Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Maj Jiova mitstatiochiui itech nochi tein tikixtalis

Maj Jiova mitstatiochiui itech nochi tein tikixtalis

“Xikajsi ueyi yolpakilis itech Jiova, uan yejuatsin mitsmakas tein tikyolnejneki.” (SAL. 37:4)

NEKUIKATILMEJ: 11, 140

1. 1) ¿Toni moneki kiixtaliskej telpochmej? 2) ¿Keyej moneki amo mouiskej? (Xikita taixkopimej ipeujyan tamachtilis.)

TELPOCH, xa no tikijtos ke achto ke se paxalotiuj kansaika, achto moneki se kiixtalis kani se yas. Nemilis tamati kemej keman se paxaloti, uan keman se telpochok, ijkuak kemej yeskia moneki se kiixtalis kani se yas. Sayoj ke se kiixtalis tein se kichiuas uelis yeski ouij. Se ichpoch akin motokaytia Heather kijtoua: “Nikmouilia nitanemilis itech tein nikchiuas itech nochi nonemilis”. Komo no ijkon timomachilia, xikelnamiki tein kijtoua Jiova: “Amo ximoui, porin nejua niyetok mouan. Amo ximotekipacho porin nejua nimoDios. Nejua nimitschikauas, kemaj, nejua nimitspaleuis” (Is. 41:10).

2. ¿Keniuj tikmati ke Jiova kineki xiyolpaki satepan?

2 Jiova mitsyoleua xikixtali ika tamatilis tein tikchiuas satepan (Ecl. 12:1; Mat. 6:20). Yejuatsin kineki xiyolpaki. Ueli tikmati nejon keman tikita, tikaki uan tikyekoua tein Jiova kichijchiuak. No techyolmajxitia uan techmachtia keniuj okachi kuali tinemiskej. Xikita tein kiniluia akin kiixtopeuaj itayolmajxitilis: “Nankiixpejpenkej tein amo nechyolpaktij. [...] ¡Xikitakan! Notekitikauan yolpakiskej, sayoj ke namejuan nankijyouiskej pinaujkayot. ¡Xikitakan!  Notekitikauan yolpakkatsajtsiskej porin kuali moajsi ininyolo” (Is. 65:12-14). Keman tikixtaliaj ika tamatilis tein tikchiuaskej, tikueyitaliaj Jiova (Prov. 27:11).

TEIN MITSUALKUILIS YOLPAKILIS

3. ¿Toni mitsyolmajxitia Jiova xikixtali?

3 ¿Toni mitsyolmajxitia Jiova? Xitanemili itech nejin. Tapialmej sayoj takuaj, tatayij uan taskaltiaj. Sayoj ke tejuan Jiova techchijchiuak maj techyolpakti tikchiuaskej okseki taman, kemej tikixmatiskej uan tiktekitiliskej (Sal. 128:1; Mat. 5:3TNM). Biblia kijtoua ke yejuatsin “teyoltasojta” uan ke kinchijchiuak taltikpakneminij “kemej yejuatsin tamati” (2 Cor. 13:11; Gén. 1:27). Yejua ika tiyolpakis komo tikchiua kemej Dios. ITajtol kijtoua: “Kachi yolpaktok in tagat ten tapaleuijtinemi ika ten niaxka uan ke ne tagat ten sayo kiselia tapaleuilis” (Hech. 20:35). ¿Kemansa tikmachiliani nejin? Nejin se taman tein amo ouij se kiajsikamati. Yejua ika Jiova kineki xikixtali tikchiuas tein kinextis ke tiktasojta yejuatsin uan taltikpakneminij (xikixtajtolti Mateo 22:36-39).

4, 5. ¿Keyej yolpakia Jesús?

