Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Keman tikelnamikij imikilis Cristo uan tokuali uikalis

Keman tikelnamikij imikilis Cristo uan tokuali uikalis

“¡Xikitakan! ¡Semi kuali uan semi teyolpaktij maj tokniuan kualtsin sennemikan!” (SAL. 133:1)

NEKUIKATILMEJ: 5, 30

1, 2. ¿Toni kinsentilis taltikpakneminij kemej amo semi moita itech xiuit 2018, uan keyej motelneki? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

ITECH tonal 31 metsti marzo xiuit 2018, keman pankalaktos Tonaltsin, millones itekitikauan Dios uan okseki taltikpakneminij mosentiliskej uan kielnamikiskej imikilis Cristo. Nejin nechikol, tein sayoj mochiua sepa itech xiuit, kinsentilia taltikpakneminij kemej amo semi moita, okachiok ke okse taman tein moelnamiki.

2 Jiova uan Jesús semi yolpakij keman kiitaj ke millones taltikpakneminij mosentiliaj itech nochi taltikpak itech nejin nechikol tein motelneki. Biblia kijtoj ke tel miakej akin noyampa kayomej kijtoskiaj: “Totajtsin Dios ten tiontokotsyetika tech ne tayekankatrono, Tejuatsin tiontechmakixtia, uan no tion to Temakixtijkatsin Tejuatsin ten tiontamati keme ichkatsin” (Apoc. 7:9, 10). Semi kualtsin maj tel miakej kiueyichiuakan Jiova uan Jesús xijxiujtika keman moelnamiki imikilis Cristo.

3. ¿Toni tiknankiliskej itech nejin tamachtilis?

3 Itech nejin tamachtilis tiknankiliskej naui netajtanilmej. Yekinika, ¿toni uelis tikchiuaskej achto ke moelnamikis imikilis Cristo uan  ijkon uelis techpaleuis? Ojpatika, ¿keyej keman moelnamiki imikilis Cristo techpaleuia tiitekitikauan Dios maj amo tixexeliujtokan? Expatika, ¿keniuj uelis titapaleuiskej maj amo tixexeliujtokan? Uan naujpatika, ¿ejkos tonal keman amo sepaok tikelnamikiskej imikilis Cristo? Komo ijkon, ¿kemanian yeski?

¿TONI UELIS TIKCHIUASKEJ ACHTO KE MOELNAMIKIS IMIKILIS CRISTO UAN IJKON UELIS TECHPALEUIS?

4. ¿Keyej motelneki tiyetoskej keman moelnamikis imikilis Cristo?

4 ¿Keyej motelneki timonechikoskej keman moelnamikis imikilis Cristo? Maj tikelnamikikan ke nechikolmej pouij itech totaueyichiualis. Uelis tikyekmatiskej ke Jiova uan Jesús kinitaj akin mochikauaj moajsiskej itech nechikol tein okachi moneki. Tiknekij maj kiitakan ke ompa tiyetoskej. Sayoj amo tiyetoskej komo yekmelauj amo tiuelij. Keman tiknextiaj ika tein tikchiuaj ke nechikolmej motelnekij, tikchiuaj maj Jiova kiita ke moneki ijkuiliujtos totokay itech amatajkuilol tein yejuatsin ika techelnamikis. Nejin amatajkuilol, tein no moixmati kemej “libro kampa ijkuiliutok nochi taneltokani ten yoltinemiske”, kipia inintokay akin yejuatsin kineki kinmakas nemilis nochipaya (Apoc. 20:15; Mal. 3:16).

5. ¿Keniuj uelis tikitaskej tonalmej achto ke tikelnamikiskej imikilis Cristo ox tiksentokaj titakuaujtamatij?

