Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Keyej moneki tikueyichiuaskej Jiova?

¿Keyej moneki tikueyichiuaskej Jiova?

“¡Xikueyichiuakan Jah! [...]; ¡semi teyolpaktij uan kinamiki maj se kiueyichiua!” (SAL. 147:1)

NEKUIKATILMEJ: 9, 152

1-3. 1) ¿Kemanian nesi ke kijkuilojkej Salmo 147? 2) ¿Toni uelis techmachtis Salmo 147?

MIAKPA, tinochin kuali ininka titajtouaj akin kichiuaj teisa tein kuali oso kipiaj se kualtsin kualneskayot. Melauak ke Jiova yejua akin okachi kinamiki tikueyichiuaskej. Kinamiki nejon porin tikitaj iueyi chikaualis itech itachijchiualis uan porin kinextij ke semi techtasojta keman kiualtitanik iKonetsin maj toka momikiliki.

2 Akin kijkuiloj Salmo 147 kinekia kiueyichiuas Jiova ika nochi iyolo. Uan no, kinyolchikauak oksekin maj iuan kiueyichiuanij (xikonixtajtolti Salmo 147:1, 7, 12).

3 Amo tikmatij akoni kijkuiloj nejin salmo, sayoj ke nesi ke nemik keman israelitas mokepkej Jerusalén satepan ke Jiova kinkixtij ompa Babilonia (Sal. 147:2). Nejin tajkuilojkej kiueyichiuak Jiova porin kichiuak maj israelitas oksepa kiueyichiuanij itech tal kampa kayomej katkaj. Sayoj ke no onkaya okseki taman tein kioliniaya maj kiueyichiua. ¿Toni katkaj? ¿Uan keyej axkan tejuan no ueli tikijtouaj “¡xikueyichiuakan Jah!”? (Sal. 104:35, nota; 147:1.)

 JIOVA “KINPAJTIA AKIN YOLTAJYOUIJTOKEJ”

4. ¿Keniuj xa momachilijkej israelitas keman tekiuaj Ciro kinkixtij ompa Babilonia, uan keyej?

4 Maj timonemilikan keniuj momachilijkej israelitas akin moajsiaj Babilonia. Babilonios kinpijpinaujtiayaj uan kiniluiayaj: “Ximokuikatikan semej nekuikatilmej tein ika tajtoua Sión”. Sayoj ke yejuan amo kinekiaj mokuikatiskej, porin kiixpolojkaj Jerusalén, xolal tein kinoliniaya maj yolpakinij (Sal. 137:1-3, 6). Yejuan semi tayokoxtoyaj uan monekia maj kinyolseuianij. Sayoj ke, ijkon kemej Jiova kijtojka, Ciro, akin tekiuajtia Persia, moaxkatilij Babilonia uan kinkixtij israelitas. Keman ika tajtoj Jiova, kijtoj: “Nechnauatij maj nikchijchiuili se kali ompa Jerusalén”. Uan no kijtoj: “Akin yeski akin moajsis namouan itech nochi ixolal, maj Jiova iDios yeto iuan, uan maj pankisa” (2 Crón. 36:23). Nochi nejin xa kinyolseuij israelitas keman moajsiaj ompa Babilonia.

5. ¿Keniuj Jiova kitekitiltia ichikaualis ijkon kemej kijtoua Salmo 147:3?

5 Jiova amo sayoj kinyolseuij israelitas kemej xolal, ta no kinyolseuij sejsemej. Axkan no ijkon panoua. Akin kijkuiloj Salmo 147 kijtoj ke Dios “kinpajtia akin tayokoxtokej; kitetsiloua ika tilmaj kampa takojkokolmej” (Sal. 147:3). Keman timokokouaj oso titayokoxtokej, uelis titakuaujtamatiskej ke Jiova kineki techyolseuis uan kichiuas maj kuali timomachilikan (Sal. 34:18; Is. 57:15). Techmaka chikaualis uan tamatilis tein techpaleuia maj tikxikokan tein yeski ouijkayot (Sant. 1:5).