4 Jesucristo mitskauilij okachi kuali neskayot. Keman okichpilok katka, mauiltiaya uan moixpetaniaya. Kemej kijtoua Biblia, ixyetok “tonal keman se uetskas” uan “tonal keman se mijtotis” (Ecl. 3:4). Sayoj ke Jesús no momachtij iTajtol Dios uan ijkon kuali mouikak iuan iTajtsin. Keman kipiaya 12 xiujmej, tamachtianij itech templo “kimoukakakiaj de keniu in okichpil Jesús niman kinajsikamatiliaya ne tanextiliani. Uan no kimoukaitayaj de keniu Jesús [kinnankiliaya]” (Luc. 2:42, 46, 47).

5 Keman moskaltij, Jesús yolpakia porin kichiuaya tein Dios kinekia. Kemej neskayot, iTajtsin kinekia maj kinuikiliani kuali tanauatilmej akin amo teyi kipiayaj uan maj kintachialtiani akin amo tachiayaj (Luc. 4:18). Salmo 40:8 kijtoua keniuj momachiliaya: “Nikchiuas motanejnekilis, noDios, nechtelyolpaktia”. Yejua semi kiuelitaya kinmatiltis oksekin keniuj tamati iTajtsin (xikixtajtolti Lucas 10:21). Se tonal, kinextilij se siuat keniuj kiueyichiuas Dios. Satepan, kiniluij imomachtijkauan: “Notakualis yejua nijin, ma nikchiua in tekit ijkon keme kimonekiltia Notajtsin Dios ten nechualtitanik. Uan ma niktamichiua in tekit ten Yejuatsin nechmaktilij” (Juan 4:31-34). Kinnextilis netasojtalis Dios uan oksekin kiyolpaktij. Uan nejon no uelis mitsyolpaktis.

6. ¿Keyej semi kuali xiktapoui se tokniuj tein tikixtalijtok?

6 Miakej tokniuan mochiujkej precursores keman telpochmejok katkaj, uan nejin kinyolpaktij. ¿Uelis tiktapouis semej tein tikixtalia tikchiuas? Proverbios 15:22 kijtoua ke kuali kisa tein moixtalia keman se kinixejekoltia oksekin. Nejin tokniuan mitsiluiskej ke keman tiktekitilis Dios miak tonalmej timomachtis miak taman tein mitspaleuis nochi monemilis. Jesús momachtij miak taman keman yetoya iuan iTajtsin ne iluikak. Sayoj ke kisentokak momachtij miak taman keman tanojnotsak nikan taltikpak. Yejua kiyolpaktij kinixmatiltis oksekin kuali tanauatilmej uan amo kikauas Dios keman kipanok ouijkayomej (xikixtajtolti Isaías 50:4; Heb. 5:8; 12:2). ¿Keyej mitsyolpaktis tiktekitilis Dios miak tonalmej? Maj tikitakan.

KEYEJ TECHYOLPAKTIA TIKINPALEUISKEJ OKSEKIN MAJ NO KIUEYICHIUAKAN DIOS

7. ¿Keyej miakej telpochmej kiuelitaj kinmachtiskej oksekin?

7 Jesús kijtoj ke tiitatojtokakauan moneki tiyaskej uan tikinmachtiskej oksekin maj no kiueyichiuakan Dios (Mat. 28:19, 20). Komo tikixtalia tikchiuas nejin tekit nochi monemilis, tiyolpakis uan tikueyitalis Dios. Ijkon kemej okseki taman tekit, amo ijsiujka  tiuelis. Timothy, se tokniuj akin mochiuak precursor keman kipiaya 19 xiujmej, kijtoj: “Nikuelita niktekitilis Jiova miak tonalmej porin ijkon niknextilia ke niktasojta. Keman nipeuak, amo uelik nikpeualtij nion se nemachtil ika Biblia. Sayoj ke satepan niyajki okseko, kampa nikpeualtij miak nemachtilmej itech se metsti. Semej akin nikmachtiaya peuak youi itech Kali kampa tiMosentiliaj. Satepan ome metsti nikselij Tamachtilis ika Biblia tein kiseliaj Takamej akin Ininselti, * uan nechtitankej okseko. Ompa nikpeualtij naui nemachtilmej. Nikteluelita nikinmachtis tein melauak taltikpakneminij porin ueli nikita keniuj yektikatsin espíritu kinpaleuia maj kipatakan ininnemilis” (1 Tes. 2:19).

