikanok oso maj amo tiyolpakikanok. Jiova techmaka chikaualis tein techpaleuia maj tiksentokakan tikchiuakan tein kuali maski techchiuiliskej tein amo kuali (Rom. 12:21). Se precursora akin monotsa Jessica kijtoua: “Miakpa nikinajsi taltikpakneminij akin moueyinekij uan techixtopeuaj tejuan uan tein tikteixmatiltiaj. Nejin uelis techtelkualantis. Keman peua nitajtoua iuan aksa, ichtaka niktajtania Jiova maj nechpaleui maj nikita nejon taltikpaknenkej kemej yejuatsin kiita. Nejon nechpaleuia maj amo itech nitanemiliok tein nikmachilia uan peua niknemilia keniuj nikpaleuis”.

Tiksentokaj tikintemouaj akin kinekij kiajsiskej tein melauak

Satepan, sekin kiseliskej tonepaleuil uan kiixmatiskej tein melauak

No moneki tiknemiliskej keniuj tikinyolchikauaskej tokniuan akin iniuan titanojnotsaj. Jessica kijtoua: “Komo tisemej tikpanokej tein amo kuali, nimochikaua amo semi itech nitanemilis tein panok. Ika nitajtoua okse taman uan niktemoua ika nitajtos teisa tein kuali, kemej ke tel tapaleuia tanojnotsalis maski sekin amo teyeknankiliaj”.

Jiova kuali kimati toni ouijkayomej tikpanouaj itech tanojnotsalis, uan tikmatij ke semi yolpaki keman titeikneliaj kemej yejuatsin (Luc. 6:36). Sayoj ke, amo teiknelis nochipaya. Ueli titakuaujtamatij ke senkis kimati kemanian kiixpolos tein amo kuali. Hasta maj ejko nejon tonal, motelneki tiksentokaskej titanojnotsaskej (2 Tim. 4:2). Yejua ika maj tiksentokakan titanojnotsakan ika yolpakilis uan maj tikiniknelikan “nochi in taltikpakuani”.