6. ¿Toni techmachtia Salmo 147:4? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

6 Ompa, tajkuilojkej ajkotachiak uan kijtoj ke Jiova “kinpoua kanachi sitalimej onkakej” uan ke “kinnotsa nochin ika inintokay” (Sal. 147:4). Yejua uelia kinitaya sitalimej, sayoj ke amo kimatia kanachimej onkayaj. Axkan, tamatinij kimatij ke onkakej tel miak millones sitalimej. Sayoj ke amo ueli senkis kinpouaj. Sayoj Tachijchiujkej ueli kinpoua, uan nochin kintalilia inintokay. Nejin kijtosneki ke yejuatsin kitelpatiuita sejse sitalij (1 Cor. 15:41). ¿Toni techmachtia nejin? Ke ijkon kemej Dios kimati kani moajsi sejse sitalij, no senkis kimati kani timoajsij, keniuj timomachiliaj uan toni techpoloua tisejsemej.

7, 8. 1) ¿Toni kiajsikamati Jiova keman tikpanouaj kuejmolmej? 2) ¿Toni neskayot kinextia ke Jiova techajsikamati?

7 Jiova kiajsikamati kuejmolmej tein tikpanouaj tisejsemej uan kipia chikaualis tein ika techpaleuis (xikonixtajtolti Salmo 147:5). Kemansa, xa tikitaj ke semi ouij tein tikpanotokej uan ke amo uelis tikxikoskej. Sayoj ke Dios kimati hasta kani uelis titaxikoskej uan “kielnamiki ke tichijchiujtokej ika talnex” (Sal. 103:14). Kemej titajtakouanij, miakpa timopolouaj itech sayoj se taman. Xa tinochin timoyolnonotsaj satepan ke tikijtojkej teisa, keman tikpiaj se amo kuali tanejnekilis uan keman tikinnexikoluiaj oksekin. Maski Jiova amo kipia nion semej nejin kuejmolmej, senkis techajsikamati (Is. 40:28).

8 Xa kemansa tikitanij keniuj Jiova techpaleuiani ika ichikaualis maj tikxikokan ouijkayomej (Is. 41:10, 13). Maj tikitakan tein kipanok se tokniuj precursora akin motokaytia Kyoko. Yejua tel amo kuali momachiliaya keman moajsia kampa kititankej maj tapaleuiti. ¿Keniuj  kimatik ke Jiova kiajsikamatia tein kipanotoya? Itech nechikol kampa ajsik, Kyoko kinixmatik miakej tokniuan akin kiajsikamatiaj. Kimachilij kemej yeskia Jiova kiluijtoskia: “Nimitstasojta, uan amo sayoj porin tiprecursora, ta porin tinoichpoch uan tinechmaktilij monemilis. Nikneki maj mitsyolpakti tiyeski semej notaixpantijkauan”. ¿Keniuj Jiova mitsonnextiliani ke “itaajsikamatilis amo ueli se kitamachiua”?

JIOVA TECHMAKA TEIN TECHPOLOUA

9, 10. ¿Toni achto kiita Jiova maj tikpiakan? Xikonijto se neskayot.

9 Kemansa xa ika timotekipachoskej seki taman tein techpoloua, kemej takual. Sayoj ke, Jiova kichiuak maj itech taltikpak motemaka takual tein techajsis tinochin, hasta no kinajsi tiltik totomej tein tsajtsij porin kinekij takuaskej (xikonixtajtolti Salmo 147:8, 9). Komo Jiova kintamaka nejin totomej, uelis titakuaujtamatiskej ke no techmakas tein techpoloua (Sal. 37:25).