8. ¿Toni kichiuanij seki telpochmej tein kinpaleuiani maj kinnojnotsakan okachi taltikpakneminij?

8 Seki telpochmej momachtianij okse tajtol. Kemej neskayot, Jacob, kayot Estados Unidos kijtoua: “Keman nikpiaya chikome xiuit, miakej akin iniuan nimomachtiaya katkaj kayomej Vietnam. Niknekia ika nitajtos Jiova iniuan, yejua ika satepan peuak nimomachtia inintajtol. Okachi niuelik porin nikitaya amaixmej Tanejmachtijkej itech tajtol inglés uan itech tajtol vietnamita. No peuak nimouika iniuan tokniuan akin pouiaj itech se nechikol itech tajtol vietnamita tein moajsia kampa ika nochan. Keman nikajxitij 18 xiujmej nimochiuak niprecursor. Satepan, nikselij Tamachtilis ika Biblia tein kiseliaj Takamej akin Ininselti. Nejin tamachtilis nechpaleuij maj ueli nikchiua nochi tekit tein nikpia itech grupo itech tajtol vietnamita kampa nitapaleuia, kampa niprecursor uan sayoj nejua nitayekankej. Miakej akin tajtouaj vietnamita kimoujkaitaj maj nimomachtiani inintajtol. Nechyoleuaj ininchan, uan miakpa nikpeualtia nemachtilmej ika Biblia. Sekin moauijkejya” (no xikita Hechos 2:7, 8).

9. ¿Keniuj mitspaleuis keman titanojnotsas uan tikinmachtis oksekin?

9 Tikinpaleuis oksekin maj no kiueyichiuakan Dios mitsmachtia miak taman. Kemej neskayot, tikmatis keniuj kuali titekitis, keniuj titajtos iniuan oksekin, kuali timomachilis uan tikinpoujkaitas oksekin (Prov. 21:5; 2 Tim. 2:24, TNM, nota). Sayoj ke nejin no mitsualkuilia yolpakilis porin mitspaleuia xikita itech Biblia keyej melauak tein tikneltoka. Uan no, tikmati senkis titekitis iuan Jiova (1 Cor. 3:9).

10. ¿Keyej uelis tiyolpakis itech tekit tein mochiua itech tanojnotsalis maski amo semi akin kinekis momachtis Biblia kampa tinemi?

10 ¿Uan komo tinemi kampa semi amo miakej kinekij momachtiskej Biblia? Maski ijkon, tekit tein mochiua itech tanojnotsalis uelis mitsyolpaktis. ¿Keyej? Porin tinochin titapaleuiaj keman tikintemouaj akin kipiaj kuali ininyolo. Maski sayoj se tokniuj kiajsis aksa akin satepan no kiueyichiuas Dios, tinochin titapaleuijkej keman tiktemojkej uan tinochin tiyolpakij. Kemej neskayot, Brandon, akin tekitik chiknaui xiujmej kemej precursor kampa tel amo miakej kinekiaj momachtiskej, kijtoua: “Nikuelita nikteixmatiltis kuali tanauatilmej porin yejua tein Jiova technauatia maj tikchiuakan. Nikpeualtij tekit kemej precursor tepitsin satepan ke niktamij nonemachtil itech kaltamachtiloyan. Nikteluelita nikinyolchikauas telpochmej itech nechikol uan nikitas keniuj kichikauaj inintakuaujtamatilis. Satepan ke nikselij Tamachtilis ika Biblia tein kiseliaj Takamej akin Ininselti, nechtitankej maj nitapaleuiti okseko kemej precursor. Melauak ke amo nikpaleuiani nion akin hasta maj moaui, sayoj ke okseki tokniuan kemaj. Niyolpaki porin nikixpejpenak nitapaleuis miak tonalmej itech tekit tein mochiua itech tanojnotsalis” (Ecl. 11:6).