5 Tonalmej achto keman moelnamikis imikilis Cristo, uelis tiktataujtiskej Jiova uan tikitaskej ika nejmachkayot ox chikauak tokuali uikalis iuan (xikonixtajtolti 2 Corintios 13:5). ¿Keniuj uelis tikchiuaskej? Pablo kijtoj: “Ximoyoltatemolikan ika nejmach para nankitaske kox melau nankipiaj ok takuautamatilis”. Yejua ika, uelis timotajtaniskej: “¿Yekmelauj nikneltoka ke nejin sayoj yejua nechikol tein Jiova kiixpejpenak maj kichiua itanejnekilis? ¿Nimochikaua nikteixmatiltis uan nitamachtis tein kuali tein kichiuas iTekiuajyo Dios? ¿Niknextia ika tein nikchiua ke yekmelauj nikneltoka ke tinentokej itech itamian tonalmej uan ke amo uejkaua ixpoliuis itaixyekanalis Satanás? ¿Niksentoka nitakuaujtamati iuan Jiova uan Jesús kemej ijkuak nimotemaktij?” (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Heb. 3:14). Titanemiliskej itech itanankililuan nejin netajtanilmej techpaleuis maj tiksentokakan tiknextikan keniuj yekmelauj titamatij.

6. 1) ¿Toni sayoj techpaleuis maj tikselikan nemilis nochipaya? 2) ¿Toni kichiua se tayekankej nochi xiujmej achto ke moelnamikis imikilis Cristo? 3) ¿Keniuj uelis tikchiuaskej kemej yejua?

6 Se taman tein uelis tikchiuaskej achto ke tikelnamikiskej imikilis Cristo yejua tikixtajtoltiskej tamachtilismej tein ika tajtouaj keyej motelneki nejon nechikol uan itech titanemiliskej (xikonixtajtolti Juan 3:16; 17:3). Sayoj uelis tikseliskej nemilis nochipaya komo tikixmatij Jiova uan titakuaujtamatij itech iKonetsin, Jesús. Achto ke moelnamikis imikilis Cristo, keman timomachtiskej uelis tiktemoskej tamachtilismej tein techpaleuiskej maj okachi iuan timotokikan Jiova uan Jesús. Maj tikitakan tein kichiua se tokniuj akin uejkaujya tekiti kemej tayekankej. Miak xiujmej achtoya, peuak kinsentilia tamachtilismej tein kisaj itech amaix Tanejmachtijkej tein ika tajtouaj keman tikelnamikij imikilis Cristo uan netasojtalis tein Jiova uan Jesús technextilianij. Xijxiujtika, seki semana achto ke moelnamikis imikilis Cristo, oksepa kinixtajtoltia uan kinemilia keyej motelneki nejin nechikol. Kemansa, kisentilia se oso ome tamachtilismejok. Kiitani ke oksepa momachtis nejin tamachtilis, kiixtajtoltis uan itech tanemilis tajkuilolmej itech Biblia tein ixyetok moixtajtoltis nejon semana kipaleuia maj kimati yankuik taman nochi xiujmej. Sayoj ke tein okachi moneki yejua ke kipaleuia maj okachi kitasojta Jiova uan Jesús. Komo tikchiuaj nejin no uelis techpaleuis maj okachi tikintasojtakan, uan nejon kichiuas maj okachi techpaleui keman tikelnamikij imikilis Cristo.

 KEMAN TIKELNAMIKIJ IMIKILIS CRISTO TAPALEUIA MAJ AMO TIXEXELIUJTOKAN

7. 1) ¿Toni Jesús kitajtanij Jiova keman yekinika mochiuak iTakualis toTekotsin? 2) ¿Keniuj tikmatij ke Jiova kinankiliani Jesús?

7 Youak keman yekinika mochiuak iTakualis toTekotsin, Jesús kitajtanij Jiova maj imomachtijkauan kuali mouikakan ijkon kemej yejua uan iTajtsin kuali mouikaj (xikonixtajtolti Juan 17:20, 21). Senkis moita ke Jiova kinankiliani inetataujtil iKonetsin akin kitasojta. Amo moajsi okse nechikol kemej tein ika tikelnamikij imikilis Cristo tein senkis kinextia ke tiitaixpantijkauan Jiova amo tixexeliujtokej. Itech nejon tonal, millones taltikpakneminij akin seseko kayomej uan tataman kemej ixtamatij mosentiliaj noyampa taltikpak uan kinextiaj ke kineltokaj ke Jiova kiualtitanik iKonetsin. Kansaika, amo semi moita oso hasta amo kiyekitaj maj akin seseko kayomej mosentilikan uan maj kisenueyichiuakan Dios. Sayoj ke Jiova uan Jesús kiitaj ke semi kualtsin maj kuali mouikakan.

