Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 1

“Amo ximotekipacho, porin nejua nimoDios”

“Amo ximotekipacho, porin nejua nimoDios”

“Amo ximoui, porin nejua niyetok mouan. Amo ximotekipacho, porin nejua nimoDios. Nejua nimitschikauas, kemaj, nejua nimitspaleuis.” (IS. 41:10)

NEKUIKATIL 7 Jiova nechchikaua

TEIN TIKITATIJ *

1, 2. 1) ¿Keniuj kipaleuijkej tokniuj Yoshiko tajtolmej tein tikajsij itech Isaías 41:10? 2) ¿Akonimej no uelis kinpaleuis nejin itajtoluan Jiova?

YOSHIKO, se tokniuj siuat akin nochipa kitekitilij Jiova, kiluijkej se taman tein tel amo kuali. Tapajtijkej kiluij ke nemiskia sayoj seki metstiok. ¿Toni kichiuak tokniuj? Niman kielnamikik se tajkuilol itech Biblia tein kiteluelitaya: Isaías 41:10 (xikonixtajtolti). Ika miak yolseuilis, kiluij tapajtijkej ke amo mouia, porin Jiova kimakitskijtoya. * Nejin tajkuilol kiyolseuij uan kipaleuij maj takuaujtamati iuan Jiova ika nochi iyolo. Uan no ijkon uelis techpanos keman tikpanoskej uejueyi ouijkayomej. Maj achto tikitakan keyej Jiova kiluij Isaías nejin tajtolmej, uan ijkon okachi kuali tikajsikamatiskej keniuj techyolseuia.

2 Yekinika, Jiova kiluijka Isaías maj kijkuilo nejon tajtolmej porin ika kinekia kinyolseuis judíos akin moajsiskiaj temako ompa Babilonia. Sayoj ke no kichiuak maj moijkuilo porin kinpaleuiskia nochin itekitikauan akin nemiskiaj satepan (Is. 40:8; Rom. 15:4). Nejin tonalmej semi ouijkej, yejua ika axkan okachi techpaleuiaj tajtolmej tein tikajsij itech amatajkuilol Isaías (2 Tim. 3:1).

3. 1) ¿Toni netenkaualismej tikajsij itech tajkuilol tein mokuis itech xiuit 2019? 2) ¿Keyej techtelpaleuiaj nejin netenkaualismej?

3 Itech nejin tamachtilis, tikitaskej eyi netenkaualismej tein kichiuak Jiova tein kichikauaskej totakuaujtamatilis  uan tein moajsij itech Isaías 41:10, tajkuilol tein mokuis itech xiuit 2019. Yekinika, ke Jiova yetos touan. Ojpatika, ke yejuatsin toDios. Uan expatika, ke yejuatsin techpaleuis. ¿Keyej techpaleuiaj nejin netenkaualismej? * Porin, ijkon kemej Yoshiko, no tikpanouaj ouijkayomej. Uan no, tikixnamikij ouijkayomej tein onkak itech taltikpak. Uan tisekimej hasta techixnamikij tekiuanij akin kipiaj ueyi tanauatil.

“NIYETOK MOUAN”

4. 1) ¿Katiyejua yekinika netenkaualis ika titajtoskej? (Xikonita tajtolmelaualis.) 2) ¿Keniuj kijtoua Jiova ke techita? 3) ¿Keniuj mitsonpaleuia tein Jiova techiluia?

4 Yekinika, Jiova techyolseuia ika nejin tajtolmej: “Amo ximoui, porin nejua niyetok mouan”. * Jiova kinextia ke yetok touan keman techita uan technextilia inetasojtalis. Maj tikitakan keniuj kijtoua ke techita: “Nimitspatiuitak, nimitspoujkaitak, uan nimitstasojtak” (Is. 43:4). Nion teyi uelis kichiuas maj Jiova amo kintasojtaok itekitikauan. Yejuatsin amo keman techkauas (Is. 54:10). Techyolchikaua tikmatiskej ke yejuatsin totasojikniuj uan ke techtasojta. Yejuatsin techyekpias ijkon kemej kiyekpiak itasojikniuj, Abrán (Abrahán). Jiova kiluij: “Amo ximoui, Abrán. Nejua nimitsmatampauis” (Gén. 15:1).

Ika inepaleuil Jiova, uelis tikixnamikiskej kuejmolmej tein tamatij kemej uejueyi amej oso kemej tit (xikonita párrafo 5 uan 6) *

5, 6. 1) ¿Keniuj tikmatij ke Jiova kineki techpaleuis keman tikpiaj kuejmolmej? 2) ¿Toni techmachtia tein kichiuak Yoshiko?