10 Tein okachi moneki yejua ke Jiova techmaka tein techpaleuia maj tikpiakan chikauak totakuaujtamatilis. Yejuatsin techmaka “yolseuilis ten kachi kuika uelilis hasta amo uelis se kajsikamatis ok de keniu” (Filip. 4:6, 7). Se tokniuj akin monotsa Mutsuo uan inamik kiitakej keniuj Jiova kinpaleuij. Keman at uejkapan moajkotamotak ompa Japón itech xiuit 2011, yejuan makiskej porin tejkokej ininkalkuako, sayoj ke kipolojkej nochi tein kipiayaj. Nejon youak mokaujkej ajko itech ininchan kampa tel tayouayan katka uan tel taseseyaya. Kualkampa kitemojkej teisa tein ueliskia kinyolchikauas. Sayoj kiajsikej amatajkuilol Anuario de los testigos de Jehová 2006. Mutsuo niman kiitak kampa kijtoua “Los tsunamis más mortíferos de la historia”. Ompa ika motajtouaya keman talolinik ompa Sumatra itech xiuit 2004 uan nejon kichiuak maj at uejkapan moajkotamotani kemej amo keman ijkon mochiujtoya. Mutsuo uan inamik chokakej keman kiixtajtoltijkej tein sekin kipanokej ijkuak. Kimachilijkej ke Dios kinnextilijtoya inetasojtalis uan kinyolchikaujtoya keman okachi monekia. No kiitakej ke Jiova kintasojtaya keman tokniuan kinmakakej tilmaj uan takual. Sayoj ke tein okachi kinyolchikauak yejua keman tokniuan akin taixyekanaj itech sucursal kinyolchikauatoj. Mutsuo kijtoua: “Nikmachilij ke Jiova touan yetoya uan techyekpixtoya. Semi techyolseuij”. Kemej tikitaj, Dios kiita maj achto tikpiakan tein kichikauas totakuaujtamatilis uan satepan okseki taman tein techpoloua.

KENIUJ UELIS TIKPIASKEJ INEPALEUIL JIOVA

11. ¿Keniuj uelis tikseliskej inepaleuil Jiova?

11 Jiova nochipa “kinketsa akin yolnejmachmej” (Sal. 147:6a). Sayoj ke ¿keniuj uelis tikseliskej inepaleuil? Moneki kuali iuan timouikaskej. Uan uelis panos nejin komo tiyolnejmachmej (Sof. 2:3). Akin yolnejmachmej takuaujtamatij ke Jiova kiyektalis tein panoua keman ininka mauiltiaj uan kitamis inintajyouilis. Yejuatsin kintatiochiuia akin yolnejmachmej.

12, 13. 1) ¿Toni moneki tikchiuaskej komo tiknekij tikseliskej inepaleuil Dios? 2) ¿Keniuj uelis tikyolpaktiskej Jiova?

12 Sayoj ke no, Dios “kintamota talpan akin amo yolkualmej” (Sal. 147:6b). Amo tiknekij maj techpano nejin, ta  tiknekij maj Jiova technextili inetasojtalis tein amo tekaua. Yejua ika moneki tiktauelitaskej tein yejuatsin kitauelita (Sal. 97:10). Kemej neskayot, moneki tiktauelitaskej auilnemilis. Nejin kijtosneki ke moneki amo tikchiuaskej tein yeski taman tein uelis techuikas maj tiauilnemikan, kemej se kiitas auilnemilis (Sal. 119:37; Mat. 5:28). Xa ouij techkisas, sayoj ke amo nenkaj yeski, porin tikpiaskej itatiochiualis Jiova.

13 Uelis tikixtopeuaskej tein amo kuali komo tiktajtaniaj Jiova inepaleuil. Yejuatsin amo kiyolpaktis komo tiktemouaj timakisaskej ika “ichikaualis caballo” oso komo titakuaujtamatij itech “imetsuan se takat”. Nejin kijtosneki ke amo tikpiaskej itatiochiualis Jiova komo totech titakuaujtamatij oso inintech titakuaujtamatij okseki taltikpakneminij (Sal. 147:10). Moneki tiktataujtiskej Jiova maj techpaleui. Yejuatsin amo keman kiyolajxitia kikakis tonetataujtiluan. Salmo 147:11 kijtoua: “Jiova moyolpaktia iniuan akin kimoujkatokaj, iniuan akin kichiaj inetasojtalis tein amo tekaua”. Yejua ika uelis titakuaujtamatiskej ke kisentokas techpaleuis maj timoijkuanilikan toamo kuali tanejnekilis porin techtasojta.

14. ¿Toni kiyolseuiaya akin kijkuiloj Salmo 147?