8. ¿Toni Jiova kimatiltij Ezequiel?

8 Tiitekitikauan Jiova amo tikmoujkaitaj maj tinochin kuali timouikakan. Jiova kijtoj ke panoskia nejin itech se taman tein kimatiltij tanauatijkej Ezequiel. Kiluij ke ome koujmej, kouit tein “iaxka Judá” uan kouit tein “iaxka José”, mosentiliskiaj uan mochiuaskiaj sayoj se (xikonixtajtolti Ezequiel 37:15-17). Itech tamachtilis “Tein tajtanij akin taixtajtoltiaj”, tein kisak itech amaix Tanejmachtijkej, julio 2016 moijtoj: “Jiova kijtoj ke itekitikauan mokepaskiaj itech Tal tein kinmakaka uan oksepa mochiuaskiaj sayoj se xolal. No kijtoj ke itech itamian tonalmej itekitikauan Dios yeskiaj sayoj se xolal”.

9. ¿Keniuj senkis moita kualtsin uikalis tein Ezequiel ika tajtoj keman tikelnamikij imikilis Cristo xijxiujtika?

9 Jiova yekinika kiixtalij keniuj oksepa tekitiskej uan yolik kinsentilij taixpejpenalmej, akin katkaj kemej kouit tein “iaxka Judá”. Nejin peuak itech xiuit 1919. Satepan, okachi taltikpakneminij akin kichiaj nemiskej nochipaya nikan taltikpak peuak mosentiliaj iniuan taixpejpenalmej. Yejuan tamatij kemej kouit tein “iaxka José”. Jiova motenkauak ke kinsentiliskia nejin ome koujmej uan kinchiuaskia sayoj se itech imay (Ezeq. 37:19). Yejuatsin kichiuak maj taixpejpenalmej uan ‘okseki ichkamej’ mochiuanij “sayo se sen oloch” (Juan 10:16; Zac. 8:23). Axkan, yejuan kisentekitiliaj Jiova. Uan kipiaj sayoj se Tekiuaj, Jesucristo, akin Dios kitokaytia “notekitikauj David” itech tein Ezequiel kiteixmatiltij (Ezeq. 37:24, 25). Nochi xiujmej, kualtsin uikalis tein Ezequiel ika tajtoj senkis moita keman taixpejpenalmej uan okseki ichkamej mosentiliaj uan kielnamikij imikilis Cristo. Sayoj ke ¿keniuj uelis titapaleuiskej tisejsemej maj amo tixexeliujtokan?

KENIUJ UELIS TITAPALEUISKEJ MAJ AMO TIXEXELIUJTOKAN

10. ¿Keniuj uelis titapaleuiskej maj amo tixexeliujtokan itech ixolal Dios?

10 Yekinika taman kemej uelis titapaleuiskej maj amo tixexeliujtokan itech ixolal Dios yejua komo tiyolyemankej. Keman Jesús yetoya nikan taltikpak, kiniluij imomachtijkauan ke monekia yeskij yolyemankej (Mat. 23:12). Akin amo kiixmatij Jiova miakpa kinemiliaj ke okachi ueyichiuanimej ke oksekin. Sayoj ke, komo tiyolyemankej, tikinpoujkaitaskej tokniuan akin taixyekanaj itech nechikol uan tikintakamatiskej, porin nejon tapaleuis maj tinochin kuali timouikakan. Sayoj ke tein okachi moneki, yejua ke tikyolpaktiskej Jiova, porin yejuatsin “kinixnamiki nekes ten moueyimatinemij” uan kintasojta “nekes ten moyolyemankamatinemij” (1 Ped. 5:5).

11. ¿Keyej tapaleuia maj amo tixexeliujtokan komo tiknemiliaj toni kiixnextiaj pantsin uan vino?