 KENIUJ MITSPALEUIS TEIN TIKIXTALIS

11. ¿Keniuj kiueyichiuaj Dios miakej telpochmej?

11 Moajsi miak taman kemej uelis okachi se kitekitilis Jiova. Kemej neskayot, miakej telpochmej tapaleuiaj itech kalchiualis. Monekijok tel miakej Kalmej kampa tiMosentiliaj. Nejin kalmej tapaleuiaj maj kuali ika motajto Jiova, yejua ika uelis tiyolpakis komo titapaleuia maj mochijchiuakan. No uelis tiyolpakis titekitis iniuan tokniuan. Uan uelis mitsmachtis miak taman, kemej titekitis kemej amo timoxokolis, tikyekchiuas se tekit uan tikintakamatis akin taixyekanaj.

Akin kitekitiliaj Dios miak tonalmej kiseliaj miak tatiochiualismej (xikita párrafos 11 hasta 13)

12. ¿Toni okseki taman uelis tikchiuas komo timochiua tiprecursor?

12 Se tokniuj akin motokaytia Kevin kijtoua: “Keman katka niokichpil, niknekia se tonal niktekitilis Jiova miak tonalmej. Nimochiuak niprecursor keman nikajxitij 19 xiujmej. Nitekitia seki tonalmej iuan se tokniuj akin katka kalchiujkej, uan ijkon nimotekipanouaya. Nimomachtij nikpantsakuas kalmej, niktalis ventanas uan puertas. Satepan, ome xiuit nitapaleuij maj moyekchijchiuakan Kalmej kampa tiMosentiliaj uan ininchan tokniuan satepan ke mochiuaya se kiouaejekat. Keman nikakik ke itech ueyi altepet Sudáfrica motelnekiaj tapaleuianij itech kalchiualis, niktitanik se amat, uan nechyoleujkej. Nikan África, seki semanas nitapaleuia kampa mochijchiua se kali kampa timosentiliaj uan satepan niyouj itech okse. Akin titekitij itech kalchiualis timouikaj kemej kalyetouanij. Tisennemij, timosenmachtiaj Biblia uan tisentekitij. No nikuelita nitanojnotsas nochi semanas iniuan tokniuan akin ompa nemij. Tein nikixtalij nikchiuas keman niokichpilok nikatka nechualkuiliani yolpakilis kemej amo niknemiliaya”.

13. ¿Keyej kinyolpaktia telpochmej tekitiskej Betel?

13 Miakej tokniuan akin katkaj precursores  axkan moajsij Betel. Se tekitis Betel teualkuilia miak yolpakilis, porin nochi tein ompa mochiua ika se kiueyichiua Jiova. Uan no, akin ompa tekitij tapaleuiaj maj tinochin tikselikan tamachtilis tein mokixtia itech Biblia. Dustin, akin tekiti Betel, kijtoua: “Keman nikpiaya chiknaui xiuit, nikixtalij niktekitilis Dios miak tonalmej. Nimochiuak niprecursor keman niktamij nemachtil itech kaltamachtiloyan. Se xiuit uan tajko satepan, nechyoleujkej Betel. Nikan nimomachtij niktekitiltis uejueyi teposmej tein amakixtiaj uan nikchiuas uejueyi tekimej itech computadoras. Se taman tein nikuelita yejua ke nikan Betel tikakij keniuj moskaltijtok tekit itech tanojnotsalis noyampa taltikpak. Nikteluelita niyetos nikan porin ika tekit tein tikchiuaj tikinpaleuiaj taltikpakneminij maj mochiuakan itasojikniuan Jiova”.

¿TONI TIKIXTALIS TIKCHIUAS SATEPAN?

14. ¿Toni uelis tikchiuas tein mitspaleuis xiktekitili Dios miak tonalmej?