5 Tikmatij ke Jiova kineki techpaleuis keman tikpiaskej kuejmolmej porin yejuatsin motenkaua: “Keman tipanos itech amej, nejua mouan niyetos; uan itech uejueyi amej, amo tiatsonpoliuis. Keman tinejnemis itech tit, amo tichichinauis, nion no mitstajtatis tit” (Is. 43:2). ¿Toni kijtosnekij nejin tajtolmej?

6 Jiova amo motenkaua ke senkis kijkuanis kuejmolmej tein tikpiaj, sayoj ke  amo no kikauas maj tein tamatij kemej “uejueyi amej” semi techtekipachokan oso tein tamatij kemej “tit” nochipaya techtajyouiltikan. Yejuatsin techyekiluia ke yetos touan uan techpaleuis maj tikinixnamikikan. Uan techpaleuis maj tiyolseujtokan uan ijkon amo keman tikauaskej maski uelis timomikiliskej (Is. 41:13). Yejua nejon tein kichiuak iuan Yoshiko, akin achto ika titajtojkej. Isiuapil kijtoua: “Tikmoujkaitakej maj nomomaj tel yolseujtoni. Niman moitaya ke Jiova kiyolseuijtoya. Uan hasta itech tonal keman momikilij, ika kinnojnotsak Jiova uan tein motenkaua akin moajsiaj tapajtiloyan”. ¿Toni techmachtia tein kichiuak Yoshiko? Ke komo titakuaujtamatij ke Jiova yetos touan, no tikxikoskej kuejmolmej ika yolchikaualis.

“NEJUA NIMODIOS”

7, 8. 1) ¿Katiyejua ojpatika netenkaualis tikitaskej, uan toni kijtosneki se motekipachos? 2) ¿Keyej Jiova kiniluij judíos maj amo motekipachouanij? 3) ¿Toni kijtoj Jiova itech Isaías 46:3, 4 tein ika kiyolseuij ixolal?

7 Maj tikitakan ojpatika netenkaualis tein kijkuiloj Isaías: “Amo ximotekipacho, porin nejua nimoDios”. Itech tajtol tein ika moijkuiloj Biblia, nejin tajkuilol kiteajsikamatiltia keman miakpa se ikantachia porin se moui maj aksa oso teisa teijtako oso keman se moujkatatachia.

8 ¿Keyej Jiova kiniluij judíos akin moajsiskiaj temako ompa Babilonia maj amo motekipachoskiaj? Porin kimatia ke akin ompa nemiaj mouiskiaj porin tateuianij medopersas kinteuiskiaj keman tamiskiaj setenta xiujmej keman israelitas ompa moajsiskiaj. Ijkon Jiova kimakixtiskia ixolal (Is. 41:2-4). Keman babilonios uan akin ompakauin nemiaj kiitakej ke motokiayaj taixnamikinij, mochikaujkej amo tel mouiskej keman moiluiayaj: “Ximoyolchikaua”. No mochijchiuilijkej okachi tiotsitsin porin kichiayaj maj kinmatampauianij (Is. 41:5-7). Sayoj ke, nejin tajtolmej tein Jiova kijtojka kiyolseuij ixolal: “Tejua, Israel, [amo kemej okseki xolalmej,] tinotekitikauj [...]. Amo ximotekipacho, porin nejua nimoDios” (Is. 41:8-10). Keman kijtoj “nejua nimoDios”, Jiova kinyekiluijtoya judíos akin amo kikaujkej ke amo kinelkaujka uan ke katkajok ixolal. Uan no, kiniluij ke kinuikaskia uan kinpaleuiskia maj cholokan. Itajtoluan Jiova senkis kinyolchikaujkej judíos akin moajsiaj temako (xikonixtajtolti Isaías 46:3, 4).

9, 10. ¿Keyej moneki amo timotekipachoskej? Xikonijto se neskayot.

9 Axkan, taltikpakneminij okachi motekipachouaj porin okachi mochiua tein amo kuali. Uan nejon no techijtakoua tejuan. Sayoj ke moneki amo timotekipachoskej, porin Jiova techiluia: “Nejua nimoDios”. Nejin tajtolmej techtelyolseuiaj. ¿Keyej?