11 Ojpatika taman kemej uelis titapaleuiskej maj amo tixexeliujtokan yejua komo tiknemiliaj ika nejmachkayot toni kiixnextiaj pantsin uan vino keman tikelnamikij imikilis Cristo.  Moneki tikchiuaskej achto ke mochiuas nejon nechikol uan okachiok keman mochiuas (1 Cor. 11:23-25). Pantsin tein amo kipia tein ika xokoyas kiixnextia inakayo Jesús tein amo kipiaya tajtakol tein kitemakak kemej nemaktil, uan vino kiixnextia iesyo. Sayoj ke amo sayoj moneki tikajsikamatiskej toni kiixnextiaj pantsin uan vino. Maj tikelnamikikan ke inemilis Jesús tein kitemakak kinextij ueyi netasojtalis tein techpialiaj Jiova uan Jesús. Jiova kitemakak iKonetsin maj techmakixti, uan Jesús motemakak toka momikilis. Keman titanemiliaj ika nejmachkayot itech netasojtalis tein techpialiaj techolinia maj no tikintasojtakan. Uan netasojtalis tein tejuan uan tokniuan tikpialiaj Jiova tamati kemej se mekat tein techsentilia uan kichikaua tokuali uikalis.

Keman titetapojpoluiaj, titapaleuiaj maj amo tixexeliujtokan (xikonita párrafo 12 uan 13)

12. Itech neskayot kampa Jesús ika tajtoj tekiuaj uan itakeualuan, ¿keniuj senkis kinextij ke Jiova kineki maj tikintapojpoluikan tokniuan?

12 Expatika taman kemej titapaleuiaj maj amo tixexeliujtokan yejua komo tikintapojpoluiaj oksekin ika nochi toyolo. Ijkon, tiknextiaj ke tiktasojkamatij maj Jiova ueli techtapojpolui itechkopa inemilis Cristo tein kitemakak. Maj titanemilikan itech neskayot tein Jesús ika tajtoj itech Mateo 18:23-34. Maj timotajtanikan: “¿Necholinia nejin neskayot maj nikchiua tein Jesús tamachtij? ¿Amo niyolijsiui uan nikinajsikamati tokniuan? ¿Nikneki nikintapojpoluis akin nechyolxokoliaj?”. Melauak ke seki tajtakolmej okachi uejueyi ke okseki. Uan no, kemej titajtakouanij ouij techkisa tikintapojpoluiskej akin techchiuiliaj seki taman. Sayoj ke itajtoluan Jesús kinextiaj toni kineki Jiova maj tikchiuakan (xikonixtajtolti Mateo 18:35). Jesús senkis kinextij ke Jiova amo techtapojpoluis komo amo tikintapojpoluiaj tokniuan keman yejuan yekmelauj moyolnonotsaj. Nejin se taman tein moneki itech titanemiliskej ika nejmachkayot. Keman tiktakamatij Jesús uan tikintapojpoluiaj oksekin, titapaleuiaj maj amo tixexeliujtokan.

13. ¿Keniuj titapaleuiaj maj amo tixexeliujtokan keman kuali timouikaj iniuan tokniuan?

13 Keman tikintapojpoluiaj tokniuan, tiksentokaj kuali timouikaj iniuan. Tatitanil Pablo kijtoj ke moneki timochikauaskej amo tixexeliujtoskej uan tikpiaskej yolseuilis (Efes. 4:3). Itech nejin tonalmej keman tikelnamikiskej imikilis Cristo uan okachiok itech  youak keman tikchiuaskej, maj tiknemilikan ika nejmachkayot keniuj tikinitaj oksekin. Maj timotajtanikan: “¿Senkis kinextia tein nikchiua ke amo niksentoka nikualantok iniuan akin nechyolxokoliaj? ¿Ueli kiitaj oksekin ke nimochikaua kuali iniuan nimouikas uan nitapaleuis maj amo tixexeliujtokan?”. Maj titanemilikan itech nejin netajtanilmej tein motelnekij.

14. ¿Keniuj uelis tiknextiskej ke ‘timoxikouilijtiyouij yolxokolilis’ ika netasojtalis?

