Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 5

Tiyaskej namouan

Tiyaskej namouan

“Tiknekij tiyaskej namouan, porin tikakinij ke Dios yetok namouan.” (ZAC. 8:23)

NEKUIKATIL 26 “Komo tikpaleuia, tinechpaleuia”

TEIN MOITAS *

Akin nemiskej nikan taltikpak (“majtakti takamej”) yolpakij kitekitiliskej Jiova iniuan taixpejpenalmej (akin “judío”) (xikonita párrafo 1 uan 2)

1. ¿Toni kijtoj Jiova ke panoskia itech totonaluan?

JIOVA ika tajtoj tein panoskia itech totonaluan keman kijtoj: “Itech nejon tonalmej majtakti takamej akin tajtouaj tataman tajtolmej tein mokuij itech altepemej kikitskiskej, kemaj, chikauak kikitskiskej itaken se judío, uan kijtoskej: ‘Tiknekij tiyaskej namouan, porin tikakinij ke Dios yetok namouan’” (Zac. 8:23). Nejin “judío” kinixnextia akin Dios kinixpejpenani ika iespíritu, akin no moixmatij kemej “Israel ten Yejuatsin moinaxkatilij” (Gál. 6:16). Uan “majtakti takamej” kinixnextiaj akin kichiaj nemiskej nochipaya nikan taltikpak. Yejuan kimatij ke Jiova kinixpejpenani akin yaskej iluikak uan yolpakij iniuan kitekitiliskej yejuatsin.

2. ¿Keyej moijtoua ke majtakti takamej youij iniuan taixpejpenalmej?

2 Maski axkan amo tikmatij inintokay nochin taixpejpenalmej akin yetokejok nikan taltikpak, * akin kichiaj nemiskej nikan taltikpak uelis iniuan ‘yaskej’. ¿Keniuj? Biblia kijtoua ke “majtakti takamej” chikauak motakitskiliskiaj itech “itaken se judío” uan kijtoskiaj: “Tiknekij tiyaskej namouan, porin tikakinij ke Dios yetok namouan”. Nejin versículo ika tajtoua sayoj se judío. Sayoj ke majtakti takamej ika tajtouaj judío kemej yeskia miakej keman kijtouaj “namouan”. Nejon kinextia ke nejon “judío” amo sayoj se taltikpaknenkej, ta kinixnextia nochin taixpejpenalmej. Akin amo taixpejpenalmej kitekitiliaj Jiova iniuan akin taixpejpenalmej.  Sayoj ke, amo kinitaj kemej uejueyi taixyekananij porin kimatij ke sayoj Jesús ininTaixyekankauj (Mat. 23:10).

3. ¿Katiyejua netajtanilmej tiknankilitij itech nejin tamachtilis?

3 Axkan moajsijok seki taixpejpenalmej nikan taltikpak. Yejua ika sekin xa motajtaniaj: ¿Keniuj moneki kiitaskej taixpejpenalmej tekit tein kipiaj?, ¿keniuj moneki tikinitaskej akin kikuaj pan uan tayij vino keman moelnamiki imikilis Cristo? uan ¿moneki techtekipachos komo kisentokaj momiakiliaj akin kikuaj pan uan tayij vino? Nejin tamachtilis kinankiliti nejon netajtanilmej.

¿KENIUJ MONEKI KIITASKEJ TAIXPEJPENALMEJ TEKIT TEIN KIPIAJ?

4. ¿Toni kinnejmachtiaj akin taixpejpenalmej 1 Corintios 11:27-29 uan keyej moneki amo kielkauaskej?

4 Itech 1 Corintios 11:27-29, TNM kinnejmachtiaj se taman akin taixpejpenalmej (xikonixtajtolti). Se taixpejpenal ueliskia motajtakolmakatos komo kikua pan uan tayi vino keman moelnamiki imikilis Cristo, ¿keniuj? Komo kichiujtoskia teisa tein kitapanauilia itanauatiluan Jiova (Heb. 6:4-6; 10:26-29). Akin taixpejpenalmej kimatij ke moneki amo kikauaskej Jiova komo kinekij kiseliskej  ‘kualtsin tetayokolil ten Totajtsin Dios kinmaktilis [...] iuan Cristo sen nachipa nepa eluiyaktsinko’ (Filip. 3:13-16).

5. ¿Keniuj moneki kiitaskej taixpejpenalmej tekit tein kipiaj?