10 Maj tikitakan se neskayot. Maj tiknemilikan ke Juan uan Bruno senyouij itech se tepos tein kinajkotajtamota porin ouijkan kampa ika youi. Satepan, akin kinejnemiltia tepos kijtoua: “Amo ximotekipachokan. Kuali ximotakitskilikan. Nochi kuali yetos”. Juan motelmoujtia. Sayoj ke kiita ke Bruno tel yolseujtok. Yejua ika kitajtania: “¿Keyej titelyolseujtok?”. Bruno ixuetska  uan kiluia: “Kuali nikixmati akin kinejnemiltia tepos. Yejua nopopaj. Maj nimitstapoui keniuj tamati uan keniuj tel kuali tanejnemiltia, uan no tiyolseuis”.

11. ¿Toni techmachtia ininneskayo Juan uan Bruno?

11 ¿Toni techmachtia nejin neskayot? Ijkon kemej Bruno, titelyolseujtokej porin kuali tikixmatij toTajtsin, Jiova. Tikmatij ke yejuatsin techpaleuis keman tikpiaskej uejueyi ouijkayomej itech nejin itamian tonalmej (Is. 35:4). Maski nochin tel moujtokej, tejuan tiyolseujtokej porin titakuaujtamatij iuan Jiova (Is. 30:15). Uan ijkon kemej kichiuak Bruno, tikintapouiaj oksekin keyej titakuaujtamatij iuan Dios. Ijkon, yejuan no senkis takuaujtamatiskej ke Jiova kinpaleuis maski tein yeski ouijkayot kipiaskej.

“NEJUA NIMITSCHIKAUAS, KEMAJ, NEJUA NIMITSPALEUIS”

12. 1) ¿Katiyejua expatika netenkaualis ika titajtoskej? 2) ¿Toni techelnamiktia keman ika motajtoua “imay” Jiova?

12 Maj tikitakan expatika netenkaualis tein Isaías kijkuiloj: “Nejua nimitschikauas, kemaj, nejua nimitspaleuis”. Isaías kijtojkaya keniuj Jiova kiyolchikauaskia ixolal. Kijtoj: “Jiova [...] ualas ika ueyi chikaualis, uan imay taixyekanas” (Is. 40:10). Biblia miakpa ika tajtoua imay aksa uan ika kiixnextia chikaualis. Yejua ika itajtoluan Isaías techelnamiktiaj ke Jiova se Tekiuaj tel chikauak. Ne uejkauj, Dios ika ichikaualis kinpaleuij itekitikauan. Axkan yejuatsin kisentoka kinyolchikaua uan kinmatampauia akin iuan takuaujtamatij (Deut. 1:30, 31; Is. 43:10).

Nion se taman tein ika techixnamikiskej okachi chikauak ke imay Jiova (xikonita párrafos 12 hasta 16) *

13. 1) ¿Kemanian okachi techyolchikaua Jiova? 2) ¿Toni netenkaualis techyolchikaua?

 13 Keman techixnamikij akin techtauelitaj, Jiova techchikaua ijkon kemej motenkauak. Kansaika kinekij kitsakuiliskej tanojnotsalis oso senkis kiixpoloskej tonechikol. Sayoj ke amo techteltekipachoua tein kichiuaj. Jiova techyekiluia se taman tein techyolchikaua uan kichiua maj titakuaujtamatikan. Kijtoua: “Nion se tepos tein kichijchiuaskej tein ika mitsixnamikiskej, amo kualtias” (Is. 54:17). Nejin netenkaualis techelnamiktia eyi taman tein motelneki.

14. ¿Keyej amo tikmoujkaitaj maj techtauelitakan akin kiixnamikij Dios?

14 Yekinika, tikmattokejya ke taltikpakneminij techtauelitaskej (Mat. 10:22). Jesús kijtoj ke itatojtokakauan kinteltauelitaskej itech nejin itamian tonalmej (Mat. 24:9; Juan 15:20). Ojpatika, tein Isaías kijkuiloj technejmachtia ke akin techixnamikij amo sayoj techtauelitaskej, ta no kikuiskej miak taman tein ika kinekiskej techijtakoskej, kemej techijtouiliskej teisa tein uelis nesis ke melauak, senkis techtakajkayauiliskej uan techteltajyouiltiskej (Mat. 5:11). Jiova amo kintsakuilis akin techtauelitaj maj kichiuakan nejon (Efes. 6:12; Apoc. 12:17). Sayoj ke moneki amo timouiskej. ¿Keyej amo?

15, 16. 1) ¿Katiyejua expatika taman tein moneki tikelnamikiskej, uan keniuj kipaleuia nejin Isaías 25:4, 5? 2) ¿Keniuj kimelaua Isaías 41:11, 12 tein kinpanos akin techtauelitaj?