14 Naujpatika taman kemej titapaleuiaj maj amo tixexeliujtokan yejua komo titetasojtaj kemej Jiova (1 Juan 4:8). Maj amo keman tikijtokan seki taman kemej nejin: “Nikmati ke moneki nikinxikos tokniuan, sayoj ke amo moneki iniuan nimouikas”. Komo ijkon titanemiliaj amo tikchiujtoskej tein Pablo tayolmajxitij: “Ika por ne tetasojtalis [...], ximoxikouilijtiyakan ne yolxokolilis ten namechiuiliaj oksekin” (Efes. 4:2). Maj tikitakan ke Pablo amo sayoj kijtoj ke moneki ‘timoxikouilijtiyaskej yolxokolilis’, ta ke moneki tikchiuaskej ika “tetasojtalis”. Nejin amo sayoj se taman kijtosneki. Jiova kichiuak maj itech nechikol moajsinij tataman taltikpakneminij (Juan 6:44). Yejua ika yejuatsin kiita miak taman tein kichiua maj kintasojta. Komo ijkon, ¿keniuj ueliskia tikijtoskej ke se tokniuj amo kinamiki maj tiktasojtakan? Maj nochin tikintasojtakan kemej Jiova kineki (1 Juan 4:20, 21).

¿KEMANIAN AMO SEPAOK TIKELNAMIKISKEJ IMIKILIS CRISTO?

15. ¿Keniuj tikmatij ke amo sepaok tikelnamikiskej imikilis Cristo?

15 Ejkos tonal keman tikelnamikiskej imikilis Cristo uan amo sepaok tikchiuaskej. ¿Keniuj tikmatij? Pablo kiniluij tokniuan taixpejpenalmej: “Kuak nankikuaske nijin pantsin uan nantayiske nijin tayil, ijkuakon kachi ok namejuan nankitenextilijtinemiske ke Yejuatsin momikiliko nikan taltikpak. Uan ijkon nankichiutiyaske hasta in tonal kuak moualuikas” (tejuan tiktalilijkej cursivas; 1 Cor. 11:26). Keman Jesús ika tajtoj tein panoskia itech itamian tonalmej, no ika tajtoj keman yejua ualas. Keman ika tajtoj okachi ueyi tajyouilis tein amo uejkaua mochiuas, kijtoj: “Nankitaske ne ejekaixko se neskayot den ika monextilis de ke niualajtok ya Nejuatsin ni Yektagatsin. Ijkuakon nochi in taltikpakuani mochoktiske uan nechitaske nejua ni Yektagatsin kuak Nejuatsin niualajtos ya mixtsalan tech ne ejekaixko, uan kualtsin nipetantiualas ika in ueyi chikaualis. Uan in Dios kinualtitanis in ángeles takeualme de Dios ika se ueyi tsajtsilis den tapits, uan ijkon kinsentiliske nochi ne notaijitaluan nochi tech in se manauak desde kampa tsineua in taltikpak uan in eluiyak uan hasta ne kampa tsintami” (tejuan tiktalilijkej cursivas; Mat. 24:29-31). Jesús kinsentilis ‘taijitalmej’ keman kinuikas iluikak taixpejpenalmej akin yetoskejok nikan taltikpak. Nejin panos satepan ke peuas okachi ueyi tajyouilis, sayoj ke achto ke peuas Armagedón. Itech nejon neteuilis, Jesús uan 144,000 moteuiskej iniuan taixyekananij itech taltikpak uan kintaniskej (Apoc. 17:12-14). Satepan ke tikelnamikiskej imikilis Jesús achto ke ualas uan kinuikas taixpejpenalmej iluikak, amo sepaok tikelnamikiskej imikilis.

16. ¿Keyej tikonixtalijtok amo tiontapolos keman moelnamikis imikilis Jesús itech nejin xiuit?

16 Maj timochikauakan tiyetoskej keman moelnamikis imikilis Cristo itech tonal 31 metsti marzo xiuit 2018. Uan maj tiktajtanikan Jiova maj techpaleui maj tiksentokakan titapaleuikan maj amo tixexeliujtokan (xikonixtajtolti Salmo 133:1). Ejkos tonal keman tikelnamikiskej imikilis Cristo uan amo sepaok tikchiuaskej. Sayoj ke hasta maj ejko nejon tonal, maj tiknextikan ke tikpatiuitaj kualtsin uikalis tein tikpiaj keman tikelnamikij imikilis Cristo.