14 Jiova techyekmatiltia ke nochipa techpaleuis keman tikpiaskej kuejmolmej. Akin kijkuiloj Salmo 147 itech tanemilijtoya keniuj Jiova kinpaleuijtoya israelitas keman mokepkej Jerusalén ijkuak kijtoj: “Yejuatsin kichikaua tein ika tsakui puertas itech moaltepeuj; kintatiochiuia mokoneuan akin moajsij taijtik. Kiualkui yolseuilis motalpan” (Sal. 147:13, 14). Semi kiyolseuiaya kimatis ke Dios kichiuaskia maj puertas tein moajsiaj Jerusalén moajsinij chikaujkej uan ijkon kinmatampauiskia itekitikauan.

¿Keniuj iTajtol Dios techpaleuia keman titajyouiaj? (Xikonita párrafos 15 hasta 17)

15-17. 1) ¿Keniuj uelis timomachiliskej, sayoj ke keniuj Jiova techpaleuia ika iTajtol? 2) Xikonijto se neskayot tein kinextia ke Dios “ijsiujka” techpaleuia ika iTajtol.

15 Xa tikpanouaj ouijkayomej tein kichiua maj semi timotekipachokan. Sayoj ke Jiova uelis techmakas tamatilis. Akin kijkuiloj Salmo 147 kijtoj ke Dios “kititani itanauatil itech taltikpak; itajtol ijsiujka motaloua”. No kijtoj ke “kititani sekti kemej tojmit”, “kimoyaua sekti kemej yeskia koujnex” uan “kipankajkaua tesiuit”. Satepan nejin tajkuilojkej tajtanik: “¿Akoni ueli kixikoua isesekyo?”. Uan ika tamik, kijtoj ke Jiova “kititani itajtol, uan yejuan patij” (Sal. 147:15-18). ¿Toni techmachtia nejin? Ke Dios ueli kichiua maj uetsi sekti uan tesiuit porin kiixmati nochi uan nochi ueli kichiua. Yejua ika no uelis techpaleuis maj tikxikokan tein yeski ouijkayot.

16 Axkan, Jiova techixyekana ika iTajtol, Biblia. Uelis tikijtoskej ke “itajtol ijsiujka motaloua” porin yejuatsin techmaka tamachtilis tein techpoloua keman moneki. Maj itech titanemilikan keniuj techpaleuiaj Biblia, amaixmej tein kichijchiua takeual takuaujtamach uan tamatkej, JW Broadcasting, jw.org, tayekananij uan okseki tokniuan (Mat. 24:45). ¿Melauj ke Jiova “ijsiujka” techixyekana?

17 Se tokniuj siuat akin motokaytia Simone kinemiliaya ke amo teyi chiujkej katka uan hasta ke Dios amo kimakaskia itatiochiualis. Maski yolkuetaujtoya, nochipa kitataujtij Jiova maj kipaleuiani. No mochikauak kisentokas momachtis Biblia. ¿Kimachiliani chikaualis tein kipia  iTajtol Dios? Yejua kijtoua: “Itech tein yeski taman tein nikpanouani, nochipa nikmachiliani ke Jiova nechmaka chikaualis uan nechixyekana”. Nejin kipaleuiani maj kipia se okachi kuali tanemilil.

18. ¿Keyej tikonmachilia ke Dios mitsonmakani se ueyi tatiochiualis, uan toni taman kichiua xikonijto “¡xikueyichiuakan Jah!”?

18 Akin kijkuiloj Salmo 147 kimatia ke israelitas kipiayaj se ueyi tatiochiualis porin Dios sayoj yejuan kinixpejpenka kemej ixolal uan sayoj yejuan kiselijkaj “itajtol”, “itanauatiluan uan itamelaualis” (xikonixtajtolti Salmo 147:19, 20). Tejuan no tikpiaj se ueyi tatiochiualis, porin Jiova techixpejpenak sayoj tejuan maj tikteixmatiltikan itokay. Tikixmatij Dios uan iTajtol techixyekana. Nejin kichiua maj ueli kuali iuan timouikakan. Yejua ika semi timotasojkamatij. Ijkon kemej akin kijkuiloj Salmo 147, onkak miak taman tein kichiua maj tikijtokan “¡xikueyichiuakan Jah!” uan maj tikinyoleuakan oksekin maj no ijkon kichiuakan.