14 ¿Toni uelis tikchiuas tein mitspaleuis xiktekitili Dios miak tonalmej? Motelneki xikpia kualneskayomej. Nejin mitspaleuiskej okachi kuali xiktekitili Jiova. Yejua ika, nochipa ximomachti iTajtol Dios, itech xitanemili ika nejmachkayot uan ximochikaua tiknextis motakuaujtamatilis ika motanankililuan itech nechikolmej. Komo tiyajtokok tamachtiloyan, uelis timomachtis keniuj okachi kuali titanojnotsas. Ininka ximotekipacho taltikpakneminij keman ika poujkaitalis tikintajtanis tein kinemiliaj uan tikakis tein mitsnankiliskej. No uelis titapaleuis itech seki tekimej, kemej titachipauas uan tikyekchijchiuas teisa itech Kali kampa tiMosentiliaj. Jiova kiuelita kinmakas tekimej akin yolyemankej uan kinekij tapaleuiskej (xikixtajtolti Salmo 110:3; Hech. 6:1-3). Tatitanil Pablo kiyoleuak Timoteo maj iuan yajtinemi itech tanojnotsalis porin tokniuan “kikualtagaitayaj in Timoteo ke yejua yek taneltokakke” (Hech. 16:1-5).

15. ¿Toni uelis mitspaleuis xikajsi se tekit tein uelis ika timoixpanoltis?

15 Miakej akin kitekitiliaj Dios miak tonalmej, moneki kipiaskej se tekit tein ika motekipanoskej (Hech. 18:2, 3). Yejua ika, xa uelis tiyas seki tonalmej kampa mitsmachtiskej se tekit tein mitspaleuis xikajsi se tekit kampa tinemi uan amo monekis titekitis nochi tonalmej. Xikintajtani okseki precursores uan tokniuj takalpanojkej toni tekit uelis timomachtis. Uan kemej kijtoua Biblia, “xikauili Jiova tein yeski tein tikchiuas, uan tein tikixtalis kuali kisas” (Prov. 16:3; 20:18).

16. ¿Keniuj uelis mitspaleuis xiktekitili Dios miak tonalmej keman titelpochok?

16 Uelis tikyekmatis ke Jiova kineki xiyolpaki satepan (xikixtajtolti 1 Timoteo 6:18, 19). Keman tiktekitilia Dios miak tonalmej, iniuan titekiti okseki tokniuan akin no kitekitiliaj miak tonalmej. Nejon mitspaleuis xiyekyolmajsito. Miakej kiitanij ke kitekitiliskej Jiova miak tonalmej keman telpochmejok kinpaleuiani satepan ke monamiktiaj. Miakpa, akin katkaj precursores achto ke monamiktiskiaj ueli kisentokaj itech nejon tekit iniuan ininnamik (Rom. 16:3, 4).

17, 18. ¿Keniuj mouikaj tein tikixtaliaj uan toyolo?

17 Tein tikixtaliaj kinextia tein tikpiaj itech toyolo. Itech Salmo 20:4 moijtoua tein Jiova uelis kichiuas: “Maj mitsmaka tein tikyolnejneki uan maj mitstatiochiui itech nochi tein tikixtalis”. Yejua ika xiknemili tein tikneki tikchiuas itech nochi monemilis, xiknemili tein Dios kichiujtok axkan uan tein uelis tikchiuas itech itekiyo. Ompa, xikixtali tikchiuas tein kiyolpaktia Jiova.

18 Tiktekitilis Jiova miak tonalmej semi mitsyolpaktis, porin tikueyitalis ika tein tikchiuas itech monemilis. Kemaj, “xikajsi ueyi yolpakilis itech Jiova, uan yejuatsin mitsmakas tein tikyolnejneki” (Sal. 37:4).

^ párr. 7 Axkan motokaytia Tamachtilis tein kiseliaj akin kiteixmatiltiaj iTekiuajyo Dios.