5 Iespíritu Jiova kinpaleuia itekitikauan maj amo moueyinekikan (Efes. 4:1-3; Col. 3:10, 12). Yejua ika, akin taixpejpenalmej amo kinemiliaj ke okachi ueyichiuanimej ke oksekin. Kimatij ke Jiova amo kinmaka okachi iespíritu ke okseki itekitikauan. Amo no kinemiliaj ke okachi kuali kiajsikamatij tein Biblia kijtoua ke oksekin. Uan amo keman kiluiskiaj okse tokniuj: “Tejua no titaixpejpenal uan monekiskia tikuas pan uan titayis vino keman moelnamiki imikilis Cristo”. Ta yejuan yolyemankej uan kimatij ke sayoj Jiova kiixpejpena akoni yas iluikak.

6. Kemej kijtoua 1 Corintios 4:7, 8, ¿toni amo kichiuaj taixpejpenalmej?

6 Maski taixpejpenalmej kimatij ke se ueyi tatiochiualis maj kinyoleuanij maj yakan iluikak, amo kichiaj maj oksekin semi kintakachiuakan (Filip. 2:2, 3). No kimatij ke keman Jiova kinixpejpenak amo kichiuak maj nochin kimatikan. Yejua ika se tokniuj taixpejpenal amo kichia maj oksekin niman kineltokilikan ke Dios kiixpejpenak. Ta, Biblia kijtoua maj amo niman tikneltokilikan akin kijtos ke tekiuajtis iuan Jesús ompa iluikak (Apoc. 2:2). Uan no, kemej amo kinekij maj kintakachiuakan, keman kiixmatij se taltikpaknenkej amo kiluiaj ke taixpejpenalmej uan amo no kijtojtinemij ke Dios kinixpejpenak (xikonixtajtolti 1 Corintios 4:7, 8).

7. ¿Toni amo kichiuaj taixpejpenalmej uan keyej?

7 Akin taixpejpenalmej amo sayoj mouikaj iniuan okseki taixpejpenalmej. Amo no kitemouaj tajtoskej iniuan oksekin taixpejpenalmej ika tein kichiaj kiseliskej oso sayoj yejuan mosentiliskej uan momachtiskej Biblia (Gál. 1:15-17). Komo kichiuaskia nejon, kinxexelojtoskiaj tokniuan itech nechikol uan kiixnamiktoskiaj iespíritu Dios tein tapaleuia maj tokniuan itech nechikol yolseujkanemikan uan maj senyetokan (Rom. 16:17, 18).

¿KENIUJ MONEKI TIKINITASKEJ AKIN TAIXPEJPENALMEJ?

Amo moneki semi tikintakachiuaskej akin taixpejpenalmej nion akin taixyekanaj (xikonita párrafo 8) *

8. ¿Keyej moneki maj amo semi tikintakachiuakan akin taixpejpenalmej? (No xikonita nota.)

8 ¿Keniuj moneki tikinitaskej tokniuan taixpejpenalmej? Amo kuali yetok maj  semi se kitakachiua se taltikpaknenkej, maski yeski taixpejpenal (Mat. 23:8-12). Keman Biblia ininka tajtoua tayekananij, kijtoua: “Xitakuautamatiyakan [...] ijkon keme [...] [yejuan]”, sayoj ke amo kijtoua maj semi se kintakachiua (Heb. 13:7). Maski no kijtoua ke seki tokniuan kinnamiki maj se kinpoujkaita. Sayoj ke amo porin taixpejpenalmej, ta porin “kinyekantiyoue ka kuali in tokniuan” uan porin “tanojnotstinemij uan tamachtijtinemij” (1 Tim. 5:17). Komo semi tikintakachiuaj, ueliskia tikinkuejmoloskej * oso tikchiuaskiaj maj moueyinekikan (Rom. 12:3). Uan amo tiknekij tikchiuaskej maj se tokniuj taixpejpenal tajtakolchiua (Luc. 17:2).

9. ¿Keniuj uelis tikinpoujkaitaskej akin taixpejpenalmej?