15 Expatika taman tein moneki tikelnamikiskej yejua ke Jiova kijtoua ke “amo kualtias” nion se taman tein ika kinekiskej techijtakoskej. Jiova techmatampauis ijkon kemej se tepamit techmatampauia keman chikauak kiouaejeka (xikonixtajtolti Isaías 25:4, 5). Akin techtauelitaj amo keman uelis  kichiuaskej maj titajyouikan nochipaya (Is. 65:17).

16 Jiova okachi techyolchikaua keman techiluia toni kinpanos akin techtauelitaj (xikonixtajtolti Isaías 41:11, 12). Maski motelchikauaskej oso kichiuaskej okachi taman tein ika techixnamikiskej, sayoj se yeski inintamilis: “Ixpoliuiskej”.

KENIUJ OKACHI TITAKUAUJTAMATISKEJ IUAN JIOVA

Okachi titakuaujtamatiskej iuan Jiova komo nochipa tikixtajtoltiaj Biblia uan ijkon okachi kuali tikixmatiskej (xikonita párrafo 17 uan 18) *

17, 18. 1) ¿Keyej techpaleuia maj okachi titakuaujtamatikan iuan Dios komo tikixtajtoltiaj Biblia? Xikonijto se neskayot. 2) ¿Keyej moneki titanemiliskej itech tajkuilol tein mokuis itech xiuit 2019?

17 Okachi titakuaujtamatij iuan Jiova keman okachi kuali tikixmatij. Uan sayoj uelis tikixmatiskej komo tikixtajtoltiaj Biblia ika nejmachkayot uan titanemiliaj itech tein tikixtajtoltiaj. Biblia ika tajtoua seki taman tein yekmelauj panok tein kinextia keniuj Jiova kinyekpiak itekitikauan ne uejkauj uan tein kichiua maj titakuaujtamatikan ke techyekpias axkan.

18 Maj titanemilikan itech kualtsin neskayot tein kikui Isaías tein ika kinextia keniuj Jiova techyekpia. Kineskayotia kemej se ichkatajpixkej. Kijtoua: “Ika imay kinnechikos ichkamej; uan iyolixko kinuikas” (Is. 40:11). Keman tikmachiliaj ke Jiova kemej yeskia technaua, tiyolseuij uan amo timotekipachouaj. Kemej kineki techpaleuis maj tiyolseujtokan maski tikpanoskej ouijkayomej, takeual takuaujtamach uan tamatkej kiixpejpenak kemej tajkuilol itech xiuit 2019 tajtolmej tein moajsij itech Isaías 41:10: “Amo ximotekipacho, porin nejua nimoDios”. Maj titanemilikan itech nejin tajtolmej tein teyolseuiaj. Komo ijkon tikchiuaj, timoyolchikauaskej uan ijkon tikixnamikiskej ouijkayomej tein onkas satepan.

NEKUIKATIL 38 Jiova mitsyolchikauas

^ párr. 5 Tajkuilol itech xiuit 2019 techiluia eyi taman tein techpaleuia maj tiyolseujtokan maski panos tein amo kuali itech taltikpak uan itech tonemilis. Nejin tamachtilis ika tajtos nejon uan techpaleuis maj amo timoteltekipachokan uan maj okachi titakuaujtamatikan iuan Jiova. Maj itech titanemilikan nejin tajkuilol uan komo ueli maj tokuako mokaua. Nejin techpaleuis maj tikixnamikikan kuejmolmej tein amo uejkaua tikpiaskej.

^ párr. 3 TEIN OKACHI MOMELAUA: Inetenkaualisuan Jiova techyekmatiltiaj ke teisa yekmelauj mochiuas. Nejon techpaleuiaj maj amo timoteltekipachokan ika kuejmolmej tein xa tikpanoskej.

^ párr. 4 Tajtolmej “amo ximoui” expa ixnesij itech Isaías 41:10, 13 uan 14. Itech nejin tajkuilolmej miakpa moajsi tajtol nejua keman tajtoua Jiova. ¿Keyej Jiova kichiuak maj Isaías miakpa kikuini nejin tajtol? Porin kinekia kinextis teisa: amo timouiskejok sayoj komo titakuaujtamatij iuan Jiova.

^ párr. 52 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Seki kalyetouanij kipanouaj ouijkayomej itech tekit, ika kokolis, itech tanojnotsalis uan kaltamachtiloyan.

^ párr. 54 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Policías kalakij itech se kali kampa tokniuan mosentilijtokej, sayoj ke yejuan amo momoujtiaj.

^ párr. 56 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Tikueyichiuaskej Jiova kemej kalyetouanij nochi semanas techpaleuia maj titaxikokan.