9 ¿Keniuj uelis tikinpoujkaitaskej akin Jiova kinixpejpenani? Maj amo tikintajtanikan keniuj kinixpejpenkej. Nejon amo technamiki tikmatiskej (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11). Amo no moneki tiknemiliskej ke inamik, itatuan oso oksekin ichankauan no taixpejpenalmej. Nejin amo se taman tein kalyetouanij mopanoltiliaj, ta Dios kinixpejpena (1 Tes. 2:12). Amo no tikintajtaniskej tein uelis kinkuejmolos. Kemej neskayot, amo keman tiktajtaniskej se tokniuj siuat akin inamik taixpejpenal keniuj momachilia keman kinemilia ke inamik amo iuan nemis nochipaya nikan taltikpak. Ta tikmatij ke itech yankuik taltikpak Jiova techmakas nochi tein tiknejnekij (Sal. 145:16).

10. ¿Keyej moneki amo semi tikintakachiuaskej akin kipiaj se ueyi tekit?

10 Uan no, keman amo tikinitaj taixpejpenalmej kemej okachi ueyichiuanimej ke oksekin, semi techpaleuia. ¿Keyej? Biblia kijtoua ke sekin taixpejpenalmej ueliskia kikauaskej Jiova (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21). Sayoj ke, komo amo semi tikintakachiuaj akin kipiaj se ueyi tekit, amo tikinitaskej kemej ueyichiuanimej, maski yeskij taixpejpenalmej, semi kinixmatiskej oso miak xiujmejya kitekitilijtoskej Jiova (Jud. 16). Ijkon, komo yejuan kikauaj Jiova, tejuan tiksentokaskej tiktekitiliskej.

¿MONEKI TECHTEKIPACHOS KOMO KISENTOKAJ MOMIAKILIAJ AKIN KIKUAJ PAN UAN TAYIJ VINO?

11. ¿Toni panouani iniuan akin kikuaj pan uan tayij vino keman moelnamiki imikilis Cristo?

11 Seki xiujmej achto, akin kikuayaj pan uan tayiaj vino keman moelnamiki imikilis Cristo, xijxiujtika okachi amo miakej katkaj. Sayoj ke itech nejin xiujmej tein panouanij, okachi momiakilianij. ¿Moneki techtekipachos nejon? Amo. Maj tikitakan seki taman tein techpaleuis maj tikajsikamatikan keyej.

12. ¿Keyej amo monekiskia techtekipachos kanachimej kikuaj pan uan tayij vino?

12 “Totajtsin Dios [...] kuali kinixmati naken pouij iuantsin” (2 Tim. 2:19). Jiova kimati akonimej yekmelauj taixpejpenalmej, sayoj ke tokniuan akin kinpouaj akin kikuaj pan uan tayij vino amo kimatij. Yejua ika, no kinpouaj akin kineltokaj ke taixpejpenalmej sayoj ke tein melauj amo. Sekin akin kikuayaj pan uan tayiaj vino amo kichiuajok. Oksekin kinemiliaj ke tekiuajtiskej iuan Cristo ompa iluikak porin kipiaj se kokolis itech inintsontekon. Yejua ika amo senkis tikmatij kanachimej taixpejpenalmej mokauajok nikan taltikpak.

13. ¿Kijtoua Biblia kanachimej taixpejpenalmej moajsiskej nikan taltikpak keman peuas ueyi tajyouilis?

 13 Noyampa taltikpak moajsiskej taixpejpenalmej keman Jesús ualas kinkuikiuj uan kinuikas iluikak (Mat. 24:31). Biblia kiteajsikamatiltia ke itech itamian tonalmej moajsiskiajok seki taixpejpenalmej nikan taltikpak (Apoc. 12:17). Sayoj ke amo kijtoua kanachimej moajsiskej keman peuas ueyi tajyouilis.

¿Toni moneki amo tikchiuaskej komo se tokniuj peua kikua pan uan tayi vino keman moelnamiki imikilis Cristo? (xikonita párrafo 14)

14. ¿Toni techmachtia Romanos 9:11, 16 kemej kinixpejpenaj akin yaskej iluikak?

14 Jiova kiixtalia kemanian kiixpejpena se tokniuj (Rom. 8:28-30). Jiova peuak kinixpejpena akin yaskej iluikak satepan ke Jesús moajokuik. Nesi ke nochi tokniuan itech yekinika siglo katkaj taixpejpenalmej. Sayoj ke xiujmej satepan, miakej akin kijtouayaj ke kitojtokayaj Cristo tein melauj amo kichiuayaj. Maski ijkon, itech nejon tonalmej Jiova kinixpejpenak akin yekmelauj kichiuayaj kemej Cristo, maski amo miakej katkaj. Yejuan katkaj kemej trigo tein Jesús kijtoj ke moskaltiskia iuan amo kuali xiuit (Mat. 13:24-30). Itech itamian nejin tonalmej, Jiova kisentokani kinixpejpena 144,000 akin tekiuajtiskej iuan Cristo ompa iluikak. * Yejua ika, komo Dios kinixpejpena seki tokniuan maj yakan iluikak, tejuan amo technamiki tikijtoskej ke amo kuali yetok (xikonixtajtolti Romanos 9:11, 16). * Amo tiknekij tikchiuaskej  kemej tekitinij akin Jesús ininka tajtoj itech se neskayot, yejuan amo kiuelitakej tein kichiuak akin katka iaxka uvajtal iniuan oksekin tekitinij akin peujkej tekitij okachi tiotak (Mat. 20:8-15).

15. ¿Keniuj tikmatij ke amo nochin taixpejpenalmej tekitij iuan “takeual ten yolkuali uan ten kuatamatke” tein ika tajtoua Mateo 24:45-47?

15 Amo nochin akin kichiaj nemiskej iluikak tekitij iuan “takeual ten yolkuali uan ten kuatamatke” (xikonixtajtolti Mateo 24:45-47). Ijkon kemej itech yekinika siglo, axkan Jiova uan Jesús inintechkopa sekin, kemej yeskia kintamaka miakej ika iTajtol Dios. Itech yekinika siglo, Jiova kichiuak maj sayoj seki taixpejpenalmej kijkuilokan Escrituras Griegas Cristianas. Axkan, no sayoj seki taixpejpenalmej kiitaj maj ixolal Dios kipia tamachtilis tein moneki.

16. ¿Toni tionmomachtiani itech nejin tamachtilis?

16 Maj tikitakan tein axkan timomachtianij. Jiova kiixtaliani maj okachi miakej itekitikauan nemikan nochipaya nikan taltikpak uan sayoj sekin maj tekiuajtikan iuan Jesús ompa iluikak. Dios kinmakas tein kuali itekitikauan akin kinixnextia “judío” ijkon kemej “majtakti takamej”, uan kiniluia nochi itekitikauan maj kitakamatikan itanauatiluan uan maj amo kikauakan. Nochin moneki yeskij yolyemankej uan kisentekitiliskej. Uan nochin moneki tapaleuiskej maj nechikol amo xexeliujto. Ijkon kemej panouaj tonalmej, okachi motokia ixpoliuilis, yejua ika maj tiksentokakan tiktekitilikan Jiova uan maj tiktojtokakan Cristo kemej “sayo se sen oloch” (Juan 10:16).

^ párr. 5 Nejin xiuit, imikilis Cristo tikelnamikiskej itech tonal martes 7 metsti abril. ¿Keniuj moneki tikinitaskej akin kikuaj pan uan tayij vino itech nejon tonal? ¿Monekiskia techtekipachos komo xijxiujtika momiakiliaj akin kikuaj pan uan tayij vino? Itech nejin tamachtilis tiknankilitij nejon netajtanilmej, tein mokixtia itech amaix Tanejmachtijkej metsti enero xiuit 2016.

^ párr. 2 Salmo 87:5, 6 kijtoua ke satepan Dios xa kiteixmatiltis inintokay nochin akin tekiuajtiskej iuan Jesús ompa iluikak (Rom. 8:19).

^ párr. 8 Xikonita recuadro “Naken tetasojtatinemi, yejua ne amo kinpinautia” oksekin, itech Tanejmachtijkej metsti enero xiuit 2016, página 26.

^ párr. 14 Maski Hechos 2:33 kinextia ke Jesús kinmaka yektikatsin espíritu itatojtokakauan, yejua Jiova akin kiixpejpena akin yas iluikak.

^ párr. 14 Tikonajsis okachi tamachtilis itech “Preguntas de los lectores” itech La Atalaya 1 de mayo de 2007, página 30 uan 31.

NEKUIKATIL 34 Senkis nimelaujkanemis

^ párr. 56 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Xikonnemili ke itech se ueyi nechikol, miakej tokniuan peuaj kinyoualouaj uan kinkixtiliaj taixkopimej tokniuj akin sucursal kititani iuan inamik. Nejon kinextiskia ke amo kinpoujkaitaj.